Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ostrovský skatepark: historie na U-rampě

Ač nepatřím k pravidelným čtenářům dvoustránkových Ostrovských novin, v jejich posledním vydání mě jako mladého člověka zaujal článek kolegy zastupitele Palivce (ODS), který se zpovídá ze své skepse ohledně realizace projektu skateparku, především ve vztahu k jeho ekonomičnosti a využitelnosti. Jako studenta politologie je pro mě vždy fascinující sledovat situaci, při níž se tématem politických disputací stane téma, jež očividně významně neformuje diskurz veřejného života. Avšak právě na něm dochází k profilování jednotlivých osobností a jejich pohledů, nadneseně řečeno vizí. Z daného tématu se tak stává významné politikum, je tedy nevinnou obětí mocenské hry. Obávám se, že v této nezáviděníhodné pozici se v současnosti ocitl již zmiňovaný skatepark.

iDnes.cz

Příčinou tohoto stavu může být i fakt, že lidé zabývající se tímto neolympijským sportem (ale i řadou příbuzných, viz inline brusle, BMX a trialová kola apod.) si často vytváří svoji vlastní značně specifickou subkulturu. Ta se vyznačuje krom panem kolegou zmíněného "prkénka na kolech" i vlastním stylem, jazykem, oblečením, hudbou a protože se převážně jedná o skupiny teenagerů nebo mladých lidí obecně, tak i určitou "neúctou" k tradičním autoritám. Je však potřeba zdůraznit, že není kontrakulturou, tedy skupinou, která by se stávající společenský řád snažila nějak podkopat nebo ničit! A přestože v naší zemi je tato subkultura ještě stále vnímána jako poměrně okrajová, v západoevropských zemích a hlavně za "velkou louží" se jedná o nedílnou součást společnosti, sport který je uznáván a i veřejnými orgány podporován jako smysluplné vyžití mládeže a co je pro mnohé zřejmě novinkou − i způsobem získávání finančních prostředků a prestiže pro jednotlivá města. Například Kanada, země javorového sirupu, je vyhlášena svými středisky pro downhillovou jízdu na kolech a ve Spojených státech, Mekce kapitalismu, se pokud vím, každoročně koná alternativní obří olympiáda těchto sportů nazvaná X-Games, která vždy přiláká tisíce fanoušků přímo na místo a další milióny "přilepí" k televizním obrazovkám.

K mému velkému zklamání však v našem městě tento potenciál alternativních sportů není pochopen. Projekt skateparku je označován za "volnočasovou kratochvíli nepočetné hrstky mladých", který se ekonomicky nevyplatí a je tak mrháním veřejnými penězi. Pominu-li fakt, že zahraniční zkušenost hovoří zcela opačně, musím se vymezit proti tomuto jednorozměrnému hodnocení plánovaných projektů pouze z účetního hlediska nákladů. Považuji za absolutní chybu především v těchto sociálně turbulentních dobách abdikovat na jakoukoli snahu rozvíjet občanskou společnost a podporovat aktivity směřující k osobnímu rozvoji jejích členů, zvláště těch mladých. Jak historie i každodenní realita učí, mívá to dosti katastrofální následky, které nelze redukovat na několik ojedinělých případů osobních lidských tragédií. Z tohoto hlediska se mi tedy jeví jako zcela scestné poměřovat velikost investice s počtem tzv. "skejťáků", zvláště když tato optika zjevně nikdy nebyla použita na tradičnější projekty volnočasového vyžití. Pochybuji totiž, že by pak několik sezónních turnusů do tábora v Manětíně ospravedlňovalo téměř každoroční statisícové výdaje do tohoto rezortu. Naštěstí však vedení města v tomto případě vždy bralo v potaz i jiné než čistě ekonomické aspekty. Zajímavé je, že tato logika se nedočkala naplnění ani v případě drahých megalomanských projektů typu Ostrov-východ, které na rozdíl od skateparku rozhodně diskurz Ostrova jako malého města přesahovaly.

Doufám tedy, že věcné vícerozměrné posouzení ideje ostrovského skateparku zvítězí nad ideologickými cvičeními a tento projekt se po dlouhých letech v příštím roce dočká své realizace. Jistě by si zasloužil, aby přípravná kapitola jeho existence, která připomínala extrémní jízdu na zmíněné U-rampě, skončila.

Autor: Jan Železný | pátek 22.11.2013 8:48 | karma článku: 6,12 | přečteno: 250x
  • Další články autora

Jan Železný

Komunisté mě neohrozí, ve škole jsem neopisoval

Během proběhlého víkendu unikla do médií zpráva, že karlovarští komunisté zahajují přípravy na schůzku s námi studenty - organizátory výzvy za odstoupení náměstka hejtmana pro školství bývalého politruka JUDr. Václava Sloupa - a to opravdu ve velkém. Krom špiček krajského vedení KSČM se jí má účastnit i europoslanec za tuto stranu teplický rodák Jaromír Kohlíček, účast dalších republikových kádrů není do budoucna vyloučena. Původní spíše formální schůzka, která vznikla jako reakce náměstka Borky na náš studentský dopis hejtmanovi Novotnému (proč na něj reagoval dříve právě Borka zůstává malou záhadou), se tak odívá do mnohem dramatičtějšího hávu. Osobně však tento krok velmi vítám, neboť v něm spatřuji poměrně úsměvný veletoč pana Borky i celé karlovarské KSČM.

4.3.2013 v 8:23 | Karma: 20,06 | Přečteno: 852x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Hlupák stát platí aneb Civitas ex machina!

Před nedávnem jsem v karlovarské regionální příloze jednoho z celostátních deníků četl analýzu možných dopadů špatně provedených výběrových řízení na čerpání prostředků z regionálního operačního programu ROP Severozápad na rozpočet Karlovarského a Ústeckého kraje. Daleko více než samotná podstata problému mě však zaujalo navrhované řešení, dle něhož by se na zalátání dvou a půl miliardové rozpočtové díry měl zásadně podílet i stát v podobě ministerstva financí. Nechci zde vést polemiku o míře zavinění té které strany a případné legitimitě tohoto konkrétního požadavku. Spíše bych se rád obecněji zamyslel nad rolí státu jako věřitele poslední instance, lidověji řečeno jakéhosi anonymního plátce všech podobných pokut a dluhů s bezedným kouzelným měšcem, který vždy nakonec vše zachrání a vyřeší. Zdá se totiž, že toto vnímání se stává jakýmsi evergreenem. Jen tak mimochodem, dle článku v jiném celostátním deníku ze stejného týdne v současnosti policie prošetřuje případy možné korupce za cca 100 miliard korun, což téměř odpovídá schodku ročního hospodaření tohoto kouzelníka se zdánlivě bezedným měšcem.

19.2.2013 v 8:42 | Karma: 9,98 | Přečteno: 461x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Rozbijme ulitu naší malosti! Tupý euroskepticismus v Česku

Blíží se federalizace eurozóny. Dvourychlostní Evropa realitou? Evropský finanční val se ukazuje jako nedostačující. Krize v Řecku se prohlubuje. Nečas a Cameron proti spojené Evropě. Koruna vs. Euro. Podobné titulky vévodí již více než dva roky předním stranám našich tištěných médií, tedy nejsou-li vystřídány aktuálními zprávami o nové korupční aféře z pater nejvyšší politiky. Obsah všech se přitom přímo i nepřímo týká postavení České republiky v krizí zasažené Evropě. Ta měsíc po měsíci prodlužuje svůj taneček na rozcestí, vedoucím buď k hlubší ekonomické avšak i politické integraci, nebo k umělému udržování současného stavu. První varianta sice svým supranacionálním charakterem dráždí nejednu národní politickou reprezentaci, nabízí však vcelku srozumitelnou jízdní mapu budoucích událostí. Hlavní devizu přitom představuje předvídatelnost/čitelnost jednotlivých kroků, která může poskytnout politické krytí kolísajícím se státnickým špičkám a přinést zasloužený klid volatilním finančním trhům. Je to totiž právě možnost dopředu zakalkulovat potenciální budoucí rizika do svých investičních plánů, po níž velcí i drobní investoři již dlouho bezútěšně prahnou. Druhá varianta slibuje zdánlivé zachování suverénního rozhodování, vyžaduje ovšem značnou stoickou odolnost vůči tlaku okolních událostí především hospodářského ražení. Schopnost nasadit pověstný „poker face“ a vsadit na své odvážné rozhodnutí politickou kariéru představuje při volbě této cesty naprostou nutnost. Jak se však ukazuje, evropští lídři, nacházející se v hledáčcích dnes již fakticky globálních médií a „sociálních sítí rychlé reakce“, však spíše nejsou schopni držet se zmíněné filosofie slavného římského císaře Marka Aurelia. Tato debata se přitom netýká pouze zemí eurozóny, ale(jak nedávno trefně poznamenal italský premiér Mario Monti) i EU jako celku.

16.7.2012 v 8:43 | Karma: 13,60 | Přečteno: 1152x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Rudé memento aneb další „promarněná“ pieta

Koncem minulého týdne jsem měl tu čest se již podruhé zúčastnit pietní akce u Rudé věže smrti v Ostrově u Karlových Varů konané pod záštitou Konfederace politických vězňů v rámci Jáchymovského pekla. Genius loci daného místa, jemuž dominuje vysoká věž z rudých cihel – součást prostor bývalé třídírny radioaktivního smolince, jež připravila o život, zdraví a ideály mnoho tzv. vězňů svědomí – na člověka dýchne neopakovatelnou atmosférou. Tu barvitě dokreslují pamětníci, kteří se sem navzdory pokročilému věku každoročně v hojném počtu scházejí, aby uctili památku těch svých kamarádů, již svůj zápas se zrůdnostmi komunistické moci prohráli. Pozorný pozorovatel přitom nemůže zůstat vnitřně nepohnut, jeho každodenní problémy občanského života jakoby ve světle zde popisovaných událostí bledly a ztrácely se v bezvýznamnosti. Tyto pocity mě doprovázeli letos stejně jako loni. Přesto jsem se tentokrát nemohl vyhnout palčivé otázce hlubšího významu celé této akce a určitého „znásilnění“ jejího obsahu. Kde se ve mně tato myšlenka vzala nevím, snad ji probudilo několik procházejících osob, které se ještě před dvaceti lety honosili rudou stranickou knížkou, někdy i legitimací StB, aby nyní s kamennou tváří uctívali hrdinství bývalých politických vězňů. Možná to byl pouze věčný kritik ve mně, jenž najednou dostal příležitost se projevit. Kdo ví?

1.6.2012 v 8:25 | Karma: 11,61 | Přečteno: 767x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Centrum sociálních služeb obětí politického kalkulu?

Vážení čtenáři, jak mnozí z vás jistě dobře vědí, v Ostrově se připravuje zásadní projekt sociálního charakteru, který by měl přeměnit v současnosti nevyužívanou budovu bývalé městské knihovny v multifunkční centrum sociálních služeb. V jeho útrobách by tak dle dosavadních plánů měly najít svůj domov organizace jako Oblastní charita Ostrov, pobočka Člověka v tísni, Mateřské centrum Ostrůvek, Svaz diabetiků, a další. Počítá se rovněž se zřízením společenské místnosti, již by mohly využívat další drobnější spolky, jejichž činnost nevyžaduje provozování stálého kontaktního místa. Přesun mateřského centra do nového sídla by navíc umožnil urychlení přestavby charitního stacionáře umístěného v bývalé škodovácké školce a navýšení kapacity o zhruba 20 lůžek.

5.3.2012 v 8:33 | Karma: 7,95 | Přečteno: 1212x | Diskuse | Karlovy Vary
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Vhodnější plodiny mohly následky povodní zmírnit, řekl Výborný. Farmáři nesouhlasí

15. července 2024  18:37

Velký vliv na ničivých následcích opakovaný bleskových povodní na Přerovsku mají podle ministra...

Rozervaná supervelmoc. Trumpovo krvavé ucho podtrhlo křeč Ameriky

15. července 2024  18:33

Podcast Tak nám postřelili Donalda Trumpa a Amerika se zase šťourá v otázce, jak moc je vzdálená od...

Začíná obří oprava baziliky, krypta s mumiemi má být turistickým tahákem Frýdku

15. července 2024  18:09

Téměř padesát milionů korun využije v následujících dvou letech ostravsko-opavské biskupství k...

Sedm metrů za hodinu. Mostaři začali na D35 vysouvat půlkilometrovou estakádu

15. července 2024  17:50

Po více než roce od zahájení stavby dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami běží práce na téměř...

  • Počet článků 21
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1440x
Jan Železný se narodil v "revolučním roce 1989" v Ostrově u Karlových Varů, kde v květnu 2009 maturoval na tamním gymnáziu. V současné době studuje obor politologie na FF ZČU v Plzni. Zabývá se zahraniční politikou a historií USA, VB a asijských komunistických zemí, neopomíjí ovšem sledovat ani domácí dění. Je držitelem mnoha studentských literárních cen (Cena Josefa Škvoreckého - studentská próza 2008, Cena Bronislavy Müllerové 2008, atd.) Působí jako zastupitel města Ostrova, předseda regionální organizace TOP 09 Karlovy Vary a šéfredaktor Ostrovského měsíčníku.

Seznam rubrik