Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Horáček - děd Vševěd?

Českou televizi už moc nesleduji. Pokud ji ale pustím, a trefím zrovna nějaký diskuzní pořad, téměř vždy je v poslední době jedním z debatujících kandidát na prezidenta, pan Michal Horáček.

10.2.2017 v 17:03 | Karma: 40,41 | Přečteno: 1867x | Diskuse| Společnost

Vlastík Fürst

Schůzování opilců

"Dej si se mnou po ránu jednu, ať spálíme červa!" Těmito slovy mne vítal každé ráno kolega v mém prvním zaměstnání. A když jsem si s ním nedal, tak vypil i tu štamprli, co naléval pro mne, kdybych si to náhodou rozmyslel.

16.5.2014 v 21:07 | Karma: 22,20 | Přečteno: 237x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Vaše peníze ztrácejí cenu

Každý člověk, který má nějaké úspory, přemýšlí o tom, jak je zhodnotit. Díky inflaci totiž naše peníze ztrácejí hodnotu. Ten, kdo dává peníze do polštáře, za ně jednou nic nekoupí.

24.9.2013 v 18:00 | Karma: 25,68 | Přečteno: 272x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

David a Goliáš

David se po svém pomazání za krále Izraele dál stará o své stádo. Když je třeba, přichází do Saulova paláce, aby svou hudbou a zpěvem zaháněl chmury krále, nad kterým už Hospodin nedrží svou ochranou ruku. Při tom může pozorovat dění na královském dvoře.

27.5.2013 v 18:00 | Karma: 23,92 | Přečteno: 221x | Osobní

Vlastík Fürst

Hledej odpověď v Bibli (176)

Otázka z minulého týdne:Co nám o sobě prozrazuje Bůh v pátém přikázání Desatera?

19.5.2013 v 13:00 | Karma: 24,21 | Přečteno: 183x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Hledej odpověď v Bibli (158)

Otázka z minulého týdne:K čemu nám mají duchovní dary sloužit ?....................................................

13.1.2013 v 13:00 | Karma: 25,07 | Přečteno: 252x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Hledej odpověď v Bibli (137)

Otázka z minulého týdne:Proč bychom měli považovat Ježíšův příchod za aktuální událost našeho života ?.....................................................................................................................

19.8.2012 v 12:02 | Karma: 22,45 | Přečteno: 375x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Bezbožný Ezau

"Přece nebudeme dělat problém z takové maličkosti," říkal mi nedávno řemeslník pracující na rekonstrukci naší modlitebny. O co šlo? Chtěl přijít pracovat i v sobotu. Snažil jsem se mu vysvětlit, proč to není možné. Citoval jsem mu část čtvrtého přikázání, které říká, že pracovat nemá ani náš sluha kterého platíme.

6.10.2011 v 18:00 | Karma: 27,25 | Přečteno: 1289x | Ostatní

Vlastík Fürst

365) Už nikdy nebudeš sám (Matouš 28,18-20)

Představte si, že se loučíte s někým, koho máte rádi. Máte možnost mu říci pár slov na rozloučenou. O čem byste v té chvíli mluvili? Řešili byste, jak asi dopadnou naši fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa? Zajímalo by vás, která strana vyhraje parlamentní volby nebo kdo bude u vás v obci starosta?

6.6.2011 v 18:00 | Karma: 23,15 | Přečteno: 628x | Osobní

Vlastík Fürst

364) Klanění i pochybnosti (Matouš 28,16-17)

Je vaše víra stabilní nebo máte někdy pochybnosti? Když jsem četl dnešní text z Matoušova evangelia, vzpomněl jsem si na jednu starou píseň, kterou jsem poprvé slyšel na stařičkém gramofonu u mé tety. Jan Werich s Jiřím Voskovcem v ní zpívají: "Jednou jsi dole jednou nahoře..."

3.6.2011 v 18:00 | Karma: 24,74 | Přečteno: 537x | Osobní

Vlastík Fürst

363) Velekněží podplácejí vojáky (Matouš 28,8-10)

Ženy, které našly prázdný hrob, prožily překvapení, ze kterého se ale brzy vzpamatovaly. Když jim anděl prozradil, že Ježíš před chvílí vstal z mrtvých, běžely tuto radostnou novinu zvěstovat truchlícím učedníkům.

2.6.2011 v 18:00 | Karma: 21,91 | Přečteno: 511x | Osobní

Vlastík Fürst

362) Ježíš utírá slzy z očí (Matouš 28,8-10)

Obě Marie uvěřily, že Ježíš vstal z mrtvých. Viděly prázdný hrob a mluvily s andělem, kterého za nimi poslal Ježíš. Byly sice vystrašené, protože se s andělem se člověk nesetkává každý den. Ale spěchaly, aby se o tu radostnou novinu podělily s ostatními truchlícími.

1.6.2011 v 18:00 | Karma: 21,15 | Přečteno: 606x | Osobní

Vlastík Fürst

361) Odvalený kámen... (Matouš 28,1-7)

Zatímco farizeové spolu s velekněžími v sobotu čile politikařili u Piláta a přestupovali tak Boží zákon, jiná skupina lidí podle přikázání odpočinula od jakékoli práce. Jejich mysl i srdce trápily vzpomínky na páteční smrt Mistra a tak možná mohli mít problém se soustředit na obsah bohoslužby. Přesto se rozhodli respektovat rady Písma.

31.5.2011 v 18:00 | Karma: 25,38 | Přečteno: 803x | Osobní

Vlastík Fürst

360) Zvláštní ochránci soboty (Matouš 27,62-66)

Během naší cesty s Ježíšem na jeho pozemské pouti jsme se několikrát setkali s lidmi, kteří se postavili do role "obránců soboty". Ježíš se stal častým terčem jejich kritiky, protože si dovolil v sobotu konat dobré skutky a dokonce i uzdravovat.

30.5.2011 v 18:00 | Karma: 24,55 | Přečteno: 592x | Osobní

Vlastík Fürst

359) Tajný učedník se projevil (Matouš 27, 55-61)

Po Ježíšově smrti se setkáváme s mužem, o kterém Matouš napsal, že také patřil k Ježíšovým učedníkům. Přestože je o Josefovi z Arimatie v Bibli jen jedna zmínka, já ho obdivuji. Ale přečtěme si nejprve náš dnešní biblický text.

27.5.2011 v 18:00 | Karma: 25,19 | Přečteno: 585x | Osobní

Vlastík Fürst

358) Když smrt přináší život (Matouš 27,45-54)

Vždy, když čtu texty, kterými se v těchto dnech zabýváme, mívám smíšené pocity. Na jedné straně zármutek nad tím, co vše musel Ježíš vytrpět. Posměch, urážky, zpochybňování božského původu a ohromné fyzické utrpení.

26.5.2011 v 18:00 | Karma: 25,97 | Přečteno: 616x | Osobní

Vlastík Fürst

357) Ježíš mezi lotry (Matouš 27,37-44)

Jsou situace, kdy neovlivníme, v jaké společnosti se ocitneme. Já si například v době základní vojenské služby nemohl vybírat, kdo bude spát na vedlejší posteli. O tom, kdo mi bude velet ani nemluvě.

25.5.2011 v 18:00 | Karma: 25,28 | Přečteno: 1168x | Osobní

Vlastík Fürst

356) Trpěl s Mesiášem (Matouš 27, 32-36)

Musel to být zvláštní zástup. V čele pár vojáků, za nimi před chvílí zbičovaný Ježíš, za kterým zůstávaly krvavé stopy. Snažil se nést horní část kříže, ale byl už tak vysílený, že pod tou tíhou často klesal na zem.

24.5.2011 v 18:00 | Karma: 24,59 | Přečteno: 641x | Osobní

Vlastík Fürst

355) Dali mu na hlavu korunu (Matouš 27,27-31)

Díky pohádkám jsem už jako dítě věděl, že správný král má mít na hlavě korunu, jako symbol svého práva vládnout ve své zemi. Čím mocnější a bohatší vladař, tím honosnější a dražší koruna.

23.5.2011 v 18:00 | Karma: 25,44 | Přečteno: 584x | Osobní

Vlastík Fürst

354) Zfanatizovaný dav a zbabělý vládce (Matouš 27, 20-26)

Pilát stojí před životním rozhodnutím. Na jedné straně stojí nevinný Ježíš, na druhé členové velerady. Ježíš mlčí, zástup rozezlených kněží žádá jeho smrt.

20.5.2011 v 18:00 | Karma: 23,85 | Přečteno: 768x | Osobní

Vlastík Fürst

353) Zlé sny panovníkovy manželky (Matouš 27, 15-19)

V Bibli se o snech hovoří celkem často. Sny měli proroci, obyčejní lidé i pohanský panovník. Sen je jedním ze způsobů, jak Bůh hovoří k lidem. Cílem snů, které dává Bůh, je náprava zla a záchrana hříšníků.

19.5.2011 v 18:00 | Karma: 21,99 | Přečteno: 774x | Osobní

Vlastík Fürst

352) Proč Ježíš mlčí? (Matouš 27,11-14)

Členové velerady odsoudili Ježíše na smrt a rádi by ho také hned popravili. Jenže nemohli. Žádný rozsudek smrti, který vydala velerada, nenabyl právní moci bez podpisu římského prefekta Piláta.

18.5.2011 v 18:00 | Karma: 14,13 | Přečteno: 605x | Osobní

Vlastík Fürst

351) Když je tradice víc než zákon (Matouš 27, 6-10)

Při čtení závěrečných událostí Ježíšova pozemského života by se nám mohlo stát, že nám v tom všem unikne jednání těch, kteří měli evidentní zájem na odstranění Mesiáše. Měli osobní zájem, který jim bránil v tom, aby jednali podle zákonů, na které se tak rádi odvolávali, když soudili druhé.

17.5.2011 v 18:00 | Karma: 14,23 | Přečteno: 468x | Osobní

Vlastík Fürst

350) Jidášova zbytečná smrt (Matouš 27,1-5)

Na dvoře veleknězova paláce musel být ještě jeden učedník. Možná tím budeme překvapeni. Tím učedníkem byl Jidáš – zrádce. V měšci, který mu visel u pasu, ještě cinkalo třicet stříbrných, které utržil za zradu. Seděl mezi lidmi a pozoroval, co se bude dít.

16.5.2011 v 18:00 | Karma: 20,30 | Přečteno: 5449x | Osobní

Vlastík Fürst

349) Petr třikrát zapírá (Matouš 26, 69-75)

Vraťme se dnes znovu k tomu, co prožíval Petr, když zpovzdálí pozoroval soud s Ježíšem. Bylo už skoro ráno. V paláci velekněze se střídali podplacení svědkové a snažili se zavdat příčinu k Ježíšově odsouzení. Petr seděl ve dvoře paláce a jen se díval.

13.5.2011 v 18:00 | Karma: 15,66 | Přečteno: 1947x | Osobní