Lukáš Korych

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (obor Politologie), přičemž v současné době působí jako právník ve veřejné sféře.
  • Počet článků 10
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 716x

Seznam rubrik

Lukáš Korych

Imigranti za hranicemi EU a před hranicemi ČR

V poslední době se poměrně často skloňovaným tématem stala vlna přistěhovalců, směřujících za hranice Evropské unie.

30.6.2015 v 18:02 | Karma: 16,22 | Přečteno: 645x | Diskuse | Hyde park

Lukáš Korych

Jak dál se stadionem pod lízátky

Již několik let se v Hradci Králové, občas i celkem vášnivě, hovoří o výstavbě nového fotbalového stadionu, avšak realizace bohužel zatím silně pokulhává. Tento projekt zároveň provázejí debaty o tom, zda součástí výstavby stadionu má či nemá být obchodní centrum. Finální tečkou v poslední době pak bylo odstoupení investora od výstavby fotbalové arény.

7.9.2014 v 3:38 | Karma: 7,84 | Přečteno: 473x | Diskuse | Hradec Králové

Lukáš Korych

Razie na Úřadu vlády aneb co to znamená

Včerejší den mediální téma, týkající nenarozených paterčat a následně povodní zastínila nová kauza a to policejní razie na mnoha místech České republiky, včetně Úřadu vlády. V současné době se dozvídáme a ještě budeme dozvídat, co vedlo orgány činné v trestním řízení k tak razantnímu zásadu v nejvyšších patrech české veřejné správy, potažmo politiky, avšak opozice již halasně deklaruje, že je třeba, aby ministerský předseda podal demisi, byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna a vypsány nové volby.

14.6.2013 v 18:35 | Karma: 12,74 | Přečteno: 648x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Korych

Jak se točí a budou točit peníze Evropské unie

V souvislosti s některými kritickými ohlasy na můj předešlý příspěvek „Evropské prostředky a jak je využít“, považuji za nutné některé své názory blíže vysvětlit. V obecné rovině rozhodně nejsem příznivcem dotací, neboť zcela evidentně „pokřivují“ trh a vedou k preferenci pouze určitých odvětví či oborů. Na druhou stranu jsou oblasti, které se bez dotací těžko obejdou. Podle mého názoru však dotace obecně nejsou vhodné k podpoře podnikatelského prostředí, přičemž v této oblasti by mělo docházet spíše k vytváření příznivého podnikatelského prostředí a ke snižování zbytečné administrativní zátěže.

15.3.2013 v 16:39 | Karma: 6,04 | Přečteno: 357x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Korych

Evropské prostředky a jak je využít

V médiích se co chvíli objeví článek či reportáž o problémech s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. V souvislosti s těmito debatami se neustále hovoří o tom, jak efektivně Česká republika z těchto fondů čerpá, avšak pod pojmem efektivita bývá často prezentováno kvantitativní kritérium čerpání prostředků EU. Efektivita čerpání těchto prostředků má však jeden mnohem důležitější aspekt a to skutečnost, na jaké konkrétní projekty peníze směřují a zda tyto projekty mohou zejména ze středně a dlouhodobého hlediska zvýšit ekonomickou či sociální úroveň České republiky a její konkurenceschopnost v globalizovaném světě.

9.2.2013 v 12:27 | Karma: 6,41 | Přečteno: 341x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Korych

Jak je to se státním rozpočtem a úspornými opatřeními

Vláda Petra Nečase nastoupila do Strakovy akademie jasně vymezenými prioritami, kterými byly deklarovány především úsporný státní rozpočet a boj s korupcí. I přesto, že tyto dvě věci spolu neoddělitelně souvisí, budu se nyní zabývat pouze problematikou výše státního rozpočtu, resp. jeho deficitu. Tato vláda po svém nástupu slovy ministra financí Kalouska provedla „tupé škrty“, avšak bohužel jsem, ani po více než dvou letech úřadování této vlády, nezaznamenal nějaké výraznější „ostré škrty“. Vesměs se jednalo pouze o drobnější úsporná opatření, nebo pouhá prohlášení o snižování počtu ministerstev.

4.12.2012 v 20:02 | Karma: 15,89 | Přečteno: 851x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Korych

Církevní restituce aneb máme se bát nové Bílé hory?

Jednou ze zpráv tohoto týdne bylo, že v noci na 8. listopadu (paralela s datem bitvy na Bílé hoře je čistě náhodná) Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon, na jehož základě dojde k majetkovému vyrovnání státu s církvemi. I přesto, že přijaté řešení není úplně optimální, je třeba si uvědomit, že v podstatě žádné řešení nebude ideální a většina bezkonfesních občanů tohoto státu jistě nebude nikdy tleskat tomu, že stát na církve postupně převede majetky za miliardové hodnoty.

9.11.2012 v 22:27 | Karma: 11,37 | Přečteno: 911x | Diskuse | Politika

Lukáš Korych

Proč je u nás tak drahé volání?

Podle novinových titulků, ale zejména při pohledu na každoměsíční vyúčtování se zdá být situace na českém telekomunikačním trhu, poměrně tristní. Stačí se podívat na ceny za volání v okolních zemích a zřejmě se většině z nás začne otevírat pomyslná kudla v kapse. Asi těžko nás uchlácholí srovnávací indexy Českého telekomunikačního úřadu, protože každého jednotlivého z nás zajímají především vlastní peníze. To, že podnikatelé a lidé, kteří se nebojí s operátory smlouvat, mají ceny za volání v relativně rozumné výši, ale naprostá většina občanů, zejména důchodců a dalších „obyčejných“ lidí, pouze čeká, co jim operátor nabídne, určitě tyto lidi neuspokojí. Jistě jsme tržní ekonomika a trh má určovat ceny, avšak trh elektronických komunikací nevytváří a ani nemůže vytvářet úplné tržní prostředí, neboť je přirozeně technicky limitován. V této situaci by měl svou roli plnit regulátor, kterým je u nás Český telekomunikační úřad.

26.8.2012 v 7:45 | Karma: 17,48 | Přečteno: 1222x | Diskuse | Společnost

Lukáš Korych

Vzdělanost, cesta k prosperitě?

Všichni se musíme stále vzdělávat a zvyšování vzdělanosti je cestou k budoucí prosperitě. S takto obecnou formulací bude jistě souhlasit většina z nás, avšak i tento model má svá úskalí, která se projevují i v naší zemi. Zejména musíme rozdělit formální vzdělání, kdy absolvent dostane „papír“, že dosáhl určitého zákonem vymezeného stupně vzdělání či absolvoval nějaké školení a vzdělávání, které je realizováno převážně individuálně z důvodu konkrétních potřeb či zájmů jednotlivých občanů. Dále je třeba zohlednit, o jaký druh vzdělání se jedná a zda existuje jeho uplatnění ve společnosti, respektive na trhu práce. Rovněž musíme reflektovat náklady vynaložené na vzdělání a jeho celospolečenský přínos a přínos pro konkrétního člověka. Při debatách na téma vzdělanosti se také mnohdy zapomíná, že vzdělaností nemusí být jen teoretické znalosti, ale rovněž schopnosti a dovednosti manuálního charakteru, přičemž by bylo vhodnější hovořit o vzdělanosti a odbornosti. V tomto příspěvku bude pojem vzdělanost vymezen šířeji, se zahrnutím odbornosti, která je rovněž velmi důležité pro náležité fungování a rozvoj společnosti.

12.8.2012 v 13:59 | Karma: 12,31 | Přečteno: 892x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Korych

Krize nejen v České republice

V poslední době kolem sebe neustále slýcháme slovo krize, ať je to krize hospodářská nebo krize morálních či jiných hodnot. S tím souvisí frustrace valné částí obyvatel českých zemí ze stávajícího politicko-hospodářského systému, což nepochybně, jako vždy v dějinách, nahrává demagogickým a populistickým politickým uskupením. Lidé také mnohdy nostalgicky vzpomínají na období poměrně nedávno minulé, kdy měla absolutní moc ve státě komunistická strana. V této souvislosti si můžeme celkem logicky položit otázku, proč k tomuto jevu dochází, když více než před dvaceti lety se komunistický totalitní režim zhroutil v podstatě „zevnitř“, kdy již nebyl schopen zvládat narůstající ekonomické problémy, problémy v zásobování, katastrofální situaci v oblasti životního prostředí a mnohé další problémy? Konec monopolní vlády komunistické moci byl záhy, v roce 1990, potvrzen ve svobodných volbách výraznou většinou občanů tehdy ještě Československa.

10.8.2012 v 9:24 | Karma: 9,28 | Přečteno: 828x | Diskuse | Politika