Martin Pinc

Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."

Martin Pinc

Klamavá reklama na Idnes propaguje dumping

Jako praktikující architekt sleduji mimo jiná periodika i rubriku Bydlení na Idnes. Někdy tam jsou publikovány zajímavé stavby, jindy se ale divím, z jakého důvodu jsou ty či ony vily či rodinné domy předváděné, a tak trochu podezřívám redakci, že jde o domy nějakých známých či jiných subjektů tak či onak spřátelených s redaktory této rubriky. Čas od času se tu najde i tzv. komerční příloha, v níž je při použití grafického řešení, jenž se nijak neliší od běžných článků v této rubrice, čtenářům dávkována někdy velmi zavádějící reklama.

1.11.2012 v 9:00 | Karma: 13,56 | Přečteno: 1034x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

„Dejme barvy dohromady“

Pod tímto sloganem se koná letošní Prague Pride. Můj přítel Václav Lamr, evangelista, křesťanský výtvarník a autor mnoha textů, básní a aforismů se zamyslil nad biblickým významem jednotlivých barev duhy v následující úvaze:

15.8.2012 v 19:00 | Karma: 13,06 | Přečteno: 1366x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Poselství bible

Mnoho lidí se v průběhu dějin domnívalo, že různými argumenty zneváží či zesměšní bibli a její poselství lidem od živého Boha, a až ji definitivně znemožní, bude slovy K. Marxe jako nepotřebná vyhozena na „smetiště dějin“. Těch, kteří „dokazují“ její nepravdivost, či že obsahuje podvrhy a smyšlenky, se i dnes najde mnoho a mnoho. Často je jimi „dokazováno“, že příběhy, popsané v knihách Bible se nikdy nestaly (nebo staly úplně jinak), že postavy v ní uvedené nikdy ve skutečnosti nežily, a nejčastěji, že jde o plagiáty, že bible obsahuje jen špatné opsání nějakých jiných starších mýtů či příběhů. V tomto „očistném díle“ bylo a je zapojeno rovněž mnoho teologů, zejména v období rozmachu pozitivistické vědy 19. století, různí učenci a „badatelé bible“, kteří zpochybňují Ježíše a bibli se ale najdou i dnes.

28.6.2012 v 8:00 | Karma: 17,06 | Přečteno: 1443x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Příběh bezpráví – Josef Korbel

27. červen je oficiálně Dnem památky obětí komunistického režimu. Tohoto dne byla popravena Milada Horáková, která se tomuto totalitnímu zřízení stavěla aktivně na odpor. Chtěl bych přispět k uctění památky všech obětí komunistické ideologie vzpomínkou na mimořádného člověka, který byl zatčen, vězněn a mučen v kriminále jen proto, že byl aktivním křesťanem. Už to představovalo pro komunisty těžký zločin.

27.6.2012 v 11:00 | Karma: 17,90 | Přečteno: 2644x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Kde je centrum křesťanství?

Centra většiny světových náboženství zůstala tam, kde tato náboženství vznikla. Islám měl svůj počátek v Arábii, Mecce, a Blízký východ zůstává i dodnes hlavním střediskem islámu. Buddhismus vznikl na Dálném východě a dodnes tam leží jeho duchovní centrum. Stejné je to i s hinduismem – zrodil se v Indii a dodnes tam je jeho středisko. Centrum křesťanství se naproti tomu stále přesouvá, stále putuje.

19.6.2012 v 18:05 | Karma: 17,50 | Přečteno: 1628x | Diskuse| Ostatní

Martin Pinc

Tajný prostor Jáchymov

Tak se jmenuje kniha historiků Karla Kaplana a Vladimíra Pacla z roku 1993. Protože je dávno rozebraná, je dosti obtížně k sehnání v tištěné podobě, na internetu ji ale lze najít. Zdroje, ve kterých lze prostudovat její obsah, referující o brutalitě komunistické moci, jež se projevila m.j. posíláním politických vězňů do koncentračních táborů na nucené práce v uranovém průmyslu, jsou pro zvídaného čtenáře snadno přístupné. Přestože byla tato kniha zpracována seriozními vědci a existuje množství dalších pramenů, například vzpomínek bývalých vězňů, přetrvává i u nás mezi určitou skupinou lidí názor, že si tyto stovky, ba tisíce svědků vymýšlí a že realita byla jiná. Člověk až má z jejich příspěvků na internetu dojem, že tito muklové snad jezdili do lágrů za odměnu jako do nějakého rekreačního zařízení.

27.5.2012 v 18:30 | Karma: 15,34 | Přečteno: 1640x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Myšlenkový svět stavitelů mariánského sloupu

Podle prohlášení pražského primátora B. Svobody (deník Metro 7.5.2012) má být obnoven historický vzhled Staroměstského náměstí. Deník Metro: „Prvním krokem k návratu historické podoby náměstí je obnova barokního mariánského sloupu, stavby, která v historii vyvolávala ještě větší kontroverze než samotná dostavba radnice.“ Jeho obnova je předmětem vzniku a činnosti Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tato společnost se na svých webových stránkách snaží převědčit čtenáře, že své úsilí o „znovupostavení sloupu chápe také jako duchovní symbol obnovy národa v situaci znovunabyté svobody. Obnova sloupu má být dle našeho prvního čestného předsedy kardinála Františka Tomáška činem smíru a vzájemné tolerance.“ Skutečné cíle a záměry, spojené s opětovným vztyčením sloupu ovšem skrývá. Přesto není vůbec těžké jim porozumět jako „zbožné lži“, jejich záměry jsou totiž zřetelně čitelné z webových stránek Měsíčníku České misie v Chicagu „Hlasy národa“, na něž Společnost pro obnovu sloupu odkazuje.

14.5.2012 v 9:30 | Karma: 17,36 | Přečteno: 1795x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

O romské identitě (existuje vůbec?)

Několik posledních článků redaktora MF Dnes Patrika Bangy vyvolalo velký rozruch nejen mezi čtenáři blogů na Idnes. Pan Banga v podstatě obvinil český stát z toho, že způsobil současnou vysokou kriminalitu romského etnika u nás tím, že neřešil jeho zaměstnanost. Z jeho článků rovněž vyplynulo, že by zřejmě přivítal státní paternalismus, tj. aby stát vzal do vlastních rukou nejen péči o vzdělání, ale rovnou výchovu svých občanů jako takovou. Pravděpodobně mu ale vůbec nedochází, že taková forma státního paternalismu je obvyklá jen v totalitních společnostech – a je lhostejné, jsou-li založené na bázi komunismu, fašismu, nebo národního socialismu (případně na nějaké náboženské doktríně, jako státy, v nichž je povinné jediné státní náboženství, jako tomu bylo v katolických zemích pod nadvládou Habsburků v 17. a 18. století či dodnes v islamistických státech afrického Sahelu či Blízkého Východu). Je tedy na místě otázka – chtěl by pan Banga, aby se u nás obnovila totalitní společnost?

8.5.2012 v 13:30 | Karma: 18,53 | Přečteno: 2158x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

1 máj 1890 a 1980

Mladší generace si dnes už ani neumějí představit, jaký byl život v naší zemi v éře „reálného socializmu“. Že mohla být doba, kdy se nemohlo ani otevřeně mluvit o problémech ve společnosti, natož kritizovat svou vládu. Pokud si totiž někdo dovolil říci něco jen trochu mimo „oficiální linii strany“, ztratil přinejmenším jakoukoli šanci se profesionálně uplatnit. Nebylo tedy možné, že by tehdy mohla oficiálně vyjít kniha „Do posledního dechu!“, kterou proto jen jako samizdat vydal můj tchán, profesor českého jazyka a literát Miloš Hoznauer v roce 1983. Rozhodl jsem se s jeho svolením publikovat na svém blogu následující text z tohoto výboru krátkých próz - "1. máj 1890 a 1980". Text fiktivně uvádí kovaný komunistický „editor“ (lze si maně vzpomenout např. J. Kojzara z Rudého Práva):

1.5.2012 v 9:00 | Karma: 13,39 | Přečteno: 1607x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Škaredý Škárka, prolhaná Kočí, naivní Bárta a trapný Kmenta

Jsem docela perplex ze způsobu, jak „investigativní novinář“ Mladé fronty Dnes Jaroslav Kmenta dokáže zcela přeznaménkovat a zrelativizovat průběh a výsledky soudního přelíčení v kauze Bárta – Škárka. Znovu a znovu (s vpravdě goebbel-sovskou vytrvalostí) je schopen ukazovat na Jana Bártu jako na hlavního ničemu na naší politické scéně. Naposledy ve včerejším komentáři „Sonda do hlubin Bártovy duše. Proč se nevzdá svého vlivu?“ uveřejněném na iDnes.

17.4.2012 v 16:00 | Karma: 24,57 | Přečteno: 1624x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Boží prorok v pohanských Čechách

Včera tomu bylo už 10 let, co k Pánu odešel Zdeněk Bonaventura Bouše, pro přátele „Bony“, františkánský mnich, teolog, liturgista, historik umění a kazatel, který svými „buřičskými“ a kritickými postoji a názory po několik desetiletí „čeřil vodu“ v dosti zahnívajícím rybníce, ve který se ve 20. století proměnilo křesťanství v Čechách. Jeho postoje a názory byly nevhod jak komunistické moci, tak církevním strukturám; proto byl na dlouhá léta zbaven státního souhlasu k vykonávání duchovní služby a k úlevě části vrchnosti své církve se poté „uklidil“ mimo hlavní město. Přesto byli jeho charismatickou osobností formováni či ovlivněni významní křesťanští činitelé, teologové i laici, mezi mnoha jinými např. Václav Malý, Tomáš Halík či Jan Heller. Já sám mohu jen s velikou lítostí konstatovat, že jsem promeškal možnost tohoto vyjímečného „muže bolesti“ poznat osobně. Předkládám tedy čtenářům tohoto blogu alespoň výňatky z jeho textů a vzpomínky jeho přátel, jak jsou zaznamenány v knize Bonaventura Bouše, Odkaz a vzpomínky (Vyšehrad, 2009).

17.4.2012 v 11:00 | Karma: 16,81 | Přečteno: 1388x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Poděkování za veto prezidentu Klausovi

Strana Zelených dlouhodobě vystupuje proti prezidentu Klausovi a zejména její předseda Liška na něm nenechá nitku suchou. Soudě podle jeho publikovaných názorů je Klaus ztělesněný ďábel, arcilotr, který může za vše špatné v naší zemi, a který proto principiálně není schopen udělat něco dobrého a prospěšného. V této souvislosti není divu, že i v případě, že prezident učiní rozhodnutí, které je v souladu se zájmy Zelených, přejde tuto skutečnost (včetně spřátelených většinových médií) mlčením. Mám na mysli jím vetovaný návrh zákona o podporovaných zdrojích energie.

24.3.2012 v 12:30 | Karma: 21,23 | Přečteno: 1631x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Martin Pinc

Na okraj hnutí Holešovská výzva

„Holešovská výzva protestuje proti demokratickému systému jako takovému, uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). V souvislosti s Výzvou se konalo v poslední době několik protivládních demonstrací, jichž se zúčastnily tisíce lidí. Kalousek se do organizátorů pustil hodně tvrdě, když jejich snění o "novém řádu" přirovnal k plánům Adolfa Hitlera.“ (Novinky.cz) Václav Lamr, jehož myšlenky s jeho souhlasem přetiskuji, napsal na toto téma následující komentář:

20.3.2012 v 16:30 | Karma: 15,55 | Přečteno: 1287x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Přání k novému roku

Nikdo nemůže s určitostí říci, co ho čeká v příští minutě, natož v celém roce. Někdo říká, že věří sám sobě a spoléhá na vlastní síly a schopnosti, jiný hledá svou budoucnost ve hvězdách či jiných věšteckých metodách či technikách. My, kteří jsme uvěřili Ježíši Kristu, o sobě dobře víme, nejsme o nic lepší, než ostatní lidé - jsme stejně slabí a smrtelní, stejně vydaní na pospas okolnostem - nejsme páni svých životů. Přesto smíme věřit a radovat se, že náš život má smysl a cíl, k němuž směřujeme. Přejeme proto všem, aby našli cestu do "Božího odpočinutí". "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (sv. Pavel). I o tom je naše rodinné PF pro rok 2012:

31.12.2011 v 23:34 | Karma: 11,87 | Přečteno: 1500x | Diskuse| Osobní

Martin Pinc

Pravda Boží vítězí

O pravdě se v poslední době hodně mluví, zejména v souvislosti s úmrtím Václava Havla, jenž zdůrazňoval svou bytostnou potřebu "života v pravdě". Mnozí ale namítají - co to vůbec pravda je, tvrdí, že je to zcela relativní, proměnlivý pojem. Můj přítel Václav Lamr, evangelista, křesťanský výtvarník a „člověk s vizí“, je autorem mnoha podnětných aforismů, básní, úvah a článků. Před několika dny mi zaslal zamyšlení o tomto tématu, které mne velmi zaujalo, takže je zde s jeho svolením uveřejňuji.

29.12.2011 v 18:00 | Karma: 20,18 | Přečteno: 2263x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Kauza Dobešova diplomka

Čilí novináři MFDnes nám před několika dny přinesli toto horké téma: „Krátce poté, co ministr školství Josef Dobeš prohlásil, že bakalářem může být i mentálně retardovaný jedinec, nechala MF DNES několik odborníků, aby zhodnotili jeho diplomovou práci. Odborníci, aniž by věděli, kdo je autorem, našli řadu nedostatků.“ Co se nám MFDnes snaží naznačit? Asi to, že rovněž ministr školství Dobeš patří mezi mentální retardy, jimiž tak pohrdá.

25.11.2011 v 8:30 | Karma: 20,05 | Přečteno: 1359x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Varování před světovým ekonomickým kolapsem

Uplynulo už téměř 40 let od chvíle (v roce 1973), kdy kazatel David Wilkerson uveřejnil své proroctví o katastrofální krizi, která zasáhne celý svět. Nebyl však schopen uvést dobu, kdy tento kolaps má nastat a několikrát se ve svém odhadu zmýlil. V poslední době jsem ale stále intenzivněji veden k tomu, abych se k tomuto proroctví vracel. Jsem totiž přesvědčen, že nyní již zažíváme první fázi této krize a pokládám za svou povinnost publikovat toto varování o kolapsu světové ekonomiky před velkým soužením, které zakrátko dolehne na celý svět.

8.10.2011 v 11:11 | Karma: 24,28 | Přečteno: 3207x | Diskuse| Ekonomika

Martin Pinc

Jaké je duchovní pozadí Václava Havla?

Literát a historik Martin C. Putna, jenž letos v létě na pochodu Prague Pride hrdě nesl transparent s nápisem Katolické buzny zdraví Bátoru, napsal před nějakým časem, v době, kdy byl ředitelem Knihovny Václava Havla pozoruhodný spis Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. V této knize na svého idola možná prozradil více, než musel. Především analýza životního směřování jeho předků ukazuje s nečekanou závažností o tom, jaká myšlenková východiska a duchovní dědictví (nebo možná spíše zátěže) po nich Václav Havel převzal.

5.10.2011 v 11:00 | Karma: 22,39 | Přečteno: 2861x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Havlova knihovna vs. dům čp. 1601

Naše veřejnost je médii velmi podrobně informována o vývoji kauzy čp. 1601, významné stavby arch. B. Kozáka z přelomu 20. a 30. let 20. století na rohu Václavského náměstí. Tento dům má být zdemolován a na jeho místě má být postavena ultramoderní novostavba. Významné kulturní osobnosti sepsaly petici za její záchranu, za jeho zachování bojoval rovněž Václav Havel – ten dokonce v otevřeném dopise, jejž poslal ministrovi Besserovi. "Vážený pane ministře, dovolte mi, abych veřejně vyjádřil svůj smutek nad souhlasem, který jste dal ke zbourání domů na Václavském náměstí. Ještě větší než má lítost z bourání je můj strach z obludy, která bude na místě zbořených domů stát. Vím, že na tom nic nezměním, ale zároveň cítím povinnost se ozvat a sdělit Vám svůj názor. Váš Václav Havel," napsala bývalá hlava státu ministrovi.

3.10.2011 v 20:00 | Karma: 21,20 | Přečteno: 1485x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Reformace nebo islamizace

President Václav Klaus při návštěvě Svatováclavské pouti velmi naléhavě volal po uchování tradičních hodnot, jež vždy byly základními pilíři identity našeho národa a potažmo celé Evropy. "Při pohledu kolem sebe vidíme, že 'pokrokáři' všeho druhu vedou soustavný a stále nezakrytější útok na naše tradiční společenské hodnoty a ctnosti. Vlastenectví je vydáváno za šovinismus. Demokratický stát za překonanou instituci, která má být obětována ve prospěch nadstátních uskupení, která nikdy nemohou získat demokratickou legitimitu," prohlásil mimo jiné prezident.

2.10.2011 v 20:45 | Karma: 21,57 | Přečteno: 1514x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Má cenu bránit pravdu až ke smrti?

Dvaatřicetiletý křesťanský pastor Júsef Nadarchání čelí v Íránu trestu smrti kvůli odpadlictví od islámu, píše se v IDnes. Na své křesťanské víře trvá, i když mu za to hrozí oběšení. Protestantský kněz už třikrát odmítl nabídku soudu a své rozhodnutí konvertovat neodvolal.

30.9.2011 v 14:40 | Karma: 17,68 | Přečteno: 1138x | Diskuse| Média

Martin Pinc

Hlas volajícího na poušti

President Václav Klaus přednesl během své návštěvy USA ve Washingtonu významný projev, ve kterém jasně definoval nebezpečí, kterému čelí dnešní svět. Jeho obsah je k dispozici v tištěných médiích i na internetu, já bych se ale chtěl dotknout způsobu, jak byl jeho projev našimi médii okamžitě desinterpretován. Server Aktuálně.cz např. uvedl jeho projev pod titulkem „Bojte se nesvobody a homosexualismu, řekl Klaus Americe“.

20.9.2011 v 10:30 | Karma: 27,13 | Přečteno: 1828x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Tlachy místo informací

Kolega F. Matějka se včera na svém blogu velmi opatrně vyslovil k faktu, že způsob, jakým se provádí denní výběr článků na téma romské otázky je velmi stranický a upřednostňuje levicové tlučhuby a demagogy. Omlouval při tom redaktory blogu Idnes, že na toto médium svém soukromém kyber prostoru má přirozeně právo takové selekce provádět. Jenomže tento trend se netýká jen Idnes a jen blogerů – a jen romské otázky. Až na výjimky většina hlavních zpravodajských serverů na svých stránkách dává přednost tlachům, klepům, bulvárním senzacím, někdy až dezinformacím před skutečně seriozní novinářskou prací a vyváženým informováním. Kdysi v době vlády jedné strany bylo mezi lidmi populární úsloví „Lže, jako když Rudé Právo tiskne“, dnes se bohužel tento způsob informování může vztáhnout na většinu našich médií – ať už tištěných, nebo internetových.

16.9.2011 v 9:15 | Karma: 29,94 | Přečteno: 1456x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Demonstrace za Izrael a konspirační teorie

Včera jsem ze zúčastnil pražské demonstrace, podporující stát Izrael a jeho nesouhlas jednostranným vyhlášením samostatného státu Palestina a jeho přijetím za člena OSN na 66. zasedání Valného shromáždění OSN. V této souvislosti jsem se v poslední době (dokonce v křesťanských kruzích) setkal s názory, že se o situaci na Blízkém východě netřeba zajímat a že je chybou, se když pravicově, či konzervativně smýšlející člověk angažuje ve prospěch demokratického státu Izrael.

14.9.2011 v 12:15 | Karma: 22,84 | Přečteno: 1218x | Diskuse| Politika

Martin Pinc

Pouť do Ochranova

Minulý týden jsme se dvěma přáteli – spolužáky - ze školy architektury na AVU Davidem a Pavlem - projížděli na kolech křížem krážem Horní Lužicí. Tahle tradice letních cyklistických výletů je stará téměř třicet let – zatímco já jsem z pelotonu na 25 let vypadl a vrátil se do něj až před čtyřmi lety, David a Pavel se poctivě vypravolali každoročně 1. srpnový týden na nové a nové výpravy po našich krajích i blízkém cizozemsku. Jedním z našich hlavních letošních cílů (kromě různých architektonických skvostů, památek a pěkných krajinných oblastí) bylo útočiště moravských exulantů v 18. století v Horní Lužici, Ochranov – Herrnhut. Je to úžasné místo, které vzniklo především zásluhou dvou mužů: českoněmeckého exulanta Kristiána Davida a zdejšího zeměpána – hraběte Mikuláše Zinzendorfa. Přespali jsme tam v Ježíšově domě, což je místo, kde se obnovuje stará modlitební tradice obnovené Ochranovské Jednoty bratrské. Další den jsme strávili návštěvami památných míst a budov městečka a pociťovali přitom pozoruhodnou a silnou duchovní atmosféru tohoto místa.

12.8.2011 v 17:00 | Karma: 10,89 | Přečteno: 1488x | Diskuse| Společnost