Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Budu plnit sliby, které jsem ti dal

Dnešní žalm má v záhlaví napsáno: „Davidova píseň pro sólový zpěv za doprovodu strunného nástroje.“ Jako mnohé Davidovy písně i tato začíná naléhavým voláním, doslova „úpěním“.

17.5.2024 v 19:10 | Karma: 12,77 | Přečteno: 230x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

S Ním jsem silný

David pokračuje ve své písni. Už v ní stihl Stvořiteli říci vše, co ho trápí. Sdílí se s ním o své obavy z toho, že jeho vojsko bez pomoci shůry prohraje. Strach mu ale nahání i mlčení nebes.

8.3.2024 v 19:10 | Karma: 13,04 | Přečteno: 303x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pletou se mi z toho nohy

I starozákonní izraelský král David poznal období "Božího mlčení". Bylo to v době, kdy potřeboval mít jistotu pomoci shůry. V sázce totiž bylo celé království.

2.2.2024 v 19:10 | Karma: 14,86 | Přečteno: 303x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Když se najednou nedaří...

V 8. kapitole 2. knihy Samuelovy je stručný popis válek, během nichž si David podmanil všechny sousední země. Po skončení těchto bojů žije Izrael v míru.

31.10.2023 v 14:50 | Karma: 17,45 | Přečteno: 384x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Je stále přede mnou

Minule jsem se v 59. žalmu dostali až k 11. verši. Dnes se k němu ještě vrátíme. Mám stále silnější dojem, že je to vlastně stěžejní text této Davidovy písně.

4.8.2023 v 19:10 | Karma: 15,33 | Přečteno: 188x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Ty se jim však směješ...

V úvodu žalmu si David přeje, aby jej jeho Pán zbavil všech protivníků. Pak ho vybízí, aby je trestal bez slitování. Aby bylo jasné, koho má na mysli někoho, přidává popis jednání lidí, kteří mají být potrestáni.

14.7.2023 v 19:10 | Karma: 16,33 | Přečteno: 198x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Jdou po mně jdou...

Padesátý devátý žalm je nádhernou ukázkou toho, jak na nás působí modlitba. David je na jejím začátku rozhozený z bezpráví, které musí snášet. Stěžuje si na lidi, kteří ho bezdůvodně napadají.

16.6.2023 v 19:10 | Karma: 19,92 | Přečteno: 378x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Jste jako hluchá kobra

Jsou to lidé, kteří mají pocit, že pravda je to, na čem se shodne většina. Nemají problém tu svou pravdu prosadit klidně i pěstí. Pokud jejich pravda selže, nic se neděje, protože samozřejmou součástí jejich života je i lež.

2.6.2023 v 19:10 | Karma: 18,18 | Přečteno: 319x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pravda se nedá odhlasovat

Mám stále větší dojem, že Davidův 58. žalm nebyl nikdy tak aktuální jako dnes. Stále více lidí se domnívá, že absolutní pravda neexistuje. Vše se relativizuje.

31.5.2023 v 19:10 | Karma: 22,72 | Přečteno: 529x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

On mění mou píseň

Další Davidův žalm pomalu končí. Na začátku prosí o smilování. Má strach, připadá si jako v pasti a Bůh se svou pomocí mu připadá strašně vysoko a daleko.

21.4.2023 v 19:10 | Karma: 16,60 | Přečteno: 209x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Tvá sláva zastíní Zemi

Ten, kdo uvízne v pasti hříchu, si může připadat, jakoby měl svou hlavu ve lví hlavě. V takové chvíli se nám může zdát, že jsme nejen bezmocní, ale i opuštěni samotným Bohem.

7.4.2023 v 15:10 | Karma: 19,40 | Přečteno: 218x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Hlava ve lví tlamě

Už minule jsem psal, že mne při posledním zastavení se nad 57. žalmem poprvé napadlo, že tím největším nepřítelem nemusí být válečný konflikt, přírodní katastrofa, pronásledování kvůli víře nebo smrtelná nemoc.

24.3.2023 v 19:20 | Karma: 17,32 | Přečteno: 250x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pod tvými křídly jsem v bezpečí

Žalm, označený číslovkou 57, jsem vždy bral jako slova, která nás povzbudí a posílí, až budeme v nějakém velkém nebezpečí. Představoval jsem si válečný konflikt, přírodní katastrofu, pronásledování kvůli víře nebo smrtelnou nemoc.

10.3.2023 v 19:10 | Karma: 17,92 | Přečteno: 211x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Stál jsi při mně, Bože

David už nějakou dobu žije v "politickém azylu" v Pelištejském Gatu. Pelištejci jsou pro něho v tomto období menší hrozbou než Saul, který se ho rozhodl zlikvidovat. I v Gatu mu ale neustále jde život.

3.3.2023 v 19:10 | Karma: 18,81 | Přečteno: 262x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Připadám si jak v pasti

Minule jsem krátké zastavení nad první částí 56. žalmu končil krásným Davidovým vyznáním, kterým to dnešní zamyšlení začnu.

3.2.2023 v 19:10 | Karma: 21,21 | Přečteno: 410x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Zpěvem proti strachu

Podle staré židovské tradice napsal David dnešní žalm jako vzpomínku na zajetí a předstírané šílenství u Pelištejců v Gatu. Pokud je to pravda, pak si můžeme lépe představit, jak mu asi bylo.

6.1.2023 v 19:10 | Karma: 19,90 | Přečteno: 208x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Předej mu starosti

Davidův "žalozpěv" nad zrádci a jejich osudem končí. Tím, co v něm zpívá, sleduje dvojí účel. Varuje nás před podobným jednáním, které se může na začátku jevit jako velice výhodné.

16.12.2022 v 19:10 | Karma: 15,94 | Přečteno: 177x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Nedám Bohu pokoj

"Jak často se modlíš?" Tuto otázku jsem dostal na setkání s partou mladých lidí. Vzpomněl jsem si na ni při čtení 55. žalmu. Jak už jsem zmiňoval minule, David ho napsal, když se obtížně vyrovnával se zradou svého přítele.

25.11.2022 v 19:10 | Karma: 18,42 | Přečteno: 262x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Cesta rovnou do pekla

Dnes se spolu podíváme na druhou část Davidova 55. žalmu. Pokud máte po ruce Bibli a chvíli čas, přečtěte si nejdřív 16. a 17. kapitolu 2. Samuelovy. Příběh, který popisuje, nám pomůže pochopit Davidova slova.

11.11.2022 v 19:10 | Karma: 17,67 | Přečteno: 235x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Kdybych tak měl křídla ...

Lékaři si tehdy nevěděli rady se zdravotním stavem našeho syna. Deset nocí jsem moc nespal a neustále jsem se přel s Bohem. To, co jsem tehdy probíral s Bohem, se hodně podobalo následujícímu Davidovu žalmu.

28.10.2022 v 19:10 | Karma: 19,62 | Přečteno: 333x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Už je mi zas dobře, úzkost pominula

Davidovy žalmy jsou většinou jeho reakcí na události, které prožil. 54. žalm je vzpomínkou na to, když Zifejci prozradili Saulovi místo, kde se před ním David ukrýval. Byla to vypočítavost.

30.9.2022 v 19:10 | Karma: 21,53 | Přečteno: 316x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Opakování je matka moudrosti

Ve sbírce Žalmů je jedna píseň uvedena dvakrát. 53. žalm je téměř totožný s tím, který má pořadové číslo 14. Nechejme teď stranou, proč tomu tak je, a chvíli přemýšlejme nad poselstvím této Davidovy písně.

16.9.2022 v 19:10 | Karma: 21,09 | Přečteno: 302x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Přinesu užitek?

David ve své písni reaguje na příběh Dóega, který zavinil vyvraždění jedné celé kněžské rodiny. Zemřeli, protože tento cizinec se chtěl zalíbit králi. Popis této tragédie nám nabízí 21. a 22. kapitola 1. Samuelovy.

5.8.2022 v 19:10 | Karma: 19,41 | Přečteno: 222x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Od zlého k horšímu

Dnes si připomeneme Davidův žalm, který složil poté, co Dóeg Edómský prozradil Saulovi jeho úkryt. David se svou družinou musel zase utíkat, protože král vyrazil na hon, kde kořistí nebyla lesní zvěř, ale David a jeho přátelé.

22.7.2022 v 19:10 | Karma: 17,22 | Přečteno: 242x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Přijmi moje srdce

David si uvědomuje svůj hřích. Selhání, které mělo za následek nevěru a pak i vraždu milenčina manžela, ho připravilo o pokoj. Dovolil, aby ho chvíli ovládly "hormony", a teď už jen může pozorovat následky toho, co napáchal.

8.7.2022 v 19:10 | Karma: 18,57 | Přečteno: 266x | Diskuse| Ostatní