František Skopal

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.
  • Počet článků 378
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 361x

Seznam rubrik

František Skopal

Jak se stát dobrým člověkem?

V různých církvích je lidem doporučeno, aby byli dobří a aby se stranili zla. To je samozřejmě chvályhodné, ale velmi často chybí návod, jak konkrétně toho dosáhnout.

8.4.2022 v 16:24 | Karma: 9,53 | Přečteno: 151x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Jak úspěšně zvládnout dnešní dobu bez duševní újmy?

Události, které se na nás hrnou poslední roky, vyvíjejí velký tlak na naši psychiku. Nejdříve to byl covid a opatření proti němu. A teď je to válka na Ukrajině.

28.3.2022 v 16:20 | Karma: 13,48 | Přečteno: 205x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O důvěře v Nejvyššího, bez které nebude možné přežít

Důvěra za důvěru! Pokud nějakému člověku důvěřujeme, zpravidla také on důvěřuje nám. A podobně je to také ve vztahu k Nejvyššímu. Pokud mu ve svém životě a bytí důvěřujeme, bude i Jeho důvěra proudit směrem k nám.

22.3.2022 v 16:19 | Karma: 11,10 | Přečteno: 199x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Smysl lidského bytí

Existuje množství teorií, které objasňují, jaký má naše bytí smysl. Všechny jsou však založeny na vlastních přáních. Na tom, co si lidé představují a o čem si myslí, že je tímto smyslem.

15.3.2022 v 16:14 | Karma: 7,38 | Přečteno: 144x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Láska Boží! Také křesťané o ní někdy pochybují

Stvořitel je v křesťanské tradici vnímán především jako Láska. Jako Láska, která všem donekonečna odpouští a všechny miluje. Ale existují reálné věci kolem nás, které se s tímto vnímáním Stvořitele vůbec neslučují.

10.3.2022 v 16:13 | Karma: 5,46 | Přečteno: 107x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Cesta k tajemné hloubce bytí

Náš život můžeme připodobnit oceánu, v jehož dosud tajemných a neprobádaných hlubinách se skrývá cosi podstatné. To nejpodstatnější, co přináší do našeho života klid a mír.

4.3.2022 v 16:24 | Karma: 8,34 | Přečteno: 129x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Tajemství skutečné podstaty Stvořitele

Tvůrce ve své skutečné podstatě zůstane každé zformované bytosti navždy nepochopitelný, ať se tato bytost nachází ve hmotném světě, v duchovní říši, nebo v říši božské.

25.2.2022 v 15:42 | Karma: 11,11 | Přečteno: 151x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Obžaloba vedení církve ze slabosti, kolaborace a zrady!

Konference biskupů Slovenska požádala ministra zdravotnictví, aby byla návštěva pobožností zařazena mezi esenciální potřeby tak, jak je tomu například v případě návštěvy potravin, drogerií a podobně.

14.2.2022 v 16:10 | Karma: 8,89 | Přečteno: 152x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Zásadní vyjádření k současným i budoucím přírodním neštěstím

Náš svět je sporadicky atakován tragickými přírodními katastrofami. Jejich výsledkem bývají často značné oběti na životech a obrovské materiální škody. Kdo sleduje přírodní dění může vidět, že tyto věci mají stupňující intenzitu.

11.2.2022 v 16:23 | Karma: 11,33 | Přečteno: 182x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Strach z posledního soudu

Lidé mají tendenci vyhýbat se nepříjemným věcem. Třeba jakýmkoli zmínkám o smrti, které se bojí. A stejně je to také s posledním soudem, ze kterého mají strach.

4.2.2022 v 16:14 | Karma: 10,83 | Přečteno: 199x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Jak může dnes jednotlivec posouvat věci k lepšímu?

Stejně, jako probíhala v Sýrii zástupná válka mezi mocnostmi, v níž každá z mocností podporovala jednu stranu konfliktu, probíhá také na planetě Zemi zástupná válka mezi silami temnoty a silami Světla.

31.1.2022 v 15:50 | Karma: 5,88 | Přečteno: 83x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Nutnost dominance duchovního rozměru života

Hmotný svět a jeho hodnoty mají svůj velký význam, ale lidé nesmějí kvůli nim v žádném případě zapomínat na hodnoty ještě většího významu, a to na hodnoty duchovní. Musí pochopit, že tyto hodnoty jsou hmotě nadřazené.

24.1.2022 v 16:30 | Karma: 8,85 | Přečteno: 115x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Proč jsme se stali karikaturami lidských bytostí?

Ať již jsme si toho vědomi, nebo ne, vždy když se k něčemu rozhodujeme, podvědomě vnitřně zvažujeme mezi dvěma prioritami. Mezi prioritou rozumu a prioritou citu.

17.1.2022 v 16:18 | Karma: 10,35 | Přečteno: 243x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O nebezpečí, číhajícím na bohatých

Ekonomicky je náš svět rozdělen zvláštním způsobem. Podíl západních států tvoří asi 20 procent celosvětové hospodářské produkce. Zbytek světa se na ní účastní 80. procenty. Paradoxně je ale spotřeba těchto zdrojů zcela obrácená.

6.1.2022 v 16:18 | Karma: 9,22 | Přečteno: 283x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

„Ignorujte svědomí!“, doporučuje mluvčí konference biskupů Slovenska

V současném očistném dění na zemi se musí každý z nás vybarvit, jaký je. Musí viditelně ukázat, kde stojí. Zda stojí na straně Světla a jeho hodnot, nebo na straně temnoty a ďábla.

3.1.2022 v 15:35 | Karma: 10,82 | Přečteno: 161x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

A nakonec přijde bolest a utrpení...

Stále více si všímám, jak mnozí lidé trpí. Často zejména na sklonku svého života. Sledovat to bývá někdy velmi smutné. Mnozí totiž opravdu končí svůj život politováníhodně, ba dokonce až tragicky.

27.12.2021 v 16:33 | Karma: 13,06 | Přečteno: 433x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

O významu ušlechtilejšího pohledu na sexualitu

Jde o oblast života, ve které je určitě dobré být správně zorientován. A dvojnásob to platí pro mládež. Žel, současný svět a současné názory nabízejí v tomto směru spíše dezorientaci.

18.12.2021 v 16:12 | Karma: 11,68 | Přečteno: 345x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Proč odmítám tykání ?

Kromě reality materiální existuje i realita duchovní. A duchovní realita, jako realita vyšší, má být nadřazená realitě hmotné.

10.12.2021 v 16:21 | Karma: 13,32 | Přečteno: 648x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Buďme na straně vítězů a ne na straně poražených!

Celek je vždy více než jednotlivec! A proto síla celku nakonec zvítězí nad každým jednotlivcem. Vítězství je v tomto směru naprosto jednoznačné. A přece lidé jednají jinak!

2.12.2021 v 16:25 | Karma: 10,40 | Přečteno: 241x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Benjamin Liebert! Asi jste o něm neslyšeli. Jeho výzkum šokuje!

Znalost sebe sama je jednou ze základních povinností každého člověka. Pokud ji totiž zanedbáme, může to mít za následek až degradaci naší lidskosti.

23.11.2021 v 16:21 | Karma: 14,91 | Přečteno: 401x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Vlastní, neřešené chyby nás roztrhají na kusy!

Období pandemie má za následek enormní nárůst psychických problémů. Dramaticky se zvýšil počet telefonátů na linku důvěry.

17.11.2021 v 16:11 | Karma: 10,01 | Přečteno: 227x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Bible není spisem definitivně uzavřeným!

Zvykne se říkat, že v Bibli vyjádřil Stvořitel svou Vůli. Avšak tento spis není definitivně uzavřen, protože v určitých pasážích se vysloveně hovoří o jeho dalším rozvoji a pokračování.

12.11.2021 v 16:11 | Karma: 9,51 | Přečteno: 155x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Jak proběhne očistění země od zla? Poznejme to a zařiďme se podle toho

Takto to dnes chodí - říkají lidé a smiřují se s mnohostrannými projevy zla. Zlo se stává samozřejmostí a něčím zcela normálním. Lidé se smiřují s nečestností, nepoctivostí, nespravedlností a přizpůsobují se jim.

10.11.2021 v 16:26 | Karma: 13,19 | Přečteno: 263x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Světíte den sváteční? Ne? Děláte velkou chybu!

Je velkou chybou lidí, že se snaží vše přizpůsobit ke svému vlastnímu obrazu. A to hlavně tak, aby to právě jim vyhovovalo. Aby to bylo právě pro ně co nejpohodlnější.

2.11.2021 v 16:27 | Karma: 10,19 | Přečteno: 202x | Diskuse | Ostatní

František Skopal

Naléhavá slova o cestě k vnitřnímu míru

Víte proč se lidé stále dívají na televizi, poslouchají hudbu, nebo surfují na internetu? Protože prostě nedokážou vydržet sami se sebou!

25.10.2021 v 16:26 | Karma: 8,69 | Přečteno: 172x | Diskuse | Ostatní