Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Róza Luxemburgová ŽIVOTOPIS

Róza Luxemburgvá spoluzaložila s Leo Jogichesem - Tyszkou (1867-1919), Franzem Mehringem, Klárou Zetkinovou a Karlem Liebknechtem Svaz spartakovců, z něhož se 1. ledna 1919 zformovala Komunistická strana Německa (KPD)

Róza Luxemburgová se narodila 5. března 1871 v Zamostí (Zamość v polské oblasti Ruska) jako nejmladší z pěti dětí. Protože jí hrozilo zatčení za revoluční agitaci, odjela v roce 1889, jako osmnáctiletá, do švýcarského Curychu. Za pobytu v Curychu pokračovala i ze zahraničí v revoluční činnosti při studiu politické ekonomie a práva; doktorát získala v r. 1889. Stýkala se  mnohými ruskými sociální demokraty (ještě v době před rozdělením SDDSR); mezi nimi i vůdčí členy strany: Georgijem Valentinovičem Plechanovem

a Pavlem Borisovičem Axelrodem.

Bylo to nedlouho předtím, než Luxemburgová vyjádřila ostré teoretické neshody s ruskou stranou, zejména k otázce polského sebeurčení: Luxemburgová věřila, že sebeurčení oslabí mezinárodní socialistické hnutí a poslouží pouze buržoazii k upevnění její moci nad nově nezávislými národy. Luxemburgová se v této otázce rozešla jak s ruskou tak polskou socialistickou stranou, které věřily v právo národnostních menšin na sebeurčení. Na druhé straně, Luxemburgová pomáhala vytvořit polskou sociálně demokratickou stranu.

V této době Luxemburgová potkala svého celoživotního partnera a soudruha Lea Jogichese, který byl vůdcem Polské socialistické strany. Zatímco Luxemburgová byla mluvčím a teoretikem této strany, Jogiches ji doplňoval jako stranický organizátor. Vytvořili osobní a politický vztah pro celý zbytek svých životů.

Luxemburgová zaměnila v r. 1898 Curych za Berlín a vstoupila do Německé sociálně demokratické dělnické strany. Brzy po vstupu již překvapovala svou skvělou a dovednou revoluční agitací i publikační činností. Nejdůležitější závěry tehdejší diskuse uvnitř německé sociální demokracie shrnula Róza Luxemburgová roku 1900 ve spise Sociální reforma nebo sociální revoluce(viz http://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=492981, v němž provedla nejen důkladnou, ale ve finále drtivou a nekompromisní kritiku Bernsteinovyrevize jádra Marxova revolučního učení!!!

Pro sociální demokracii jest mezi sociální reformou a sociální revolucí nerozlučná souvislost, neboť boj o sociální reformu jest jíprostředkem, ale sociální převrat účelem. Tyto dvě složky dělnického hnutí byly postaveny proti sobě teprve v teorii Eduarda Bernsteina, kterou vyložil ve statích „Probleme des Socialismus“ („Neue Zeit“ 1897 – 98) a hlavně ve své knize: Voraussetzungen des Sozialismus (Předpoklady socialismu, český překlad vyšel v Knihovně Samostatnosti.)Zdroj:http://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=492981

Róza Luxemburgová napsala v knize Sociální reforma nebo sociální revoluce: "Bernsteinovy názory jsou v nesmiřitelném rozporu s myšlením vědeckého socialismu. Bernstein pochybuje o Marxem vědecky zdůvodněném a tudž nutném vývoji kapitalistické společnosti i o tom, že lze přejít do řádu socialististického."Zdroj:http://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=492981

Toho času Luxemburgová bránila společně s Karlem Kautským Marxovy teorie proti reformistickému a oportunistickému revizionizmu v Německé sociálnědemokratické straně

(viz:Sociální demokracie a parlamentarismus, 1901) (http://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=499329)

Luxemburgová nesouhlasila s Leninovými názory na organizační výstavbu strany a v roce 1904 vydala "Organizační otázky ruské demokracie", v nichž polemizovala s Leninovým názorem na centralismus a tvrdila, že každá úspěšná revoluce, která užije této strategie, se vyvine v komunistickou diktaturu.

V roce 1905 se Luxemburgová stala redaktorkou novin SPDVorwärts a během revoluce v roce 1905 se Luxemburgová a Leo Jogiches vrátili do Varšavy, kde byli brzy zatčeni. V roce 1906 Luxemburgová zveřejnila své názory na revoluci v spise Masová stávka, politická strana a odbory. (viz Roza LuxemburgováMasová stávka, politická strana a odbory  http://www.dekomko.tode.cz/?p=320 Postupem doby publikovala díla Úvod do národního hospodářství a Akumulace kapitálu.

Revizionista Bernstein proslul svou nedůvtipnou větou: Hnutí je vším, konečný cíl ničím. Jeho názory odmítl kromě Rozy Luxemburgové v roce 1900 rovněž V. I. Lenin v knize Co dělat? vydané roku 1902.

Eduard Bernstein (1850-1932) byl politik a přední teoretik německé SPD, který se stýkal s Bedřichem Engelsem. V roce 1896 začal Bernsteinpublikovat články Probleme des Sozialismus (Problémy socialismu), v nichž žádal revizi základního postulátu socialismu, proletářské revoluce, a její nahrazení reformismem. Bernsteinovy texty vyvolaly obrovskou polemiku. Jeho názory odmítl kromě této brožury Rosy Luxemburgové Reforma nebo revoluce (1900) i V. I. Lenin v knize Co dělat? (1902). Bernstein byl v SPD praporečníkem revizionismu, který postavil proti Marxem požadované revoluci a prosazoval práci ve prospěch postupných reforem. Jeho ideoví oponenti, k nimž patřili například August Bebel, Karl Kautsky a Wilhelm Liebknecht, dosáhli v roce 1903 odmítnutí Bernsteinových názorů na drážďanském sjezdu SPD. Během první světové války zastával Bernstein pacifistické postoje.

Prakticky jest celá Bernsteinova teorie vlastně radou, aby se upustilo od sociálního převratu, konečného cíle sociální demokracie a udělal se ze sociální reformy místo prostředku třídního boje jeho účel!

To formuloval nejvýstižněji a nejpřesněji Bernstein sám, když napsal:

„KONEČNÝ CÍL, AŤ JAKÝKOLIV, MY NENÍ NIČÍM, HNUTÍ JEST MI VŠÍM!!!“

Zdroj:http://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=492981

se začala formovat Luxemburgové kypící revoluční agitace a publikační činnost. Hlavní závěry tehdejší diskuse v německé sociální demokracii shrnula v r. 1900 ve svém spiseSociální reforma nebo sociální revoluce (viz https://www.marxists.org/cestina/luxemburgova/1900/srefsrev/ch01.htm) zaměřeném proti oportunismu a revizionismu.

Levé křídlo německé sociálně demokratické strany bylo stejně jako Luxemburgová proti účasti Německa v první světové válce. V prosinci 1914, společně s Karlem Liebknechtem, Leo Jogichesem, Paulem Levim, Ernestem Meyerem, Franzem Mehringem a Klárou Zetkinovou vytvořili podzemní politickou organizaci s názvem Spartakusbund.

V roce 1915 Luxemburgová napsala velmi vlivný spis "Krize v německé sociální demokracii". Po berlínské demonstraci spartakovců proti válce konané 1. máje 1916 bylo několik z jejich vůdců, včetně Luxemburgové a Liebknechta, zatčeno a uvězněno. Čas ve vězení Luxemburgová využila k napsání díla "Ruská revoluce", kde kritizovala Lenina za použití diktátorských a teroristických metod ke svržení vlády v Rusku. "Nás teror nezlomil. Jak lze spoléhat na teror?"

Dne 13.ledna 1919, poté co bylo v Berlíně rozdrceno povstání Spartakovců, byla většina jeho vůdců zatčena. 16. ledna byla zatčena i Róza Luxemburgová společně s Karlem Liebknechtem a Wilhelmem Pieckem. Zatím co Pieckovi se podařilo utéct, byli Luxemburgová a Liebknecht zavražděni.

Po vraždách Luxemburgové a Liebknechta dne 15. ledna 1919 se Jogiches stal nakrátko předsedou KPD. Zanedlouho byl uvězněn a dne 10. března 1919 v Berlíně-Moabitu zavražděn, když se pokoušel objasnit vraždu Rózy Luxemburgové.

 

Autor: Lukáš Sluka | pátek 29.7.2016 14:10 | karma článku: 16,15 | přečteno: 864x
  • Další články autora

Lukáš Sluka

Karel Marx a Bedřich Engels Německá ideologie SVAZEK I

Kritika nejnovější německé filosofie Ludvíka Feuerbacha, Bruno Bauera a Maxe Stirnera Komunismus se od všech dosavadních hnutí liší tím, že provádí převrat všech dosavadních vztahů ve výrobě a ve společenských stycích.

21.6.2018 v 15:10 | Karma: 10,18 | Přečteno: 1353x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Andrej Iljič Fursov, STALIN A VÍTR DĚJIN

Stalin kdysi řekl, že po jeho smrti budou na jeho hrob nakydána kvanta hnoje, avšak vítr dějin je nemilosrdně rozmetá. Vše se událo přesně tak, jak vůdce předvídal.

11.5.2018 v 23:41 | Karma: 11,24 | Přečteno: 1046x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Soud s Gorbačovem

Tvrdit, že hospodářství SSSR bylo odsouzeno k nezdaru, znamená tvrdit, že ČLR k neúspěchu odsouzena nebyla. Když se ČLR z daleko horší pozice dokázala rozvíjet a postupovat vpřed, proč by to tedy nemohl dokázat i SSSR?!

24.4.2018 v 15:30 | Karma: 10,81 | Přečteno: 587x | Diskuse| Politika

Lukáš Sluka

Sýrie odsoudila útok USA, Francie a Britů v Radě bezpečnosti OSN

Syrský diplomat Al-Jaafari řekl, že nezákonná a Radou bezpečnosti OSN neschválená agrese měla zabránit OPCW v opakování mediálních lží vytvářených USA, Francií a Británií, použitých jako záminka k ospravedlnění útoku.

16.4.2018 v 18:13 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse| Občanské aktivity

Lukáš Sluka

A. I. Fursov Několik slov o J. V. Stalinovi - šokující pravda o Stalinovi

„Vím, že po mé smrti bude na můj hrob navršena hromada špíny, avšak vítr dějin ji nemilosrdně rozptýlí“

29.3.2018 v 9:50 | Karma: 20,07 | Přečteno: 3666x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

VIDEO: Italští poslanci se porvali kvůli vlajce, napadeného museli vyvést

13. června 2024  9:50

V italském parlamentu se ve středu strhla bitka. Desítky zákonodárců a parlamentních zřízenců se do...

Nový prezident Pellegrini jako první navštíví Česko, přijede 26. června

13. června 2024  9:36,  aktualizováno  9:49

Příští slovenský prezident Peter Pellegrini navštíví Česko při své první zahraniční cestě 26....

Kuriozita u čínské památky. Stopky vám spočítají dobu na WC. Kvůli bezpečnosti

13. června 2024  9:47

Čínské buddhistické jeskyně Jün-kang, které se pyšní 51 tisíci sochami vytesanými v 252 jeskyních,...

Lipavský s kolegy vyzval k rychlému omezení pohybu ruských diplomatů v Schengenu

13. června 2024  9:09,  aktualizováno  9:44

Lipavský a dalších sedm ministrů zahraničí z EU vyzvalo v dopise šéfa unijní diplomacie k rychlému...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 67
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 798x
Vietnamista-politolog, marxista-leninista, člen KSČM a Svazu mladých komunistů Československa, punk rock, ska, bolševický rap (Pablo Hasél, vážná hudba (Mozart, Vivaldi, Smetana, Dvořák, latinsko američtí bolševičtí folkoví zpěváci (Víctor Jara, Silvio Rodriguez, Ali Primera, Mercedes Sosa)