Martin Němec

Ekonom. 
  • Počet článků 42
  • Celková karma 28,95
  • Průměrná čtenost 1071x

Martin Němec

Penzijní reforma se nekoná, poslední ať zhasne

Několik let vláda tajnosnubně vyvolávala duchy penzijní reformy. Aby nakonec na penzijní reformu zcela rezignovala a použila v excelu funkci „spočítej aby to vyšlo“, bez ohledu na realitu.

1.5.2024 v 11:01 | Karma: 28,95 | Přečteno: 624x | Ekonomika

Martin Němec

Politizace olympiády je v plném proudu

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o možnosti startu ruských a běloruských závodníků. Ale dle některých „politicky smýšlejících“ to neměl dělat. Vždyť je třeba na to hledět politicky!

31.12.2023 v 14:54 | Karma: 26,55 | Přečteno: 606x | Politika

Martin Němec

V podvečer Izraelského protiútoku je svět rozpolcen

Veřejný prostor je zahlcen rozporuplností chystaného pozemního útoku Izraelské armády. Budou civilní oběti v hustě osídleném území? V situaci, kdy se nepřítel zcela cíleně a úmyslně za civilisty schovává?

17.10.2023 v 18:47 | Karma: 15,34 | Přečteno: 282x | Politika

Martin Němec

Vyprázdněné programy politiků volají po válkách

Podpora vhodně zvoleného válečného konfliktu jako nástroj domácí politiky? Jenom do té doby, dokud to voliči neprohlédnou, nakolik chtějí být figurkami ve hře druhých.

15.10.2023 v 9:01 | Karma: 15,01 | Přečteno: 337x | Společnost

Martin Němec

Jak uzdravit národ ze dne na den (66 letý dřevorubec plní normy)

MS Excel snese úplně vše, a přinejmenším jedno volební období se dá předstírat, že čísla dávají smysl. Test reálného života však dříve nebo později odhalí chybnou logiku.

6.2.2023 v 19:36 | Karma: 46,15 | Přečteno: 8208x | Politika

Martin Němec

„Nestřílejte, vždyť jsou tady lidé.“

„Nejlepší není ten kdo ve stu bitev stokrát zvítězil ale je nejlepší kdo cizí vojska pokořil bez bitvy Je vrcholem válečného umění potřít nepřítele důmyslem“ - Sun-c' ping fa, O VÁLEČNÉM UMĚNÍ

16.12.2022 v 7:53 | Karma: 22,35 | Přečteno: 489x | Politika

Martin Němec

Žili jsme si fasádně dobře, ale na vnitřní dluh (EET byl signál)

Dnes se s velkou pompou oslavuje zrušení EET. Je to slaměný panák, který má odvést pozornost od skutečných problémů. Problémů, které vláda neřeší a ani řešit neumí.

25.11.2022 v 17:29 | Karma: 37,86 | Přečteno: 1558x | Politika

Martin Němec

Prezident Masaryk by plakal, společnost se polarizuje

Dnešní mediální rétorika některých členů vlády vysílá velice špatné signály. Směřuje společnost k polarizaci a zášti mezi různými skupinami obyvatel. A bohužel existuje analogie. Prezident Masaryk by plakal.

20.11.2022 v 19:57 | Karma: 32,13 | Přečteno: 1278x | Politika

Martin Němec

Kůň, který se stane senátorem, značí rozvrat říše

Představme si Dr.Beneše, že by předstoupil před národ a ohlásil, že on sice není odborník, ale jeho poradci mu radí, že je třeba odstoupit pohraničí německým požadavkům. Jakou osobní odvahu musel mít, že? A co se tedy dá dělat.

15.11.2022 v 7:50 | Karma: 25,37 | Přečteno: 622x | Politika

Martin Němec

O tureckém hospodářství na Vltavě

Je třeba zvyšovat daně – nám sděluje vláda prostřednictvím testovacích titulků v médiích. A zkouší, jak bude veřejnost reagovat. Vládě je třeba připomenout, že nevolnictví zrušil 1. listopadu 1781 již Josef II. Jak to souvisí?

5.11.2022 v 7:20 | Karma: 33,83 | Přečteno: 740x | Politika

Martin Němec

Invaze a obsazení části území, nutná válka do absolutního vyčerpání?

Obsazení 40% země, vyhnání 80% obyvatelstva pod záminkou ochrany národnostní menšiny, Trvalá okupace země. Jaké jsou možné scénáře?

29.10.2022 v 18:39 | Karma: 37,09 | Přečteno: 5319x | Politika

Martin Němec

O teoriích, kterými politici hýbou společností

Mnoho vědeckých hypotéz, které jsou mnohdy i velice zajímavé, bývá nepochopeno. Zároveň se často stává, že v politických kruzích se hypotéza změní na "absolutní pravdu". Přesně dle hesla "přání otcem myšlenky".

27.10.2022 v 19:10 | Karma: 17,63 | Přečteno: 275x | Společnost

Martin Němec

Na státní penze je zdrojů dostatek, jenom je třeba ušetřit na výdajích státu

Tvrzení, že nebude na důchody, že je třeba prodloužit věk odchodu do důchodu, případně snížit státní důchody jsou nepochopením podstaty současného systému důchodového zabezpečení.

24.10.2022 v 18:19 | Karma: 32,05 | Přečteno: 882x | Ekonomika

Martin Němec

Ovoce zdarma již od dob Marie Terezie

Je období sklizně ovoce podél cest. Tisíce stromů, které ji od dob Marie Terezie zdobí českou krajinu nabízí zdarma své plody poutníkům. Zanikne tento svérázný tvar naší krajiny, nebo se tradice ovoce podél cest obnoví?

8.10.2022 v 12:40 | Karma: 22,14 | Přečteno: 566x | Životní prostředí a ekologie

Martin Němec

Energetická katastrofa jako katarze průmyslu?

Vedlejší efekt energetické katastrofy vyřeší to, k čemu se žádná vláda neodhodlala. Postupně z České republiky vytlačí provozy s nízkou přidanou hodnotou (tzv. montovny). Ale...

6.10.2022 v 19:02 | Karma: 19,06 | Přečteno: 580x | Politika

Martin Němec

Quo vadis, pluralitní demokracie?

Je třeba se obávat narůstajícího tlaku na autocenzuru a pronásledování za jiný než "oficiální názor"? Přicházíme salámovou metodou o svobodu názoru a jeho nenásilného projevu?

4.10.2022 v 12:30 | Karma: 21,54 | Přečteno: 392x | Politika

Martin Němec

Mlžení vlády okolo migrantů z Afriky a nikomu neprospívá

Neurčitá čísla, nepřesné informace a spekulace kolik a zda-li přijme ČR migranty. Kdy je přijme a zda-li akceptuje diktát EU o kvótách, případně se vybere vlastní cestou (jako např. Británie nebo Maďarsko).

27.7.2016 v 0:00 | Karma: 24,44 | Přečteno: 506x | Politika

Martin Němec

Základní koncept ERM

Řízení rizik v sobě zahrnuje 4 základní fáze (různými směry a standardy mohou být rozděleny do více částí nebo jinak pojmenovány). Procesně se nicméně jedná o (1) identifikaci rizika, (2) kvantitativní a kvalitativní posouzení rizik, (3) prioritizace významu rizk a plánování adekvátní reakce a nakonec (4) monitoring.

15.7.2010 v 9:00 | Karma: 4,81 | Přečteno: 688x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Vnitřní kontrolní systém jako předchůdce ERM konceptu

Vnitřní kontrolní systém organizace tvoří jedno z východisek moderního řízení rizik. Rozšířený rámec COSO-ERM fakticky z velké části vychází ze sjednocení pojmů a rozšířením některých konceptů vnitřního kontrolního systému (viz. např. snímek 23 http://www.coso.org/documents/COSO_ERM.ppt ).

14.7.2010 v 9:00 | Karma: 6,83 | Přečteno: 1518x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Role TOP managementu při řízení rizik

Rizikově vnímané hodnotové řízení společností začíná rozlišovat rozdíly mezi pojmy hodnota a zisk. Zisk je v tomto ohledu vnímán jako krátkodobé kritérium, které nebývá skutečným cílem akcionářů/majitelů. Za tento cíl je nově definován nárůst hodnoty společnosti, tedy nárůst rizikově váženého zisku. Tento pohled zajišťuje dlouhodobý nárůst hodnoty investice oproti krátkodobým, mnohdy neudržitelným kritériím založeným na periodicky vykazovaném zisku.

13.7.2010 v 10:11 | Karma: 6,18 | Přečteno: 805x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Vývoj konceptu řízení rizik ve společnostech

Řízení rizik ve společnostech se jako problém začalo otevírat v 60 letech společně s počátky moderní formy globalizace ekonomik. Do této doby řízení rizik spočívalo víceméně v zajišťování událostí typu vis major (povodeň, požár apod.). Společnosti, které v rámci svých trhů fungovaly víceméně jako oligopoly, začaly expanzi na mezinárodní trhy. Spolu s touto expanzí se otevřely nové a rozsáhlé nejistoty/rizika, které byly novým prvkem v podnikání.

12.7.2010 v 9:13 | Karma: 6,93 | Přečteno: 716x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Lidské vnímání rizika při rozhodování (2/2)

Dalším pokusem o racionální uchopení problému byla spolupráce Johna von Neumanna a Oskara Morgensterna, kteří v roce 1944 prezentovali teorém užitku.

11.7.2010 v 10:06 | Karma: 7,74 | Přečteno: 747x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Lidské vnímání rizika při rozhodování (1/2)

Žijeme ve světě, kde lidé provozují paragliding, jezdí mimo sjezdovky, sázejí a hrají hazardní hry. Sám tento fakt na začátku 20.století vyvrátil zažitou psychologickou hypotézu, že lidé přirozeně nevyhledávají rizika. V této době by rizikové sporty byly znakem psychické poruchy. Když půjdeme ještě dále, tak zjistíme, že ti samí lidé odmítají jezdit v autě bez bezpečnostního pásu, neinvestují do akcií a pojišťují své domy, protože kdyby činili jinak, považovali by svůj svět za příliš riskantní.

10.7.2010 v 10:48 | Karma: 8,71 | Přečteno: 1201x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Řízení rizik

Riziko a jeho řízení je nepochybně důležitou součástí firemní strategie. Ale co to vlastně znamená řízení rizik?

9.7.2010 v 9:26 | Karma: 5,71 | Přečteno: 743x | Diskuse| Ekonomika

Martin Němec

Co je riziko?

Poslední desetiletí je přímo posedlé sledováním, měřením a předcházení rizikům, vznikem různých rizikových funkcí a útvarů ve společnostech apod. – riziko je chic. Ale přes objektivní a všudypřítomnou existenci rizika v lidské společnosti a lidském vnímání, je s podivem, jak malý je obecný konsensus o tom „co je to vlastně riziko“.

8.7.2010 v 16:08 | Karma: 6,06 | Přečteno: 645x | Diskuse| Ekonomika