Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Růst v milosti a poznání

Dnes spolu naposledy otevřeme Petrův druhý dopis. Petr ho psal v době, kdy věděl, že už brzy zemře. Pokusil se v něm popsat ta největší nebezpečí, která nám hrozí v našem životě, pokud se rozhodneme vydat na cestu do Božího království.

13.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,13 | Přečteno: 412x | Osobní

Vlastík Fürst

Jednota v učení apoštolů

"Proč je na světě tolik křesťanských církví?" Tuto otázku si klade mnoho lidí. Je to problém, který trápí i mne. Bylo by určitě lepší, kdyby byla jen jedna církev. Jenže realita je jiná a my se s ní musíme naučit žít.

12.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,38 | Přečteno: 385x | Osobní

Vlastík Fürst

Bez strachu před Božím soudem

"Vy, křesťané, umíte akorát strašit pekelným ohněm!" Těmito slovy mne počastoval spolucestující v kupé vlaku. Zajímalo ho tehdy, co to čtu za knihu. Když zjistil, že je to Bible, vyjádřil svůj názor na křesťanství.

11.12.2012 v 18:00 | Karma: 25,03 | Přečteno: 467x | Osobní

Vlastík Fürst

Život v očekávání Božího dne

Jedním ze základních pilířů křesťanství je víra v návrat Ježíše Krista. Křesťané už téměř dva tisíce let čekají na naplnění slibu, který jim dal jejich Pán a Bůh.

10.12.2012 v 18:00 | Karma: 24,11 | Přečteno: 287x | Osobní

Vlastík Fürst

Jeden den jako tisíc let

Ludwig van Beethoven řekl: "Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího, než čas!" Otázkou je, jestli náš čas využijeme k něčemu co má smysl, nebo ho jen tak promrháme.

6.12.2012 v 18:00 | Karma: 22,09 | Přečteno: 679x | Osobní

Vlastík Fürst

Moc Božího slova

"Škoda, že už dnes takovou sílu Božího slova nemohu zažít", říkával jsem si, když jsem jako kluk četl Bibli. Nejvíc mi to bylo líto u příběhů, které prožíval Daniel, Josef egyptský, David a nebo třeba apoštol Pavel na svých misijních cestách.

5.12.2012 v 18:00 | Karma: 20,92 | Přečteno: 354x | Osobní

Vlastík Fürst

Přijdou posměvači

Křesťan je člověk, který přijal Ježíše Krista za svého osobního spasitele a věří, že Ježíš brzy přijde, aby všechny "své" vzal do nebeského království. Proto se všichni skuteční křesťané těší na setkání s Ježíšem a také o tom rádi hovoří.

4.12.2012 v 18:00 | Karma: 23,93 | Přečteno: 440x | Osobní

Vlastík Fürst

Hřích i naše záchrana začínají v mysli

Bible často hovoří o tom, jakou roli hraje naše myšlení v naší víře. Přesto spousta křesťanů dává přednost emocím. Pokud v nich něco probouzí pozitivní emoce, pak to považují za správné. Vyhledávají takové aktivity, které jsou zaměřeny na prožitek.

3.12.2012 v 18:00 | Karma: 22,16 | Přečteno: 479x | Osobní

Vlastík Fürst

Svině v bahništi

Pokud člověk nezná židovské prostředí, tak ani plně nepochopí, jaké nebezpečí viděl Petr ve lživých učitelích. Proto věnuje ve svém druhém listu varování před nimi tolik prostoru.

30.11.2012 v 18:00 | Karma: 23,53 | Přečteno: 336x | Osobní

Vlastík Fürst

Studánka bez vody

Vydal jsem se tehdy zase jednou na Lysou horu. Těšil jsem se, protože jsem delší dobu neměl čas na tuhle oblíbenou vycházku. Dojel jsem na parkoviště, odkud většinou vyrážím a teprve tam jsem zjistil, že jsem si s sebou nevzal žádné pití.

29.11.2012 v 18:00 | Karma: 24,00 | Přečteno: 355x | Osobní

Vlastík Fürst

Když mluví osel

Autoři novozákonních knih často předpokládají, že jejich čtenáři dobře znají texty Starého zákona. Podobné je to i u Petra a jeho dopisů. Bez znalosti židovských Písem nemůžeme pochopit ani dnešní text z druhé Petrovy epištoly.

28.11.2012 v 18:00 | Karma: 22,03 | Přečteno: 631x | Osobní

Vlastík Fürst

Synové prokletí

Vzpomínám si, jak jsem jednou nevěděl, co odpovědět. Setkal jsem se s člověkem, který měl zájem blíže poznat a porozumět Bibli. Seděli jsme spolu a povídali. Už jsme se skoro loučili, když se mne zeptal: "Neznáte náhodou pana XY?" Byl to člen mého sboru a tak jsem řekl: "Ano, znám."

27.11.2012 v 18:00 | Karma: 24,13 | Přečteno: 335x | Osobní

Vlastík Fürst

Lháři v nebi nebudou

Velkou část svého druhého listu věnuje apoštol Petr otázce Božího soudu a spravedlnosti. Všímá si toho, že Bůh jednou odsoudí nejen hříšníky, kteří odmítli jeho milost, ale také nebeské bytosti, které setrvají až do konce ve své vzpouře proti vládci celého vesmíru.

26.11.2012 v 18:00 | Karma: 21,47 | Přečteno: 377x | Osobní

Vlastík Fürst

Nesuďte, abyste nebyli souzeni!

V poslední době se stále častěji setkávám s lidmi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je třeba studovat "strategii nepřítele". Tím nepřítelem je satan a jeho armáda padlých andělů.

23.11.2012 v 18:00 | Karma: 26,22 | Přečteno: 617x | Osobní

Vlastík Fürst

Štvanci vášní

Tento týden jsem měl několik diskuzí o tom, co to vlastně je ta svoboda, kterou nám nabízí Bůh. Mohl jsem mluvit o tom, že svoboda je stav, kdy se mohu rozhodnout alespoň mezi dvěma rozdílnými možnostmi, a znám přitom dopředu důsledky obou rozhodnutí.

22.11.2012 v 18:00 | Karma: 24,61 | Přečteno: 371x | Osobní

Vlastík Fürst

Proč se musím dívat na hřích a zlo?

V posledních letech mám stále menší chuť sledovat televizní zprávy. Jsou plné násilí, nemocí a smrti. Jen málo se v nich dovíme o lidech, kteří jdou proti proudu a snaží se raději pomáhat. Jako by dobro nikoho nezajímalo.

21.11.2012 v 18:00 | Karma: 25,19 | Přečteno: 418x | Osobní

Vlastík Fürst

Víra v Sodomě a Gomoře

Biblická města Sodoma a Gomora jsou i v češtině synonymem pro zkaženost, hřích a zvrácené sexuální praktiky. Spousta lidí, když se setkají s něčím, co považují za neslušné a nemravné, řeknou "Sodoma Gomora". Mnozí z nich ani neví, proč a kde se toto rčení vzalo.

20.11.2012 v 18:00 | Karma: 24,22 | Přečteno: 540x | Osobní

Vlastík Fürst

Jde přežít potopu světa ?

Skoro na celém světě se setkáme s legendami o potopě světa. Také Bible přináší příběh o tom, jak Bůh musel zasáhnout, aby na naší planetě zachránil život. Země byla tak zkažená hříchem, že by se lidé mezi sebou nakonec navzájem vyhubili.

19.11.2012 v 18:00 | Karma: 25,60 | Přečteno: 497x | Osobní

Vlastík Fürst

Andělé v propasti

Vždy, když slyším slovo anděl, tak si představím nádhernou bytost, které závidím "křídla", díky kterým mohou létat. Závidím jim jejich svobodu, možnost cestovat vesmírným prostorem i to, že se mohou vídat s Bohem tváří v tvář.

16.11.2012 v 18:00 | Karma: 25,25 | Přečteno: 429x | Osobní

Vlastík Fürst

Křesťanství v opovržení

"Co na té Bibli vidíš? Jak ji můžeš číst stále dokola? Vždyť je to kniha stará dva tisíce let, tak co ti ještě dnes může dát?" Podobné otázky jsem už slyšel mnohokrát. Někdy dokonce od křesťanů. Má nám dnes Bible co dát? Může nám v něčem poradit?

15.11.2012 v 18:00 | Karma: 24,41 | Přečteno: 309x | Osobní

Vlastík Fürst

Falešní proroci

Bible by měla hrát v životě křesťana zásadní roli. V dobách, kdy ještě nebyly biblické knihy napsány, hrálo velkou roli vyprávění. Ti starší těm mladším předávali to, co slyšeli od svých rodičů nebo prarodičů. Tak to bylo až do Mojžíše. Jemu dal Bůh příkaz, aby vše, co mu řekne, zapsal do knihy Zákona a tu pak uložil do svatyně.

14.11.2012 v 18:00 | Karma: 14,12 | Přečteno: 589x | Osobní

Vlastík Fürst

Proroci poslaní Bohem

Bible byla dlouhá staletí zavřená za zdmi klášterů. Přístup k ní měl jen velmi omezený okruh lidí. Pak přišla reformace, vynález knihtisku a vznik biblických společností. Díky tomu si dnes Bibli můžeme koupit v každém knihkupectví. Bible už není zakázanou knihou.

13.11.2012 v 18:00 | Karma: 11,26 | Přečteno: 224x | Osobní

Vlastík Fürst

Jsem očitým svědkem

V listopadu 1989 jsem byl v Praze. Když jsem se vrátil domů, ptali se mne sousedi, zda Svobodná Evropa nelže, když ve zprávách informuje o tom, že v Praze začala revoluce. Odpovídal jsem, že nevím, co hlásili na Svobodné Evropě, ale vím, že na Václaváku naslouchal Václavu Havlovi tak velký dav lidí, jaký jsem předtím nikdy neviděl.

12.11.2012 v 18:00 | Karma: 12,05 | Přečteno: 269x | Osobní

Vlastík Fürst

Co po mně zůstane ?

Už vás někdy napadla otázka: "Co po mně jednou, až umřu, zůstane? Vzpomene si na mě někdo? Budu někomu chybět?" Myslím, že všeobecně neradi přemýšlíme o tom, co bude, až tu nebudeme. Jsme realisté a tak se raději zabýváme tím, co je teď.

9.11.2012 v 18:00 | Karma: 14,57 | Přečteno: 365x | Osobní

Vlastík Fürst

Vím, že brzy zemřu

Změnilo by se něco ve vašem životě, kdyby vám váš lékař oznámil, že vám zbývá několik dnů života? Počítáte s tím, že tu třeba už zítra nemusíte být? Nebo plánujete na roky dopředu, protože vám se nic nemůže stát?

8.11.2012 v 18:00 | Karma: 14,62 | Přečteno: 556x | Osobní