Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Tajný prostor Jáchymov

Tak se jmenuje kniha historiků Karla Kaplana a Vladimíra Pacla z roku 1993. Protože je dávno rozebraná, je dosti obtížně k sehnání v tištěné podobě, na internetu ji ale lze najít. Zdroje, ve kterých lze prostudovat její obsah, referující o brutalitě komunistické moci, jež se projevila m.j. posíláním politických vězňů do koncentračních táborů na nucené práce v uranovém průmyslu, jsou pro zvídaného čtenáře snadno přístupné. Přestože byla tato kniha zpracována seriozními vědci a existuje množství dalších pramenů, například vzpomínek bývalých vězňů, přetrvává i u nás mezi určitou skupinou lidí názor, že si tyto stovky, ba tisíce svědků vymýšlí a že realita byla jiná. Člověk až má z jejich příspěvků na internetu dojem, že tito muklové snad jezdili do lágrů za odměnu jako do nějakého rekreačního zařízení.

Tak je tomu i v případě jakéhosi nicky, který si říká „C2 H5 OH purum“ (tento slaboch si netroufne uvádět své jméno, aby mohl psát beztrestně své hanopisy) a otiskuje pod článkem o jáchymovských vězních ve včerejší Idnes následující komentář:

„Nehodnotím, jestli vězňové zařazení do práce Jáchymovských uranových dolů byli odsouzeni spravedlivě.“ (ale není právě toto skutečnost zásadního rázu? pozn. MP) „Ale tyjátr kolem jejich práce a zacházení s nimi, je jedna kolosální lež a podvod předkládaný k uvěření prosťáčkům a lidu obecnému.“ (zřejmě se tedy tisíce muklů smluvily na tom, že budou lhát o realitě svého utrpení v lágrech - pozn. MP) „Už jen používání výrazů - např. "jáchymovské peklo", "věž smrti" a jiné podobné, jsou vymyšleny profesionály psychology, pro lživé ovlivňování lidí. Nevím, žeby tisíce horníků a jiných profesí, pracovali (a rádi) v pracovních podmínkách "pekla". (civilní pracovníci tam pracovali proto, že dostávali mimořádné mzdy – to byla jejich jediná motivace – a jejich životní a pracovní podmínky se od podmínek vězňů zásadně lišily - pozn. MP) „A ta slavná "věž smrti"... co to jako má být ? Odtud snad s jejího vrcholu bachaři pro své potěšení shazovali vězně, nebo co? Vždyť to bylo běžné technologické zařízení k základnímu třídění uranového materiálu... Ochranné pomůcky, měli vězňové přesně ty stejné, jako civilní zaměstnanci.“ (Hlupáku, tato věž byla mukly – a nikým jiným - tak nazvána proto, že se tam třídění vysoce radioaktivního uranového materiálu provádělo bez jakýchkoli ochranných pomůcek - ostatně tehdejší „ochranné pomůcky“ tak jako tak byly naprosto neúčinné a proti ozáření nepomáhaly – pozn. MP) „A stravu mnohdy lepší, než si dopřávali nevězňové. A co to značné množství bývalých "muklů", kteří po ukončení trestu zůstali v tom "pekle" jako civilové pracovat? (Autor příspěvku zřejmě zastává heslo obyvatel Ostrova hlupáků „s plným břichem houby zle“, muklové opravdu hladem netrpěli, ale jejich strava se dala označit za kvalitní jen stěží... A jestli v Jáchymově zůstalo množství bývalých muklů, o tom pochybuji. Pokud někteří z nich přece zůstali, tak to bylo zřejmě proto, že tak jako tak neměli kam jít, neměli šanci na vzdělání a práce v dole byla jediná, kterou uměli na kvalifikované úrovni – protože se v lágru ocitli už na prahu své dospělosti - pozn. MP)

Tento příspěvek pod článkem, týkajícím se vzpomínkové slavnosti vězňů komunistického režimu, je charakteristický pro určitou skupinu lidí, kteří nejsou schopni se poučit z minulosti a vytrvale papouškují lži komunistických ideologů. Totalitní myšlení se jim hluboce zažralo pod kůži, takže nejsou schopni jakékoli sebereflexe, natož aby byli zabývat se historickými fakty a na jejich základě byli ochotni rozeznat pravdu od lži. Výše uvedená kniha Tajný prostor Jáchymov při dodržení všech zásad vědecké historické práce ukazuje na faktech a historických materiálech a pomocí sběru informací od pamětníků, jaká byla realita dolování uranu v Jáchymově.

Cituji z některých údajů uvedených v knize Tajný prostor Jáchymov, jak je zpracoval Jiří Svršek:

„Stav ubytování vězňů v "lágrech" byl v říjnu 1950 kontrolován komisí správy TNP a po prohlídce tábora Vojna v roce 1950 uvedeno v zápise, že "tak špatných koncentračních táborů ani v Německu nebylo: bez jakékoli obrany proti radioaktivnímu záření. Na vězně požadováno 2,5 m2 ubytovací plochy. Skutečný průměr činil pouze 1,8m2"

„Mnohem otřesnější je skutečnost, že v roce 1954, kdy byly výnosem ministra vnitra Rudolfa Baráka TNP zrušeny, jen na území republiky byly sto čtyři, byly však přejmenovány na převýchovné tábory, kterými za dobu jejich trvání do roku 1960, podle údajů CICRC prošlo celkem 220.000 osob. Podle našich domácích pramenů "pouze" 210.000 osob. Nemělo by smysl vést diskusi o tom, kolik našich spoluobčanů prošlo TNP, nikdy se nám nepodaří zjistit přesný počet. Někteří byli záhy přesunuti do pevných věznic jako Leopoldov, Ilava, Valdice a podobně, jiní se do TNP dostali na základě svévolného rozhodnuti tzv. Zvláštních komisí Národních výborů a byli přinuceni pracovat v lágrech rok až dva, jen na základě nám již známého zákona 247/48.

Popisovat dopodrobna tábory nucených prací by bylo zbytečné, děti se o nich stejně jednou budou učit ve škole, stejně jako o Osvětimi, Majdanku, Buchenwaldu či Mauthausenu. I tábor Svornost měl své "schody smrti ", všechny tábory zdobily "ąpačkárny", se střílnami, obklopené kolem dokola ostnatým drátem. V každém lágru, jak nacistickém, tak komunistickém, byl pověstný apelplatz, na který nikdo, kdo poznal pracovní tábory na vlastní kůži, nikdy nezapomene. Jako dějiny nacistických koncentračních táborů mají své Eichmanny, Dr. Mengele, či Hoese, mají československé koncentráky své kpt. Hromádky, strážmistry Brabce, své Dvořáky alias Palečky, strážmistry Kohlíčky či kapitány Karafiáty...“

Jak je zřejmé z příspěvků anonymů jako je nick C2 H5 OH purum, padělat minulost je pro určité charakterově pokřivené jedince neodolatelné lákadlo. Zřejmě doufají, že jejich stokrát opakovaná lež se nakonec uhnízdí i v myslích jiných jedinců, s nimiž tak budou moci sdílet své frustrace a zášti. Je mi takových lidí upřímně líto, protože zůstávají uvězněni v zajetí vnitřního otroctví – nikdy se nestanou skutečně svobodnými bytostmi, protože dali přednost lži před pravdou, která by je mohla zachránit.

http://protikomunisticke.misto.cz/peklo.htm

Pozn. v případné diskuzi pod článkem nebudu reagovat na příspěvky anonymních diskutérů

Autor: Martin Pinc | neděle 27.5.2012 18:30 | karma článku: 15,34 | přečteno: 1640x
  • Další články autora

Martin Pinc

Na hrabalovské téma

Níže uvedený text, který zde zřejmě poprvé a velmi opožděně publikuji u příležitosti stého výročí narození Bohumila Hrabala, je dílem mého slovutného tchána, středoškolského profesora českého jazyka a literatury, pana Miloše Hoznauera. Ve zkratce ukazuje klikatou cestu, po které putovala naše literatura v poválečné době.

27.3.2014 v 22:10 | Karma: 11,39 | Přečteno: 726x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Česká vláda a juvenilní justice

Naše masmédia se tak jako vždy i v nedávných dnech široce zajímala o mnohotvárný život v naší zemi - všechna významná média (televize, noviny, internetové portály) například výborně zpravodajsky pokryla masovou demonstraci (3 osob) proti presidentu Zemanovi v Ostrově v Karlovarském kraji. Proto není divu, že jim občas unikají tak nepodstatné otázky, jako je reálná hrozba likvidace rodin prostřednictvím všemocné "juvenilní justice". Naproti tomu na nedávném zasedání naší vlády byl s velkou pozorností projednáván dopis, zaslaný sdružením "Slovanská kulturní tradice" (podpořený dalšími organizacemi a jednotlivci) a z reakce vlády je zřejmé, že jí tato otázka a její dopady na naši společnost není lhostejná - viz přiložená odpověď.

16.1.2014 v 15:00 | Karma: 22,99 | Přečteno: 2123x | Diskuse| Ostatní

Martin Pinc

Otcové na odstřel?

Chování dětí a mladých lidí se v dnešní době vymyká tomu, co se dříve pokládalo za normální. Berou drogy, mají sklony k násilí, nedokážou navázat trvalé vztahy a v životě jim chybí perpektiva. Mezi odborníky se stále více prosazuje názor, že příčinou tohoto problému je do značné míry nepřítomnost otce v rodinách – ať už fyzická, nebo emocionální. Výchova dětí není jen úloha ženy, jak se to dnes často předkládá, a otec má v rodině mnohem vyšší poslání, než jen zabezpečovat příjmy a řešit technické problémy v domácnosti. Tak dlouho byla moderními „vychovateli“ propagována „bezkonfliktní výchova“, tak dlouho vykřikovali, že máme děti nechat, ať si dělají, co chtějí, že jejich neposlušnost je „žádoucí způsob, jak mohou nalézt sebe sama“, až jsou dnešní rodiče, a zvláště otcové bezmocní: Autorita se stala něčím zakázaným – otec má být kamarádem svých dětí, tím, který jim se podbízí, stal se „měkkým“ a beztvárným.

16.8.2013 v 14:30 | Karma: 36,78 | Přečteno: 5087x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Stereotypy, které se nezakládají na pravdě?

Podle sociologa Zdeňka Slobody ze společnosti Proud biologické rozdíly mezi mužem a ženou jsou irelevantní. Mužství a ženství jsou jen společenské konstrukty. Jinak si jeho výrok neumím vysvětlit. Muž a žena ovšem nejsou nějaké role, které dotyční „hrají“, jak se nám snaží vnutit lidé typu pana Slobody. Mají prý vědecký podklad: Ohánějí se totiž výzkumy sociologů, které prý ukázaly, že děti dvou matek či otců nemají s určením role svých rodičů problém. Otázka stejného pohlaví prý neexistuje, vše je jen věc dohody kdo nakoupí, vypere, uvaří, vyzvedne dítě ze školy či ho dovede do kroužku.

20.6.2013 v 20:20 | Karma: 36,55 | Přečteno: 3678x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Demonstrace v Paříži proti homo-sňatkům

Za okázalého nezájmu našich mainstreamových médií probíhají už několik měsíců ve Francii protestní demonstrace proti homo-sňatkům a adopci dětí homosexuály. Pokud se nějaká informace vypíchne, pak je to sdělení, že prý „tvrdé jádro demonstrantů“ tvoří ultrakonzervativní „homofóbové“, kteří prý měli hodinu po skončení demonstrace zaútočit na sídlo socialistické strany a skandovali výzvy za odstoupení prezidenta Hollanda.

28.5.2013 v 13:00 | Karma: 41,16 | Přečteno: 4247x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Střelba na fakultě: Vysvětlujeme chyby policie v souvislostech

21. června 2024

Premium Policie otočila. A poprvé přiznala, že ne vše, co předcházelo střelbě na Filozofické fakultě...

Čína má zálusk na ruskou řeku. Putin jí však při návštěvě KLDR vytvořil překážku

21. června 2024

Premium Nový projekt silničního mostu mezi Severní Koreou a Ruskem přes řeku Tuman představuje omezení pro...

Policie o střelci na FF UK: Otce zavraždil kvůli obecné zášti. Nechybili jsme

20. června 2024  17:31,  aktualizováno  22:41

Pachatel střelby na fakultě neměl konflikt se svým otcem před tím, než ho zavraždil. Motivem byla...

Slovenští poslanci schválili přeměnu RTVS v STVR. Zbývá jen Pellegrini

20. června 2024  21:10,  aktualizováno  22:13

Slovenská sněmovna ve čtvrtek večer hlasy vládních poslanců schválila nový zákon o veřejnoprávní...

  • Počet článků 257
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2304x
Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."