Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Hlupák stát platí aneb Civitas ex machina!

Před nedávnem jsem v karlovarské regionální příloze jednoho z celostátních deníků četl analýzu možných dopadů špatně provedených výběrových řízení na čerpání prostředků z regionálního operačního programu ROP Severozápad na rozpočet Karlovarského a Ústeckého kraje. Daleko více než samotná podstata problému mě však zaujalo navrhované řešení, dle něhož by se na zalátání dvou a půl miliardové rozpočtové díry měl zásadně podílet i stát v podobě ministerstva financí. Nechci zde vést polemiku o míře zavinění té které strany a případné legitimitě tohoto konkrétního požadavku. Spíše bych se rád obecněji zamyslel nad rolí státu jako věřitele poslední instance, lidověji řečeno jakéhosi anonymního plátce všech podobných pokut a dluhů s bezedným kouzelným měšcem, který vždy nakonec vše zachrání a vyřeší. Zdá se totiž, že toto vnímání se stává jakýmsi evergreenem. Jen tak mimochodem, dle článku v jiném celostátním deníku ze stejného týdne v současnosti policie prošetřuje případy možné korupce za cca 100 miliard korun, což téměř odpovídá schodku ročního hospodaření tohoto kouzelníka se zdánlivě bezedným měšcem.

V divadelních tragédiích starověkého Řecka se neustále opakoval jeden zaběhlý scénář. Jakmile se dramatický děj dostal do slepé uličky, z níž již nebylo jak postoupit dál a všem zúčastněným postavám hrozilo naprosté zničení, na scéně se z ničeho nic objevila mýtická postava jednoho z bohů, ve skutečnosti herec zavěšený na jakémsi improvizovaném jeřábu. Ten vše mávnutím kouzelného proutku vyřešil a odvál nepřekonatelné problémy do hlubin zapomnění...oživil zemřelého, vyléčil nemocného a vyplatil dlužníka. Toto dějství neslo příznačný název Deus ex machina (tedy Bůh ze stroje). Dnes v naší materialistické společnosti s jejím sebeuvědomělým člověkem již princip vše rozhřešujícího boha nepřipadá v úvahu. Každopádně z palcových titulků denních periodik se zdá, že jeho bájnou roli člověku vzdálené, neosobní a nepojmenovatelné entity přebral právě moderní stát se svojí schopností vybírat daně od občanů a financovat všemožné aktivity skrz emitování dluhopisů na světových finančních burzách (tedy v kraji pro většinu smrtelníků rovněž bájném a neznámém). Připomíná tak onoho spolužáka, s nímž se žádný z jeho vrstevníků nebaví,  nadávají mu, vše na něj svalují a za zády jej pomlouvají, aby ho následně nechali zaplatit útratu za jinak skvělý hospodský večírek. "Pane vrchní, tamten hlupák v rohu platí."

Aby v tom však stát nebyl sám, lze na jeho místo dosadit libovolnou instituci státní správy či samosprávy, tedy i náš Karlovarský kraj nebo jakoukoli obec. Bylo by totiž bláhové se domnívat, že podobná situace panuje pouze na národní úrovni, přestože se nás o tom mnozí regionální politici snaží  v posledních letech přesvědčit. V objemu prostředků možná menším, jinak však rovněž početném měřítku se s ní můžeme tu a tam setkat i v té nejmenší vísce. Jistě všichni známe ony drobné zakázky, na nichž se někteří nekalí živnostníci přiživí a přitom (zcela omylem a náhodou) například místo oken s dvojitým sklem namontují ta s jednoduchým.

Bohužel stát ve skutečnosti není mýtickým bohem s bezedným měšcem, který vyčarovává zlaťáčky z ničeho. Tyto lesklé penízky, dnes v opět neosobní formě čísel na počítačových obrazovkách, totiž pocházejí od občanů, tedy těch, kteří na příchod boha ze stroje neustále spoléhají v mylném domnění, že na ně náklady jeho činů nebudou rozloženy. Opak je však pravdou a naši smrtelníci se s postupujícím časem, rostoucím božským či čarodějovým dluhem a ubývajícími veřejnými službami nestačí divit. K přitom nápravě stačí relativně málo, změnit způsob svého myšlení a za imaginární stát si dosadit skutečného člověka, nejlépe sebe sama.

To však, zdá se, zatím nehrozí, neboť starý slogan v moderní podobě žije dál: Civitas ex machina (Stát/obec ze stroje)!    

Autor: Jan Železný | úterý 19.2.2013 8:42 | karma článku: 9,98 | přečteno: 461x
  • Další články autora

Jan Železný

Ostrovský skatepark: historie na U-rampě

Ač nepatřím k pravidelným čtenářům dvoustránkových Ostrovských novin, v jejich posledním vydání mě jako mladého člověka zaujal článek kolegy zastupitele Palivce (ODS), který se zpovídá ze své skepse ohledně realizace projektu skateparku, především ve vztahu k jeho ekonomičnosti a využitelnosti. Jako studenta politologie je pro mě vždy fascinující sledovat situaci, při níž se tématem politických disputací stane téma, jež očividně významně neformuje diskurz veřejného života. Avšak právě na něm dochází k profilování jednotlivých osobností a jejich pohledů, nadneseně řečeno vizí. Z daného tématu se tak stává významné politikum, je tedy nevinnou obětí mocenské hry. Obávám se, že v této nezáviděníhodné pozici se v současnosti ocitl již zmiňovaný skatepark.

22.11.2013 v 8:48 | Karma: 6,12 | Přečteno: 250x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Komunisté mě neohrozí, ve škole jsem neopisoval

Během proběhlého víkendu unikla do médií zpráva, že karlovarští komunisté zahajují přípravy na schůzku s námi studenty - organizátory výzvy za odstoupení náměstka hejtmana pro školství bývalého politruka JUDr. Václava Sloupa - a to opravdu ve velkém. Krom špiček krajského vedení KSČM se jí má účastnit i europoslanec za tuto stranu teplický rodák Jaromír Kohlíček, účast dalších republikových kádrů není do budoucna vyloučena. Původní spíše formální schůzka, která vznikla jako reakce náměstka Borky na náš studentský dopis hejtmanovi Novotnému (proč na něj reagoval dříve právě Borka zůstává malou záhadou), se tak odívá do mnohem dramatičtějšího hávu. Osobně však tento krok velmi vítám, neboť v něm spatřuji poměrně úsměvný veletoč pana Borky i celé karlovarské KSČM.

4.3.2013 v 8:23 | Karma: 20,06 | Přečteno: 852x | Diskuse | Karlovy Vary

Jan Železný

Rozbijme ulitu naší malosti! Tupý euroskepticismus v Česku

Blíží se federalizace eurozóny. Dvourychlostní Evropa realitou? Evropský finanční val se ukazuje jako nedostačující. Krize v Řecku se prohlubuje. Nečas a Cameron proti spojené Evropě. Koruna vs. Euro. Podobné titulky vévodí již více než dva roky předním stranám našich tištěných médií, tedy nejsou-li vystřídány aktuálními zprávami o nové korupční aféře z pater nejvyšší politiky. Obsah všech se přitom přímo i nepřímo týká postavení České republiky v krizí zasažené Evropě. Ta měsíc po měsíci prodlužuje svůj taneček na rozcestí, vedoucím buď k hlubší ekonomické avšak i politické integraci, nebo k umělému udržování současného stavu. První varianta sice svým supranacionálním charakterem dráždí nejednu národní politickou reprezentaci, nabízí však vcelku srozumitelnou jízdní mapu budoucích událostí. Hlavní devizu přitom představuje předvídatelnost/čitelnost jednotlivých kroků, která může poskytnout politické krytí kolísajícím se státnickým špičkám a přinést zasloužený klid volatilním finančním trhům. Je to totiž právě možnost dopředu zakalkulovat potenciální budoucí rizika do svých investičních plánů, po níž velcí i drobní investoři již dlouho bezútěšně prahnou. Druhá varianta slibuje zdánlivé zachování suverénního rozhodování, vyžaduje ovšem značnou stoickou odolnost vůči tlaku okolních událostí především hospodářského ražení. Schopnost nasadit pověstný „poker face“ a vsadit na své odvážné rozhodnutí politickou kariéru představuje při volbě této cesty naprostou nutnost. Jak se však ukazuje, evropští lídři, nacházející se v hledáčcích dnes již fakticky globálních médií a „sociálních sítí rychlé reakce“, však spíše nejsou schopni držet se zmíněné filosofie slavného římského císaře Marka Aurelia. Tato debata se přitom netýká pouze zemí eurozóny, ale(jak nedávno trefně poznamenal italský premiér Mario Monti) i EU jako celku.

16.7.2012 v 8:43 | Karma: 13,60 | Přečteno: 1152x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Rudé memento aneb další „promarněná“ pieta

Koncem minulého týdne jsem měl tu čest se již podruhé zúčastnit pietní akce u Rudé věže smrti v Ostrově u Karlových Varů konané pod záštitou Konfederace politických vězňů v rámci Jáchymovského pekla. Genius loci daného místa, jemuž dominuje vysoká věž z rudých cihel – součást prostor bývalé třídírny radioaktivního smolince, jež připravila o život, zdraví a ideály mnoho tzv. vězňů svědomí – na člověka dýchne neopakovatelnou atmosférou. Tu barvitě dokreslují pamětníci, kteří se sem navzdory pokročilému věku každoročně v hojném počtu scházejí, aby uctili památku těch svých kamarádů, již svůj zápas se zrůdnostmi komunistické moci prohráli. Pozorný pozorovatel přitom nemůže zůstat vnitřně nepohnut, jeho každodenní problémy občanského života jakoby ve světle zde popisovaných událostí bledly a ztrácely se v bezvýznamnosti. Tyto pocity mě doprovázeli letos stejně jako loni. Přesto jsem se tentokrát nemohl vyhnout palčivé otázce hlubšího významu celé této akce a určitého „znásilnění“ jejího obsahu. Kde se ve mně tato myšlenka vzala nevím, snad ji probudilo několik procházejících osob, které se ještě před dvaceti lety honosili rudou stranickou knížkou, někdy i legitimací StB, aby nyní s kamennou tváří uctívali hrdinství bývalých politických vězňů. Možná to byl pouze věčný kritik ve mně, jenž najednou dostal příležitost se projevit. Kdo ví?

1.6.2012 v 8:25 | Karma: 11,61 | Přečteno: 767x | Diskuse | Politika

Jan Železný

Centrum sociálních služeb obětí politického kalkulu?

Vážení čtenáři, jak mnozí z vás jistě dobře vědí, v Ostrově se připravuje zásadní projekt sociálního charakteru, který by měl přeměnit v současnosti nevyužívanou budovu bývalé městské knihovny v multifunkční centrum sociálních služeb. V jeho útrobách by tak dle dosavadních plánů měly najít svůj domov organizace jako Oblastní charita Ostrov, pobočka Člověka v tísni, Mateřské centrum Ostrůvek, Svaz diabetiků, a další. Počítá se rovněž se zřízením společenské místnosti, již by mohly využívat další drobnější spolky, jejichž činnost nevyžaduje provozování stálého kontaktního místa. Přesun mateřského centra do nového sídla by navíc umožnil urychlení přestavby charitního stacionáře umístěného v bývalé škodovácké školce a navýšení kapacity o zhruba 20 lůžek.

5.3.2012 v 8:33 | Karma: 7,95 | Přečteno: 1212x | Diskuse | Karlovy Vary
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Špička nože zůstala v hlavě, za vraždu čtrnáctiletého chlapce dostal muž 18 let

15. července 2024  10:23,  aktualizováno  13:43

Za lednovou vraždu čtrnáctiletého chlapce Krajský soud v Hradci Králové potrestal Jana Bártu 18...

Dým byl vidět kilometry daleko. Obří požár haly v Gdaňsku zaměstnal 120 hasičů

15. července 2024  13:43

Hasiči v severopolském Gdaňsku celou noc hasili hořící sklad s textilem, hračkami a motorovým...

Pro tak ikonické fotky musíte zemřít, řekl Trump k atentátu. Já přežil, zázrak

15. července 2024  11:04,  aktualizováno  13:13

Exprezident Donald Trump v novém rozhovoru řekl, že měl být mrtvý a sobotní střelbu přežil možná...

Bob Dylan míří do Prahy. V říjnu hned třikrát obsadí O2 universum

15. července 2024  11:52,  aktualizováno  12:54

Legendární americký písničkář, ikona populární hudby a držitel Nobelovy ceny za literaturu. Žijící...

  • Počet článků 21
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1440x
Jan Železný se narodil v "revolučním roce 1989" v Ostrově u Karlových Varů, kde v květnu 2009 maturoval na tamním gymnáziu. V současné době studuje obor politologie na FF ZČU v Plzni. Zabývá se zahraniční politikou a historií USA, VB a asijských komunistických zemí, neopomíjí ovšem sledovat ani domácí dění. Je držitelem mnoha studentských literárních cen (Cena Josefa Škvoreckého - studentská próza 2008, Cena Bronislavy Müllerové 2008, atd.) Působí jako zastupitel města Ostrova, předseda regionální organizace TOP 09 Karlovy Vary a šéfredaktor Ostrovského měsíčníku.

Seznam rubrik