Martin Pinc

Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."

Martin Pinc

Česká vláda a juvenilní justice

Naše masmédia se tak jako vždy i v nedávných dnech široce zajímala o mnohotvárný život v naší zemi - všechna významná média (televize, noviny, internetové portály) například výborně zpravodajsky pokryla masovou demonstraci (3 osob) proti presidentu Zemanovi v Ostrově v Karlovarském kraji. Proto není divu, že jim občas unikají tak nepodstatné otázky, jako je reálná hrozba likvidace rodin prostřednictvím všemocné "juvenilní justice". Naproti tomu na nedávném zasedání naší vlády byl s velkou pozorností projednáván dopis, zaslaný sdružením "Slovanská kulturní tradice" (podpořený dalšími organizacemi a jednotlivci) a z reakce vlády je zřejmé, že jí tato otázka a její dopady na naši společnost není lhostejná - viz přiložená odpověď.

16.1.2014 v 15:00 | Karma: 22,99 | Přečteno: 2123x | Diskuse | Ostatní

Martin Pinc

Radim Uzel a Bible = krátké spojení

Už dlouho jsem nečetl takovou snůšku výmyslů, polopravd a naprostého nepochopení čteného textu, jako když se známý sexuolog Mudr. Radim Uzel pokusil vykládat Bibli. Jeho věru originální interpretace některých starozákonních příběhů vyšla před nedávnem na internetových stránkách deníku Právo (jež jsou umístěny na Seznamu jako „Novinky.cz“) v rubrice žena – vztahy a sex pod titulkem "Radim Uzel: Bible, kniha plná hororů". Lze snadno doložit, že prakticky každé jeho tvrzení, kterého se dopouští, je chybné a nepravdivé. Začnu ale od začátku úvodním prohlášením:

11.4.2013 v 16:00 | Karma: 26,40 | Přečteno: 1758x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Poselství bible

Mnoho lidí se v průběhu dějin domnívalo, že různými argumenty zneváží či zesměšní bibli a její poselství lidem od živého Boha, a až ji definitivně znemožní, bude slovy K. Marxe jako nepotřebná vyhozena na „smetiště dějin“. Těch, kteří „dokazují“ její nepravdivost, či že obsahuje podvrhy a smyšlenky, se i dnes najde mnoho a mnoho. Často je jimi „dokazováno“, že příběhy, popsané v knihách Bible se nikdy nestaly (nebo staly úplně jinak), že postavy v ní uvedené nikdy ve skutečnosti nežily, a nejčastěji, že jde o plagiáty, že bible obsahuje jen špatné opsání nějakých jiných starších mýtů či příběhů. V tomto „očistném díle“ bylo a je zapojeno rovněž mnoho teologů, zejména v období rozmachu pozitivistické vědy 19. století, různí učenci a „badatelé bible“, kteří zpochybňují Ježíše a bibli se ale najdou i dnes.

28.6.2012 v 8:00 | Karma: 17,06 | Přečteno: 1443x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Tajný prostor Jáchymov

Tak se jmenuje kniha historiků Karla Kaplana a Vladimíra Pacla z roku 1993. Protože je dávno rozebraná, je dosti obtížně k sehnání v tištěné podobě, na internetu ji ale lze najít. Zdroje, ve kterých lze prostudovat její obsah, referující o brutalitě komunistické moci, jež se projevila m.j. posíláním politických vězňů do koncentračních táborů na nucené práce v uranovém průmyslu, jsou pro zvídaného čtenáře snadno přístupné. Přestože byla tato kniha zpracována seriozními vědci a existuje množství dalších pramenů, například vzpomínek bývalých vězňů, přetrvává i u nás mezi určitou skupinou lidí názor, že si tyto stovky, ba tisíce svědků vymýšlí a že realita byla jiná. Člověk až má z jejich příspěvků na internetu dojem, že tito muklové snad jezdili do lágrů za odměnu jako do nějakého rekreačního zařízení.

27.5.2012 v 18:30 | Karma: 15,34 | Přečteno: 1640x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Pražské kulty Matky a Slunce

Praha ve svých kulturních dějinách inspirovala mnoho lidí, protože představuje skutečně mimořádný fenomén. Podnítila panovníky, stavitele a umělce všech věků k vytvoření unikátního urbanistického celku, který přečkal – přes všechny ztráty – až do dnešní doby. Jaký je ale duchovní význam tohoto místa? Úvahu na toto téma mi zaslal Václav Lamr a já ji s jeho svolením otiskuji.

28.6.2011 v 8:40 | Karma: 12,18 | Přečteno: 1481x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Zničení člověka jako důsledek lidského hříchu

Čtu teď na všelijakých internetových serverech a blozích různé úvahy například o tom, jak budeme díky vědě nesmrtelnými, či o tom, jaké skupiny lidí si zaslouží dobrou péči a že je snad lépe nechat slabé a nezdravé jedince pomřít (prý, aby se zajistila budoucnost lidské rasy). Je mi z toho smutno. Všechny tyto články, ač jsou na první pohled zcela odlišné, spojuje jeden shodný prvek – jsme to my, lidé, kdo rozhodujeme o tom, co je pro nás dobré a zlé na základě toho, co pokládáme za výhodné či nevýhodné. Jsme to my, kdo vytváří normy a definuje, kdo je hoden života a kdo nikoli (a hledí jen k pomíjivému prospěchu). A takové myšlení se přitom vydává za nevyhnutelný pokrok. Až donedávna se přitom mělo zato, že existují určité zcela základní hodnoty, které není možné zpochybnit, aniž by došlo k demontáži lidství. Tyto hodnoty byly sdíleny v celé historii člověka.

13.4.2011 v 11:00 | Karma: 14,35 | Přečteno: 2275x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Dějiny reformace

Je to s podivem, ale někteří lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, nemají ani ponětí o dějinách křesťanství. Myslí si například, že prvním protestantem byl Martin Luther a šíří o něm nejapné pomluvy. Jak to ale vlastně bylo a proč vůbec došlo ke vzniku reformačních hnutí mezi křestany, která nakonec vedla ke vzniku protestantských církví? Základní příčinou byla skutečnost, že Římskokatolická církev, která zaujala pozici jediné církevní organizace na území bývalé Západořímské říše, do značné míry opustila Kristovo evangelium, především jeho požadavek, aby jeho následovníci neusilovali o světskou moc. Zachovala se právě naopak: původně málo významná církev v upadajícím Římě (vlastně na periferii říše poté, co její hlavní město přesídlilo na východ do Byzance), kterou ovládly rodiny římského patriarchátu, se prohlásila za nástupkyni Římské říše, a neváhala pro podporu tohoto nároku padělat tzv. Konstantinovu donaci. Císař Konstantin v ní sice opravdu přidělil římské církvi určité území – jednalo se ale jen o římský pahorek Vatican, na kterém sídlí tato církev dodnes. Padělatelé této donace ale vytvořili (někdy v 7-8. stol.) dokumenty, jimiž „dokazovali“, že Konstantin tehdy věnoval této církvi celé území Evropy na západ od Říma. Další staleté dějiny Římskokatolické církve se dají charakterizovat jako neustálý boj o světskou moc, o kterou tato organizace usilovala, přestože si již nárokovala plnou moc nad dušemi lidí v oblasti, kterou ovládala.

28.3.2011 v 13:30 | Karma: 13,10 | Přečteno: 1506x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

První Čech v Novém světě

Dnes, v den, kdy po dvouleté odmlce konečně nastupuje na svůj post nový velvyslanec USA v České republice Norman Eisen, je vhodné připomenout prvního slavného Čecha, který působil a žil na území Spojených Států – a tedy svým způsobem prvního vyslance našeho národa v Americe.

17.1.2011 v 14:00 | Karma: 16,21 | Přečteno: 2312x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Skutečný Klekí-petra

Klekí-petra (v originále Klekih-petra) je postava z Mayových románů o Vinnetouovi, kde byl označován jako „bílý otec Apačů“, byl to misionář původem z Německa (Saska), tedy krajan hlavního hrdiny. Je představen na začátku prvního dílu románu Vinnetou, kdy se s ním seznámí mladý Old Shatterhand. Brzy na to byl Klekí-petra zavražděn opilcem Rattlerem, když skočil do rány určené Vinnetouovi. Umírající Klekí-petra vyjádřil přání, aby se Old Shatterhand s Vinnetouem spřátelili.

31.12.2010 v 16:00 | Karma: 17,98 | Přečteno: 4720x | Diskuse | Cestování

Martin Pinc

Proč mají Židé právo na stát Izrael

Mezi příznivci a odpůrci židovského státu zuří argumentační válka, která se z velké části týká otázky, odkud plyne právo Židů na existenci jejich státu v Zaslíbené zemi. Odpůrci státu Izrael nejčastěji argumentují tím, že Židé obsadili zemi, kde dosud žili místní obyvatelé, většinou Arabové. Většina okolních arabských států je mezi sebou politicky znepřátelená, pozoruhodně se ovšem shodují v jedné otázce: v úsilí zničit stát Izrael.

27.12.2010 v 20:30 | Karma: 22,14 | Přečteno: 1842x | Diskuse | Politika

Martin Pinc

O náboženské (ne)toleranci – 4. část

v diskuzích pod svými články nalézám často spory a dotazy na téma: které náboženství je nejkrutější - které způsobilo světu největší lidské ztráty. Přestože lze jen velmi těžko odhadnout lidské ztráty v průběhu mnoha minulých století, určité odhady přesto existují - jsou ovšem rozptýleny v různých publikacích.

26.12.2010 v 21:30 | Karma: 15,57 | Přečteno: 1376x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

O náboženské (ne)toleranci – 3. část

V úvahách o dějinách náboženské (ne)tolerance jsem zatím nemapoval vztahy Židů a křesťanů. Dějiny vzájemných vztahů lze – což je pro mne nesmírně zarmucující – charakterizovat jako dějiny takové vzájemné netolerance, jež se nedá nazvat nijak jinak, než ostudnou a tragickou. Jak je snad dostatečně známo, první křesťané včetně Ježíše Krista se rekrutovali vesměs z židovského národa a zprvu se tedy jednalo o svého druhu „židovskou sektu“. Dá se říci, že zpočátku to byli oni, kdo byli terčem náboženské netolerance židovských náboženských vůdců – počínaje už Ježíšem Kristem, který byl ukřižován Římany na popud židovské velerady.

26.12.2010 v 19:30 | Karma: 9,69 | Přečteno: 951x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Jak je to s Vánoci a narozením Krista?

Vánoce jsou přede dveřmi, a tak se v médiích objevilo mnoho úvah a spekulací, jak došlo k tomu, že křesťané slaví Vánoce zrovna v období zimního Slunovratu. V jednom se jejich autoři shodují – totiž v tom, že Ježíš Kristus se rozhodně v tento čas nenarodil. Jak to ale vypadá (a zasvěcení už nějakou dobu vědí) na základě nejnovějších vědeckých výzkumů, nemají pravdu.

23.12.2010 v 19:00 | Karma: 19,94 | Přečteno: 1886x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

O náboženské (ne)toleranci – 2. část

První část své úvahy jsem zakončil větou: Shrnu-li tedy svůj pokus o historický exkurz, problémem křesťanství v historii i z hlediska náboženské tolerance bylo nenásledování Ježíše Krista, zatímco problém islámu i z hlediska tolerance je naopak následování Mohameda.

14.12.2010 v 11:00 | Karma: 10,53 | Přečteno: 1386x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

O náboženské (ne)toleranci – 1. část

V poslední době se hodně mluví o radikálním islámu jako hlavním původci náboženské netolerance v současném světě. Mnozí obhájci islámu – a nikoli pouze jeho vyznavači a obhájci multikulturní moderní společnosti, ale i stoupenci mezináboženského dialogu (jako je např. u nás dr. Tomáš Halík) poukazují na to, že tento pohled je příliš podmíněn faktem, že některé militantní skupiny, které ve skutečnosti tvoří jen zanedbatelné promile všech vyznavačů islámu, vytvářejí zcela falešný obraz a že jeho skutečná tvář je jiná. Většina běžných muslimů podle nich jsou neútoční, přátelští a slušní lidé, kteří svůj život staví na tradičních hodnotách, a nemají žádný zájem a účast v aktivitách radikálních islámských skupin.

10.12.2010 v 20:20 | Karma: 18,47 | Přečteno: 1686x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Byl Jan Ámos Komenský Maďar?

Rosťa (Ross) Hedvíček, blogger, proslulý často velmi neomalenými (ale někdy docela vtipnými) výpady na adresu Čechů a českých (potažmo československých reálií), před nedávnem učinil výše zmíněný objev, jímž, jak se chlubí, zbořil jednu z českých model. Zařadil se tak po bok T.G.Masaryka, který s podobným nedostatkem taktu prohlásil Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský za novodobé podvrhy a do značné míry podkopal přesvědčení našich národních buditelů o skvělé minulosti českého národu?

9.12.2010 v 18:30 | Karma: 19,04 | Přečteno: 3511x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Slovanští věrozvěstové (a jejich příchod roku 863)

Dnešní den je (jakkoli mylně, či zavádějícím způsobem)* spojen s nesmírně důležitým mezníkem historie nejen naší země, ale velké části střední a východní Evropy: s křesťanskou misií svatých Cyrila a Metoděje. Jen stěží jsme dnes schopni docenit význam této události, třebaže její důsledky pociťujeme v mnoha ohledech dodnes. Faktické okolnosti jejich života jsou dostatečně probádané a uveřejněné i na internetu, přesto bych se chtěl u některých aspektů jejich misijního díla zastavit.

5.7.2010 v 14:00 | Karma: 15,22 | Přečteno: 2863x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Česká tragédie na Bílé Hoře a její (okultní) pozadí

Koho dnes zajímá porážka českých stavů na Bílé Hoře roku 1620 a na dnešní den připadající výročí popravy českých pánů v roce 1621? Přes tento nezájem se domnívám, že tato událost má dějinný význam, který se hluboce týká i naší moderní státnosti. Pozoruhodným způsobem odkrývá a aktualizuje tehdejší události Václav Lamr v článku, který uveřejnil na svém webu. Z jeho textu podávám zkrácený výtah:

21.6.2010 v 17:07 | Karma: 18,38 | Přečteno: 3158x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Za jazyk přibitý

Dne 22.6.2010 v 19 hodin se koná vzpomínkový večer s připomínkou poprav na Staroměstském náměstí dne 21.6.1621. Akce se koná v kostele sv. Michala ( ECAV) v Jirchářích 14 v Praze, blízko stanice metra Národní. Večer je zaměřen na odkaz Mikoláše Divíše z Doubravína, který byl přibit za jazyk k šibenici a je synbolem aktuálního boje o svobodu vyznání a zvěstování evangelia. Po vzpomínkovém bloku proběhnou modlitby za uchování svobody vyznání.

17.6.2010 v 19:00 | Karma: 11,25 | Přečteno: 1776x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Bohuslav Balbín a jeho (marný) boj proti germanizaci

Většina z nás se matně pamatuje na jméno Bohuslava Balbína z hodin českého jazyka a literatury. Byl to jezuitský kněz, který žil v pobělohorské době (1621 – 1688) a napsal mimo jiné knížečku s názvem Rozprava krátká, ale pravdivá. Její celý podtitul zní „Krátká, ale pravdivá rozprava o kdysi šťastném, nyní však přeubohém stavu Českého království, zvláště pak o vážnosti českého neboli slovanského jazyka v Čechách, také o trestuhodných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných záležitostech s tím souvisících“.

20.5.2010 v 13:15 | Karma: 15,90 | Přečteno: 1767x | Diskuse | Média

Martin Pinc

Jan Milíč z Kroměříže

Pro Přemysla Pittra, jehož životní příběh jsem nedávno představil na svém blogu, představoval předreformační kazatel Jan Milíč z Kroměříže zásadní celoživotní vzor, jehož snahy o reformu církve a společnosti se snažil napodobit a následovat. V našem domácím archívu jsme nedávno našli článek Přemysla Pittra, věnovaný tomuto vynikajícímu středověkému kazateli, který zaslal v 60. letech babičce mé ženy. Dovoluji si jej zde uveřejnit jako doklad srovnání myšlenkového světa obou těchto pozoruhodných postav naší minulosti.

18.5.2010 v 8:00 | Karma: 19,12 | Přečteno: 1829x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Brutální lynč Němců - a co bylo dál

V minulých dnech byl v našich médiích publikován filmový dokument, který natočil Jiří Chmelíček, jenž zobrazuje brutální lynč německých zajatců v Praze v květnu 1945. Tento dokument vyvolal zděšení a vlnu odporu k řádění českých „vlastenců“ na konci 2. světové války. Méně se už ví, že toto řádění je stěží možno nazvat ojedinělým. Co je obzvlášť smutné na těchto politováníhodných událostech, že hlavními oběťmi násilí českých „vlastenců“ byli starci, nemocní lidé, a především ženy a děti. Většina Němců, žijících v Praze, byla totiž po skončení války shromážděna v „internačních táborech". Ti Němci, kteří byli skutečnými zločinci - příslušníci SS, Gestapa, apod. většinou unikli před spravedlností – prchli do zázemí v Německu.

14.5.2010 v 17:30 | Karma: 17,35 | Přečteno: 1677x | Diskuse | Média

Martin Pinc

Toleranční patent

Kronika valašského Prlova podává unikátní svědectví o neobyčejné rezistenci zdejšího obyvatelstva vůči dlouhotrvající rekatolizaci po Bílé Hoře. V dubnu roku 1777 byl brutálně potlačen odpor místních lidí proti lstivé snaze jezuitů násilně dokončit rekatolizaci podvodným vyhlášením náboženské svobody falešným tolerančním patentem (!). Zástupci evangelíků pak v sobotu před sv. Václavem ve vojenském táboře v Tuřanech u Brna císaři Josefu II. podali žádost 12 obcí evangelických, kterou podepsalo 12 rychtářů a připojilo k ní obecní pečetě, mezi nimi byl Prlov, Seninka, Liptál. Na tuto petici císař nereagoval a odbojní evangelíci byli zatčeni, biti a odsouzeni k nuceným pracím a propadnutí majetku. Když se ubíral císař Josef II. přes Moravu do Ruska, byla mu dne 28. dubna 1780 na Vsetíně podána znovu petice jménem 35 evangelických obcí valašských. Petici podal Josef Bubela a prý mu ji donesl Jan Ondrášek z Prlova, nebo jeho bratr. V petici vypisují své utrpení od roku 1777 a úpěnlivě prosí o náboženskou svobodu. Císař si petici nechal a přítomné katolíky i evangelíky podaroval, katolíky více, evangelíky méně. Petice je psána česky, písařem Švabachem, od něhož je v Prlově chován také rukopis.

24.4.2010 v 12:00 | Karma: 14,85 | Přečteno: 1866x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Turínské plátno znovu na tapetě

V tisku se objevily články reagující na nové zkoumání této církevní relikvie, znovu se semlely výsledky starších vědeckých zkoumání, podle nichž je plátno středověkým falzifikátem. Někteří lidé proto pokládají za prokázané, že plátno je padělek a radují se, že je tak dokázáno, že rovněž existence Ježíše Krista samého je stejným podvrhem. Jaký je ale opravdový stav v oblasti vědeckého zkoumání plátna?

18.4.2010 v 12:30 | Karma: 21,61 | Přečteno: 1790x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Benedikt – Kristův svědek v době zkázy

Otevřel jsem před nedávnem opět po dlouhé době knihu o sv. Benediktovi, zakladateli mnišského řádu po něm pojmenovaného. Benedikt z Nursie (asi 483 – asi 543) je pokládán za otce západního mnišství a za jednoho z významných spolutvůrců nově vznikající evropské civilizace po zániku antického Říma. Informace o Benediktovi, které by se mohly pokládat za „historicky věrohodné“, prakticky chybějí, a tak jediným zdrojem, na který jsme odkázáni, je legenda o tomto muži, sepsaná papežem Řehořem Velikým mnoho let po jeho smrti, a samozřejmě „Malá regule“, mnišský řád, který tento muž připravil pro své následovníky.

11.4.2010 v 20:00 | Karma: 13,88 | Přečteno: 1143x | Diskuse | Kultura