Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Pohádka je něco, co není pravda...

Bylo to v době totality. Měli jsme hodinu marxismu-leninismu, který byl pro studenty vysokých škol povinným předmětem. Seděl jsem v učebně a snažil se poslouchat nezáživné povídání. Vtom jsem si všiml nápisu na vedlejší lavici.

24.12.2015 v 14:45 | Karma: 33,22 | Přečteno: 960x | Diskuse| Společnost

Vlastík Fürst

Žena pro mého syna

            Po smrti Sáry dochází Abraham k názoru, že je nejvyšší čas dát vše do pořádku. Majetku už měl pro Izáka dost, tak se rozhodl mu ještě zajistit dobrou manželku, která by byla zárukou toho, že se jeho rodina bude držet Hospodina.

6.2.2015 v 22:13 | Karma: 21,78 | Přečteno: 310x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Abrahame, už nejsi bezzemek

Od okamžiku, kdy Abraham opustil město Cháran, uplynulo šedesát dva let. Hospodin mu tehdy slíbil, že ho dovede do zaslíbené země. Šedesát dva let je dlouhá doba. Pro mne je to víc než celý můj dosavadní život.

25.1.2015 v 19:45 | Karma: 25,01 | Přečteno: 222x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Abrahame, žehnám i Tvé širší rodině

Abraham má za sebou asi ten nejsložitější a nejtěžší okamžik svého života. Teď se spolu s Izákem vrací domů. Je rád, že mu Bůh nakonec místo syna dovolil obětovat beránka. Teď přemýšlí, jak to vše vysvětlí své ženě. Když ho Bůh vyzval, aby obětoval Izáka, ani se jí nezeptal na její názor. Pochopí to Sára?

22.1.2015 v 8:25 | Karma: 23,06 | Přečteno: 201x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Oceněná poslušnost

Oheň na hoře v zemi Mórija pomalu dohasíná. Oběť, kterou přinesl Abraham Hospodinu už je strávena žárem. Abraham s Izákem prožili asi nejsilnější zkušenost se svým Bohem. Přesvědčili se o tom, že Hospodin je úplně jiný, než božstva okolních národů. Netouží po lidské krvi, ale jednou raději obětuje tu svou.

11.1.2015 v 18:36 | Karma: 25,45 | Přečteno: 257x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Bůh a Abrahamova milosrdná lež

V příběhu, kterým se poslední neděle společně zabýváme, mne překvapuje něco, co už jsem naznačil v nadpise. Bůh jednou v noci vyzval Abrahama, aby vstal, vzal svého jediného syna, zavedl ho na horu vzdálenou tři dny cesty, a tam ho obětoval. Abraham vstal a šel.

4.1.2015 v 10:17 | Karma: 25,55 | Přečteno: 461x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

To je Boží starost

Již potřetí se spolu zastavíme u příběhu, ve kterém je Abraham vyzván Hospodinem, aby jako oběť přinesl svého syna Izáka. Abraham ještě za svítání probudil syna a dva sluhy, přichystal vše potřebné a vyrazil na třídenní cestu.

28.12.2014 v 12:00 | Karma: 21,89 | Přečteno: 221x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

"Kdyby sem to věděl..."

Minule jsme spolu četli příběh velké Abrahamovy zkoušky. Hospodin po něm chce, aby odešel na horu Mórija a obětoval na jejím vrcholu svého syna, na kterého čekal až do svých sta let. Abraham se okamžitě vydal na cestu i s Izákem, který se měl stát jeho dědicem. Teď to ale vypadá, že stařičký Abraham bude zase bez dědice.

21.12.2014 v 9:30 | Karma: 26,16 | Přečteno: 228x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Netěžší lekce

Z Izáka se pomalu stává dospělý muž. Táta ho naučil vše, co bude potřebovat k životu. Připravuje ho na okamžik, kdy mu předá rodinné hospodářství. Stáda se během půlstoletí, které uplynulo od vyjití z města Cháran, mnohokrát znásobila. Abraham se stal jedním z nejbohatších lidí v té krajině.

14.12.2014 v 12:00 | Karma: 25,06 | Přečteno: 199x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Důkaz Božího požehnání

Abraham už zhruba půl století kočuje zemí, kterou jednou v budoucnu dostanou jeho potomci. Jeho ovce se pasou na úbočí hor a díky tomu udržují nevyužité pastviny. Všichni Abrahama respektují a jeho pověst pomalu roste.

7.12.2014 v 16:06 | Karma: 24,94 | Přečteno: 225x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Neboj se, já se o vás postarám

Minule jsme Hagaru, egyptskou služebnou Sáry a matku Abrahamova prvního syna Izmaela, opustili ve chvíli, kdy ji Abraham posílá pryč z tábora. Na cestu jí dává jen trochu vody do měchu a k tomu chléb. Bůh mu totiž slíbil, že se o jeho syna postará. Izmael byl sice první, ale neměl být prvorozený. Tím se stane Izák, kterého Abrahamovi v jeho stu letech porodila Sára.

30.11.2014 v 12:39 | Karma: 25,45 | Přečteno: 259x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Bohem nemanželského syna

Sára se konečně dočkala. Narodil se jí dlouho očekávaný syn. Přestože jeho rodiče už byli staří, Izák se narodil zdravý a roste jako z vody. Všichni z něho mají radost. Každý v táboře to těm dvěma přeje. Abraham se Sárou ještě nikdy nebyli tak šťastní, jako teď.

23.11.2014 v 15:03 | Karma: 27,30 | Přečteno: 501x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Splněný slib

Od zničení Sodomy už uplynul rok. Lot se svými dcerami žil v jeskyni, kde se jeho dcerám narodili synové, které zplodily se svým otcem. Také v Abrahamově rodině se všichni chystají na velkou událost. Jeho žena Sára totiž čeká dítě. Její bříško roste a Abraham se těší na okamžik, kdy se narodí zaslíbený syn.

16.11.2014 v 11:15 | Karma: 26,03 | Přečteno: 345x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Když mne bohové nechali bloudit

Minule jsme spolu otevřeli příběh, který prožili Abraham a Sára v Geraru. V době sucha tam hledají pastviny pro svá stáda. Abraham má obavy, aby ho tamní panovník nezabil, protože Sára byla nádherná žena. Proto se spolu domluvili, že bude vystupovat jako jeho sestra.

9.11.2014 v 8:27 | Karma: 24,16 | Přečteno: 204x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Bůh pohanů

Zatímco Lota zaměstnává výchova dětí, které s ním zplodily jeho dcery, Abraham se zase posouvá o kus dál. Je zrovna čas sucha a jeho stáda potřebují dostatek pastvy. Za ta léta už dobře zná okolní krajinu i to, jak se v průběhu jednotlivých ročních období mění. Tentokrát je ale počasí jiné než jindy, a tak se vydává do míst, kde ještě nebyl.

2.11.2014 v 15:31 | Karma: 22,98 | Přečteno: 254x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Otcem vlastních vnuků

Na místě, kde ještě nedávno stála nádherná města, teď doutná spáleniště. Sodoma, Gomora s několika dalšími okolními městečky zanikly. Zvrhlý styl života přinesl své následky. Zkaženost těchto lidí dosáhla tak obludných rozměrů, že už se na to nemohla dívat ani nebesa.

26.10.2014 v 13:00 | Karma: 26,76 | Přečteno: 1650x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Bůh plní sliby, které dal

Zatímco Lot se svými dcerami spěchá do městečka Sóaru, Abraham vyhlíží směrem k městu, ve kterém žije jeho synovec. Celou noc moc nespal, protože musel přemýšlet nad tím, zda bude v Sodomě dost spravedlivých, aby byla zachráněna a s ní i rodina jeho synovce.

19.10.2014 v 15:06 | Karma: 25,70 | Přečteno: 196x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Solný sloup

Venku začíná svítat. V Lotově domě ale ještě nikdo nespí. Jsou vzhůru celou noc. Ve všech ještě doznívají večerní události. Nejdříve se kolem domu sešla lůza, která chtěla znásilnit Lotovy hosty. Teprve, když andělé oslepili všechny muže v davu, pochopil Lot, koho hostí.

12.10.2014 v 14:49 | Karma: 23,06 | Přečteno: 545x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Tcháne, nedělej si z nás srandu!

Lot je konečně v bezpečí. Muži, kteří obklíčili jeho dům a chtěli znásilnit jeho hosty, měli po svém oslepení problém najít cestu domů. Postupně se rozcházejí, ale stále ještě z jejich úst zní výhrůžky směrem k Lotovu obydlí.

5.10.2014 v 10:02 | Karma: 25,72 | Přečteno: 215x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Sodoma - Gomora

Lot už žije několik let v Sodomě. Stal se její součástí, i když místní lidé mu stále dávají najevo, že pro ně bude vždy přivandrovalcem. Snad jen jeho bohatství jim brání v tom, aby ho vyhnali. Z jeho daní se mají dobře všichni.

28.9.2014 v 15:56 | Karma: 26,66 | Přečteno: 291x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Smlouvání s Hospodinem

Abraham je stále plný toho, co Hospodin sdělil Sáře. Ta se brzy dočká svého syna, přestože z lidského hlediska je to nemožné. Bůh jí řekl, kdy se to stane, a budoucí otec ho vděčně doprovází kus cesty. Ve chvíli, kdy už se musí rozejít, Hospodin Abrahama znovu ujistí, že se z jeho potomstva jednou stane veliký národ.

21.9.2014 v 13:00 | Karma: 18,02 | Přečteno: 268x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Hospodin je Pánem času

Abraham dostává vzácnou návštěvu. Hospodin se dvěma anděly jdou okolo a Abraham je zve na malé občerstvení. Bůh, který se svými služebníky přichází v lidské podobě, pozvání přijímá. Teď už je vše připraveno, a tak Abraham i se třemi návštěvníky sedí u jídla, a protože se vše odehrává v orientu, tak si při tom vyprávějí.

14.9.2014 v 12:55 | Karma: 17,11 | Přečteno: 170x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Abraham hostí Hospodina

Abraham zrovna táboří nedaleko místa, kde před léty postavil oltář, na kterém vždy, když jde kolem, obětuje Hospodinu svou oběť. Protože je právě polední vedro, sedí pod stromem a odpočívá v jeho stínu.

7.9.2014 v 13:00 | Karma: 16,90 | Přečteno: 171x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Smlouva s Izmaelem

Zůstaňme i dnes u textu, který popisuje Abrahamovu reakci na Boží nabídku, aby s ním uzavřel smlouvu, díky níž se jednou stane "praotcem Božího lidu". Bůh mu při tom slibuje, že se mu narodí syn, který bude současně i synem jeho manželky Sáry. Nebudou to potomci Izmaele, kterého Abrahamovi porodila manželčina služebná.

31.8.2014 v 13:00 | Karma: 17,93 | Přečteno: 172x | Diskuse| Ostatní

Vlastík Fürst

Viditelné znamení smlouvy

Často jsem přemýšlel o tom, proč dává apoštol Pavel Abrahama za vzor víry. Jeho život není tak jednoznačný. Mnohokrát pochybuje o tom, co mu Bůh slíbil. Tvrdí o své ženě, že je to sestra, neustále pochybuje o tom, zda je ještě možné, aby měli se Sárou syna a tak bychom v tom výčtu situací, kdy se projeví spíš nedůvěra, mohli pokračovat.

24.8.2014 v 11:17 | Karma: 17,03 | Přečteno: 191x | Diskuse| Osobní