Jan Železný

Jan Železný se narodil v "revolučním roce 1989" v Ostrově u Karlových Varů, kde v květnu 2009 maturoval na tamním gymnáziu. V současné době studuje obor politologie na FF ZČU v Plzni. Zabývá se zahraniční politikou a historií USA, VB a asijských komunistických zemí, neopomíjí ovšem sledovat ani domácí dění. Je držitelem mnoha studentských literárních cen (Cena Josefa Škvoreckého - studentská próza 2008, Cena Bronislavy Müllerové 2008, atd.) Působí jako zastupitel města Ostrova, předseda regionální organizace TOP 09 Karlovy Vary a šéfredaktor Ostrovského měsíčníku.
  • Počet článků 21
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1440x

Seznam rubrik

Jan Železný

Ostrovský skatepark: historie na U-rampě

Ač nepatřím k pravidelným čtenářům dvoustránkových Ostrovských novin, v jejich posledním vydání mě jako mladého člověka zaujal článek kolegy zastupitele Palivce (ODS), který se zpovídá ze své skepse ohledně realizace projektu skateparku, především ve vztahu k jeho ekonomičnosti a využitelnosti. Jako studenta politologie je pro mě vždy fascinující sledovat situaci, při níž se tématem politických disputací stane téma, jež očividně významně neformuje diskurz veřejného života. Avšak právě na něm dochází k profilování jednotlivých osobností a jejich pohledů, nadneseně řečeno vizí. Z daného tématu se tak stává významné politikum, je tedy nevinnou obětí mocenské hry. Obávám se, že v této nezáviděníhodné pozici se v současnosti ocitl již zmiňovaný skatepark.

22.11.2013 v 8:48 | Karma: 6,12 | Přečteno: 250x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Komunisté mě neohrozí, ve škole jsem neopisoval

Během proběhlého víkendu unikla do médií zpráva, že karlovarští komunisté zahajují přípravy na schůzku s námi studenty - organizátory výzvy za odstoupení náměstka hejtmana pro školství bývalého politruka JUDr. Václava Sloupa - a to opravdu ve velkém. Krom špiček krajského vedení KSČM se jí má účastnit i europoslanec za tuto stranu teplický rodák Jaromír Kohlíček, účast dalších republikových kádrů není do budoucna vyloučena. Původní spíše formální schůzka, která vznikla jako reakce náměstka Borky na náš studentský dopis hejtmanovi Novotnému (proč na něj reagoval dříve právě Borka zůstává malou záhadou), se tak odívá do mnohem dramatičtějšího hávu. Osobně však tento krok velmi vítám, neboť v něm spatřuji poměrně úsměvný veletoč pana Borky i celé karlovarské KSČM.

4.3.2013 v 8:23 | Karma: 20,06 | Přečteno: 852x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Hlupák stát platí aneb Civitas ex machina!

Před nedávnem jsem v karlovarské regionální příloze jednoho z celostátních deníků četl analýzu možných dopadů špatně provedených výběrových řízení na čerpání prostředků z regionálního operačního programu ROP Severozápad na rozpočet Karlovarského a Ústeckého kraje. Daleko více než samotná podstata problému mě však zaujalo navrhované řešení, dle něhož by se na zalátání dvou a půl miliardové rozpočtové díry měl zásadně podílet i stát v podobě ministerstva financí. Nechci zde vést polemiku o míře zavinění té které strany a případné legitimitě tohoto konkrétního požadavku. Spíše bych se rád obecněji zamyslel nad rolí státu jako věřitele poslední instance, lidověji řečeno jakéhosi anonymního plátce všech podobných pokut a dluhů s bezedným kouzelným měšcem, který vždy nakonec vše zachrání a vyřeší. Zdá se totiž, že toto vnímání se stává jakýmsi evergreenem. Jen tak mimochodem, dle článku v jiném celostátním deníku ze stejného týdne v současnosti policie prošetřuje případy možné korupce za cca 100 miliard korun, což téměř odpovídá schodku ročního hospodaření tohoto kouzelníka se zdánlivě bezedným měšcem.

19.2.2013 v 8:42 | Karma: 9,98 | Přečteno: 461x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Rozbijme ulitu naší malosti! Tupý euroskepticismus v Česku

Blíží se federalizace eurozóny. Dvourychlostní Evropa realitou? Evropský finanční val se ukazuje jako nedostačující. Krize v Řecku se prohlubuje. Nečas a Cameron proti spojené Evropě. Koruna vs. Euro. Podobné titulky vévodí již více než dva roky předním stranám našich tištěných médií, tedy nejsou-li vystřídány aktuálními zprávami o nové korupční aféře z pater nejvyšší politiky. Obsah všech se přitom přímo i nepřímo týká postavení České republiky v krizí zasažené Evropě. Ta měsíc po měsíci prodlužuje svůj taneček na rozcestí, vedoucím buď k hlubší ekonomické avšak i politické integraci, nebo k umělému udržování současného stavu. První varianta sice svým supranacionálním charakterem dráždí nejednu národní politickou reprezentaci, nabízí však vcelku srozumitelnou jízdní mapu budoucích událostí. Hlavní devizu přitom představuje předvídatelnost/čitelnost jednotlivých kroků, která může poskytnout politické krytí kolísajícím se státnickým špičkám a přinést zasloužený klid volatilním finančním trhům. Je to totiž právě možnost dopředu zakalkulovat potenciální budoucí rizika do svých investičních plánů, po níž velcí i drobní investoři již dlouho bezútěšně prahnou. Druhá varianta slibuje zdánlivé zachování suverénního rozhodování, vyžaduje ovšem značnou stoickou odolnost vůči tlaku okolních událostí především hospodářského ražení. Schopnost nasadit pověstný „poker face“ a vsadit na své odvážné rozhodnutí politickou kariéru představuje při volbě této cesty naprostou nutnost. Jak se však ukazuje, evropští lídři, nacházející se v hledáčcích dnes již fakticky globálních médií a „sociálních sítí rychlé reakce“, však spíše nejsou schopni držet se zmíněné filosofie slavného římského císaře Marka Aurelia. Tato debata se přitom netýká pouze zemí eurozóny, ale(jak nedávno trefně poznamenal italský premiér Mario Monti) i EU jako celku.

16.7.2012 v 8:43 | Karma: 13,60 | Přečteno: 1152x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Rudé memento aneb další „promarněná“ pieta

Koncem minulého týdne jsem měl tu čest se již podruhé zúčastnit pietní akce u Rudé věže smrti v Ostrově u Karlových Varů konané pod záštitou Konfederace politických vězňů v rámci Jáchymovského pekla. Genius loci daného místa, jemuž dominuje vysoká věž z rudých cihel – součást prostor bývalé třídírny radioaktivního smolince, jež připravila o život, zdraví a ideály mnoho tzv. vězňů svědomí – na člověka dýchne neopakovatelnou atmosférou. Tu barvitě dokreslují pamětníci, kteří se sem navzdory pokročilému věku každoročně v hojném počtu scházejí, aby uctili památku těch svých kamarádů, již svůj zápas se zrůdnostmi komunistické moci prohráli. Pozorný pozorovatel přitom nemůže zůstat vnitřně nepohnut, jeho každodenní problémy občanského života jakoby ve světle zde popisovaných událostí bledly a ztrácely se v bezvýznamnosti. Tyto pocity mě doprovázeli letos stejně jako loni. Přesto jsem se tentokrát nemohl vyhnout palčivé otázce hlubšího významu celé této akce a určitého „znásilnění“ jejího obsahu. Kde se ve mně tato myšlenka vzala nevím, snad ji probudilo několik procházejících osob, které se ještě před dvaceti lety honosili rudou stranickou knížkou, někdy i legitimací StB, aby nyní s kamennou tváří uctívali hrdinství bývalých politických vězňů. Možná to byl pouze věčný kritik ve mně, jenž najednou dostal příležitost se projevit. Kdo ví?

1.6.2012 v 8:25 | Karma: 11,61 | Přečteno: 767x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Centrum sociálních služeb obětí politického kalkulu?

Vážení čtenáři, jak mnozí z vás jistě dobře vědí, v Ostrově se připravuje zásadní projekt sociálního charakteru, který by měl přeměnit v současnosti nevyužívanou budovu bývalé městské knihovny v multifunkční centrum sociálních služeb. V jeho útrobách by tak dle dosavadních plánů měly najít svůj domov organizace jako Oblastní charita Ostrov, pobočka Člověka v tísni, Mateřské centrum Ostrůvek, Svaz diabetiků, a další. Počítá se rovněž se zřízením společenské místnosti, již by mohly využívat další drobnější spolky, jejichž činnost nevyžaduje provozování stálého kontaktního místa. Přesun mateřského centra do nového sídla by navíc umožnil urychlení přestavby charitního stacionáře umístěného v bývalé škodovácké školce a navýšení kapacity o zhruba 20 lůžek.

5.3.2012 v 8:33 | Karma: 7,95 | Přečteno: 1212x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Otevřený dopis panu poslanci Burešovi - centrum sociál. služeb

Vážený pane poslanče Bureši, dovolte mi se na Vás tímto obrátit v záležitosti plánované výstavby centra sociálních služeb v budově bývalého knihovny spolu s rozšířením charitního stacionáře pro seniory. K tomuto mailu mě vyburcovala Vaše slova na dnešním (25.ledna 2012) II. řádném zasedání zastupitelstva města. Přestože naprosto respektuji Vaše právo jako zastupitele a občana na odlišný názor, domnívám se, že z hlediska Vaší osoby a zastupitelského "klubu" ODS došlo k nepochopení několika základních záležitostí, které mě a mé kolegy vedou k prosazování tohoto záměru. Věřím však, že se nejedná o nepřekonatelné názorové rozdíly a projekt si nakonec získá podporu všech politických stran reprezentovaných v zastupitelstvu. Ostatně bylo to i mé přání, které jsem vyjádřil na jedné z prvních schůzek přípravného týmu v létě minulého roku.

26.1.2012 v 9:30 | Karma: 9,12 | Přečteno: 1725x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Ostrov: Realizace projektu centra sociálních služeb pokračuje

posledních několik let se nese ve znamení realizace řady velkých stavebních projektů obvykle spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zrekonstruovali jsme Posvátný okrsek, Palác princů byl přetvořen v novou městskou knihovnu, jeho zbývající část čeká na své využití v podobě městského úřadu, Dům kultury na Mírovém náměstí se pomalu mění v centrum s všestrannějším využitím, cyklisté mohou nově využívat první úsek Ostrovského ronda... Bez ohledu na rozličné emoce, které tyto stavby vzbuzují, lze jen těžko pochybovat o jejich vlivu na ráz a charakter obce a život jejích obyvatel. Dovolte mi však zmínit se o jednom z plánovaných projektů, na jehož přípravě mám tu čest se podílet. Svoji velikostí ani finanční náročností rozhodně nepatří k výše zmíněným, ani se pravděpodobně nestane lákadlem pro návštěvníky našeho městečka. Každopádně jeho sociální rozměr významně zvýší úroveň občanské vybavenosti, čímž si zajisté vyslouží své právoplatné místo mezi významnými počiny poslední doby. O čem tu přesně mluvím?

30.11.2011 v 12:51 | Karma: 5,98 | Přečteno: 1417x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Van Rompuy – Evropou zapomenutý prezident

Post předsedy Evropské rady budil značné emoce již od doby svého vzniku před několika lety. Eurofederalisté ustavení této vrcholné funkce oslavovali jako důkaz pokročilosti evropského integračního procesu a chápali jej jako stabilizační prvek, jež měl omezit názorovou rozkolísanost střídajících se půlročních předsednictví. Probruselský tisk úděl Van Rompuyova mandátu zjednodušil do trochu zavádějící pro politicky nezanícené občany EU však pochopitelnější mediální zkratky „evropský prezident“. Euroskeptici (či chcete-li eurorealisté) naopak upozorňovali na obsahovou prázdnotu nového postu, jíž měla potvrdit i volba nevýrazného belgického premiéra, který si vysloužil pověst rozvážného muže kompromisů. Právě tato vlastnost však měla být v často rozhádané dvourychlostní Evropě hlavní předností.

28.9.2011 v 9:48 | Karma: 8,55 | Přečteno: 982x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Rudá věž smrti – evropské dědictví v zapomnění

v sobotu 10. září dopoledne jsem měl tu čest účastnit se pietního aktu u Rudé věže smrti ve Vykmanově v Ostrově nad Ohří, jež pod svými křídly zaštítila Konfederace politických vězňů. Ta se touto cestou připojila k tzv. „Dnům evropského dědictví“, projektu, jehož cílem je pomocí zpřístupnění běžně uzavřených památek překonat případné rozpory mezi národy „starého kontinentu“ a vypovědět příběh naší společné evropské historie. O důležitosti předávání tohoto poselství o Evropě snad není nutné široce polemizovat. A to zvláště uvědomíme-li si, že žijeme v době, jíž nejeden seriózní západní komentátor nazývá obdobím hluboké krize politicko-společenského řádu.

20.9.2011 v 9:35 | Karma: 14,89 | Přečteno: 2104x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Qui bono? Somálská demagogie

V posledních dvou týdnech se zraky světa opět upnuly na černý kontinent, který prožívá další ze svých humanitárních krizí. Vlna veder, údajně největší za posledních x let, způsobila rozsáhlé ztráty na úrodě a uvrhla tak Africký roh do vražedných bojů o přežití. Ve dvou provinciích na jihu zhrouceného Somálska byl dokonce vyhlášen stav blížící se hladomoru, bezprostředně ohroženo je dle odhadů UN WFP (United Nations World Food Programme) až 10 miliónů lidí. Světové organizace všeho ražení v čele s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem volají po okamžitém zásahu západního světa, k prvotnímu odvrácení „katastrofy století“ (jak ji nazval francouzský ministr zemědělství na summitu v Římě) je údajně potřeba až 220 miliónů amerických dolarů. Všechny tyto výzvy jsou pak následně doprovázeny děsivými fotografiemi hladovějících dětí a plamennými komentáři humanistů a „osvícenců“, kteří velmi hbitě nalézají viníka této katastrofy: Západ (nezdá se vám tento scénář povědomý? – ano, opakuje se takřka každoročně). My čtenáři euroatlantického prostoru se tak dozvídáme, že žijeme v sobecké společnosti zahleděné do svých problémů s finanční krizí, která dlouhodobě nepřispívá dostatkem peněz na pomoc v rozvojových oblastech, a tím brání jejich rozvoji. V případě současné somálské krize je nám dáno za vinu, že jsme nevyslyšeli volání humanitárních pracovníků a „odborníků“, kteří nás již minulý rok varovali, že východní Afrika není na možnost veder dostatečně připravena. Jinak řečeno, neseme za utrpení milionu Afričanů svůj podíl viny a současná krize tak nastavuje zrcadlo naší společnosti!

31.7.2011 v 10:00 | Karma: 36,72 | Přečteno: 2978x | Diskuse | Politika

Jan Železný

God bless America aneb vabank o stabilitu největší ekonomiky světa

Vývoj americké ekonomiky, tedy nejsilnějšího trhu světa, připomíná hořkou tragédii s nekonečným množstvím dějství. Toužebně očekávaný boom, jenž měl následovat po pádu investiční banky Lehmann Brothers, realitní bublině, nejrozsáhlejší sanaci (či chcete-li zestátnění) bank a hypotéčních ústavů typu AIG, Citigroup či Fannie Mae v americké historii a usilovném boji o rozpočet v Kongresu stále nepřichází. Předzvěsti dvojitého dna (tzv. double-dip recession) se staly již pevnou součástí slangu nejen ekonomických analytiků, ale i běžných Američanů, kteří jinak o tyto sféry nejeví přílišný zájem. Podobně je to i s celkovou nezaměstnaností, které doprovázena stále klesajícími výsledky průmyslové výroby, tento čtvrtek opět vzrostla na děsivých 9,2%, na což okamžitě zareagovaly hlavní americké akciové indexy razantním přesunem do červených čísel (například index Nasdaq sdružující akcie předních technologických firem tak během několika minut odepsal celých 40 bodů).

9.7.2011 v 11:40 | Karma: 11,75 | Přečteno: 1210x | Diskuse | Ekonomika

Jan Železný

Britské trable - dokončení

Zde nabízím dokončení mého článku "Britské trable v ostrovském kontextu", které se v původní verzi z nepochopitelných příčin neobjevilo.

9.2.2011 v 11:24 | Karma: 6,45 | Přečteno: 1674x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Britské trable v ostrovském kontextu

Velkolepý projekt Ostrov-východ, neboli plán na vybudování sítě rodinných domků na místě současné zahrádkářské kolonie rozprostírající se na svazích za zimním stadionem, vévodí již řadu let diskusím o budoucím rozvoji města. Za tuto dobu si stihl získat srdce mnoha podporovatelů, stejně jako pobouřit minimálně stejně početnou skupinu odpůrců (a to nejen ze zahrádkářské komunity). Ti argumentují finanční nevýhodností, nevhodností svažitého terénu pro rozsáhlejší výstavbu, nutností zachovat tamní zahrádky, tu a tam se objeví i tvrzení o „betonářské lobby“ a podnikatelské účelovosti. Svým profesním zaměřením se neřadím mezi odborníky na financování stavebních projektů ani geology, dovolím si proto nabídnout trochu odlišný pohled, jenž koresponduje spíše s obavami mladé generace.

9.2.2011 v 9:56 | Karma: 9,55 | Přečteno: 1738x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Touha po churchillovské dokonalosti ostrovské ODS - reakce

Vážení čtenáři, dovolte mi tímto, abych se jako místopředseda místní organizace TOP 09 Ostrov vyjádřil k článku „O svých ostrovských zastupitelích pravicové strany zatím nerozhodli“, který byl publikován v úterním regionálním vydání deníku Právo. K této potřebě mě vede především fakt, že někteří zhrzení představitelé ODS spolu s poměrně širokou skupinou „jakýchsi dobrovolných našeptávačů“, kteří se kolem této strany v Ostrově točí a zřejmě čekají na svůj díl „věrnostní odměny“, se stále snaží vykreslit povolební vyjednávání v značně upravené formě. Dokonce ani podrobný mediální rozbor celé záležitosti spolu s opakovaně vysílaným záznamem z ustavující schůze zastupitelstva v místní televizi, je od těchto snah neodradil. Tato nekoherentní skupina politiků a na ně napojených „pomocníků“ zřejmě nadále ve svém politickém programu razí myšlenku, že veřejnost si přeje být klamána. Já a moji kolegové však vyznáváme značně jiné lidské hodnoty, proto mi dovolte poněkud odlišný výklad událostí, který samozřejmě jeví určité známky subjektivity, každopádně z dosud podaných verzí nejvíce vyhovuje realitě.

25.11.2010 v 14:34 | Karma: 7,70 | Přečteno: 1973x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

(Ne)Svoboda slova ala Ostrov

Již jednadvacet let žijeme ve společenském zřízení, které se rozhodlo ctít zásady demokracie, k nimž krom pluralitního politického systému, zaručené osobní svobody a svobody shromažďování patří i svoboda projevu a práva na informace. Tyto nedotknutelné atributy jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod, jež je neoddělitelnou součástí tzv. dvojjediné Ústavy České republiky, tedy zákona s nejvyšší právní silou na našem území. V jejím druhém oddíle se například dočteme, že (cituji): „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ , nebo také: „Cenzura je nepřípustná.“ (zdroj: Listina základních práv a svobod. Oddíl druhý. Dostupné na: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html ) A je to právě tento dokument, jemuž přísahají věrnost všichni ústavní činitelé našeho státu od prezidenta, přes poslance až po obecní zastupitele. Bohužel rozdíl mezi touto „ideální“ písemnou formou a realitou je někdy poměrně propastný, alespoň tedy v Ostrově u Karlových Varů.

11.10.2010 v 15:58 | Karma: 9,48 | Přečteno: 1369x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Reakce na dezinterpretace starosty města Ostrova Ing. Jana Bureše

Vážení spoluobčané, v zářijovém vydání Ostrovského měsíčníku jste měli možnost si přečíst komentář pana poslance a starosty Ing. Jana Bureše k mému článku „Genius loci v Ostrově?“. Velmi mě potěšilo, že výzva k diskusi nad možnostmi zlepšení kulturního a společenského života v Ostrově našla odezvu i u jednoho z hlavních představitelů našeho města. Takovýto signál by ve mně za běžných okolností vzbudil víru v upřímnou snahu o nalezení řešení této problematiky. Výklad pana starosty, složený z dezinterpretací mých původních myšlenek a zakončený vzhledem k tématu článku irelevantní zmínkou o mé kandidatuře v letošních volbách do zastupitelstva, mě však bohužel spíše zklamal!

8.10.2010 v 13:49 | Karma: 7,76 | Přečteno: 2621x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Ostrov u Karlových Varů: Intimní zákoutí „nového města“

(Tento článek byl původně koncipován pro zářijové číslo Ostrovského měsíčníku. Přestože již byl zařazen mezi příspěvky připravené k vydání, redakční rada složená převážně z představitelů radniční koalice ODS + ČSSD v čele s panem starostou a poslancem Ing. Janem Burešem (ODS) jej spolu s dalšími články, které upozorňovali na neduhy Ostrova, smetla ze stolu. Na jejich místo byla naopak zařazena velmi útočná reakce pana starosty na můj článek „Genius loci v Ostrově?“ plná účelových dezinterpretací. Rád bych proto alespoň touto formou zveřejnil své myšlenky a návrhy.)

6.9.2010 v 12:55 | Karma: 11,25 | Přečteno: 1639x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Hledání vzájemné důvěry: Místní samospráva a neziskové organizace

O fenoménu neziskových organizací a jejich činnosti již byly popsány tisíce stránek knih, brožur a jiných materiálů. Pro mnohé představují alternativu k často neefektivní státní byrokracii, jediný funkční prostředek při řešení regionálních problémů, popřípadě místo, kde lidé nalézají seberealizaci a smysluplné využití svého času. Druzí na jejich působení pohlížejí z naprosto opačného úhlu, argumentují těžko měřitelnou efektivitou, varují před přílišnou důvěrou, která je v jejich působení vkládána, popřípadě se domnívají, že vykonavatelem cílů těchto sdružení by měl být spíše sám stát, respektive orgány místní samosprávy. Naším záměrem v tomto článku ovšem není působit v roli soudců a rozhodovat o relevanci tvrzení jednotlivých názorových protipólů. Ostatně všichni dobře známe lidové rčení o „zlaté střední cestě“. Raději bychom se zaměřili pouze na jednu, ovšem velmi důležitou část této problematiky – vztah neziskových organizací a státní správy. Nemusíme přitom chodit daleko a hovořit v celorepublikovém či dokonce globálním měřítku. Naopak! Zaměřme se raději na „mikroklima“ našich obcí a měst a rozeberme vztahy těchto organizací, povětšinou občanských sdružení, a místní samosprávy. Právě tato oblast je totiž klíčová.

2.9.2010 v 22:39 | Karma: 8,44 | Přečteno: 1729x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Hledá se moderní levice – Zn.: Spěchá!!!

Již pouze několik hodin dělí občany České republiky od vyhlášení výsledků dlouho očekávaných voleb do poslanecké sněmovny. Poslední dny volební kampaně se shodně nesly ve znamení posledních výzev voličům všech stran, ať už pravicových, či levicových. Právě toto pravolevé dělení politického spektra, zdá se, nadále dominuje české politické scéně a to navzdory tvrzení mnohých politologů a novinářů, že se jedná o přežitek 20. století. Dle předvolebních výsledků renomovaných agentur se navíc zdá, že volání Strany zelených (a nejen jí) po odklonu od pravolevého vnímání se míjí účinkem. Evropský volič (ten český především) se zkrátka mnohem lépe a snáze ztotožňuje s tradičním pojetím politických priorit jednotlivých stran, které vycházejí s mnohými „moderními politology“ kritizovaného ideologického trojúhelníku liberalismus – konzervatismus – socialismus/komunismus. Politická hnutí a strany, které „umně“ vytvářejí všemožné a s prominutím často dosti heterogenní kombinace jsou alespoň prozatím pro českého voliče nepřitažlivé. Podobně pokusy vytáhnout si pouze jeden fragment z politiky těchto tří proudů a založit na něm novou platformu zatím nepřináší valný úspěch – zde bych zmínil například snahu zelených hnutí převzít tradičně konzervativní myšlenku ochrany přírody jakožto dědictví pro další generace. V tomto svém příspěvku bych se proto nerad zabýval relevancí tradičního pravolevého dělení, které minimálně v Evropě rozhodně mrtvé není, ale zaměřil bych se na otázku, jakým způsobem české politické strany toto směřování uchopily, a zda-li se přitom alespoň vzdáleně drží moderního evropského proudu, anebo nás naopak vláčejí dějinami zpět.

28.5.2010 v 16:28 | Karma: 12,74 | Přečteno: 1242x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Toryové a liberálové - koalice šitá horkou jehlou?

Dlouho očekávané volby do dolní­ sněmovny britského parlamentu (House of Commons) přinesly obyvatelům ostrovní­ho království­ nejedno překvapení. Masový náskok konzervativců (Conservative party) v předvolební­ch průzkumech se postupně snižoval, a po úspěchu vůdce liberální­ch demokratů Nicka Clegga v sérii historicky první­ch televizních debat lídrů hlavní­ch stran bylo jasné, že výsledek těchto voleb nebude "klasický" v britském slova smyslu. Poprvé za ví­ce než tři desetiletí se začalo otevřeně hovořit o možnosti vzniku tzv. "zavěšeného parlamentu" (hung parliament), kdy žádná ze stran nezíská potřebnou absolutní­ většinu křesel, což je ve Velké Británii jev značně neobvyklý. Následně potvrzení této domněnky volební­mi výsledky spolu se sérií­ poněkud nesrozumitelných koaliční­ch jednání ústících v dohodu mezi toryi a liberály jasně ukázala, že tyto rozsáhlé změny v systému britské politiky zřejmě neskončily­! Nebo že by tomu bylo ještě trochu jinak?

17.5.2010 v 23:15 | Karma: 9,06 | Přečteno: 1155x | Diskuse | Politika