František Skopal

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.
  • Počet článků 378
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 361x

Seznam rubrik

František Skopal

Čas posledních rozhodnutí!

V obecné duchovní lhostejnosti se snad právě teď, v této chvíli, tiše šine vlak života mnohých z nás kolem poslední "výhybky", představující opravdu úplně poslední možnost změny směru našeho osudu.

22.10.2020 v 15:59 | Karma: 8,60 | Přečteno: 164x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Problematika reinkarnace! Otázky a odpovědi

Co je to vlastně reinkarnace? Na jakém principu funguje? Na světě téměř každou minutu někdo zemře a někdo se narodí. Jsou to stále titíž lidé, kteří na jedné straně umírají, ale hned vzápětí se rodí?

19.10.2020 v 16:19 | Karma: 9,10 | Přečteno: 278x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Diagnóza vnitřního stavu lidstva: mozkové zmrzačení!

Snad opravdu neuvěřitelné a překvapivé tvrzení, ale žel, tvrzení do velké míry pravdivé. Neboť skutečně, z hlediska přirozeného vývoje lidského druhu na zemi, vlastní naprostá většina současné populace nesprávně vyvinutý mozek.

15.10.2020 v 16:12 | Karma: 11,59 | Přečteno: 317x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Už ne slova, ale činy! Blíží se k nám dění ve znamení kříže!

Rovnoramenný kříž Pravdy již přestává být jen nějakým imaginárním symbolem, ale to co představuje, začíná reálně dopadat na lidstvo v podobě zcela konkrétního dění a zcela konkrétních událostí.

12.10.2020 v 15:52 | Karma: 12,00 | Přečteno: 350x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Zachraňme svět

Je opravdu ironií, že navzdory obrovskému kvantu různých rozumových vědomostí, si lidstvo není schopno uvědomit vážnost současné situace, související s jeho vlastním přežitím.

8.10.2020 v 16:02 | Karma: 10,24 | Přečteno: 291x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Královna podsvětí a Král času! Fantastické nepoznané skutečnosti!

Název jako z pohádky, avšak touto pohádkou je naše univerzum, o jehož dějích a skutečnostech lidé dneška vůbec nic netuší.

5.10.2020 v 15:55 | Karma: 7,24 | Přečteno: 238x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Bída bohatých! Aneb, bohatství jako prokletí!

Zpráva z tisku: Mexičan Carlos Slim Helú se stal nejbohatším mužem planety. Vlastní majetek za 67 miliard dolarů. Polovina Mexičanů přitom žije pod hranicí chudoby.

1.10.2020 v 15:56 | Karma: 12,48 | Přečteno: 438x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Pozor! Toto není katastrofická vize! Toto je holá skutečnost!

Každá stavba, která nestojí na pevném základě padne! Tuto jednoduchou pravdu znají všichni stavbaři. Ať již ti naši současní, ale znali ji také ti dávní, kteří stavěli třeba pyramidy.

28.9.2020 v 16:17 | Karma: 10,19 | Přečteno: 200x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Migranti pohlcují západ! Vyšší spravedlnost se naplňuje!

Evropa se odvrátila od Stvořitele a stala se materialistickou. Duchovno pro ni nic neznamená a tento trend se ze západu šíří směrem na východ.

24.9.2020 v 15:46 | Karma: 10,45 | Přečteno: 565x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Proč je sport tak výrazně poznamenán koronavirem?

Odpověď je velmi jednoduchá: protože se v něm nachází mnoho nezdravého, chorobného a zkřiveného z hlediska vyšších zákonitostí, které hýbou naším univerzem a které, jak se zdá, to už dál nemíní trpět.

21.9.2020 v 15:57 | Karma: 13,08 | Přečteno: 457x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Je Apokalypsa nevyhnutelná?

Jednoznačná odpověď zní: Ne! Avšak spolu s tímto povzbudivým "ne" třeba zároveň bezpodmínečně vědět, co musí lidstvo podniknout, nebo lépe řečeno, jakým se musí stát, aby dokázalo těmto předpovídaným událostem zabránit.

17.9.2020 v 15:58 | Karma: 8,41 | Přečteno: 387x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Nejdůležitější věc při koronavirových opatřeních chybí!

Když v minulých dobách čelili naši předkové pandemiím velkého rozsahu, přistupovali k ním úplně jiným způsobem, než my dnes. Viděli v nich totiž v první řadě podnět k pokání.

14.9.2020 v 16:07 | Karma: 11,53 | Přečteno: 415x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Jíst, nebo nejíst maso?

V mnoha duchovních směrech nacházíme někdy přímý požadavek nejíst maso, který bývá zdůvodňován láskou ke všemu živému. Materialisté, jejichž žádné duchovní principy nezajímají, mluví zase o zdraví a zdravém životním stylu.

11.9.2020 v 16:02 | Karma: 11,17 | Přečteno: 408x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Moderní lidstvo spí a sní svůj sen o materialismu

Dávné indické náboženské systémy mluví o světě materiálním, o světě hmoty, jako o světě iluze. Vyjadřují ho pojmem "májá", čili iluze. Staří Toltékové o něm zase mluví jako o hustém dýmu, který nám brání poznat skutečnou realitu.

8.9.2020 v 15:55 | Karma: 11,43 | Přečteno: 266x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Kristus byl na kříži zavražděn! Nebyla to spása!

Považuji za nezbytné zmínit se o největším precedentu a rozporu, který obsahuje věrouka téměř všech současných křesťanských církví. Je jím, svým způsobem, obhajování a schvalování vraždy Ježíše.

5.9.2020 v 15:51 | Karma: 14,91 | Přečteno: 578x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Čím si židé zasloužili svou výlučnost, kterou však ztratili?

Židovský národ se stal v dávných dobách národem povolaným. Povolaným ze všech národů světa. Stal se duchovně povolaným. Ale žel, nakonec nesplnil to, k čemu bylo povolán.

2.9.2020 v 15:45 | Karma: 11,90 | Přečteno: 466x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Víra je v dnešní době málo! Třeba něco víc!

Miliony lidí v různých církvích po celém světě o sobě s hrdostí říkají, že jsou věřící. Tito, jinak dobří lidé, by ale měli vědět, že v dnešní době to již nestačí. Dnes je od nás všech požadováno přesvědčení!

28.8.2020 v 15:52 | Karma: 6,43 | Přečteno: 172x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Duchovní pozadí II. světové války. Neuvěřitelné skutečnosti odhaleny!

Položili jste si někdy otázku, kde se v německém národě vzalo přesvědčení, že je výjimečný? Že má nějaké mimořádné poslání? Že má stát nad všemi národy světa?

25.8.2020 v 15:53 | Karma: 17,69 | Přečteno: 1174x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Naše duše není nesmrtelná

Obecně zažité tvrzení, že lidská duše je nesmrtelná, se vůbec nezakládá na pravdě. Nejvnitřnějším jádrem každého člověka totiž není jeho duše, ale duch.

20.8.2020 v 13:22 | Karma: 10,19 | Přečteno: 426x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Nejzásadnější informace dnešních dnů! Nepropásněte ji!

Pokud vám něco tvrdí jeden člověk, můžete mu věřit nebo nevěřit. Pokud vám ale úplně nezávisle na sobě tvrdí totéž dva lidé, bude na tom asi něco pravdy.

17.8.2020 v 15:44 | Karma: 11,31 | Přečteno: 853x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Žena a půvab! Duchovně poněkud kontroverzní téma!

Jak se z hlediska mravnosti velmi výstižně říká, léto je sklizní ďábla. Je sklizní ďábla prostřednictvím lehkého letního oděvu, který dráždivě odhaluje tělo.

14.8.2020 v 15:56 | Karma: 11,72 | Přečteno: 540x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Nebezpečí rozumového studia Bible

Miliony lidí po celém světě studují Bibli ve snaze načerpat z ní poznání, moudrost a posílení. Nicméně žel, už samotný pojem "studium" je v souvislosti s Biblí absolutně nesprávný.

10.8.2020 v 15:46 | Karma: 12,22 | Přečteno: 320x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Vítr! Stojí za ním neznámá inteligence, zabezpečující fungování světa!

Žijeme ve světě, který je mnohem záhadnější, než se domníváme. Za jeho normálním, prostým a nenápadným chodem se pro nás dosud skrývají neuvěřitelná a nepoznaná tajemství.

6.8.2020 v 15:58 | Karma: 12,24 | Přečteno: 472x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Ráj na zemi! Jak je ho možné dosáhnout?

Když se podívám do vlastní minulosti, dnes jsem úplně jiný, než jakým jsem býval před takovými 10 - 15 - 20 lety.

3.8.2020 v 15:48 | Karma: 11,47 | Přečteno: 387x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Co se děje v soukolí vesmírných zákonitostí s našim slovem?

Lidské slovo a jeho působení, ať již si to uvědomujeme, nebo ne, je tak jako vše kolem nás, podrobeno určitým zákonitostem.

31.7.2020 v 16:05 | Karma: 10,26 | Přečteno: 169x | Diskuse | Ostatní