Milan Šupa

Jsem člověk přesvědčený o tom, že to skutečné, pravé a pravdivé lze spatřit jen vnitřním zrakem. Právě o to se budu pokoušet ve svých textech.
  • Počet článků 86
  • Celková karma 7,48
  • Průměrná čtenost 207x

Seznam rubrik

Milan Šupa

Živoření kvůli neschopnosti nadechnout se Světla

Tento text odhaluje podstatu celkové bídy lidstva i jednotlivců. Je ale zároveň návodem, jak se této bídy zbavit.

24.5.2024 v 16:00 | Karma: 5,62 | Přečteno: 84x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Lidé! Ubohé bytosti, ovládané svými sklony

Všechno, co na světě existuje, může člověk využívat. Může mít zálibu v mnoha věcech a může se jim věnovat. Nikdy by ale neměl dopustit, aby ho tyto věci ovládly.

16.5.2024 v 16:00 | Karma: 5,32 | Přečteno: 125x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Vtipy s duchovním přesahem. Zasmějte se a poučte se

Také humor může být nositelem vysokých hodnot. Pouze je do něj třeba tyto hodnoty vkládat. A na druhé straně je v něm třeba tyto hodnoty hledat.

9.5.2024 v 16:00 | Karma: 18,31 | Přečteno: 480x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

V pojmu Grál se naplní konečný osud každého člověka!

Vím, že pro širokou veřejnost bude tento text možná nepochopitelný a obtížně stravitelný. Ale přesto a právě proto je třeba o těchto věcech mluvit.

3.5.2024 v 16:00 | Karma: 0 | Přečteno: 14x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

O novém poznání, kterému to dnešní nesahá ani po kotníky

Všechno, co lidé vytvořili svým rozumem je špatné! I to, co se zdá být dobré a přináší nám blahobyt. Náš blahobyt totiž stojí proti přírodě.

25.4.2024 v 16:00 | Karma: 5,28 | Přečteno: 175x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Určeno všem budoucím bezrukým a beznohým

Tento text bude poměrně drsným popisem toho, co nás všechny čeká a co nikoho nemine. Jeho účelem je, abychom zůstali ušetřeni přicházejícího drsného zásahu do naší osobnosti.

19.4.2024 v 16:00 | Karma: 6,92 | Přečteno: 390x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Nejsme zvířata! Ale proč tak myslíme, jednáme a žijeme?

Člověk je člověk a zvíře je zvíře. To je každému jasné. Je však tragické, pokud člověk, který by měl stát výše, žije, tvoří, přemýšlí, chová se a funguje na základě principu, převzatého ze zvířecího světa.

12.4.2024 v 16:00 | Karma: 4,51 | Přečteno: 179x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Odhalení tajemství působení řeči

Řeč je dar. Je to schopnost prezentovat sebe sama, svou osobnost, své názory, postoje a hodnoty. Je to jeden ze základních způsobů, jak zviditelnit to, co v nás vnitřně žije a co námi hýbe.

5.4.2024 v 16:29 | Karma: 5,35 | Přečteno: 101x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Čerpejme sílu ke vzestupu z prožití reality Ducha

Myslím, tedy jsem! Tato slova jsou lež! Jsou omylem! Kdo je akceptuje, sází na falešnou kartu a promrhává svůj život. Ztotožňování vlastní jsoucnosti s rozumem a myslí je tou největší tragédií, která nás může postihnout.

28.3.2024 v 16:13 | Karma: 4,87 | Přečteno: 87x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Lavina odplaty přírodního světa na spadnutí!

Všechno je jinak, než se domnívají ekologičtí aktivisté! Z hlediska dění v přírodě žijeme opravdu na hraně, ale příčiny jsou úplně jiné. Jsou nepostřehnutelné zraku současných lidí, hendikepovaných materialistickou slepotou.

21.3.2024 v 16:50 | Karma: 11,02 | Přečteno: 329x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Slzy bolesti nad masami, jdoucími do zatracení

Proč vznikl tento text? Aby lidé pochopili, co je příčinou toho, že jim srdce občas sevře smrtelná úzkost. Aby znali, co se za tím skrývá. Aby si uvědomili, k čemu je to vybízí, a aby se zachránili.

14.3.2024 v 16:19 | Karma: 7,80 | Přečteno: 147x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Kolikrát se rodíme na zemi? Nekonečně mnoho, nebo jen jednou?

Védy, hinduismus, nebo buddhismus jsou toho názoru, že člověk se rodí ve hmotné úrovni univerza nespočet krát a během každého svého pozemského života prožívá radost i utrpení.

7.3.2024 v 16:51 | Karma: 7,25 | Přečteno: 171x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak se naučit to nejtěžší? Milovat své nepřátele!

To, co bylo dosud už neobstojí! V tlaku nadcházející očisty už nebudou udržitelné, dnes ještě běžné postoje vůči bližním, plné zloby, nenávisti, netolerance, antipatie, bezohlednosti, nebo odsuzování.

29.2.2024 v 16:02 | Karma: 7,86 | Přečteno: 135x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Nepřehledná složitost rozumu a ohromující jednoduchost ducha

Dnešní moderní lidstvo se podobá bezradnému dítěti, které rozložilo mechanický hodinový stroj na součástky, ale nedokáže jej už složit.

22.2.2024 v 16:24 | Karma: 8,34 | Přečteno: 129x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Nelítostné útoky fúrií! Kdo obstojí?

Každému z nás bude předestřen účet za to, jak hospodařil s milostí smět osobně existovat v Pánově stvoření a smět se v něm svobodně rozhodovat. Ať již pro to dobré, nebo pro to špatné.

16.2.2024 v 16:22 | Karma: 6,92 | Přečteno: 180x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak správně vnímat předpovědi budoucnosti? Radikálně jinak!

Výstrahu vize katastrofické budoucnosti, uvedené v Apokalypse, lidstvo nevzalo vážně. Nevzalo ji jako výzvu k nezbytné změně sebe sama k lepšímu, aby tím otočilo volantem jiným směrem, vedoucím k lepší budoucnosti.

8.2.2024 v 16:13 | Karma: 5,91 | Přečteno: 124x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Tady a teď! To má největší cenu! Nic jiného neexistuje!

Jediné, co každý z nás skutečně vlastní, je právě tento okamžik přítomnosti. Minulost je nenávratně pryč, nedá se už vrátit, a proto se nemá smysl ní trápit. Budoucnost ještě nenadešla, protože teprve přijde.

1.2.2024 v 15:55 | Karma: 6,81 | Přečteno: 174x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Smrtící sevření v drápech nedůvěry

Zhoubným jedem nedůvěry otrávené duše obyčejných lidí i vysokých církevních hodnostářů se naplno projevily již před 2000 lety při výslechu židovské velerady po Jidášově zradě.

25.1.2024 v 15:51 | Karma: 6,20 | Přečteno: 134x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

O záření univerza a o lidské schopnosti ovládat hmotu

Předem však upozorňuji, že nepůjde o žádná levná kouzla, ale o odhalení naší elementární schopnosti ovlivňovat hmotu a určitým způsobem ji ovládat.

18.1.2024 v 15:28 | Karma: 6,17 | Přečteno: 147x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Dar vítězství! Tady je! Berme a vítězme!

„Jen ve starých bajkách vítězí čest. Stále více pravdy má tvrdá pěst.“ Tato slova z vánoční písně slovenské skupiny Lojzo dokonale vystihují stav, ve kterém se nacházíme. O vítězství dobra a cti se mluví jen v pohádkách.

11.1.2024 v 15:30 | Karma: 6,97 | Přečteno: 139x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Průnik k tajemství základního záření univerza

Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít,

5.1.2024 v 15:45 | Karma: 7,88 | Přečteno: 118x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Chybí pravá láska ke Kristu! Proto ho vůbec neznáme!

Pojem křesťan je odvozen od slova Kristus. Znamená stoupenec Krista, nebo ten, kdo miluje a uctívá Krista. Jak se ale má tato láska a toto uctívání správně projevovat?

27.12.2023 v 15:43 | Karma: 6,40 | Přečteno: 116x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak dospět k ideálu čisté, dětské radosti z bytí?

Znalost těchto skutečností je nesmírně důležitá, protože lidé musí vědět, že člověk nečistého nitra nemůže nikdy prožívat pravou, skutečnou radost z bytí.

22.12.2023 v 15:30 | Karma: 9,20 | Přečteno: 114x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Štěstí přeje připraveným! Staňme se jimi! Připravme se!

Nic není dnes důležité! Ani starosti o svou rodinu a děti, abychom je uživili a zajistili! Ani plná vytíženost prací, vyděláváním peněz a kariérou! A už vůbec ne nějaké požitky a užívání si!

14.12.2023 v 15:36 | Karma: 7,45 | Přečteno: 207x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

O budoucnosti naší planety a lidí, kteří na ní zůstanou

Existuje několik pohledů na to, co nás čeká v budoucnosti. Správný pohled je však jen jeden jediný. Všechny ostatní jsou postaveny jen na lidských domněnkách a představách, nezakládajících se na pravdě.

7.12.2023 v 15:39 | Karma: 10,90 | Přečteno: 232x | Diskuse| Ostatní