Miluše Horská

Více než dvacet let pracuji jako ředitelka školy Svítání, která se věnuje dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jsem senátorkou pro Pardubicko a také 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. Mým vzorem je Svatá Anežka Česká, která zasvětila svůj život pokorné službě svému národu.
  • Počet článků 60
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 661x

Seznam rubrik

Miluše Horská

Hurá do školy aneb prázdninová bitva soukromých škol

Po roce osmdesát devět začaly vznikat soukromé a církevní školy jako alternativa ke školám státním. Pružně zareagovaly na společenské změny a začaly nabízet obory, které chyběly a o které měli zájem rodiče, žáci a studenti a také zaměstnavatelé. Dokázaly uspokojit poptávku po školách se specifickým režimem či zaměřením, přizpůsobit výuku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či zdravotním postižením nebo reagovat na vývoj trhu práce. I proto jsou dodnes hybateli vzniku nových oborů.

1.9.2014 v 8:00 | Karma: 10,38 | Přečteno: 517x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Ale jak to budeme kontrolovat?!

Na své červencové schůzi splnil Senát svou úlohu pojistky legislativního procesu. Návrh zákona o dětských skupinách vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Tím senátoři např. zúžili širokou definici dětské skupiny z pravidelné péče o dítě předškolního věku mimo domov pouze na taková zařízení, která poskytují péči dětem zpravidla pět dní v týdnu po dobu nejméně osmi hodin. Původní povinnou registraci mění senátní návrh na dobrovolnou. Poskytovatelé péče, kteří se budou chtít registrovat a splní přísné normy, získají daňové úlevy a ostatní budou moci nadále fungovat v dosavadním režimu. Díky tomu nebudou muset občanské aktivity, které vznikly z potřeb rodičů a jejich přání vychovávat dítě vlastní cestou, ani stavět odpovídající počet záchodků, šatny, místnosti pro pobyt a odpočinek s rozlohou 3m2 na dítě, ani nebudou muset v důsledku nové legislativy zavírat a rušit své služby. A tak si lesní mateřské školy, skauti, dětské kluby, nízkoprahová zařízení a některá mateřská centra dost oddychly. Prozatím.

6.8.2014 v 9:00 | Karma: 10,06 | Přečteno: 349x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Sociální bydlení: do lesa se volá, ale nic se neozývá!

Téma sociální bydlení se mi otevřelo přes jeho cílové skupiny. Tak to v neziskovém sektoru chodí. Určitá skupina obyvatel má své potřeby a neziskovky hledají cesty, jak je naplnit. Sociální bydlení je potřebou širokého spektra cílových skupin. Ovdovělých seniorů, rodičů samoživitelů, mladých lidí opouštějících ústavní výchovu, zdravotně postižených, sociálně vyloučených, osob propuštěných z výkonu trestu, lidí bez domova či ohrožených ztrátou bydlení. Každá z těchto cílových skupin má svá specifika a neziskový sektor bez systémové podpory státu nedokáže situaci řešit. A tak hlasitě volá po legislativním ukotvení.

10.7.2014 v 8:45 | Karma: 7,45 | Přečteno: 931x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Nezavírejme oči před nelegálními množírnami psů

Z českých nelegálních množíren psů putují měsíčně do zemí západní Evropy tisíce štěňat, která se rodí v otřesných podmínkách. Od feny jsou odstavena předčasně, nemají povinná očkování a bývají ve špatném zdravotním stavu. Často tak nepřežijí převoz do země určení. I přes zlepšující se právní ochranu zvířat stále dochází k neuvěřitelným excesům. Množírny, kde jsou psi jen kvůli zisku množeni mezi sebou, dokud totálním vyčerpáním, hladem nebo jiným týráním nepojdou, jsou jen špičkou ledovce. Náš stát potřebuje systémové, legislativně zakotvené řešení problému, který je v České republice a ostatních zemích Visegradské skupiny hrůzně rozšířen.

30.5.2014 v 13:50 | Karma: 13,06 | Přečteno: 668x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Zvoní ubytovnám a obchodu s chudobou hrana?

Stovky milionů korun, které jsou ze státního rozpočtu hrazeny na doplatky za bydlení, výhodný byznys majitelů ubytoven i podmínky, v jakých žijí lidé na pokraji chudoby, rozdmýchaly v posledních měsících diskuze o sociálním bydlení. Platforma pro sociální bydlení silně vystoupila proti návrhu koncepce, kterou připravilo ještě v době fungování předchozí vlády Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato koncepce podle Platformy neslibovala žádnou změnu, naopak umožňovala byznys s chudobou ještě prohloubit. Dnes máme vládu novou a zdá se, že i sociálnímu bydlení se blýská na lepší časy.

21.5.2014 v 9:00 | Karma: 10,58 | Přečteno: 713x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Proč bychom neměli utrácet za studie kanálu Dunaj-Odra-Labe?

V letošním roce jsme zaznamenali výrazné oživení myšlenky vybudovat kanál Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Před několika dny Ministerstvo dopravy rozhodlo, že je třeba zpracovat studii ekonomického hodnocení tohoto projektu za 25 milionů korun. Jsem toho názoru, že utrácení veřejných zdrojů za jakékoliv studie a projektovou přípravu k této megastavbě je mrháním peněz daňových poplatníků.

4.4.2014 v 8:55 | Karma: 17,05 | Přečteno: 530x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Proběhla paralympiáda. Všimli jste si?

Pokud nežijete v naprosté izolaci, nemůžete olympijské hry přehlédnout. I kdybyste sebevíc chtěli. Týdny před začátkem her se na nás začnou z novin, rádia, televizních zpráv i pořadů, billboardů i internetu valit upoutávky, medailonky sportovců, zprávy, plakáty a rozhovory. Jejich všudypřítomnost zajistí, že snad každý člověk, včetně těch, kdo nejsou sportovními fanoušky nebo je dokonce sport vůbec nezajímá, přesně vědí, že brzy začne olympiáda. Je to tak asi v pořádku. Hry jsou sportovním svátkem i masivní celosvětovou společenskou událostí. Jen ať mají prestiž a popularitu, jakou si zaslouží. V čem je ale paralympiáda méně prestižní událostí a sportovním svátkem? Proč nedopřejeme handicapovaným sportovcům stejné slávy a pozornosti jakou dopřáváme našim olympionikům?

18.3.2014 v 8:00 | Karma: 25,29 | Přečteno: 1215x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Dosáhnou nevládky na „Méně státu, více společenské odpovědnosti?"

Neziskové organice, navzdory tomu, že jsou nazývány nevládními, jsou dnes v převážné většině financovány z veřejných rozpočtů. Podpora státu má dlouhodobě klesající úroveň a jen se mění struktura podporovaných aktivit. Je tedy velmi pravděpodobné, že neziskové organizace, které budou chtít zachovat kvalitu svých služeb a zajistit si alespoň částečně stabilní objem prostředků, se budou muset v mnohem větší míře využívat vícezdrojového financování.

2.3.2014 v 12:20 | Karma: 6,74 | Přečteno: 330x | Diskuse | Ostatní

Miluše Horská

Církve jsou tradičním poskytovatelem sociálních služeb

Krátce po propuštění z věznice se Jean Valjean z Hugových Bídníků dostává znovu na scestí. Je bez prostředků a práci nedostane, jelikož si sebou nese záznam a cejch trestance. Na správnou cestu ho obrací biskup Myriel, který s ním jedná jako se sobě rovným. Podobně jako Valjean jsou na tom lidé, kteří opouští české věznice. S minimem prostředků a záznamem v trestním rejstříku se místo na biskupy obrací na úřady práce a sociální odbory obecních úřadů.

9.1.2014 v 8:00 | Karma: 20,53 | Přečteno: 1055x | Diskuse | Společnost

Miluše Horská

Námitky proti doplnění ústavního soudu jsou liché

Poslední volba ústavních soudců byla provázena dvojím typem námitek. Ten první zněl zejména před volbou a týkal se dvou ze čtyř kandidátů, kteří byli před rokem 1989 členy komunistické strany. Profesor Masarykovy univerzity Jan Filip byl fakultním funkcionářem, advokát Jaroslav Fenyk byl vojenským prokurátorem.

5.5.2013 v 20:17 | Karma: 7,99 | Přečteno: 368x | Diskuse | Politika