Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Místo doslovu: Báječná dovolená

Prožil jsem báječnou dovolenou. Osm týdnů jsem mohl cestovat místy, kde se tvořila historie křesťanské církve. Každý den jsem prožíval nové objevy a neměl nouzi ani o adrenalinové zážitky. Když vás chce rozzuřený dav ukamenovat, máte v krvi víc adrenalinu, než po seskoku padákem nebo “bandžižampingu”.

6.9.2011 v 18:00 | Karma: 25,81 | Přečteno: 710x | Osobní

Vlastík Fürst

Nový Jeruzalém (Začalo to zklamáním 64)

Od té soboty, kdy Jana na ostrově Patmos poprvé navštívil Ježíš, se apoštol na tahle setkání velice těší. Jeho Pán mu v obrazech postupně ukazuje, jak budou postupovat dějiny církve i celého světa. Některým obrazům Jan sice nerozumí, ale vše pečlivě zapisuje do svého deníku.

5.9.2011 v 18:00 | Karma: 23,79 | Přečteno: 696x | Osobní

Vlastík Fürst

Sám na ostrově (Začalo to zklamáním 63)

Apoštol Jan už léta žije v Efezu. Přišel sem v době obléhání Jeruzaléma. Zařídil se tehdy podle Ježíšovy rady, kterou jim dal ještě před svým ukřižováním. Ptali se ho tehdy, jak to bude se zničením Jeruzalémského chrámu. Reagovali na jeho zmínku o tom, že z chrámu nezůstane kámen na kameni.

2.9.2011 v 18:00 | Karma: 25,96 | Přečteno: 603x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Poslední – apoštol Jan (Začalo to zklamáním 62)

Po Petrově smrti umírají postupně i další očití svědkové Ježíšova působení na naší zemi. Jedním z posledních je apoštol Jan. Přežil zničení Jeruzaléma i následné vyhnání většiny zbývajících Židů z Palestiny. V té době se stává starším v efezském sboru.

1.9.2011 v 18:00 | Karma: 24,98 | Přečteno: 1066x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Petrova mučednická smrt (Začalo to zklamáním 61)

Petrovo působení v Římě přerušil požár města, po kterém začíná pronásledování křesťanů, na které císař svaluje vinu za zničení skoro poloviny metropole. Apoštolovi se nějakou dobu daří ukrývat. V této nesnadné době začíná psát svůj druhý dopis.

31.8.2011 v 18:00 | Karma: 26,66 | Přečteno: 906x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pavlova poslední mise (Začalo to zklamáním 60)

V temné kobce vězení tentokrát Pavel nemusí na soud čekat dlouho. Nero chce i nadále živit nenávist vůči křesťanům a tak na něho tentokrát Židé ani nemusí moc naléhat, aby si se soudem pospíšil. Apoštolova smrt se jeví výhodně pro císaře i pro Pavlovy židovské nepřátele.

30.8.2011 v 18:00 | Karma: 23,47 | Přečteno: 525x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Osvobození a další soud (Začalo to zklamáním 59)

Židé, kteří přišli z Jeruzaléma do Říma, aby u císaře zajistili Pavlovo odsouzení na smrt, konečně dodali svou obžalobu. Soud nad apoštolem může začít. Žalobci věří, že budou úspěšní. Ve své pečlivě připravované obžalobě totiž hodlají zabrnkat na ty nejtemnější struny panovníkova charakteru.

29.8.2011 v 18:00 | Karma: 22,52 | Přečteno: 501x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Petr poprvé v Římě (Začalo to zklamáním 58)

Krátce poté, co je Pavel propuštěn císařem na svobodu, přichází do Říma apoštol Petr. Přesto se oba dva apoštolové míjejí. Pavel totiž hned po svém osvobození vyráží do Španělska a tak ho Petr v Římě už nezastihne.

26.8.2011 v 18:00 | Karma: 23,21 | Přečteno: 565x | Osobní

Vlastík Fürst

Dopisy z Říma (Začalo to zklamáním 57)

Díky svým novým bratrům a sestrám z císařského dvora má nyní Pavel zprávy o tom, jak to vypadá s jeho odvoláním. Židé konečně odevzdali svou žalobu a tak se nyní jen čeká, až dojde jejich případ na řadu.

25.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,43 | Přečteno: 576x | Osobní

Vlastík Fürst

Křesťanství za zdmi císařského paláce. (Začalo to zklamáním 56)

Jako každý člověk, i Pavel občas sedí a přemýšlí. Uvažuje nad tím, jakým zvláštním způsobem Bůh naplnil jeho přání navštívit Řím. Už je tu skoro dva roky a ještě neměl možnost navštívit císaře. Přitom si tak přál, aby ho mohl oslovit podobně, jako mluvil s Herodem Agrippou, Felixem nebo Festem. V takových chvílích si Pavel klade otázku: "Podaří se mi to někdy?"

24.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,20 | Přečteno: 493x | Osobní

Vlastík Fürst

Čekání na soud (Začalo to zklamáním 55)

Hned po svém příchodu do Říma posílá Pavel pozvání všem významným židovským představitelům v hlavním městě. Využívá toho, že bydlí v domě, kde je možné uskutečnit setkání většího počtu lidí i toho, že své čekání na soud nemusí trávit ve vězeňské cele.

23.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,22 | Přečteno: 498x | Osobní

Vlastík Fürst

Zmije (Začalo to zklamáním 54)

K trosečníkům se sbíhají obyvatelé ostrova. Už v noci si kdosi všiml světla, které měli námořníci rozsvícené na přídi. Místní tu už viděli v podobných bouřkách ztroskotat několik lodí. Po bouřce pak většinou našli na břehu nějaké trámy z rozbitých lodí nebo bedny s nákladem.

22.8.2011 v 18:00 | Karma: 26,17 | Přečteno: 565x | Osobní

Vlastík Fürst

Ztroskotání (Začalo to zklamáním 53)

Do Cesareje konečně přijíždí císařský oddíl, který má převzít všechny vězně, čekající na soud v Římě. Velí mu Julius, zkušený důstojník. Se svěřenými vězni odplouvá okolo pobřeží Malé Asie směrem na západ.

19.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,93 | Přečteno: 472x | Osobní

Vlastík Fürst

Obhajoba před Herodem Agrippou (Začalo to zklamáním 52)

Festus tři dny po svém jmenování římským místodržitelem v Cesareji odjíždí do Jeruzaléma, kde se chtěl seznámit s představiteli židovského národa a hodlal navštívit i velitele římské posádky. Pavel mezitím ve vězení doufá, že bude konečně propuštěn na svobodu.

18.8.2011 v 18:00 | Karma: 22,62 | Přečteno: 745x | Osobní

Vlastík Fürst

Soud v Cesareji (Začalo to zklamáním 51)

O pět dnů později přijíždí do Cesareje samotný velekněz Ananiáš. Doprovází ho několik členů velerady a také Tertulius, židovský právní zástupce, který má před Felixem vést obžalobu proti Pavlovi.

17.8.2011 v 18:00 | Karma: 22,15 | Přečteno: 593x | Osobní

Vlastík Fürst

40 židů plánuje vraždu (Začalo to zklamáním 50)

Ráno Pavla přivádí stráž před veleradu. Přítomen je i Klaudios Lysias, velitel římské posádky v Jeruzalémě. Je velice zvědavý, jaké obvinění Židé proti tomu apoštolovi vznesou. Protože je Pavel římský občan, chce mu Klaudios zajistit spravedlivý proces.

16.8.2011 v 18:00 | Karma: 24,63 | Přečteno: 543x | Osobní

Vlastík Fürst

Naposledy v Jeruzalémě (Začalo to zklamáním 49)

Při vstupu do Jeruzaléma prožívá Pavel smíšené pocity. Má radost, že vidí toto nádherné město i chrám, který tak miluje, ale současně ho trápí, že to vše vidí naposledy. Těší se na setkání s jeruzalémskými křesťany a současně se obává setkání s těmi, kteří jsou stále přesvědčeni o tom, že pohané do církve nepatří.

15.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,29 | Přečteno: 557x | Osobní

Vlastík Fürst

Loučení s efezskými staršími (Začalo to zklamáním 48)

Představení efezského sboru přicházejí do Milétu hned druhý den. Těší se na setkání s Pavlem i jeho spolupracovníky. Chtějí mu vyprávět, co je u nich nového a také se těší na Pavlovy zprávy z jeho cesty.

12.8.2011 v 18:00 | Karma: 21,70 | Přečteno: 497x | Osobní

Vlastík Fürst

Příliš dlouhé kázání (Začalo to zklamáním 47)

Pavel se konečně vydává na cestu do Jeruzaléma. Plánovanou cestu lodí raději ruší, protože dostal varování před Židy, kteří plánují jeho vraždu a tak mají ve všech větších přístavech své hlídky, čekající na apoštolův příjezd.

11.8.2011 v 18:00 | Karma: 25,05 | Přečteno: 580x | Osobní

Vlastík Fürst

Krize v Galacii (Začalo to zklamáním 46)

Několik dnů před odchodem z Korintu se Pavel dovídá nepříjemnou zprávu. Do sboru v Galacii přišli z Jeruzaléma učitelé, kteří znovu začali nutit křesťany z pohanů, aby se nechali obřezat a dodržovali židovské ceremonie. Když Pavel slyší, že se těmito bludy dali svést i lidé, které svědomitě seznámil se zásadami evangelia, je zděšen. Ví, že už nemá dostatek času, aby tento sbor navštívil a tak v Korintu píše další dopis.

10.8.2011 v 18:00 | Karma: 23,15 | Přečteno: 513x | Osobní

Vlastík Fürst

Pavel plánuje misii v Římě (Začalo to zklamáním 45)

Návštěvu Korintu si Pavel nechává na závěr své cesty. Předpokládá, že v přístavu bude nějaká loď, která ho dopraví přímo do Sýrie, odkud to už není daleko do Jeruzaléma. Těší se, že tam stihne oslavit velikonoční svátky. Jenže v Korintu se dozví, že Židé hlídají všechny přístavy v okolí Jeruzaléma, aby mu mohli zabránit v účasti na svátcích.

9.8.2011 v 18:00 | Karma: 15,71 | Přečteno: 426x | Osobní

Vlastík Fürst

Druhý dopis do Korintu (Začalo to zklamáním 44)

Pavel stále čeká na zprávy z Korintu. Často uvažuje, zda jeho dopis nebyl přehnaně kritický a tvrdý. Doufá, že se setká s Titem a dostane od něj dobré zprávy. Kvůli tomuto čekání dokonce několikrát odkládá svou další cestu, na kterou se tak těší. Doufá, že se během ní dostane i do Korintu a vše pak vyřeší osobně.

8.8.2011 v 18:00 | Karma: 16,31 | Přečteno: 494x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Poslední dny v Efezu (Začalo to zklamáním 43)

Apoštol Pavel je už v Efezu více jak tři roky. Toto město si oblíbil. Všímá si, že má také něco specifického. Jeruzalém byl typicky židovské město, kde se vše točilo okolo Hospodinova chrámu. V Aténách, které byly centrem filozofie, se to hlavní v otázce náboženství zase odehrávalo na Akropoli v Parthenónu. Ve zhýralém přístavním městě Korint se za duchovnem muselo do pohanských chrámů, které byly na kopcích nad městem.

5.8.2011 v 18:00 | Karma: 15,46 | Přečteno: 424x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Efez - město mágů a okultistů (Začalo to zklamáním 42)

Apoštol Pavel se už delší dobu modlí a prosí Boha, aby mu ukázal, jakým způsobem má místní křesťany varovat před koketováním s magií a okultismem, které se těší mezi lidmi mimořádné oblibě. Pavel se modlí, protože mu to vadí. Bůh ale k jeho modlitbám mlčí. Jakoby měl mlčet i Pavel.

4.8.2011 v 18:00 | Karma: 16,19 | Přečteno: 588x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Zprávy z Korintu (Začalo to zklamáním 41)

V Efezu dostává apoštol Pavel jednoho dne milou návštěvu. Z Korintu se za ním vypravila malá skupinka křesťanů. Přináší mu zprávy ze svého mateřského sboru, ve kterém už nějakou dobu působí Apollos. Pavel jim naslouchá a zjišťuje, že je za ním přivádí obavy o další směřování jejich sboru.

3.8.2011 v 18:00 | Karma: 14,71 | Přečteno: 431x | Diskuse| Osobní