Václav Kamaryt

Jsem člověk. Zastávám názor, že člověk jako živočišný druh byl stvořen (a je jedno, kdo ho stvořil) proto, aby byl. Veškerá činnost člověka by tedy měla směřovat k tomu, aby člověk jako živočišný druh mohl být. A to proto, že člověk, který není, nic nemá.
  • Počet článků 97
  • Celková karma 16,15
  • Průměrná čtenost 878x

Seznam rubrik

Václav Kamaryt

Korespondenční volba, lidská práva, právo a naši zákonodárci – III.

Jak jinak začít tento blog, než citátem jedné z reakcí na blog předcházející a upozorněním na nedostatek, který z ní vyplývá. Autor nevěnoval blogu dostatečnou pozornost, a proto mně obviňuje z něčeho, co jsem nenapsal.

19.5.2024 v 16:15 | Karma: 4,12 | Přečteno: 278x | Diskuse| Miniblogy

Václav Kamaryt

Korespondenční volba, lidská práva, právo a naši zákonodárci – II.

V minulém příspěvku na toto téma jsem se vyjádřil k výše uvedenému tématu ne dost srozumitelně. Kromě toho. Neřešil jsem jeden zcela zásadní problém. Zkusím to napravit.

22.4.2024 v 9:56 | Karma: 16,15 | Přečteno: 396x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Korespondenční volba, lidská práva, právo a naši zákonodárci.

Nadpis by mohl naznačovat, že se chci v jednom příspěvku zabývat čtyřmi tématy. Opak je pravdou. Pomocí čtyř témat se pokusím vysvětlit problémy s korespondenční volbou.

19.2.2024 v 10:30 | Karma: 17,39 | Přečteno: 2047x | Diskuse| Politika

Václav Kamaryt

Důchodová reforma

V roce 2050 má prý připadnout na jednoho důchodce jeden pracující člověk. Proto je nutné zvyšovat věk odchodu do důchodu

15.5.2023 v 10:30 | Karma: 12,03 | Přečteno: 564x | Diskuse| Ekonomika

Václav Kamaryt

Nižší valorizace důchodů – ekonomické důvody

V souvislosti se snížením valorizace důchodů se používá argument. Nižší valorizaci vyžadují ekonomické důvody.

20.3.2023 v 10:30 | Karma: 20,40 | Přečteno: 629x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Neplatnost snížení valorizace důchodů.

Aneb ani Parlament si nemůže dělat to, co chce. V demokratické společnosti je i Parlament vázán určitými pravidly.

14.3.2023 v 10:30 | Karma: 31,67 | Přečteno: 1162x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Jmenování předsedy ÚS a p. Zeman aneb další výsměch demokracii a základním lidským právům

K základním pravidlům pro všechny rozhodovací procesy těch složek státní moci, kterým se říká výkonná a soudní platí, že nesmí být zahájeno řízení ve věci, v které již bylo před kterýmkoliv státním orgánem zahájeno řízení

19.12.2022 v 10:00 | Karma: 11,45 | Přečteno: 269x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Václav Kamaryt

Je pan Zeman naším presidentem?

aneb další rána pro demokracii u nás, velký políček všem, kteří za ni v minulosti bojovali a plivanec do tváře těm, kteří p. Zemana volili a nám všem jimž přísahal, že bude dodržovat zákony.

22.3.2021 v 10:30 | Karma: 8,54 | Přečteno: 211x | Diskuse| Hyde park

Václav Kamaryt

Ústavní soud, nezávislost a demokracie.

Proč tyto termíny? Protože Ústavní soud je nejvýše postaveným orgánem jedné ze složek státní moci. Protože volání po nezávislosti je zaklínadlem, jehož jediným cílem je potlačit jakoukoliv kritiku práce soudů

22.2.2021 v 10:00 | Karma: 15,96 | Přečteno: 359x | Diskuse| Společnost

Václav Kamaryt

Terorismus je u nás chráněn lépe, než obyčejný život.

Terorismus je stále aktuálnější problém. Je proto zarážející, že požívá lepší právní ochrany než život obyčejného člověka. A stejně tomu je i v případě vrahů, lupičů, násilníků a ostatních osob páchajících trestnou činnost.

23.1.2017 v 10:30 | Karma: 29,13 | Přečteno: 877x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Ať žijí duchové, aneb Listina pláče.

Ať žijí duchové je jedna česká pohádka, v níž se několik set let staří duchové zjevují jenom těm, kteří v ně pevně věří a pomoci jim mohou jen tehdy, když použijí kouzlo, které mohou použít jednou za sto let.

31.10.2016 v 10:30 | Karma: 11,87 | Přečteno: 465x | Diskuse| Společnost

Václav Kamaryt

Vaše pozornost mne těšila

V posledním článku jsem vás požádal o pomoc s vydáním knihy, z níž jsem ve svých článcích čerpal. Současně jsem vám slíbil, že vás budu o průběhu akce informovat. Tento svůj slib plním až nyní a to s konstatováním, že nebylo o čem informovat. Protože od doby, kdy jsem vás o pomoc žádal uplynula relativně dlouhá doba a, jak jsem uvedl, není o čem informovat, celou akci tímto končím. A protože mi moje zdravotní, pracovní a osobní problémy poskytují málo volného času, nezbývá mi čas ani na další psaní a proto s psaním končím. Děkuji vám za pozornost.

16.12.2013 v 10:30 | Karma: 5,71 | Přečteno: 409x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Komu nebo čemu mají naše soudy sloužit?

To je otázka!! Soudy, jako jeden ze státních orgánů, mají přece zajišťovat zákonnost a spravedlnost. Mají tedy sloužit zákonnosti a spravedlnosti. To je odpověď na otázku – čemu mají sloužit – čl. 2, odst. 3 Ústavy. A komu mají sloužit? Každému, kdo si vzpomene, že je bude obtěžovat se svým problémem? Např. každému věřitelovi, který chce dostat svoje peníze zpět hned a bez ohledu na možnosti dlužníka? Podle mne mají sloužit všem občanům tohoto státu. I to je řečeno v čl. 2, odst. 3 Ústavy. Tedy např. jak věřitelům, tak i dlužníkům a chránit práva obou současně, protože neexistuje jen právo na úhradu dluhu. Existuje i právo na to, aby si každý mohl svoje potřeby zajišťovat vlastní prací, právo na dodržování zákona při výkonu státní moci (tedy všech ustanovení našeho právního řádu v jejich souvislostech a ne jen jednoho jediného, z právního řádu a jeho smyslu vytrženého ustanovení atd.)

23.9.2013 v 10:30 | Karma: 8,47 | Přečteno: 731x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Omluva čtenářům

Omlouvám se svým čtenářům za to, že dnes již druhý měsíc marně hledají můj další blog. Důvodů je několik. Jednak jde o to, že se mi "vybily baterky". Chybí mi lehkost psaní. Docházejí mi témata, i když těch je jistě v dnešním světě dost. Vyvrcholily problémy se špatnou prací našich soudů - viz. některé z mých blogů - a záležitosti s tím spojené mne vyčerpávají až příliš na to, abych měl náladu na něco jiného. Proto si "vyberu" dovolenou. K psaní se vrátím nejspíše v září nebo říjnu tohoto roku. Děkuji za pochopení.

27.5.2013 v 22:00 | Karma: 6,28 | Přečteno: 482x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Ponížený služebníček, Vašnosto.

Nejsem právník profesionál, ale přesto jsem se několikrát dostal k soudnímu jednání. A protože nejsem ani tak bohatý, abych si mohl dovolit platit ve všech případech advokáta, občas se hájím sám. Proto jsem, coby osoba nezkušená a neznalá běžné praxe, u soudu přednesl svůj pohled na zákon. Jednoduše řečeno. Hájil jsem se výkladem zákona.

25.3.2013 v 10:30 | Karma: 12,59 | Přečteno: 904x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Franto, co myslíš, mám tu kozu koupit?

Nový OZ byl vytvářen jako velmi potřebná právní norma. Problémem tvůrců však bylo, že se až příliš snažili „opisovat“ od jiných a zřejmě příliš nezkoumali skutečné poměry v naší společnosti, které se za posledních 80, resp. 200 let poněkud změnily. A to dost zásadním způsobem. Tak se nám do právního řádu dostaly normy, které nejdou s dobou, a jejichž význam dost dobře nechápu.

25.2.2013 v 10:30 | Karma: 9,33 | Přečteno: 934x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Nový OZ–díl čtvrtý-i v něm je pojetí právnické osoby diskriminací

Dnešní doba je poměrně zajímavá. Na jedné straně úzkostlivě dbáme na to, aby nebyly určité skupiny lidí diskriminovány – např. pro barvu pleti, náboženské vyznání, zdravotní stav, věk apod. a na druhé straně na diskriminaci trváme a nechceme si ji ani přiznat a to i přes fakt, že postihuje daleko více lidí, než kolik jich postihuje diskriminace ve všech výše uvedených příkladech dohromady.

21.1.2013 v 10:30 | Karma: 6,25 | Přečteno: 497x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Nový OZ - díl třetí - Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany

Články ode mne jsou věnovány právu. Stejně tak tomu bude i dnes, když datum zveřejnění mého blogu připadlo na Štědrý den. Na den, v němž se ve zvýšené míře mluví o lásce, porozumění a jisté formě štědrosti. Lidé, více než kdy jindy, přemýšlejí o spravedlnosti. To je spojení, které se, jako téma nabízí, i pro mne a nelze se mu vyhnout, protože i otázka spravedlnosti nebo nespravedlnosti je jen a jen otázkou chování lidí. A kde jinde pátrat po možnostech spravedlivějšího chování lidí, než právě v právu?.

24.12.2012 v 10:30 | Karma: 12,13 | Přečteno: 1264x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Nový občanský zákoník – norma minulosti nebo norma budoucnosti?

Díl druhý – Práva na život je možné se vzdát. V ust, § 19 se praví: (1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. (2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

26.11.2012 v 10:30 | Karma: 10,23 | Přečteno: 686x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Občanský zákoník – norma minulosti nebo norma budoucnosti?

Díl první – právní nauka jako nový pramen práva (zdroj toho, co člověk musí znát). Po dlouhých diskusích a přípravách byl schválen nový občanský zákoník. Dovolte mi, abych mu věnoval několik blogů, v nichž se pokusím vyložit svůj názor na výše položenou otázku. Na otázku, zda nový obč. zákoník je nornou, která konzervuje staré a je tak ve své podstatě v rozporu s potřebami této společnosti, anebo zda jde o normu, která vytváří prostor pro její další rozvoj?

22.10.2012 v 10:30 | Karma: 8,73 | Přečteno: 604x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Pes a odpovědnost za škodu – presumpce viny?

Na serveru Aktuálně.cz byla dne 28. 8. zveřejněna zpráva, z níž se dá usuzovat na to, že naše soudy v určitých případech – v případech péče o psy – vycházejí z presumpce viny a to v takovém rozsahu, že majitel psa se nemůže žádným způsobem zprostit odpovědnosti za škodu, kterou způsobil jeho pes.

24.9.2012 v 10:30 | Karma: 18,30 | Přečteno: 1014x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Autorské poplatky – praxe a teorie II – pokračování.

V minulém blogu jsem popsal způsob jednání Intergramu při vymáhání poplatků za sdělování díla veřejnosti a přidal k tomu i část výkladu. Dnes výklad dokončuji.

20.8.2012 v 10:00 | Karma: 19,03 | Přečteno: 1346x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Autorské poplatky - praxe a teorie

Na tomto místě se snažím poukázat na fakt, že v naší společnosti není v oblasti práva něco v pořádku a že toho není málo. Jedním z problematicky aplikovaných ustanovení našeho právního řádu jsou i autorské poplatky – konkrétně poplatky za sdělování díla veřejnosti.

23.7.2012 v 10:30 | Karma: 30,41 | Přečteno: 4543x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Precedent a jeho využitelnost v našem soudnictví.

V minulém blogu jsem se zmínil o tom, že soudy nemohou při řešení určité kauzy využít výrok jiného soudu. Šlo jen o prostou větu, bez bližšího vysvětlení. Není to tak jednoznačné, jak tvrdím, ale není to zase tak snadné, jak se dnes mnozí domnívají.

18.6.2012 v 10:30 | Karma: 6,95 | Přečteno: 748x | Diskuse| Ostatní

Václav Kamaryt

Je Ústava závazná norma, aneb pomůže další Pražská defenestrace?

V minulém blogu jsem popsal několik případů, v nichž si lidé - státní úředníci, dělali, co chtěli a to bez ohledu na platné zákony a uvedl jsem cestu, která by mohla vést k nápravě. Reakcí na něj nebylo mnoho, ale přesto z nich vyplynula skepse a beznaděj.

14.5.2012 v 10:30 | Karma: 12,60 | Přečteno: 882x | Diskuse| Ostatní