Lukáš Sluka

Vietnamista-politolog, marxista-leninista, člen KSČM a Svazu mladých komunistů Československa, punk rock, ska, bolševický rap (Pablo Hasél, vážná hudba (Mozart, Vivaldi, Smetana, Dvořák, latinsko američtí bolševičtí folkoví zpěváci (Víctor Jara, Silvio Rodriguez, Ali Primera, Mercedes Sosa)
  • Počet článků 67
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 798x

Lukáš Sluka

Karel Marx a Bedřich Engels Německá ideologie SVAZEK I

Kritika nejnovější německé filosofie Ludvíka Feuerbacha, Bruno Bauera a Maxe Stirnera Komunismus se od všech dosavadních hnutí liší tím, že provádí převrat všech dosavadních vztahů ve výrobě a ve společenských stycích.

21.6.2018 v 15:10 | Karma: 10,18 | Přečteno: 1353x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Sýrie odsoudila útok USA, Francie a Britů v Radě bezpečnosti OSN

Syrský diplomat Al-Jaafari řekl, že nezákonná a Radou bezpečnosti OSN neschválená agrese měla zabránit OPCW v opakování mediálních lží vytvářených USA, Francií a Británií, použitých jako záminka k ospravedlnění útoku.

16.4.2018 v 18:13 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse| Občanské aktivity

Lukáš Sluka

A. I. Fursov Několik slov o J. V. Stalinovi - šokující pravda o Stalinovi

„Vím, že po mé smrti bude na můj hrob navršena hromada špíny, avšak vítr dějin ji nemilosrdně rozptýlí“

29.3.2018 v 9:50 | Karma: 20,07 | Přečteno: 3666x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Lukáš Sluka

Jak ve skutečnosti zemřel J. V. Stalin?

Stalinova dcera Světlana Allilujevová byla rozhořčena, že lékaři nebyli okamžitě povoláni, jakmile její otec prodělal dne 1. března mrtvici. Berija odpověděl Allilujevové, že je všechno v pořádku a Stalin jen spí.

23.3.2018 v 9:04 | Karma: 6,74 | Přečteno: 722x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Proč marxisté-leninisté podporují některé nesocialistické vlády?

Nepodléháme mylné představě, že by lidé jako Bašar al-Assad nebo Hassan Rouhani byli komunisté, neznamená to však, že to nejsou vůdcové progresivní, že nestojí na správné straně dějin a nepřispívají k oslabení imperialilismu.

5.2.2018 v 21:17 | Karma: 5,56 | Přečteno: 80x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Prof. Grover Furr Stalin a boj za demokratickou reformu (1. část)

Motto prof. Furra: Po dlouhou dobu jsem měl podezření, že verze sovětských historiků ohledně Studené války má vážné trhliny. Přesto JSEM VŠAK NEBYL PŘI NA TAKOVÝ ROZSAH LŽÍ, JÍMŽ JSEM SE DO TÉ DO TÉ DOBY UČIL JAKO FAKTŮM

11.1.2018 v 13:17 | Karma: 7,33 | Přečteno: 726x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Rozhovor mezi J. Stalinem a Royem Howardem

Dne 1. března 1936 poskytl soudruh Stalin rozhovor Roy Howardovi, spolumajiteli Scripps-Howardových novin Zdroj: Works, sv. 14 Vydavatel: Red Star Press Ltd., Londýn, 1978 Transkripce / značení HTML: Salil Sen pro MIA, 2008 Veřejná de

13.10.2017 v 22:49 | Karma: 7,84 | Přečteno: 473x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

II. internacionála (podle Slovníku vědeckého komunismu)

Předáci II. Internacionály přešli na SOCIÁLPATRIOTISTICKÉ, ŠOVINISTICKÉ POZICE. JEDINOU REVOLUČNÍ STRANOU ZŮSTALA BOLŠEVICKÁ STRANA V RUSKU.

2.6.2017 v 8:35 | Karma: 10,14 | Přečteno: 272x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Čínský Velký skok vpřed: Západní žáby skřehotají zděšením

Čínští pracující dosahují úrovně mezd přesahující platy zemí Latinské Ameriky. Mzdy v ČLR se blíží klesajícím platům migrujících obyvatel v zemích EU. V ČLR dělnické mzdy překračují platovou úroveň Argentiny, Kolumbie a Thajska.

24.4.2017 v 22:28 | Karma: 8,29 | Přečteno: 351x | Diskuse| Kultura

Lukáš Sluka

ZPRÁVA ZVLÁŠTNÍ KOMISE O KATYNI

Zpráva zvláštní komise pro zjištění a vyšetření okolností, za kterých byli německými fašistickými vetřelci postříleni v Katyňském lese zajatí polští důstojníci. Nakladatelství Svoboda v Praze 1945

19.3.2017 v 17:00 | Karma: 13,85 | Přečteno: 1047x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Hippolyte-Prosper-Olivier „Lissa“ L i s s a g a r a y - Dějiny Pařížské komuny z roku 1871

Hippolyte-Prosper-Olivier „Lissa“ L i s s a g a r a y Státní nakladatelství politické literatury Praha 1953 Pařížská komuna byla první proletářskou revolucí a prvou vládou dělnické třídy v dějinách lidst 18.března–25.května 1871

12.1.2017 v 0:00 | Karma: 9,30 | Přečteno: 308x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Maďarská republika rad, Bavorská republika rad a Slovenská republika rad

Maďarská komuna byla státem diktatury proletariátu trvajícím přes čtyři měsíce do srpna téhož roku na území Maďarska a jižní resp. východní části Slovenska

21.12.2016 v 14:46 | Karma: 9,15 | Přečteno: 650x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

V. I. Lenin PAMÁTCE KOMUNY

Po revoluci 18. března, když vláda p. Thierse prchla se svým vojskem, policií a úřednictvem z Paříže, stal se pánem situace lid a moc přešla do rukou proletariátu....

2.12.2016 v 15:21 | Karma: 7,04 | Přečteno: 145x | Diskuse| Občanské aktivity

Lukáš Sluka

V. I. Lenin Úkoly proletariátu v naší revoluci (Návrh platformy proletářské strany)

Prozatímní vláda stvrdila smlouvy uzavřené carismem, jenž staletí odíral a utiskoval více národů než jiní tyrani a despotové, jenž nejen utiskoval, ale i ostouzel a demoralizoval velkoruský národ a činil z něho kata jiných národů

30.9.2016 v 12:48 | Karma: 8,98 | Přečteno: 497x | Diskuse| Občanské aktivity

Lukáš Sluka

V. I. Lenin, Revoluční marxisté na mezinárodní socialistické konferenci 5. – 8. září 1915

Jediný směr v Internacionále, jenž po roce války vystoupil s jasnou rezolucí i manifestem vypracovaným na jejím základě a sjednotil důsledné marxisty Ruska, Polska, Lotyšska, Švédska, Norska, Švýcarska a Holanska, byl směr VKS (b)

29.9.2016 v 22:42 | Karma: 7,82 | Přečteno: 293x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Revoluční myšlenky: V. I. Lenin: Dubnové teze

Geniální plán Vladimíra Iljiče k uskutečnění přechodu od revoluce buržoazně demokratické k revoluci socialistické.

23.8.2016 v 22:22 | Karma: 9,49 | Přečteno: 462x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

V. I. Lenin Dopisy o taktice

Marxismus od nás vyžaduje co nejpřesnější, objektivně ověřitelné zvážení vzájemného poměru tříd a konkrétních zvláštností každé historické situace.

12.8.2016 v 0:00 | Karma: 9,72 | Přečteno: 338x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

V. I. Lenin, zkušenosti Pařížské komuny roku 1871

Marxova myšlenka tkví v tom, že dělnická třída musí rozbít, rozmetat „hotovou státní mašinerii“ a neomezit se na její prosté převzetí.

9.8.2016 v 15:00 | Karma: 12,06 | Přečteno: 597x | Diskuse| Ostatní

Lukáš Sluka

Róza Luxemburgová ŽIVOTOPIS

Róza Luxemburgvá spoluzaložila s Leo Jogichesem - Tyszkou (1867-1919), Franzem Mehringem, Klárou Zetkinovou a Karlem Liebknechtem Svaz spartakovců, z něhož se 1. ledna 1919 zformovala Komunistická strana Německa (KPD)

29.7.2016 v 14:10 | Karma: 16,15 | Přečteno: 864x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Katyň - Kampaň zahájena Goebbelsem

Zpráva Sovětské komise šetřící nacistické zločiny na sovětském teritoriu, vedené presidentem Akad. lék. věd Burděnkem kauzu Katyň objasnila. Zvěrskou likvidaci Poláků provedly německé bezpečnostní síly tak, aby svedly vinu na NKVD

21.5.2016 v 0:00 | Karma: 19,96 | Přečteno: 1997x | Diskuse| Osobní

Lukáš Sluka

Stalin a SSSR – mýtus a skutečnost

Mao Ce-tung řekl: „Gratulace Stalinovi znamená nejen plnou podporu jemu osobně, znamená především podporu kroku lidstva kupředu na cestu budování sovětské společnosti, podporu vítězícímu socialismu způsobem, jak ji vytyčil Stalin"

20.5.2016 v 13:37 | Karma: 17,24 | Přečteno: 3199x | Diskuse| Osobní

Lukáš Sluka

Poslední veřejný projev soudruha Josefa V. Stalina na XIX. sjezdu KSSS

Je chybou se domnívat, že naše strana, která se stala mohutnou silou, nepotřebuje podporu. To není pravda. Naše strana i naše země vždy potřebovaly a budou potřebovat důvěru, sympatie a podporu bratrských národů za hranicemi SSSR.

14.4.2016 v 0:00 | Karma: 13,38 | Přečteno: 715x | Diskuse| Osobní

Lukáš Sluka

Vietnam & trockismus

Čínští trockisté (jako trockisté z jiných zemí) nepředstavují žádnou politickou skupinu, ani politickou stranu. Čínští trockisté totiž nejsou ničím jiným, než bandou zločinců a loveckých psů japonského (i mezinárodního) fašismu.

4.4.2016 v 17:58 | Karma: 13,72 | Přečteno: 531x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Harpal Brar: Trockismus nebo leninismus

Trockismus je reakčním, kontrarevolučním a maloburžoazním pseudomarxismem s ultralevicovou a ultra-„revolučionářskou“ terminologii. Marxismu-leninismu je nesmiřitelně nepřátelský stejně jako je buržoazie nepřátelská proletariátu.

29.3.2016 v 16:14 | Karma: 11,26 | Přečteno: 2030x | Diskuse| Osobní

Lukáš Sluka

Rosa Luxemburgová Sociální demokracie a parlamentarismus (1904)

Pro SOCIÁLNÍ DEMOKRACI JE NEZBYTNÉ, aby v parlamentě neprováděla jen polt. opozici, ale ABY stále MOCNĚJI PROSAZOVALA svou HLAVNÍ TENDENCI: SNAHU O POLITICKÉ UCHOPENÍ MOCI PRLETARIÁTEM ZA ÚČELEM SOCIALISTICKÉHO PŘEVRATU!

17.3.2016 v 12:13 | Karma: 10,54 | Přečteno: 187x | Diskuse| Média