Marek Ryšánek

Potulný kazatel, který je vděčný za každý aktivně prožitý den, snaží se dávat formám obsah, hledat cestu k smysluplnému životu.

Otec 5 dětí.
  • Počet článků 252
  • Celková karma 6,81
  • Průměrná čtenost 284x

Seznam rubrik

Marek Ryšánek

Cílem našeho vyučování je láska! Opravdu?

v dnešním evangelijním čtení slyšíme Ježíšova slova, která nám znějí nádherně. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Máme v Ježíšově lásce setrvávat.

15.5.2024 v 20:50 | Karma: 6,20 | Přečteno: 134x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Učedníci jdou rybařit - povelikonoční návrat do všedních dnů.

V dnešním příběhu z evangelia se setkáváme s učedníky, kteří po prožitých dramatických událostech se zkoušejí znova vrátit do života. Hlavně začít něco dělat. Ono už to nějak dál půjde, směr se nakonec najde.

16.4.2024 v 23:38 | Karma: 6,81 | Přečteno: 231x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Kristus vstupuje zavřenýmy dveřmi - Druhá neděle velikonoční.

Ježíš byl ukřižován a byl pohřben. Ale v neděli ráno byl hrob nalezen prázdný. Ježíšovo tělo je pryč. Prý byl vzkříšen. Tomu ale nikdo nevěří. Je neděle večer, dva dny po pátku, kdy Ježíš zemřel.

10.4.2024 v 18:16 | Karma: 7,44 | Přečteno: 295x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Způsobem bytí byl roven Bohu - Květná neděle.

Lidské dějiny jsou plné příkladů nejrůznějších vládců a vůdců. Ti ovládáni ctižádostí rozpoutávali války, štvali lidi proti sobě. Mysleli, že jim to přinese štěstí, věčnou slávu. Zůstali po nich statisíce, miliony mrtvých.

26.3.2024 v 20:23 | Karma: 6,49 | Přečteno: 244x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Vztah s Bohem - Obchod nebo svoboda?

žijeme ve společnosti, kde jsou víra a náboženství považovány za něco, co člověka zotročuje a brání mu v rozvoji jeho osobnosti. Kazatelé a faráři jsou považováni za tmáře, kteří pletou lidem hlavy.

6.3.2024 v 20:03 | Karma: 6,70 | Přečteno: 284x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

První neděle postní - svoboda od zvířat v nás.

vstoupili jsme do postního období. V něm si připomínáme, jaké zápasy náš život doprovázejí, pokud chceme, aby byl plodný a naplněný.Půst se dá definovat jako zřeknutí se čehokoliv, co je v mém životě postradatelné, zbytečné...

19.2.2024 v 19:13 | Karma: 7,22 | Přečteno: 235x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Odkud byla Ježíšova moc? Boj s démony v nás.

V dnešním evangelijním čtení jsme slyšeli o tom, že Ježíš vešel do synagogy v Kafarnau. A lidé žasnou. Tento vlastně ještě mladý muž, syn tesařův, učí jako ten, kdo má moc.

29.1.2024 v 18:48 | Karma: 10,48 | Přečteno: 445x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

První neděle postní - Nechtěl být šéfem zeměkoule.

Kdysi jsem četl myšlenku, že postní období je obdobím radostným. Co si pod tím představit? Vždyť s postním obdobím máme spojeny především odříkání a zápas s pokušením. Ano, pokušení a zápasy náš život doprovázejí.

26.2.2023 v 20:14 | Karma: 8,07 | Přečteno: 271x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

O různých králích - poslední neděle církevního roku

... různé tradice mají pro tuto neděli různé názvy. Ale tyto důrazy se dají spojit. Všechny mají na mysli to, abychom si na konci životního období připomenuli co je nejdůležitější, co opravdu přetrvá.

21.11.2021 v 16:51 | Karma: 9,06 | Přečteno: 348x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Když se porouchá auto na vesnici...zažijete i něco pěkného?

Před rokem jsme se z centra okresního města přestěhovali do malé, odlehlé vesnice. Docela jsem se té změny obával. Těšil jsem se na klid, blízkost přírody. Na co jsem se netěšil bylo to, že budeme mnohem více závislí na autě.

9.11.2021 v 19:22 | Karma: 28,55 | Přečteno: 1088x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Dušičky - stále jsou naši mrtví s námi....

Podzim, dušičkový čas, blížící se konec církevního roku a začátek adventu nám ukazují, že vše má svůj počátek i konec. I náš život. Na tento čas připadá svátek zesnulých.

2.11.2021 v 20:05 | Karma: 12,53 | Přečteno: 463x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Můj syn ztratil klíče. A bylo to fajn….Setkání s anděly?

V jedné staré písni se zpívá: „ Je těžké brát věci tak jaké jsou, ale jinak to nejde...“ Nedávno jsem si na tento text vzpomněl při jedné drobné nepříjemné epizodě. Ta mi kupodivu poskytla čas naplněný nádhernými zážitky.

31.10.2021 v 19:38 | Karma: 20,07 | Přečteno: 610x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Nasycení pěti tisíců? Ano, ale trochu jinak...

Bůh je v písmu svatém představován jako dobrý pastýř, který se stará o své věrné. I v jednom z nedávných čtení z kazatelského plánu jsme četli, že Ježíšovi bylo líto lidí, kteří jej následovali do pustiny.

28.7.2021 v 19:35 | Karma: 12,67 | Přečteno: 454x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Návod k životu u Ivety Bartošové? Kupodivu ano.

Při jízdě autem slyším píseň Ivety Bartošové. Zpívá v ní:“ ...tichá píseň zní....modlitbě stromů naslouchání...posedlá svůj den žít“. Někdy uslyším něco krásného a smysluplného tam, kde bych to opravdu nečekal

26.7.2021 v 19:19 | Karma: 13,25 | Přečteno: 654x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Není pastýř jako pastýř !

První část dnešního evangelijního čtení se odehrává v pustině. Ježíš tam odjíždí s učedníky, aby si odpočinul a probral s nimi po jejich návratu, co všechno prožili. Ale i tam za ním lidé přišli. Ježíš je neodhání. Je tu pro ně.

18.7.2021 v 16:08 | Karma: 7,09 | Přečteno: 252x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Pluješ bouří?

V našem dnešním textu se Ježíšovi učedníci ocitají v bouři na moři. Následují svého Pána. Následování Krista zkrátka člověka může přivést do nebezpečných situací.

20.6.2021 v 13:24 | Karma: 5,73 | Přečteno: 211x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Za dobrotu na žebrotu? I přesto do toho jděte!

v dnešním evangelijním čtení máme zachyceno svědectví o tom, že se Ježíš ve svém veřejném působení setkával jak s velikým zájmem a popularitou, tak i s nepochopením a odmítnutím. Výjimkou nebyli ani jeho nejbližší.

7.6.2021 v 17:32 | Karma: 6,99 | Přečteno: 304x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Trojiční neděle - Bůh jako sebevydávající se láska

Dnešní evangelijní příběh se odehrává v noci. V noci přichází hledající Nikodém za Ježíšem. To symbolizuje situace, které zažívám mnohokrát i já sám. Noc a temnota, to je obrazné vyjádření situace, ve které žijí mnozí současníci

30.5.2021 v 11:50 | Karma: 8,53 | Přečteno: 245x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Letnice - šok z lásky.

Co se to stalo před téměř dvěma tisíci lety v Jeruzalémě? O čem nám vyprávějí obrazy o vylití Ducha svatého? Malá skupinka následovníků rabiho Ješui z Nazareta byla zavřená v hrůze z toho, co se stalo za dveřmi.

23.5.2021 v 9:54 | Karma: 8,67 | Přečteno: 333x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Nanebevstoupení - to divné slovo.

Je známá věta, kterou pronesl první člověk ve vesmíru, Jurij Gagarin, po návratu na zem. Nikde jsem tam Boha neviděl. Chtěl tím říci, že veškeré představy lidí o nebi, o tom, kde je Bůh, jsou mylné.

17.5.2021 v 15:52 | Karma: 5,00 | Přečteno: 295x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Sláva a smrt v několika dnech - před velikonocemi.

nádherně, triumfálně znějí dnešní slova z evangelia podle Marka. Ježíše vítají davy. Vzdávají mu královské pocty. Klanějí se mu. Ukazují mu, že chtějí, aby právě on jim vládl. Ježíš vjíždí do Jeruzaléma.

1.4.2021 v 9:23 | Karma: 6,74 | Přečteno: 237x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Chceš žít? Umírej!

"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“

26.3.2021 v 7:32 | Karma: 5,83 | Přečteno: 282x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Věřit v Krista? V koho? V co? Rozšířené omyly...

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je krásné. Ale jak těmto slovům porozumět?

18.3.2021 v 20:46 | Karma: 13,10 | Přečteno: 458x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Obchod zvaný náboženství - co s tím? Třetí neděle postní.

Ježíš v dnešním oddíle z evangelia vyhání obchodníky a směnárníky z chrámu. Je to symbol toho, co se dělo děje celé dějiny v duchovním životě, v církvi a lidském životě. Z duchovního života se totiž často stává obchod.

6.3.2021 v 12:15 | Karma: 7,09 | Přečteno: 343x | Diskuse| Poezie a próza

Marek Ryšánek

Ztratit život pro Krista a tak jej nalézt ? Stát se poslušnou ovečkou? Rozhodně ne!

Ztratit život a tak jej nalézt? Co to po nás Ježíš chce? Mnozí by asi řekli - choď do církve, přijmi nějaké učení a budeš spasen. To ale často vede k něčemu opačnému.

3.3.2021 v 13:58 | Karma: 10,23 | Přečteno: 282x | Diskuse| Poezie a próza