Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Potkal jsem smutnou princeznu

Jakmile jsem ráno uviděl zamračenou oblohu, měl jsem radost. Těšil jsem se, že se konečně ochladí. Nikdy jsem letní vedra neměl moc rád, a to letošní mi připadá skutečně rekordní.

4.8.2017 v 20:15 | Karma: 29,54 | Přečteno: 693x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Ty roky by ti i Kristus záviděl

Dopoledne jsem na Facebooku posílal kamarádce přání k jejím třicátým čtvrtým narozeninám. Mezi ostatními gratulacemi mne zaujalo jedno skutečně originální přání. Myslím, že stojí za krátké zastavení.

23.7.2013 v 15:17 | Karma: 31,94 | Přečteno: 1766x | Diskuse| Společnost

Vlastík Fürst

Bez přímluvce

Uvažujete někdy nad tím, co je nejhorší na hříchu? Proč pro nás hřích představuje smrtelné nebezpečí? A proč nad hříchem nikdy nemůžeme zvítězit bez Boží pomoci?

28.12.2012 v 18:00 | Karma: 25,03 | Přečteno: 345x | Osobní

Vlastík Fürst

Aby v nich byla láska

Ještě jednou se spolu zastavíme u několika slov z Ježíšovy modlitby, která bývá někdy označována jako velekněžská nebo také obětní a přímluvná. Včera jsme se věnovali Ježíšově touze, abychom s ním jednou mohli být v jeho království.

27.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,76 | Přečteno: 301x | Osobní

Vlastík Fürst

Ježíš mi přeje nebe

Těšíte se na život v nebi? Víte, jak to v nebi bude vypadat? Dokážete si představit společnost, kde není žádná korupce a ani protekce? Prostředí, ve kterém není žádné zlo?

26.12.2012 v 18:00 | Karma: 23,05 | Přečteno: 278x | Osobní

Vlastík Fürst

Poznal jsem Boha

Mnoho lidí se domnívá, že k tomu, aby mohli být dobrými křesťany, musí znát spoustu informací. Studují různou duchovní literaturu a věří, že se jednou dopracují k poznání, které z nich udělá lepší lidi.

25.12.2012 v 16:00 | Karma: 24,70 | Přečteno: 511x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Každý musí přejít své Rudé moře

Jako malý kluk jsem rád poslouchal biblické příběhy. Zvláště, když mi je vyprávěla babička. Jedním z těch, které musela na mé přání často opakovat, byl přechod Rudého moře.

21.12.2012 v 18:00 | Karma: 20,14 | Přečteno: 392x | Osobní

Vlastík Fürst

Obraz

V osmé třídě nám učitelka výtvarné výchovy vyprávěla zajímavý příběh. V roce 1967 koupil mladý student na dražbě v Londýně obraz neznámého autora. Stál deset liber. Dlouho se zdálo, že dílo nikdo nekoupí, protože na plátně chyběl podpis autora. Mladíkovi se však obraz líbil a tak ho koupil. Doma ho pověsil ve své pracovně.

20.12.2012 v 18:00 | Karma: 23,83 | Přečteno: 384x | Osobní

Vlastík Fürst

Soud nechej Bohu.

Jedním z nešvarů mezi křesťany je vzájemné posuzování a někdy dokonce i odsuzování - pronášení konečných soudů. Apoštol Pavel se tomuto problému věnuje v závěru svého listu do Říma. Vše objasňuje na příkladu dvou skupin – jednu tvoří ti, co odmítají jíst maso, druhou ti, co s masem problém nemají.

19.12.2012 v 18:00 | Karma: 25,02 | Přečteno: 339x | Osobní

Vlastík Fürst

Ptačí zpěv

Vždy, když se dostanu do přírody a mám možnost spát pod stanem, poslouchám ptačí zpěv. Je zajímavé si všimnout rozdílu mezi jejich ranní a večerní písní. Obě jsou krásné, ale já mám raději tu ranní.

18.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,99 | Přečteno: 514x | Osobní

Vlastík Fürst

Vrátil mi život

V roce 1978 vypustili rybáři v Drnovicích u Lysic rybník. Vlaštovky, které se v rybníku pravidelně koupaly, přiletěly i druhý den. Lesklé bahno si popletly s vodní hladinou, a tak se během čtvrt hodiny zmítalo v bahně několik desítek opeřenců.

17.12.2012 v 18:00 | Karma: 23,68 | Přečteno: 338x | Osobní

Vlastík Fürst

Nakonec pravda vyplave na povrch

Pokud jste někdy četli první dopis apoštola Pavla do Korintu, možná jste si také kladli otázku, jak je možné, že se mezi křesťany našlo tolik hříchů a zla. Apoštol byl při svém psaní velice otevřený. Věděl, že jedině pokání a náprava může tento sbor zachránit před katastrofou.

14.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,11 | Přečteno: 345x | Osobní

Vlastík Fürst

Přijdu jako zloděj

Návštěva zloděje není určitě nic, co bychom si přáli. Proto se snažíme dát na dveře co nejkvalitnější zámek, možná máme doma i zabudovaný alarm, a pro jistotu si ještě platíme pojistku.

7.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,12 | Přečteno: 486x | Osobní

Vlastík Fürst

Neplánuj zlo

Dobro a zlo – dva pojmy, které nás provází celý život. Poprvé se s nimi setkáváme v pohádkách, kde dobro vždy vítězí. V životě to tak vždy nebývá. Spíše se nám může zdát, že je to naopak a nemusí to být jen vina médií, která dokážou nejlépe vydělávat právě na propagaci zla.

17.7.2012 v 18:00 | Karma: 27,73 | Přečteno: 594x | Osobní

Vlastík Fürst

Strom života

Přemýšlíte někdy o moudrosti? Představte si, že vás na ulici zastaví pracovník společnosti provádějící průzkum veřejného mínění a zeptá se vás, jaké jsou vaše životní priority. Zařadili byste moudrost mezi hodnoty, na kterých vám velice záleží?

16.7.2012 v 18:00 | Karma: 23,31 | Přečteno: 353x | Osobní

Vlastík Fürst

Dej si pozor...

Čas od času se vracím k otázce: "Co je nejhorším pokušením pro křesťana?" Dříve jsem si myslel, že je to pronásledování. Vždy, když čtu o prvních křesťanech, kteří skončili mučednickou smrtí, tak před nimi symbolicky smekám.

13.7.2012 v 18:00 | Karma: 24,32 | Přečteno: 373x | Osobní

Vlastík Fürst

Když se tma změní ve světlo

Celá Bible začíná popisem stvoření života na naší planetě. Popis je celkem stručný, jako by to vše bylo pro Boha celkem snadnou záležitostí. Nám ale může znít skoro jako pohádka. Možná proto téhle zprávě většina obyvatel planety nevěří a raději věří tomu, že vše vzniklo díky skoro nekonečné řadě náhod.

12.7.2012 v 18:00 | Karma: 24,40 | Přečteno: 592x | Osobní

Vlastík Fürst

Živý kámen

Ze svého dětství si vzpomínám na jedno kázání, kterému jsem tehdy vůbec nerozuměl. Kazatel tehdy vybízel své členy k tomu, aby se nebáli hovořit o své víře. V rámci své závěrečné výzvy pak citoval biblický text, který mi tehdy připadal divný.

11.7.2012 v 18:00 | Karma: 25,31 | Přečteno: 932x | Osobní

Vlastík Fürst

Otevři mi oči

Před pár lety jsem mohl vyzkoušet dalekohled pro noční vidění. Byla tma, že jsem neviděl na krok. Pak jsem si nasadil ty zvláštní brýle a najednou jsem viděl stromy, potok i kameny na jeho břehu.

10.7.2012 v 18:00 | Karma: 23,28 | Přečteno: 418x | Osobní

Vlastík Fürst

Nezkušený nabývá rozumnosti

Díky románům Aloise Jiráska známe pojem "doba temna". V našich zemích se jím označovala doba po bitvě na Bílé hoře. Království české tehdy opustilo skoro dvě stě tisíc protestantů, ostatní raději přijali katolickou víru. Bible byly páleny a světlo, které přinesla reformace, zhaslo...

9.7.2012 v 18:00 | Karma: 21,59 | Přečteno: 430x | Osobní

Vlastík Fürst

Bděme a buďme střízliví

Napříč celou Evropou se diskutuje o tom, zda je možné řidičům povolit nějaký alkohol před jízdou. V některých zemích je nulová tolerance, v jiných jsou zákony trochu benevolentnější.

6.7.2012 v 18:00 | Karma: 18,68 | Přečteno: 349x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Kdo zvítězí

Už jako malý kluk jsem měl rád druhou a třetí kapitolu knihy Zjevení Jana. Několikrát se v ní opakuje myšlenka vítězství. Vždy jsem byl soutěživý typ a rád jsem vítězil, proto se mi tato část Bible tak líbila.

5.7.2012 v 18:00 | Karma: 10,94 | Přečteno: 305x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Jeho přikázání nejsou těžká

O apoštolu Janovi se říká, že ho měl Ježíš ze všech svých učedníků nejraději. Dokonce jsem četl vážně míněné pojednání, podle kterého byl Jan milencem svého Mistra. I tak se dá vyložit přátelství, když jednáme podle hesla: "Podle sebe soudím tebe."

4.7.2012 v 18:00 | Karma: 11,75 | Přečteno: 374x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Zločin a trest

Sousta lidí si myslí, že se jim nemůže nic stát. Poslanci spoléhají na svou imunitu, zloději na to, že je nikdo nechytí... Také mnozí křesťané se domnívají, že se jich Boží soudy netýkají. Třeba proto, že jsou v té jediné správné církvi, nebo mají pocit, že si pobyt v nebi předplatili množstvím dobrých skutků, které udělali...

3.7.2012 v 18:00 | Karma: 11,20 | Přečteno: 285x | Osobní

Vlastík Fürst

Naděje zakotvená v nebesích

Říká se, že naděje umírá poslední. Když "umře naděje", je to to nejhorší, co mne může v životě potkat. Protože moje naděje se vždy upírá k něčemu, co má pro mne velký význam a na čem mi záleží.

2.7.2012 v 18:00 | Karma: 10,94 | Přečteno: 303x | Osobní