Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

David předává žezlo

Abšalóm je sice poražen, ale David dál zůstává mimo Jeruzalém. Nespěchá s návratem na trůn. Musí počkat, až bude vůdci jednotlivých kmenů požádán, aby znovu usedl na svůj trůn. Když se tak stane, může se konečně vrátit domů.

21.6.2013 v 18:00 | Karma: 24,47 | Přečteno: 172x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pláč nad Abšalómem

Mezi tím Abšalóm vchází do Jeruzaléma a obsazuje opuštěný královský palác i trůn. Čeká ho tam i Davidův rádce Chúšaj, což prince nesmírně potěšilo. Má teď dva rádce. Tím druhým je Achítofel, který kdysi radíval i Davidovi, ale teď ho nenávidí na smrt.

20.6.2013 v 18:00 | Karma: 23,80 | Přečteno: 152x | Osobní

Vlastík Fürst

Abšalóm obrazem ďábla

Po nějaké době začíná Abšalóm s realizací plánu, který mu má pomoci dostat se na trůn svého otce. K tomu ale potřebuje Jóabovu pomoc. Jenže ten už s ním nechce mít nic společného.

19.6.2013 v 18:00 | Karma: 23,37 | Přečteno: 236x | Osobní

Vlastík Fürst

Důsledky jednoho hříchu

Po narození Šalamouna prožívá David krátké období radosti a štěstí. Netrvá to ale dlouho. Začíná se totiž naplňovat ortel, který nad sebou a svou rodinou vyřkl samotný král, když mu prorok Nátan vyprávěl příběh o boháči, který sebral chudákovi jeho jedinou ovečku.

18.6.2013 v 18:00 | Karma: 23,78 | Přečteno: 184x | Osobní

Vlastík Fürst

Boží soud nad Davidem

Bat-šeba oplakává svého manžela, a když její smutek skončí, stává se další královou manželkou. Brzy nato přivádí na svět syna. David je spokojen. Věří, že problém je vyřešen.

17.6.2013 v 18:00 | Karma: 21,97 | Přečteno: 229x | Osobní

Vlastík Fürst

Davidův pád

Léta plynou a David postupně upevňuje svou moc nejen v Izraeli, ale i na mezinárodní scéně. Pokud si někdo dovolí napadnout jeho království, je poražen a podroben povinnosti odvádět Davidovi pravidelné daně.

14.6.2013 v 18:00 | Karma: 19,71 | Přečteno: 162x | Osobní

Vlastík Fürst

Truhla smlouvy konečně v Jeruzalémě

Zástupci celého Izraele se tentokrát scházejí u domu Obéd-edóma. Znovu zní nádherné zpěvy, které doprovázejí zvuky chrámového orchestru. Lidé jsou ale trochu nesví. Mají obavy, zda se nebude opakovat situace, při které zemřel Uza.

13.6.2013 v 18:00 | Karma: 25,60 | Přečteno: 497x | Osobní

Vlastík Fürst

Léta panování nad Izraelem

Po své korunovaci začíná David jednat. Na tuto chvíli musel čekat skoro dvacet let. Není to ale ztracený čas. Všechna ta léta bral jako skvělou školu, která ho má připravit, aby mohl být dobrým panovníkem. Celou tu dobu pozoroval různé panovníky a přemýšlel o tom, v čem se od nich může přiučit.

12.6.2013 v 18:00 | Karma: 20,60 | Přečteno: 135x | Osobní

Vlastík Fürst

Konečně králem celého Izraele

Íš-bóšet zůstal sám. Ve chvíli, kdy ho opustil Abnér, začínají všichni chápat, že jeho dny jsou sečteny. Stále více Izraelců si uvědomuje, že nejlepší bude, když se David stane králem nad celým Izraelem. Měli také strach z toho, co udělá David. Nenapadne jejich království? Nebude občanská válka?

11.6.2013 v 18:00 | Karma: 19,51 | Přečteno: 158x | Osobní

Vlastík Fürst

Králem Judska

Po Saulově smrti řeší David v Siklagu svou budoucnost. Vlastně už nemá důvod, proč pokračovat v životě psance a skrývat se mezi Pelištejci, kteří potupili celý Izrael. Židé nemají soudce, velekněze a ani krále...

10.6.2013 v 18:00 | Karma: 24,67 | Přečteno: 169x | Osobní

Vlastík Fürst

Zázračná záchrana

Přestože jsou všichni vyčerpáni pláčem i dlouhou cestou domů, vydávají se okamžitě do pronásledování. Po několika hodinách je třetina jeho mužů už tak unavená, že nemohou pokračovat dál. David je tedy nechá, aby ochraňovali vše, co nebude potřebovat v boji a se čtyřmi sty bojovníky pokračuje i přes únavu dál.

7.6.2013 v 18:00 | Karma: 20,64 | Přečteno: 158x | Osobní

Vlastík Fürst

Těžké dilema

Ve chvíli, kdy umírá Saul i se svými třemi syny, má David úplně jiné starosti. Vše ale začalo ještě před bitvou, která se pro Saula stala osudná. Původně se jí měl zúčastnit i David se svými muži.

6.6.2013 v 18:00 | Karma: 23,35 | Přečteno: 163x | Osobní

Vlastík Fürst

Smrt posedlého krále

Pozdě v noci dorazí k věštkyni. Díky svým démonským schopnostem hned ví, že před ní stojí král, který před několika lety nechal popravit každého, kdo se zabýval věštěním a magií. Nakonec se ale dohodnou a věštkyně začíná pracovat.

5.6.2013 v 18:11 | Karma: 24,93 | Přečteno: 187x | Osobní

Vlastík Fürst

Saulův zoufalý pokus

Na Saulovi je stále více zřetelná jeho posedlost démony. Chová se jako šílenec. Zapomíná na své povinnosti a jeho jediným zájmem je likvidace toho nenáviděného Davida. Když se dovídá, že se David přestěhoval za hranice, přemýšlí o tom, že se s vojskem vydá za ním, aby zničil jeho město.

4.6.2013 v 18:00 | Karma: 23,59 | Přečteno: 172x | Osobní

Vlastík Fürst

Skrblík Nábal a moudrá Abígajil

David se svými muži pomáhá chránit pozemky i stáda Hebrejů, kteří hospodaří poblíž hranic Izraele. Většina hospodářů jim za to dává část své úrody jako projev vděčnosti. Když začíná stříže ovcí u Nábala, který byl nejbohatším mužem svého kraje, posílá David své muže i k němu. Předpokládá, že i on podpoří své ochránce a pomůže jim udělat si zásoby na další měsíce.

3.6.2013 v 18:00 | Karma: 20,28 | Přečteno: 253x | Osobní

Vlastík Fürst

Psanec

K Davidovi se postupně přidávají další a další Židé, kteří nejsou spokojeni s tím, jak vládne Saul. Počet bojovníků, kteří Davida považují za svého velitele, nenápadně narůstá.

31.5.2013 v 18:00 | Karma: 24,46 | Přečteno: 165x | Osobní

Vlastík Fürst

Spuštěn po provaze

V době, kdy David prožívá líbánky se svou manželkou, dostává Saul další ďábelský nápad. Zabije Davida v jeho manželské posteli. Ví, že tím raní svou dceru, která Davida miluje, ale je mu to jedno. Nenávist vůči Davidovi je silnější, než láska k dceři, které vyčítá i to, že se zamilovala zrovna do jeho úhlavního nepřítele.

30.5.2013 v 18:00 | Karma: 23,64 | Přečteno: 134x | Osobní

Vlastík Fürst

Žárlivý král

David už nějakou dobu žije díky Saulovu přání v jeho paláci. Díky přátelství s princem Jónatanem může ještě lépe vnikat do tajů panování. Všímá si všeho, co bude potřebovat, až jednou vystřídá Saula a usedne na Izraelský trůn.

29.5.2013 v 18:00 | Karma: 19,20 | Přečteno: 172x | Osobní

Vlastík Fürst

Je to Hospodinův boj

David se druhý den vydává za svými bratry. Když konečně přichází na místo, slyší zvučný hlas Goliáše, který zase uráží Izrael i Hospodina. Ptá se, co to má znamenat. Dovídá se, že nikdo nemá odvahu, aby se Goliáši postavil. David to nemůže pochopit. Vzpomene si, jak holýma rukama v Boží síle zabil lva i medvěda.

28.5.2013 v 18:00 | Karma: 24,20 | Přečteno: 159x | Osobní

Vlastík Fürst

Mladý skladatel a básník

Pozdě v noci obětní hod končí a Samuel odchází domů do Rámy. Setkání s Davidem mu pomohlo konečně přijmout Boží rozsudek nad Saulem. Mladý pastýř je mu velice sympatický a tak věří, že Izrael bude mít dobrého krále.

24.5.2013 v 18:00 | Karma: 24,62 | Přečteno: 160x | Osobní

Vlastík Fürst

Pastýř budoucím králem

Samuel nepřestává truchlit za SaulA, kterého Bůh zavrhl. Přestože byl mnohokrát svědkem toho, jak král jednal v rozporu s Božími příkazy, stále se nemůže vyrovnat s tím, že Hospodin už se Saulem nepočítá. Přemýšlí o tom, zda je něco, co by mohl udělat, aby Bůh změnil svůj ortel.

23.5.2013 v 18:00 | Karma: 10,65 | Přečteno: 82x | Osobní

Vlastík Fürst

Poslední šance

Saul znovu jedná v rozporu s Boží vůlí. Opět jedná jako svévolník. Věří, že mu to pomůže, ale opak bude pravdou.

22.5.2013 v 18:00 | Karma: 10,80 | Přečteno: 92x | Osobní

Vlastík Fürst

Válka s Amálekem

Bůh opakovaně posílá Samuele za králem Saulem. Ještě pořád dává prvnímu izraelskému králi šanci na změnu osudu. Všechna ta napomenutí, která mu starý Samuel předkládá, Saul odmítá. Nechce být podřízen Hospodinu ani Samuelovi. Chce jednat nezávisle a tak se z něho postupně stává svévolník.

21.5.2013 v 18:00 | Karma: 11,25 | Přečteno: 132x | Osobní

Vlastík Fürst

Otec v synově stínu II

Většina Hebrejů opouští svého krále. Nakonec zůstává jen se šesti sty muži. Jeho syn Jónatan se spolu se zbrojnošem vydává bez tátova vědomí na výzvědy. Obhlíží pozice Pelištejců, aby v jejich plánech našel nějakou mezeru. Přichází k místu, kde má svou pozici jedna z pelištejských hlídek. Jsou nahoře na skále a jejich pozice se jeví jako nedobytná.

20.5.2013 v 18:00 | Karma: 11,08 | Přečteno: 91x | Osobní

Vlastík Fürst

Otec v synově stínu

Výběrem Saula za krále Izraele nejsou nadšeni všichni Židé. Mnohým z nich vadí jeho původ. To, že pochází z malého kmene Benjamínců. Saul si to uvědomuje a proto po vítězné bitvě s Amónci ihned rozpouští vojsko, které se tehdy shromáždilo. To ale není šťastné řešení.

17.5.2013 v 18:00 | Karma: 11,31 | Přečteno: 109x | Osobní