Jiří Herblich

Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.
  • Počet článků 326
  • Celková karma 3,13
  • Průměrná čtenost 119x

Seznam rubrik

Jiří Herblich

Kdo si dá práci pochopit reklamu, pochopí i život věčný, který je podoben reklamě na vše

Nedej se odbýt tím, že něco nechápeš. Reklama je o pochopení právě tohoto pochopení, že život je jako tento produkt, který je v nás a dokončuje to co žijeme.

20.6.2023 v 20:13 | Karma: 4,42 | Přečteno: 116x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Socialismus pro 21. století III.

Kdo pochopí člověka pochopí i jeho kroky, které se budou odvíjet od systému ve kterém žije..........

19.6.2023 v 21:11 | Karma: 5,08 | Přečteno: 306x | Diskuse| Politika

Jiří Herblich

Socialismus pro 21. století II.

Kdo pochopí člověka pochopí i jeho kroky, které se budou odvíjet od systému ve kterém žije..........

16.6.2023 v 21:00 | Karma: 4,24 | Přečteno: 232x | Diskuse| Politika

Jiří Herblich

Socialismus pro 21. století I.

Kdo pochopí člověka pochopí i jeho kroky, které se budou odvíjet od systému ve kterém žije..........

15.6.2023 v 19:54 | Karma: 5,23 | Přečteno: 251x | Diskuse| Politika

Jiří Herblich

Hledání středu je práce jako každá jiná, jen poznat ji jako práci, je jako být člověk

Takto vysoká slova musela zaznít, protože svět chce být poznán, proto konejte dokud je čas a nedejte se odbýt tím, že věci nemůžete pochopit. Čas je veliký učitel.

14.6.2023 v 19:25 | Karma: 4,72 | Přečteno: 79x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Neposlouchej nikoho, buď tím kdo jsi, tak zní odkaz Boha

Jednota v mozku je jako mozek sám. Kdo pochopí tuhle jednotu, pochopí jednotu skutečnou. Proto radím dívejte se na svět očima otevřenýma, protože jednota je tvořena skutečně vším.

13.6.2023 v 19:17 | Karma: 0 | Přečteno: 73x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo chce být láskou, staniž se jí

Jednota je láskou, která není láskou, ale příčinou všeho, proto odpověz na otázku lásky jiným druhem lásky, tedy vším.

12.6.2023 v 19:13 | Karma: 0 | Přečteno: 70x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí člověka pochopí i Boha, tedy že jedno je ve všem stejné

Kdo pokročil, člověk nebo Bůh? Oba pokročili tím, že uvěřili jeden druhému. Tímto bych uzavřel cestu víry a pokračoval cestou života.

10.6.2023 v 15:32 | Karma: 0 | Přečteno: 72x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí Boha pochopí i kvantovou teorii, která v sobě skrývá onu podstatu

Nebuďte lidmi, ale buďte těmi, co oblažují svět svoji vírou. Pro takové lidi bude svět skutečnou pohádkou.

9.6.2023 v 15:30 | Karma: 4,74 | Přečteno: 108x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jediné slovo a změní se svět, vyřkl Bůh

Jednání pokračuje tím co lidé dělají sobě, dělají i jemu, proto se čiňte poznat i jeho stránku protože ta rozhoduje o vašem životě.

8.6.2023 v 15:27 | Karma: 5,18 | Přečteno: 82x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí teorii kvant, pochopí jak funguje vesmír, který je vesmírem toho kdo je

Kdo pochopí tento článek, bude poznamenán tím, že pochopí i Boha, který dříme v nás.................

7.6.2023 v 15:23 | Karma: 5,77 | Přečteno: 149x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Stvořit svět znamená stvořit i život

Kdo pochopí nadpis, pochopí i život věčný, který je životem všech. Všech, kteří doufají a žijí jako ten kdo je poslal.

6.6.2023 v 14:09 | Karma: 4,89 | Přečteno: 88x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Resilience jako cesta ke štěstí?

Nedojdeš klidu dokud nepochopíš. Pak najdeš to co jsi hledal. Klid, který není klidem ale aktivní součástí života.

5.6.2023 v 14:06 | Karma: 4,93 | Přečteno: 91x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo by si pomyslel, že ekologie zachvátí celou společnost, která již není společností

Necháme na všech posouzení, jak se povedlo udělat celý článek, který buduje to, co by mohlo nastat, tedy být jako člověk, který věří.

2.6.2023 v 14:01 | Karma: 7,41 | Přečteno: 197x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí moudrost, pochopí i Boha

Jednání má další dějství, kolik jich ještě bude? Záleží na lidech co hledají, tito lidé jsou aktéry změny

1.6.2023 v 13:59 | Karma: 0 | Přečteno: 56x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jednou se probudíte ze sna a tím snem se stane holá skutečnost, která vytryskne z Vás

Kdo pochopí moudrost pochopí i stvořitele, který se do moudrosti odívá jako my do šatů lidských.....

31.5.2023 v 13:49 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Co přinese dnešek?, přinese poznání druhého dne

Nedej se odbýt a jednej jako člověk, který hledá sám sebe. Tímto by se dal charakterizovat život....

30.5.2023 v 13:31 | Karma: 0 | Přečteno: 62x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Téma štěstí, která není štěstím, ale poznáním štěstí

Kdo buduje štěstí tady na zemi, tomu se ho nebude dostávat tam odkud přišel, proto si štěstí važte a neplýtvejte jím, protože je to esence života.

29.5.2023 v 13:26 | Karma: 0 | Přečteno: 59x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Poznatek víry, jsem ve víře, nebo víra je ve mně?

Kdo pochopí víru najde základ pro další činnost, proto se nebojte víry, je to skutečný základ všeho.

26.5.2023 v 13:25 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Půda jako základ života? ale jak se k ní chováme, tak to tak nevypadá

Nedbej úhony, která přísluší člověku, který neví. Buď člověkem který je ošlehaný životem a Ví.......

25.5.2023 v 13:21 | Karma: 5,92 | Přečteno: 79x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Být včelou, změním svět

Nedej se na tuto rovinu bytí, ale pochop, že malým to začíná a velkým končí. Tohle poznání udělá každý člověk.

24.5.2023 v 13:19 | Karma: 0 | Přečteno: 84x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí slovo, dalo by se říci, že pochopí i Boha

Jednej jako člověk, který našel to co ztratil, tedy vědomí dobrého i zlého, kdy dobré je naším slovem.

23.5.2023 v 13:14 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo chápe moc na zemi jako světskou, ten se mýlí. Je to moc lidí nebo Boha?

Kdo chápe moc, jako vědění, ten ví o čem bude tento článek, protože vědění je moc, která udělá člověka větším než je, pokud zůstane se svým stvořitelem.

22.5.2023 v 13:10 | Karma: 0 | Přečteno: 63x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jednej jako správce s tím co máš, tohle je základní pravidlo stvoření

Nikdo nebude zklamán, když bude jako správce toho, kdo jej poslal, proto se čiňte poznat z jeho světa co nejvíce.

19.5.2023 v 13:08 | Karma: 4,33 | Přečteno: 94x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Nikoho nenecháme na pochybách, že systém je na konci s dechem, co bude dál?

Nedejte se opít rohlíkem a dejte všemu co si zaslouží, jen tím dodáte životu naději, která bude nadějí nás všech.

18.5.2023 v 12:56 | Karma: 16,77 | Přečteno: 508x | Diskuse| Ostatní