Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Česká vlajka, ruská čepice – prostě vlastenka

Dnes ráno na mne na iDNES.cz vykoukla fotka ze včerejší demonstrace „proti bídě“. Pokud jste ji viděli, možná vás to také zarazilo.

12.3.2023 v 10:25 | Karma: 33,14 | Přečteno: 1246x | Diskuse| Společnost

Vlastík Fürst

Kdo není proti vám...

            Dnes se naposledy zastavíme u textu z 9. kapitoly Lukášova vyprávění o Ježíšově životě. Nahlédneme do nitra jeho učedníků, abychom se znovu přesvědčili, jak jsme jim podobní. I když to vždy nemusí být příjemné, bývá to užitečné.

15.2.2015 v 22:19 | Karma: 26,21 | Přečteno: 338x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Kdo je největší?

Dnes se podruhé zastavíme u textu, který popisuje zajímavý rozhovor mezi učedníky a Ježíšem. Učedníky tehdy trápila otázka, jaké budou mít postavení v Ježíšově království a kdo z nich bude mít největší vliv.

1.2.2015 v 12:04 | Karma: 21,34 | Přečteno: 275x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Poslouchej, co ti to vlastně říkám

Blíží se chvíle, kdy se Ježíš nechá zatknout a pak i ukřižovat. Často na to myslí, ale jeho žáci mají úplně jiné starosti. Když se je pokouší varovat před tím, co přijde, tak jeho slova ignorují. Vytěsňují tyto zprávy ze své mysli, protože se jim nelíbí.

24.1.2015 v 8:25 | Karma: 25,64 | Přečteno: 221x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Proč se bojíš zeptat?

Učedníci prožili první neúspěch. Zoufalý otec je prosí, aby zbavili jeho syna démonů. Snaží se, ale marně. Démoni na jejich pokusy vůbec nereagují. Pak přijde Ježíš a chlapec je během chvíle svobodný.

17.1.2015 v 13:00 | Karma: 22,71 | Přečteno: 291x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Jen modlitba a půst

Ježíš je známý nejen v Galilei, ale i v celém Judsku a okolních krajích. Pokud chce mít chvíli klid, musí odejít na pusté místo nebo využít noční tmu. Teď se s Petrem, Jakubem a Janem vrací z hory, na které se setkal s Mojžíšem a Eliášem. Ti na chvíli sestoupili z nebe, aby ho povzbudili před nejtěžší fází jeho pozemské mise.

10.1.2015 v 15:35 | Karma: 26,39 | Přečteno: 686x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Toho poslouchejte

Školení učedníků pokračuje. Ježíš je připravuje na misi, která povede k založení křesťanské církve. Apoštolové už ví, že jejich učitel je ten dlouho očekávaný Mesiáš. Problém je v tom, že si tuto postavu stále vykládají pod vlivem židovské tradice. Čekají, že Ježíš osvobodí jejich národ od nenáviděných římských okupantů.

3.1.2015 v 15:23 | Karma: 24,71 | Přečteno: 190x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Zapři sám sebe

Jednoho dne se Ježíš ptá učedníků na to, co se o něm povídá. Pak jim položí otázku, co si o svém učiteli myslí oni sami. Petr mu odpoví, že pro ně je Boží Mesiáš. Podle Matoušova evangelia mu jeho učitel odpověděl, že to, co řekl, není z jeho hlavy. Zjevil mu to Ježíšův Nebeský Otec.

27.12.2014 v 12:35 | Karma: 26,07 | Přečteno: 600x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Ty jsi Mesiáš

Všude, kam jde, doprovázejí Ježíše davy posluchačů. Mnozí z nich viděli zázraky, které udělal. Další o nich slyšeli a přišli se přesvědčit, zda to byla pravda. Lidé se dohadovali, kdo to vlastně je ten Ježíš. Prorok? Nebo dokonce zaslíbený Mesiáš?

20.12.2014 v 12:45 | Karma: 25,79 | Přečteno: 209x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Nasyťte je vy!

Ježíš vzal své učedníky na krátkou dovolenou. Věděl, že potřebují načerpat nové síly. Ze své první mise sice přišli nadšeni, ale nová zkušenost je také vyčerpala. Čas v soukromí jim pomohl rychle dobít vnitřní baterky.

13.12.2014 v 13:17 | Karma: 24,37 | Přečteno: 190x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Sami s Ježíšem

Učedníci prožili několik dnů na misi, během které lidem přináší poselství o blížícím se Božím království. Po celou dobu se také učí důvěřovat Bohu, který se stará o všechny jejich potřeby. Jídlem počínaje, místem na spaní konče.

6.12.2014 v 9:00 | Karma: 25,27 | Přečteno: 165x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Jen zvědavost ke spasení nestačí

Zprávy o tom zázračném učiteli a léčiteli se dostaly až k panovníkovi. Jeho otec kdysi nechal vyvraždit všechny malé děti v Betlémě, protože si myslel, že se tím zbaví krále, kterému se přišli poklonit mágové od východu.

29.11.2014 v 11:47 | Karma: 24,42 | Přečteno: 229x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Co je důležitější? Moc uzdravovat nebo důvěra?

Díky zázrakům, které Ježíš koná, se za ním vydává stále více lidí. Někteří dokonce přinášejí své blízké na nosítkách, aby je ten nový Mistr mohl uzdravit. Lidé sledují, jak vrací slepým zrak, vidí, jak chromí chodí a teď dokonce probudil k životu mrtvou dceru představeného synagógy.

22.11.2014 v 9:00 | Karma: 24,36 | Přečteno: 217x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pánem nad smrtí

Minule jsme začali číst příběh, ve kterém Jairos, představený synagógy, žádá Ježíše, aby uzdravil jeho umírající dvanáctiletou dceru. Ve chvíli, kdy se vydávají na cestu, k Ježíši přistoupila žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. Když se dotkla jeho pláště, byla uzdravena.

15.11.2014 v 12:45 | Karma: 25,28 | Přečteno: 204x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Vložený příběh

Ježíš se vrací zpět na území obývané Židy. Opouští krajinu, v níž se lidé trápí nad ztrátou stáda vepřů, místo aby se radovali z osvobození muže, kterého ovládala legie démonů.

8.11.2014 v 12:09 | Karma: 24,25 | Přečteno: 192x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Proč mne nechceš s sebou?

Na místě, kde Ježíš před chvílí osvobodil posedlého muže od nadvlády celé legie démonů, se brzy scházejí všichni obyvatelé nedalekého městečka. Chtějí vidět, jak vypadá ten bezdomovec, kterého se včera ještě hrozně báli.

1.11.2014 v 8:19 | Karma: 24,38 | Přečteno: 240x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pán nad démony

V noci bojovali učedníci s vlnami, které na jezero přinesla bouře. Nejprve si mysleli, že to zvládnou sami. Teprve, když hrozilo, že se jejich loďka potopí, vzbudili Ježíše, který celou dobu klidně spal ve zmítající se rybářské bárce. Ježíš vstal, uklidnil bouři a pak zase usnul. Učedníci poznali, že má moc nad přírodními živly.

25.10.2014 v 9:00 | Karma: 24,87 | Přečteno: 238x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pán nad přírodou

Spolu se svými žáky putuje Ježíš krajinou. Na svých zastávkách káže evangelium o svém nebeském království. Většinou putuje pěšky, občas ale využívá toho, že má mezi učedníky i několik zkušených rybářů.

18.10.2014 v 14:36 | Karma: 24,64 | Přečteno: 198x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Kdo je moje matka?

Lidí, kteří vyhledávají Ježíše, stále přibývá. Cítí se v jeho blízkosti dobře. I ti nejchudší poznávají, jaké to je, když je někdo bere vážně a bez ohledu na jejich postavení ve společnosti jim nabízí místo v Božím království.

11.10.2014 v 13:42 | Karma: 25,62 | Přečteno: 537x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Světlo nepatří pod postel

Učedníci se ptají Ježíše, proč hovoří v podobenství. Pak ho ještě prosí, aby jim vysvětlil smysl příběhu. Na konci svého výkladu přidá pár vět, které s příběhem zdánlivě vůbec nesouvisí.

4.10.2014 v 9:00 | Karma: 25,24 | Přečteno: 248x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Podobenství o rozsévači IV.

Dnes se naposledy zastavíme u podobenství o rozsévači, kterému jsme se věnovali v předchozích třech dílech. Ježíš hovoří v podobenstvích, aby mu rozuměli jen ti, kdo mají upřímné srdce a hledají osobní niterný vztah se svým Stvořitelem.

27.9.2014 v 14:35 | Karma: 25,53 | Přečteno: 842x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Podobenství o rozsévači II.

Také dnes se znovu zastavíme u Ježíšova vyprávění o tom, jak to dopadlo se zrny, která na svém poli zasel rozsévač. Ježíš tehdy hovořil v podobenstvích, aby jeho poselství porozuměli jen ti lidé, kteří jsou ochotni přiznat, že jsou v těchto věcech víry závislí na Duchu svatém.

20.9.2014 v 9:00 | Karma: 16,85 | Přečteno: 199x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Podobenství o rozsévači II.

Minule jsme začali přemýšlet o tom, proč Ježíš tak často hovoří v podobenstvích. Díky tomu, co Ježíš odpovídá učedníkům, víme, že si přeje, aby jeho slova pochopili jen ti, kteří jsou ochotní jít ve svém životě cestou podobné té jeho - cestou nesobecké služby.

13.9.2014 v 12:33 | Karma: 17,06 | Přečteno: 241x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Podobenství o rozsévači I.

Ježíš je mezi lidmi stále populárnější a proto ho doprovází stále více lidí. V zástupu je mnoho těch, kteří přišli ze zvědavosti. Schovávají se v něm i židovští duchovní, kteří Ježíše špehují. Největší skupinu ale tvoří ti, kterým pomohl a oni teď touží po tom, aby byli co nejvíc v jeho přítomnosti.

6.9.2014 v 9:24 | Karma: 17,46 | Přečteno: 291x | Diskuse| Ostatní

Vlastík Fürst

Tvá víra tě zachránila

Již potřetí se zastavíme na návštěvě u farizea, který pozval Ježíše na hostinu do svého domu. Přišla tam i žena, která neměla zrovna dobrou pověst, což hostitele moc nepotěšilo. Nejvíc ho ale rozladilo, že jí Ježíš nezabránil v tom, aby mu polila nohy vzácným olejem a utírala vlastními vlasy.

30.8.2014 v 9:00 | Karma: 16,98 | Přečteno: 223x | Diskuse| Osobní