František Skopal

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.
  • Počet článků 378
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 361x

Seznam rubrik

František Skopal

Poznejme konečně, jak je to se skutečnou Pravdou!

Neustále žasnu nad tím, jak jsou mnohé současné významné osobnosti absolutně nevědomé v základních otázkách bytí. Dosáhly sice značné úspěchy ve svých oborech činnosti, avšak v poznání nejhlubších souvislostí života tápou.

21.10.2021 v 16:31 | Karma: 10,74 | Přečteno: 362x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Mariánská zjevení. Na místě je obezřetnost

Obezřetnost je v tomto směru namístě, protože nikdo by neměl být tak naivní, aby hned uvěřil všemu. Nemáme tedy ani naivně věřit, avšak nemáme ani hned všechno odsuzovat. Máme v první řadě zkoumat!

18.10.2021 v 16:23 | Karma: 10,36 | Přečteno: 233x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Nepodporujme brak! Podporujme pravé umění!

V současnosti je naše společnost zaplavena množstvím výrobků, které jsou k nám dováženy z dalekých zemí. Každý z nás má s nimi bohaté zkušenosti. Na první pohled vypadají perfektně a dokonce se zdá, že by mohly fungovat.

15.10.2021 v 16:17 | Karma: 8,46 | Přečteno: 273x | Diskuse | Kultura

František Skopal

Pozor! Marie není Královnou Nebes?

Během léta byla v bouři spadlým stromem zničena socha Panny Marie v Šaštíně na Slovensku. Uvažovalo se o tom, co to má znamenat a co to symbolizuje.

13.10.2021 v 16:23 | Karma: 9,16 | Přečteno: 270x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Zatracení! Jak je to s ním doopravdy?

Současní lidé kráčejí svými životy především cestami, které oni sami považují za dobré. Jsou to cesty, určovány jejich vlastní vůlí. Ničím jiným. Cosi takového, jako Vůle Stvořitele je pro ně absolutně bezpředmětní.

7.10.2021 v 16:25 | Karma: 8,02 | Přečteno: 134x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Omyly v chápání pojmů křiví naše životy

Nezdravý a nesprávný život současných lidí má za následek, že začínají nesprávně a zkresleně vnímat i realitu kolem sebe. A mimo jiné také různé pojmy, které významově překroutili a pokřivili.

30.9.2021 v 16:22 | Karma: 10,38 | Přečteno: 241x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Mezi lidstvem a rájem stojí Poselství Syna Člověka!

"Když jednou přijde Syn Člověka ...", říkal často výstražně Kristus. A dobře si všimněme, že na mnoha maístech v evangeliích zmiňuje příchod Syna Člověka v třetí osobě, jako když mluvíme o někom jiném.

27.9.2021 v 16:24 | Karma: 10,78 | Přečteno: 152x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Pohled starých civilizací na smysl života

Co za něj považovala třeba civilizace staroegyptská? Konkrétně kasta kněží Hórova oka? Jak se nám něco tak dávného jeví v současnosti? Ve světle současného duchovního poznání?

23.9.2021 v 16:18 | Karma: 12,04 | Přečteno: 203x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Bez přirozené inteligence jsme nuly!

Abychom pochopili, co je to ta přirozená inteligence, které bychom se měli držet abychom nebyli nuly, ukažme si to na příkladu zvířat. V přírodě volně žijící zvířata nikdy nechodila do žádné školy.

20.9.2021 v 16:18 | Karma: 12,35 | Přečteno: 286x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Co nabízejí našim dětem dětské časopisy?

Svého času jsem napsal pod dojmem přehlídky jednoho z dětských časopisů otevřený dopis, určený pro rodiče a učitele. Ale v druhém sledu také pro redakce časopisů, které se obsahově věnují dětem a mládeži. Stálo v něm toto:

16.9.2021 v 16:17 | Karma: 15,75 | Přečteno: 646x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Důležité poselství míru pro očkované i neočkované

Jedním z velkých umění života je schopnost spojovat se s vnějším děním a zároveň se od něj odpojovat. Kdo však nedokáže optimálně střídat blahodární období vnější pasivity s obdobími vnější aktivity, je stržen a vlečen událostmi.

13.9.2021 v 16:21 | Karma: 10,44 | Přečteno: 250x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

V čem je skryto tajemství naší lepší budoucnosti?

Všichni kamsi spěchají a jen málokdo si najde čas na hlubší zamyšlení, kam to všechno kolem nás vlastně směřuje? Jaký má ve skutečnosti smysl to současné enormní pracovní nasazení?

9.9.2021 v 16:27 | Karma: 6,94 | Přečteno: 145x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O mimořádném významu studu v životě člověka

Je v dnešní svobodné společnosti absolutně legitimní menší, nebo větší tělesné odhalování se? Třeba v rámci současných módních trendů? Obecně se má za to, že ano.

5.9.2021 v 16:22 | Karma: 10,76 | Přečteno: 255x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Útlak každého národa má svou logiku! Poznejme ji a vyhněme se útlaku!

Svého času jsem stál na straně utlačovaných a nevraživě hleděl na ty, kteří je utlačují. Příkladem takového nepřátelského postoje jsou politici, kteří jednají nečestně, takže tento postoj lidí vůči nim se zdá být oprávněný.

30.8.2021 v 16:24 | Karma: 10,69 | Přečteno: 179x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Čeho se je třeba v životě všemožně vyvarovat?

Vše, co existuje na zemi je člověku k dispozici. Ze všeho může brát a ochutnat, vše může prožít a zakusit. Jen jedno jediné nemůže!

26.8.2021 v 16:24 | Karma: 13,04 | Přečteno: 306x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Kristus a církvi! Jak je to ve skutečnosti?

Mesiáš nepřišel zakládat žádné pozemské mocenské organizace! Jeho církev je v duchu! To znamená, že pouze ten, kdo se snaží jednat podle Vůle Nejvyššího je členem Kristovy církve! Nikdo jiný!

19.8.2021 v 16:24 | Karma: 12,72 | Přečteno: 231x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Spočívá naše záchrana v útěku do vesmíru?

Zpráva z médií: Lidstvo musí pryč ze Země, jinak vyhyne! Dvě století máme prý na to, abychom zvládli technologii, umožňující kolonizovat vesmír. Jinak nemáme šanci přežít.

16.8.2021 v 16:25 | Karma: 9,92 | Přečteno: 214x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Žel, lidé stále nevědí správně rozlišit dobro od zla

Existují miliony subjektivních pohledů na to, co je dobré a co špatné. Cesta k poznání však nevede přes subjektivní názory lidí! Tudy vede cesta pouze k chaosu a zmatku!

12.8.2021 v 16:21 | Karma: 10,13 | Přečteno: 266x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O fatální ztrátě autority dospělého ve školství

Po letech socialistického zřízení k nám zavítala svoboda. Velké problémy v různých oblastech společenského života však způsobuje pokřivené chápání tohoto pojmu, který si mnozí zaměnili za svévolnost. Za možnost dělat si co chci.

9.8.2021 v 16:29 | Karma: 17,05 | Přečteno: 388x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Úklady esoteriky číhají na naivních

Smyslem života člověka na zemi je duchovní vzestup! Vzestup jeho poznání a uvědomění, směřující co nejpřímější cestou nahoru, ke Světlu!

5.8.2021 v 16:40 | Karma: 9,03 | Přečteno: 239x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Poznejme pravdu o záplavách v Německu a vzpamatujme se!

Očista země od negativních lidských mentálních energií pokračuje! O propojení těchto negativních energií se vznikem přírodních katastrof jsem mluvil už v souvislosti s tornádem na Moravě, což ale mnozí nechtějí akceptovat.

2.8.2021 v 16:21 | Karma: 13,75 | Přečteno: 834x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Pravda jest zde! Jsou však lidé na ni připraveni?

Pro každého myslícího člověka by mělo být hledání Pravdy v jeho životě prvořadým. Pravdy o životě a jeho smyslu, o smrti, o utrpení, o člověku, o stvoření a o Stvořiteli. To je velkou úlohou všech lidí na zemi.

29.7.2021 v 16:12 | Karma: 12,38 | Přečteno: 287x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Připravte se! Nastal čas platit! Účet přichází!

Pokud se v současnosti z různých stran, různými formami a způsoby šíří zprávy o blízkosti příchodu dní velkého účtování, nemělo by to být pro nás důvodem ke strachu a úzkosti.

25.7.2021 v 16:26 | Karma: 13,87 | Přečteno: 629x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Zkratky neexistují! O nebezpečích východních duchovních učení

Připomeňme si staré známé úsloví, že není všechno zlato, co se třpytí. Toto rčení platí mimo jiné také v duchovní oblasti.

22.7.2021 v 16:28 | Karma: 11,05 | Přečteno: 347x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O životní nutnosti navazování kontaktu s inteligencí přírody

Nedávné tornádo na Moravě je upozorněním na to, jak je pro nás nesmírně důležité navazování kontaktu s inteligencí, spravující přírodní dění, protože tato inteligence lidi vždy upozorňuje, že se bude dít cosi nebezpečné.

19.7.2021 v 16:28 | Karma: 11,35 | Přečteno: 184x | Diskuse | Ostatní