Jiří Herblich

Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.
  • Počet článků 327
  • Celková karma 3,13
  • Průměrná čtenost 119x

Seznam rubrik

Jiří Herblich

Nedělej nic co musíš, tato slova vytryskla z lidí

Dej na slova smíření, že co musíš je stejné jako je. Je to jen jiná varianta pochopení toho co znáš.

26.7.2023 v 19:27 | Karma: 5,08 | Přečteno: 124x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí svou činnost jako činorodost pochopí i svou část v Bohu

Kdo pochopí ten najde co hledal a to není to jen pochopení, ale i to co bylo na počátku, tedy ono nic co tvoří vše.

25.7.2023 v 19:22 | Karma: 5,77 | Přečteno: 70x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo je kdo, ten pochopí i tento text, který zjevuje pravdu o náboženství

Jediná je víra v Boha, který žije v nás. Vše ostatní je klam, který nás svádí z cesty...............

24.7.2023 v 19:17 | Karma: 8,14 | Přečteno: 159x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Láska není cílem, ale životem, proto je láska tím co je

Kdo pochopí lásku, pochopí vše, tedy i Boha. Pochopit lásku je tak těžký úkol, jako být jí..........

21.7.2023 v 19:13 | Karma: 0 | Přečteno: 81x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Vzájemnost určena pro další tisíciletí, bude to lepší svět?

Nedejte na pochopení, nedejte na sebe, tady a teď se tvoří to, co bude platit za hodně dlouhou dobu. Kdo si dá práci, může překonat svůj vlastní stín

20.7.2023 v 9:58 | Karma: 4,44 | Přečteno: 86x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jednání pokročilo tak, že i Bůh pojednání pojal jako memorandum víry

Kdo pochopí víru člověka najde květ, který není květem, ale vším co může víra obsáhnout. Tedy krásu i život ve své nejčistší podobě.

19.7.2023 v 9:56 | Karma: 0 | Přečteno: 68x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo by si pomyslel jaké téma se otevře „Co s kostely, které již netáhnou“

Naděje je poslední kapka v životě člověka, pokud i ta selže nastupuje zoufalství....................

18.7.2023 v 9:50 | Karma: 6,40 | Přečteno: 234x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Moudro spojené s vírou je mantra člověka, který ví

Kdo si posvítí na moudrost najde víru, kterou vše začíná. Proto dávejte víře co si zaslouží nebuďte skoupí.

17.7.2023 v 9:44 | Karma: 0 | Přečteno: 77x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Křesťanství je chiméra světa, které pomalu umírá, co bude pak

Kdo si pomyslel, že takové téma bude napsáno, kdo bude chtít pochopit víru v sebe i druhé, tomu je tato malá úvaha otevřená.

14.7.2023 v 9:37 | Karma: 6,31 | Přečteno: 209x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Když najdu perlu, co s ní udělám?

Tato perla je život, který žijete tím, že chápete Boha, který se ukrývá ve všem, co bdí.............

13.7.2023 v 9:32 | Karma: 0 | Přečteno: 85x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí onu vzájemnost najde život, který je životem všeho

Najde-li se člověk věřící, bude šťastný, že pozná onu vzájemnost. Jak to bude s ostatními, ukáže až čas.

12.7.2023 v 9:26 | Karma: 0 | Přečteno: 77x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Bude další systém lepší, než současný?

Jednej jako člověk a mysli jako Bůh. Tato slova jsou slovy člověka, který chápe víru jako poslání života.

11.7.2023 v 9:20 | Karma: 3,98 | Přečteno: 100x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Nadělit lidem poznání je jako dát jim hračku, kterou nemohou pochopit

Nedělej ze všeho vědu, poznání bylo a bude, tedy nezáleží kudy kráčíš, ale jakým způsobem...........

10.7.2023 v 9:13 | Karma: 0 | Přečteno: 89x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Poznej sám sebe, znělo jako odpověď života

Kdo pozná pramen života, najde vše, co život reprezentuje. Není to jen o životě, ale I o poznání, které bude korunou všeho.

7.7.2023 v 9:05 | Karma: 0 | Přečteno: 82x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo jednou pozná ono moře, pozná i to co je naším životem

Kdo si myslí, že moře je tu proto abychom se jezdili slunit, mýlí se. Moře je tu od toho aby nám naplnilo život poznatky sebe samých.

6.7.2023 v 9:00 | Karma: 0 | Přečteno: 75x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Být člověkem buduji svět, být Bohem buduji svět, kde je rozdíl?

Rozdíl je v tom, kdo jsem a co zastávám ve své víře, kdo pochopí víru pochopí i život ve své vzájemnosti.

5.7.2023 v 8:47 | Karma: 4,51 | Přečteno: 90x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Chtě nechtě musí člověk připustit, že jsou věci mezi nebem a zemí

Tou zemí jsme my všichni a zem je jako naše bytí. Kdo bude tápat pochopí až nadejde čas , který ukáže co je a není zemí.

4.7.2023 v 8:44 | Karma: 5,62 | Přečteno: 162x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo bude hledat změnu, najde ji. Kdo bude hledat stálost najde ji

Mezi těmito slovy se skrývá to co by jsme mohli, jen chtít, proto si přeji aby lidé nalezli to co hledají.

3.7.2023 v 8:37 | Karma: 3,91 | Přečteno: 99x | Diskuse| Politika

Jiří Herblich

Hledat lidství je jako hledat život

Kdo pozná lidství pozná i toho, kdo byl a nebyl, tedy poznatek je kompenzován tím čeho jsem nabyl..

30.6.2023 v 8:32 | Karma: 3,28 | Přečteno: 67x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Nedej nic na pochopení tohoto příběhu. Jsou i jiné příběhy.

Nebýt příběhu nezaznělo by tu nic o věčnosti. Taková síla vyvěrá jen z toho, co tvoří věčnost.......

29.6.2023 v 20:41 | Karma: 4,32 | Přečteno: 109x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jsou příběhy snadné, jsou příběhy tak obtížné, že i život jej nedokáže pochopit

Jedině člověk hloubavý objeví v tomto příběhu prazáklad všeho, co tvoří podstatu bytí...............

28.6.2023 v 20:34 | Karma: 3,67 | Přečteno: 93x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Ráno je koncert pro vědomé duše

Kdo pozná ráno jako dar života, pozná i zpěv ptáků jako poselství od Boha, který je a není..........

27.6.2023 v 20:28 | Karma: 5,12 | Přečteno: 106x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo by si pomyslel, že socialismus se může vrátit

Jednej jako člověk a buď člověkem, takto zní socialismus v tom co tvoří, tedy člověka...............

26.6.2023 v 20:25 | Karma: 10,52 | Přečteno: 628x | Diskuse| Politika

Jiří Herblich

Kdo pochopí člověka, pochopí i Boha, takto by nesl poznatek život

Jedině tím, že budeme jako ten kdo je a není, nabydeme důležitosti života. Proto přeji všem lidem to nejlepší ze sebe jako z nich.

23.6.2023 v 20:21 | Karma: 0 | Přečteno: 67x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo je kdo a jak poznat člověka

Nechtějte znát vše, protože Božství je o tom co činíte a ne o tom co víte. Víra a moudrost nesou plody jedině tehdy, pokud uvěříte pravdě, která je.

22.6.2023 v 20:18 | Karma: 3,21 | Přečteno: 122x | Diskuse| Ostatní