Miluše Horská

Více než dvacet let pracuji jako ředitelka školy Svítání, která se věnuje dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jsem senátorkou pro Pardubicko a také 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. Mým vzorem je Svatá Anežka Česká, která zasvětila svůj život pokorné službě svému národu.
  • Počet článků 60
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 661x

Seznam rubrik

Miluše Horská

Inkluze – pojďme se domluvit

Z výsledků nedávno provedených výzkumů plyne, že více než polovina dotázaných souhlasí s inkluzí, pokud jsou splněny určité podmínky – především nižší počet žáků ve třídě a přítomnost asistenta pedagoga.

4.4.2017 v 10:00 | Karma: 15,47 | Přečteno: 1031x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Pamlsková výzva: Jezme lépe

Málokterá současná vyhláška vyvolává ve veřejnosti tolik protichůdných názorů, jako je tomu u tzv. pamlskové vyhlášky. Ráda bych k tomu též poznamenala několik vět.

16.3.2017 v 10:35 | Karma: 12,48 | Přečteno: 689x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Povinná maturita z matematiky má smysl

K zavedení povinné maturity z matematiky říkám – ano, ovšem dodávám k tomu ale... Z různých výzkumů totiž plyne, že matematické vzdělávání je důležité, ovšem že jeho současná úroveň je nízká.

9.3.2017 v 7:39 | Karma: 14,16 | Přečteno: 424x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Cochemský model – německá praxe ukazuje, jak hájit zájmy dětí během rozvodu

Stálé rozchody, ať manželských, nebo partnerských vztahů vedou ke krizi rodiny a tím následně i celé společnosti. To klade nároky také na rozvodová řízení a na to, jak budou následně v těchto rozložených rodinách zohledněny děti.

3.3.2017 v 13:04 | Karma: 17,02 | Přečteno: 504x | Diskuse | Společnost

Miluše Horská

Učme k toleranci, ale také k posilování národního vědomí

Poznámky k zavedení občanského vzdělávání. Výchova k aktivnímu občanství je klíčovou kompetencí každé demokratické společnosti. Je proto s podivem, že dosud absentuje jakýkoli rámec tohoto vzdělávání.

15.12.2016 v 11:00 | Karma: 17,75 | Přečteno: 408x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Otazníky k těmto dnům

Krátké zamyšlení nad současným pnutím a hektickými reakcemi ohledně nedávné návštěvy dalajlámy v Praze.

3.11.2016 v 9:05 | Karma: 18,20 | Přečteno: 573x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Odhalili jsme pamětní desku Jaroslavě Moserové

Na konci září jsme v Pardubicích uspořádali mimořádně zajímavou akcí. Odhalili jsme pamětní desku první pardubické senátorce, inteligentní a energické ženě, paní Jaroslavě Moserové.

6.10.2016 v 15:00 | Karma: 16,70 | Přečteno: 331x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Odmítám útoky na Kašpárka

Těžko říci, kde se dnes v lidech bere tolik zla na to, aby neváhali a šli tak sprostě a nepatřičně zaútočit na sídlo pardubického rodinného centra Kašpárek.

15.4.2016 v 17:50 | Karma: 18,54 | Přečteno: 693x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Povinné očkování: do školy děti mohou, na školu v přírodě ne? Proč?

Mezi rodiči malých dětí se diskutují dvě témata. Je to zaprvé povinnost očkování a zadruhé vylučování neočkovaných dětí z dětských kolektivů. To, co je mnohými stále přehlíženo, je, že jsou to skutečně témata dvě.

28.3.2016 v 10:40 | Karma: 25,06 | Přečteno: 2236x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Navrhuji usnadnění poskytování dotací do 50 000 korun

V loňském roce jsme schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela však usnadněním pro obce není.

5.3.2016 v 8:30 | Karma: 11,17 | Přečteno: 406x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Povinná mateřská škola: ministerstvo navrhuje cestu, která nevede k potřebnému cíli

Povinný poslední rok mateřské školy vypadá na první pohled jako smysluplný a záslužný čin a přínosná inovace školského systému.

26.2.2016 v 14:00 | Karma: 32,61 | Přečteno: 2291x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Půlmilionová sankce za přijetí neočkovaného dítěte do školky je nepřiměřená

Uznávám, že ne vždy je jednoduché ukázat, že Senát PČR umí být účinnou pojistkou při chybách, které se vyskytnou v zákonech, které dorazí z vlády a Poslanecké sněmovny.

19.1.2016 v 17:45 | Karma: 19,94 | Přečteno: 1019x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Zasype prezident příkopy k akademické obci?

Nemůžu si pomoci, avšak připadá mi to opravdu tak, že ať už sám prezident republiky, nebo jeho předůsledně pracující ochranka sebrali studentům jejich prostor k uctění památky 17. listopadu.

19.11.2015 v 14:15 | Karma: 20,65 | Přečteno: 905x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Řešit krizi s chladnou hlavou

Dnešní státní svátek nám nabízí skutečně celou řadu možných ohlédnutí. Před 97 lety se dovršily státoprávní snahy českého a slovenského lidu a vznikl společný samostatný stát.

28.10.2015 v 1:00 | Karma: 11,99 | Přečteno: 365x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Demokracie a participace

T. G. Masaryka kdysi prohlásil, že „demokracie je diskuze“. Demokracie tedy předpokládá participaci, čímž se také právě z občanské, ale i politické participace stává jeden ze základních atributů fungování demokracie.

26.9.2015 v 9:45 | Karma: 11,92 | Přečteno: 464x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Zavřít finanční úřad v Přelouči je hloupost

Vláda chce šetřit, to chápu, ale nechápu, proč chce k novému roku rušit malé finanční úřady a mezi nimi i ten v Přelouči.

24.8.2015 v 9:00 | Karma: 13,95 | Přečteno: 343x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Zamyšlení k bezdomovectví v naší společnosti

Sadistické ubití bezdomovce v Pardubicích vyvolává hned několik otázek, které ukazují na některé problémy, které se bohužel vyskytují v naší společnosti.

17.8.2015 v 14:30 | Karma: 23,03 | Přečteno: 1355x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Socha sv. Anežky do Vatikánu

Při svých dvou pracovních návštěvách Vatikánu se jako jedno z významných témat ukázalo umístění sochy sv. Anežky České ve Vatikánu. Nezastírám, že jsem fascinována obětavým a oddaným životem této významné české světice.

11.8.2015 v 15:10 | Karma: 16,01 | Přečteno: 467x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Nejsem proti očkování, ale odmítám vysoké pokuty pro školy

Povinné očkování a způsoby jeho vynucování jsou témata, která aktuálně polarizují naši společnost. Vyvolává mnohé negativní emoce a rostoucí nedůvěru veřejnosti ve zdravotní politiku státu a způsoby rozhodování o ní.

19.6.2015 v 16:00 | Karma: 31,18 | Přečteno: 2163x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Proč je důležitá koordinovaná rehabilitace?

Co je to koordinovaná rehabilitace a proč je důležitá? Dovolím si toto téma vysvětlit netradičně na příběhu, který vychází z reálných situací.

7.6.2015 v 22:00 | Karma: 19,06 | Přečteno: 844x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Nálepkujeme středoškoláky neúspěchem

U maturit letos propadlo necelých 16 procent středoškoláků. Největší problémy přitom měli studenti jako už tradičně s matematikou. Tu nezvládlo téměř 24 procent všech maturantů. Jak máme tyto výsledky číst?

1.6.2015 v 0:00 | Karma: 15,14 | Přečteno: 556x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Očkujme, ale pozor na negativní dopady na zdraví dětí

Očkování dětí je celkově vzato jednoznačně pozitivní věc. O tom nemá smysl polemizovat a je to dnešní vysoká proočkovanost populace, která nás účinně chrání před chorobami. Na druhou stranu se v dnešní debatě o očkování objevují některé problémy, kterým je potřeba věnovat pozornost a je na nás, politicích, abychom k nim zaujali stanovisko.

18.4.2015 v 13:00 | Karma: 20,20 | Přečteno: 552x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Co by na to řekl Masaryk

Tuto otázku si kladu často, když pozoruji některé turbulence české politiky. Na řadu z nich měl první československý prezident, T.G. Masaryk, již ve své době řešení, které můžeme najít v jeho knihách či sledováním jeho aktivit. 7. března jsme vzpomněli 165 let od jeho narození.

18.3.2015 v 13:00 | Karma: 31,01 | Přečteno: 3082x | Diskuse | Politika

Miluše Horská

Zkušenosti z Německa: kanál Dunaj-Odra-Labe se nevyplatí

Jedním z témat, kterému dlouhodobě věnuji pozornost, je kanál Dunaj-Odra-Labe. Tuto stavbu považuji za megalomanský a neefektivní projekt, který by navíc nenávratně zničil životní prostředí a tradiční strukturu krajiny, a to nejen v Pardubickém kraji.

16.2.2015 v 22:41 | Karma: 18,54 | Přečteno: 1080x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Nezodpovězené otázky dějin

V těchto dnech vzpomínáme 70 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Je to další z důvodů, proč bychom si měli připomínat, kam až tehdy klesla lidskost, a proč bychom se nikdy neměli přestat učit z této katastrofy a vyvarovat se jakýmkoli prvkům násilí a xenofobie ve společnosti. K výročí samotnému toho již bylo vyřčeno a napsáno hodně a se všemi upřímnými slovy piety se nelze než ztotožnit.

28.1.2015 v 23:00 | Karma: 13,16 | Přečteno: 510x | Diskuse | Ostatní