Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.
  • Počet článků 610
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1388x

Petr Bajnar

Dobro a zlo z vesmíru

V lidech převládá černobílé vidění dobra a zla. Týká se to nejen záležitosti pozemských, ale také pohledu do vesmírných dálek. Buď si představujeme mimozemšťany jako dobráky, kteří nás zachrání ve svých kosmických lodích před hrozící globální katastrofou. Nebo v mimozemšťanech vidíme krvelačné potvory dychtící vyvraždit celé lidstvo, jak jsme mohli sledovat ve filmech Vetřelec či Den nezávislosti. Jak to už tak v životě bývá, tak pravda je poněkud jiná. Stejně jako v pozemském dění se v našich životech prolíná svět dobra a zla, ne jinak tomu bude i v tom co k nám přichází z vesmíru.

12.1.2014 v 7:17 | Karma: 16,23 | Přečteno: 1103x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Proč mimozemšťané mlčí?

Jsme ve vesmíru sami? Tato otázka trápí filozofy, vědce i obyčejné lidi snad od dávnověku. Zajímala i mně od mého poměrně ranného dětství. Již v dobách komunismu jsem si přečetl všechnu dostupnou literaturu, která se týkala mimozemského života a problematiky UFO. Později jsem se začal zajímat také o životní filozofii a nad celou problematikou mimozemského života si utvořil hlubší náhled.

11.1.2014 v 13:31 | Karma: 17,75 | Přečteno: 1405x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Ohlédnutí nejen za vánočním počasím

Moje maminka před časem vzpomínala, že za jejich mladých let byly vánoce bez sněhu výjimkou. Dnes je tomu v českých nížinách naopak.

29.12.2013 v 21:22 | Karma: 9,91 | Přečteno: 423x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Nikola Tesla a jeho dílo

Za největšího fyzika 20. stol je dnes považován A.Einstein. Přesto ve stejné době žil na světě člověk, který rozsahem svého poznání a svého díla Einsteina přesahoval možná o jeden a možná o dva řády.Jmenoval se Nikola Tesla. S Einsteinem měl mnoho společného. Oba se zabývali fyzikou a poznáním podstaty světa. Oba snili o lepší společnosti . Oba si uvědomovali, že materiální svět jen nepatrnou části celkové reality. Oba byli vegetariány a oba část svého života strávili v Praze.

28.12.2013 v 11:30 | Karma: 34,19 | Přečteno: 6536x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Božská částice objevena?

Asi nejvíce skloňovaným objevem roku 2013 ve světě vědy bylo experimentální potvrzení existence tzv. Higgsova bozonu, částice která již před mnoha lety dostala přezdívku „Božská částice“.

22.12.2013 v 8:54 | Karma: 15,81 | Přečteno: 774x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Úvaha o temné hmotě ve vesmíru

Každá doba má své symboly. Jeden ze symbolů dnešní doby v oblasti vědy je temná hmota. Nikdy jí nikdo neviděl ani neregistroval, ale přesto se o ní hovoří ve všech vědeckých učebnicích téměř jako o absolutní realitě. A to jen proto, že si nedokážeme přiznat možnost, že naše chápání vesmíru a kosmických sil může být ve svém základu chybné.

14.8.2013 v 13:16 | Karma: 13,37 | Přečteno: 688x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Dubnové počasí a klimatická změna

Měsíc duben je u konce. Z meteorologického hlediska se jednalo o velice zajímavé období. První dekáda měsíce byla extrémně studená. Nikdy v životě jsem nezažil situaci, kdyby v dubnu v nížině na Ostravsku ležela deset dní v kuse souvislá sněhová pokrývka. Poté přišlo razantní oteplení. Minusové rekordy na řadě míst vystřídaly rekordy plusové.

30.4.2013 v 12:44 | Karma: 11,77 | Přečteno: 590x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Pýcha vědy

Již v dávných dobách moudří filozofové pochopili, že člověk by měl nejdříve být vzděláván a vychováván v etice. A teprve pak v dalších konkrétních oborech jako je dnes fyzika, chemie, dějepis atd.Již v dávných dobách moudří filozofové pochopili, že člověk by měl nejdříve být vzděláván a vychováván v etice. A teprve pak v dalších konkrétních oborech jako je dnes fyzika, chemie, dějepis atd.

19.4.2012 v 8:54 | Karma: 12,68 | Přečteno: 1063x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Svět atomů z pohledu fyziky a filozofie

Námět k napsání tohoto článku mi poskytl jeden z diskutérů, který kriticky reagoval na jednu pasáž z knihy filozofa Josefa Zezulky Přednášky II, věnované stavbě hmoty.

15.4.2012 v 8:56 | Karma: 19,06 | Přečteno: 1420x | Věda

Petr Bajnar

Intuice,sny,vize a poznání pravdy

Věda je většinou chápána jako veskrze rozumová a racionální činnost. Je sice pravda, že bez základních myšlenkových rozumových procesů jako je indukce, dedukce, analýza či syntéza se nemůže věda obejít. Je ale také pravdou, že žáden nový objev, který posunuje horizonty lidského poznání nemůže vzniknout bez toho, co nazýváme slovem intuice.

13.4.2012 v 9:49 | Karma: 13,15 | Přečteno: 1788x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Tajemno a symbolika v příběhu Titaniku

V těchto dnech si připomínáme 100 let od nejznámější námořní tragédie historie, legendárního Titaniku. Její příběh dodnes budí obrovský zájem veřejnosti. Je spojen s celou řadou zajímavých mnohdy tajemných skutečností a má i hlubokou symboliku. Proto jsem se rozhodl se vzpomínce na tuto událost věnovat i ve svém blogu.

10.4.2012 v 18:02 | Karma: 13,38 | Přečteno: 1424x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Inkvizice po vědecku

Není tomu tak dávno, co se křesťanskou Evropou šířil strach ze všemocné inkvizice. Kdokoliv se odchýlil od dogmat katolické víry, vystavil se velkému nebezpečí. Snadno mohl být prohlášen kacířem a následně odsouzen k těm nejtěžším trestům. Moc temné inkvizice naštěstí již pominula i když v očích mnohým „ pravověrných“ křesťanů jsou stále lidé zabývající se třeba jogou či spiritismem lidmi, které ovládá ďábel.

23.3.2012 v 11:12 | Karma: 15,82 | Přečteno: 1342x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Od neutrin k Bohu aneb o cestě moderní fyziky k universu

Je to jen pár dní od zveřejnění zprávy, že neutrina jsou nakonec přece jen pomalejší než světlo. Prý za původní chybná měření může jakási závada na technickém zařízení. Vědci tuto zprávu přijali s velkou úlevou. Představa, že by stávající teorie se měly zhroutit jako domeček z karet jím naháněla hrůzu. Opomněli, ale fakt, že nebyl to jen italský experiment, který naznačoval, že by neutrina mohla být rychlejší než světlo. Již v roce 1987, když astronomové zaznamenali výbuch supernovy ze sousední galaxie přiletěla neutrina na Zemi o pár hodin dříve než světelné fotony. Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/michaelovy-experimenty/741-neutrina-rychlejsi-nez-svetlo/

22.3.2012 v 10:25 | Karma: 18,91 | Přečteno: 1811x | Diskuse | Věda

Petr Bajnar

Synchronicita aneb "osudové náhody" nejen na blog.idnes

Význačný švýcarský psycholog C.G.Jung uvádí ve svém díle příběh ze své klinické praxe. " Jedna z pacientek mu vyprávěla sen ve kterém jí byl darován šperk v podobě zlatého exotického brouka scarabela. Ve stejné chvíli, když sen vyprávěla, uslyšel Jung náraz na okno. Otevřel okno a užasl. Spatřil na římse brouka, který měl přesně stejnou podobu jako scarabeus z pacientčina snu "

14.3.2012 v 14:19 | Karma: 15,39 | Přečteno: 1868x | Diskuse | Ostatní