Jiří Herblich

Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.
  • Počet článků 327
  • Celková karma 3,22
  • Průměrná čtenost 119x

Seznam rubrik

Jiří Herblich

Být mladý, obrátím své kroky k tomu, kdo je i není

Nehledám, ale jdu. Těmito slovy budu provázet dobu, která se nazývá zlomová a lidé budou oklamáni jako mnohokrát, protože nenašli, co najít měli, tedy Božství v sobě i v mé maličkosti.

8.4.2024 v 10:33 | Karma: 4,94 | Přečteno: 127x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Na úvod předestírám toto: slovy nebudete trpět, ale penězi

V nadcházející době nás čeká mnoho změn, kdy jedna ze změn bude to, že peníze již nebudou těmi, jak je dnes znáte.

4.4.2024 v 6:28 | Karma: 7,26 | Přečteno: 243x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Obyčejná úvaha nad životem, jaký je

Kdo pozná život, pozná i pravdu, která se skrývá ve všem, že život je tím nejvyšším, co nám bylo svěřeno, a to nejen nám, proto pochopte život jako jeden a buďte životem.

3.4.2024 v 14:24 | Karma: 5,47 | Přečteno: 141x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Zemědělství je obor, který nestudujeme, ale žijeme

Kdo najde v tomto oboru život, ten bude životem pro druhé, protože životem vše počalo právě v půdě, která vydala život svůj pro Vás.

2.4.2024 v 10:53 | Karma: 7,33 | Přečteno: 193x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Slovo, které radí člověku je Božské tím, že chápe princip Božství

Kdo najde slovo své jako Božské tím, že uvěří. Ten najde slovo společné jako svoje a bude to slovo Boha v člověku.

28.3.2024 v 6:28 | Karma: 4,77 | Přečteno: 111x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Po připomínkách, přináším zprávu o tom, co bude.

Nedívejte se na budoucnost jako neměnnou položku, však lidé pochopí, když jim půjde o život, někdy i dříve, proto počkejme, protože věci musí být horší, aby bylo opět lépe.

25.3.2024 v 10:33 | Karma: 7,59 | Přečteno: 233x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Je bohatství stigmatem, nebo burza je stigmatem všeho?

Poznejte burzu jako stigma společnosti, společnosti, která se nemůže vymanit ze ztráty svého bohatství tím, že by burzu zavřela a obnovila rovnováhu na trhu.

21.3.2024 v 9:29 | Karma: 5,70 | Přečteno: 170x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Oslava Velikonoc, není jen oslavou

Kdo najde v oslavě Pána, který vede svět, ten najde život jeho, jako svůj. Těmito slovy předávám slovo dalším, kteří dávají životu, co mu přísluší.

18.3.2024 v 7:36 | Karma: 0 | Přečteno: 114x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Byla doba, kdy drogy byly tabu

To tabu znamená, že byly určeny vyvolencům, kteří věděli, jak s nimi naložit, přitom dnešní doba si říká o výprask proto, že nechápe nic z toho.

15.3.2024 v 6:30 | Karma: 5,45 | Přečteno: 291x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Práce je moudrost, či moudrost je prací?

Poznat práci jako moudrost, může jen ten člověk, který vykoná poznání Boha v sobě. Bez tohoto Božství, nejde nalézt moudrost v práci a práce bude tak ponížena.

14.3.2024 v 7:27 | Karma: 4,89 | Přečteno: 122x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Navzdory světu, jdeme dál, ale to jití má jednu podobu

Kdo pochopí toto jití jako život a otevře se mu, ten nalezne v útlaku život, který nebude jen jeho životem, ale životem všech. Posvěcená slova, posvětí ty, co uvěří.

13.3.2024 v 15:23 | Karma: 4,20 | Přečteno: 138x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Nehledíc na počasí tvořím, a to počasí je v nás

Kdo hledá moudrost, vytvoří o moudrosti svůj názor tím, že pochopí Božství, které bytuje ve všem. Takové Božství vytvoří klíč k životu, který žijete.

8.3.2024 v 8:53 | Karma: 4,58 | Přečteno: 133x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Slova jako moudrost a láska znamenají pokrok, kdo je však takto i chápe?

Slova, nejsou slovy Boha, ale člověka, který poznal Boha. Tímto pochopte tento text a tímto pochopte i své rozhodnutí života.

4.3.2024 v 11:26 | Karma: 0 | Přečteno: 138x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Hledejte moudrost v otázkách Božství a naleznete moudrost života projeveného

Jedná-li člověk moudře, jedná s mírou Božskou, která bytuje v nás. Moudrost se skrývá a vytváří závoj, který zahaluje celého člověka a to proto, aby moudří lidé byli chráněni od života, který plyne z nevědomosti.

29.2.2024 v 7:07 | Karma: 0 | Přečteno: 134x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Obyčejný den, kdy se nic neděje, nebo je to den, kdy se děje vše?

Kdo najde v každém dni změnu k lepšímu, i přes zmar, který panuje. Ten vyroste do velikosti Boha, který říká: Najdete-li v takovém dni sebe i mne, najdete vše jako jedno.

26.2.2024 v 6:30 | Karma: 4,02 | Přečteno: 118x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo nalezne víru, nalezne i odpuštění

Jediné slovo o odpuštění je slovem mým, tedy Boha, který žije ve světě jako vy. Tedy dávejte všemu, co si zaslouží podle kvítku, který roste v nás, oběma.

22.2.2024 v 8:12 | Karma: 0 | Přečteno: 128x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Peníze skloňované všemi, však co znamenají doopravdy?

Nikdo nepochopí peníze, když nepochopí jejich význam, ten není v hromadění, ale možnosti směny. Toť celé.

21.2.2024 v 6:36 | Karma: 5,83 | Přečteno: 192x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Na počátku stálo nic, které vytvořilo vše, co je ono nic?

Kdo nabyde důležitosti bude oním nic, které vyvěrá ze všeho jako vše. Takto se dá charakterizovat vše. Počátek střídá poznání a to vše je ničím.

19.2.2024 v 6:41 | Karma: 0 | Přečteno: 130x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Bylo slovo řečené i poznané, a co my lidé, co budeme. Budeme oním slovem?

Kdo najde moudrost ve slově jako počátku, ten najde moudrost ve všem, proto postupujte moudře se slovy a to tak, že každému dáte co mu zaslouží, tedy i slovem.

14.2.2024 v 14:49 | Karma: 5,02 | Přečteno: 139x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jednej jako ten, kdo nalezne moudrost ve všem

Kdo najde skutečnou moudrost uvědomí si život, proto si přejte poznat moudrost, protože po poznání moudrosti, poznáte život v celé jeho šíři i kráse.

13.2.2024 v 10:34 | Karma: 4,32 | Přečteno: 107x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Nehledejte pohádky v televizi, ale v životě

Kdy pohádka je tvořena vaším životem a to tak, že chápete svoji úlohu, jako by to byla úloha toho, kdo vás poslal. Těmito slovy se tvoří ona kostra pohádek, kterou naplňujete.

12.2.2024 v 10:08 | Karma: 3,52 | Přečteno: 92x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Na samý závěr mám prosbu, nedějte věci horší

Kdo najde perlu života v právě tento čas, ten najde i to co znamená pro život. Takový život pak je životem toho, kdo nás poslal a lidé poznají dary o kterým se nikomu ani nezdá.

8.2.2024 v 7:59 | Karma: 4,69 | Přečteno: 91x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Jednota všeho, je možná?

Kdo hledá jednotu, nalezne sám sebe jako jednotu toho, kdo ho poslal. Taková jednota bude vytvořena po tom, co pochopí ono Já, které tvoří jednotu

7.2.2024 v 9:26 | Karma: 0 | Přečteno: 76x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Slova zní vznešeně, ale co duše?

Kdo najde duši, najde i slova, která ji dokáží dodat co potřebuje. Je jen na vás, čeho chcete dosáhnout, jestli oslavu ducha, či hmoty.

9.1.2024 v 8:36 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Diskuse| Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pozná duši, nalezne vše co nalézt má

Nehledíc na život, který jako lidé žijem, nalezneme to co nalézt máme, přesto kvalita nalezeného je různá. Záleží na výšce a hloubce duše, která udělá poznání života.

8.1.2024 v 8:29 | Karma: 5,94 | Přečteno: 80x | Diskuse| Ostatní