Milan Šupa

Jsem člověk přesvědčený o tom, že to skutečné, pravé a pravdivé lze spatřit jen vnitřním zrakem. Právě o to se budu pokoušet ve svých textech.
  • Počet článků 89
  • Celková karma 7,34
  • Průměrná čtenost 206x

Seznam rubrik

Milan Šupa

Grál! Co je to? Jakou má funkci? A proč je to třeba vědět?

Lidé musí jít ve vývoji dopředu. Musí rozvíjet své poznání, protože jinak bychom stále žili v jeskyních. To se týká také oblasti duchovní. I zde je nutný nepřetržitý vývoj.

14.6.2024 v 16:00 | Karma: 5,54 | Přečteno: 149x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Vtipy s duchovním přesahem. Zasmějte se a poučte se

Také humor může být nositelem vysokých hodnot. Pouze je do něj třeba tyto hodnoty vkládat. A na druhé straně je v něm třeba tyto hodnoty hledat.

9.5.2024 v 16:00 | Karma: 18,53 | Přečteno: 490x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Odhalení tajemství působení řeči

Řeč je dar. Je to schopnost prezentovat sebe sama, svou osobnost, své názory, postoje a hodnoty. Je to jeden ze základních způsobů, jak zviditelnit to, co v nás vnitřně žije a co námi hýbe.

5.4.2024 v 16:29 | Karma: 5,35 | Přečteno: 101x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Čerpejme sílu ke vzestupu z prožití reality Ducha

Myslím, tedy jsem! Tato slova jsou lež! Jsou omylem! Kdo je akceptuje, sází na falešnou kartu a promrhává svůj život. Ztotožňování vlastní jsoucnosti s rozumem a myslí je tou největší tragédií, která nás může postihnout.

28.3.2024 v 16:13 | Karma: 4,87 | Přečteno: 88x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Lavina odplaty přírodního světa na spadnutí!

Všechno je jinak, než se domnívají ekologičtí aktivisté! Z hlediska dění v přírodě žijeme opravdu na hraně, ale příčiny jsou úplně jiné. Jsou nepostřehnutelné zraku současných lidí, hendikepovaných materialistickou slepotou.

21.3.2024 v 16:50 | Karma: 11,02 | Přečteno: 330x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Slzy bolesti nad masami, jdoucími do zatracení

Proč vznikl tento text? Aby lidé pochopili, co je příčinou toho, že jim srdce občas sevře smrtelná úzkost. Aby znali, co se za tím skrývá. Aby si uvědomili, k čemu je to vybízí, a aby se zachránili.

14.3.2024 v 16:19 | Karma: 7,80 | Přečteno: 147x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Kolikrát se rodíme na zemi? Nekonečně mnoho, nebo jen jednou?

Védy, hinduismus, nebo buddhismus jsou toho názoru, že člověk se rodí ve hmotné úrovni univerza nespočet krát a během každého svého pozemského života prožívá radost i utrpení.

7.3.2024 v 16:51 | Karma: 7,25 | Přečteno: 171x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak se naučit to nejtěžší? Milovat své nepřátele!

To, co bylo dosud už neobstojí! V tlaku nadcházející očisty už nebudou udržitelné, dnes ještě běžné postoje vůči bližním, plné zloby, nenávisti, netolerance, antipatie, bezohlednosti, nebo odsuzování.

29.2.2024 v 16:02 | Karma: 7,86 | Přečteno: 137x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Nepřehledná složitost rozumu a ohromující jednoduchost ducha

Dnešní moderní lidstvo se podobá bezradnému dítěti, které rozložilo mechanický hodinový stroj na součástky, ale nedokáže jej už složit.

22.2.2024 v 16:24 | Karma: 8,36 | Přečteno: 131x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Nelítostné útoky fúrií! Kdo obstojí?

Každému z nás bude předestřen účet za to, jak hospodařil s milostí smět osobně existovat v Pánově stvoření a smět se v něm svobodně rozhodovat. Ať již pro to dobré, nebo pro to špatné.

16.2.2024 v 16:22 | Karma: 6,92 | Přečteno: 180x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak správně vnímat předpovědi budoucnosti? Radikálně jinak!

Výstrahu vize katastrofické budoucnosti, uvedené v Apokalypse, lidstvo nevzalo vážně. Nevzalo ji jako výzvu k nezbytné změně sebe sama k lepšímu, aby tím otočilo volantem jiným směrem, vedoucím k lepší budoucnosti.

8.2.2024 v 16:13 | Karma: 5,91 | Přečteno: 125x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Tady a teď! To má největší cenu! Nic jiného neexistuje!

Jediné, co každý z nás skutečně vlastní, je právě tento okamžik přítomnosti. Minulost je nenávratně pryč, nedá se už vrátit, a proto se nemá smysl ní trápit. Budoucnost ještě nenadešla, protože teprve přijde.

1.2.2024 v 15:55 | Karma: 6,81 | Přečteno: 174x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Smrtící sevření v drápech nedůvěry

Zhoubným jedem nedůvěry otrávené duše obyčejných lidí i vysokých církevních hodnostářů se naplno projevily již před 2000 lety při výslechu židovské velerady po Jidášově zradě.

25.1.2024 v 15:51 | Karma: 6,21 | Přečteno: 135x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

O záření univerza a o lidské schopnosti ovládat hmotu

Předem však upozorňuji, že nepůjde o žádná levná kouzla, ale o odhalení naší elementární schopnosti ovlivňovat hmotu a určitým způsobem ji ovládat.

18.1.2024 v 15:28 | Karma: 6,17 | Přečteno: 148x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Dar vítězství! Tady je! Berme a vítězme!

„Jen ve starých bajkách vítězí čest. Stále více pravdy má tvrdá pěst.“ Tato slova z vánoční písně slovenské skupiny Lojzo dokonale vystihují stav, ve kterém se nacházíme. O vítězství dobra a cti se mluví jen v pohádkách.

11.1.2024 v 15:30 | Karma: 6,97 | Přečteno: 139x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Průnik k tajemství základního záření univerza

Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít,

5.1.2024 v 15:45 | Karma: 7,88 | Přečteno: 118x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Chybí pravá láska ke Kristu! Proto ho vůbec neznáme!

Pojem křesťan je odvozen od slova Kristus. Znamená stoupenec Krista, nebo ten, kdo miluje a uctívá Krista. Jak se ale má tato láska a toto uctívání správně projevovat?

27.12.2023 v 15:43 | Karma: 6,40 | Přečteno: 116x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Jak dospět k ideálu čisté, dětské radosti z bytí?

Znalost těchto skutečností je nesmírně důležitá, protože lidé musí vědět, že člověk nečistého nitra nemůže nikdy prožívat pravou, skutečnou radost z bytí.

22.12.2023 v 15:30 | Karma: 8,93 | Přečteno: 120x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Štěstí přeje připraveným! Staňme se jimi! Připravme se!

Nic není dnes důležité! Ani starosti o svou rodinu a děti, abychom je uživili a zajistili! Ani plná vytíženost prací, vyděláváním peněz a kariérou! A už vůbec ne nějaké požitky a užívání si!

14.12.2023 v 15:36 | Karma: 7,45 | Přečteno: 207x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

O budoucnosti naší planety a lidí, kteří na ní zůstanou

Existuje několik pohledů na to, co nás čeká v budoucnosti. Správný pohled je však jen jeden jediný. Všechny ostatní jsou postaveny jen na lidských domněnkách a představách, nezakládajících se na pravdě.

7.12.2023 v 15:39 | Karma: 10,90 | Přečteno: 234x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Přepněme se do módu dávání! Žijme v harmonii s univerzem!

Víte k čemu slouží vesmír a v širším pojetí i celé stvoření? Je to obrovská škola! Je to obrovský prostor, určený k tomu, aby vše co v něm žije rostlo, vyvíjelo se a dozrávalo směrem vzhůru. Aby to bylo stále vědomější a zralejší.

1.12.2023 v 16:21 | Karma: 7,70 | Přečteno: 77x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Buďme bdělí! Jinak nám ublíží temno!

Člověk dneška musí být nutně orientován na dvě strany. Musí procházet životem stejně, jako když prochází frekventovanou cestou a dívá se pozorně napravo i nalevo.

23.11.2023 v 15:40 | Karma: 8,19 | Přečteno: 132x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Náš svět, takový jak jsme ho znali, končí!

Končí doba temna a vypočítavosti rozumu. Přichází Světlo tak, jak bylo zaslíbeno před staletími. A přichází podobně, jako když nějaká armáda připravuje vpád na nepřátelské území.

17.11.2023 v 15:53 | Karma: 10,79 | Přečteno: 367x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Pozor na řeči o nepodporování žádného menšího zla. Jsou od ďábla!

Temno nakladlo mnoho pastí, do kterých se chytají i lidé, usilující o duchovní vzestup. Důsledkem toho je, že svými postoji a názory slouží ne dobru, jak se domnívají, ale zlu.

9.11.2023 v 16:10 | Karma: 8,23 | Přečteno: 214x | Diskuse| Ostatní

Milan Šupa

Zázrak uzdravení! Je v našich možnostech? Ano!

Kdo chce sám na sobě prožít zázračné uzdravení, musí splnit tři podmínky. První podmínka je znát, proč onemocněl. Přesněji řečeno poznat, jaká je duchovní příčina nemoci, která ho potkala.

2.11.2023 v 16:18 | Karma: 10,96 | Přečteno: 233x | Diskuse| Ostatní