Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Zelený komunismus

Zelená transformace míří k zavedení „zeleného socialismu“. Likviduje volný trh, omezuje svobodné podnikání a přerozděluje obrovské peníze formou dotací. Takže to označení je výstižné. Někteří však volají po „zeleném komunismu“.

Komunismus a socialismus mají společné kořeny. Obojí jsou frakce sociálního hnutí formující se postupně od poloviny 19. století. Jeho vyznavačům bylo trnem v oku soukromé vlastnictví výrobních prostředků zneužívané k vykořisťování člověka člověkem. Řešení viděli v jejich zespolečenštění a přerozdělování hodnot, které se jejich prostřednictvím vytvoří. Tím měla být odstraněna příčina sociální nespravedlnosti a mělo to vést i k odstranění nerovnosti společenské. Mezi vyznavači tohoto hnutí však docházelo k neshodám vedoucím až k rozkolu. Méně radikální část chtěla dosáhnout cíle nenásilnou formou. Postupně se zformovala do sociálně-demokratických stran, které nakonec ustoupily i od záměru úplně odstranit soukromé podnikání a vlastnictví výrobních prostředků. Jinak by totiž neměl kdo vytvářet hodnoty a nebylo by tak co přerozdělovat. Těm radikálnějším se to však nezamlouvalo, volali po násilné revoluční změně společenského systému a likvidaci třídních nepřátel. Což pak v některých zemích skutečně uskutečnili. Prostě komunisté.

K obdobnému štěpení dochází i v rámci současných zelených hnutí. Byť tedy ne tak dramatickému. Hlavní proud chce dosáhnout „zelené transformace“ postupným omezováním volného trhu, obrovskými transfery prostředků od produktivních činností k jinak neživotaschopným „zeleným“ projektům a institucionálním rozhodováním o tom, co je pro společnost „dobré. To vše je pak doprovázeno snahou vytlačit z veřejné diskuze kritické názory jejich nálepkováním jako „dezinformace“. Nicméně je stále zachováváno soukromé vlastnictví i podnikání. Byť regulací značně svázané a omezené.

Vedle tohoto hlavního „zeleného“ proudu však existují i radikálnější směry. Za hlavní zlo a příčinu „klimatické krize“ považují kapitalismus a logicky tedy vyvozují, že bez jeho likvidace k „záchraně klimatu“ nedojde. S těmito myšlenkami přichází třeba spolek „Re›set“ (zde) vidící cestu v nastolení „nového hospodářského modelu“ a vyvlastnění majetku pod pláštíkem zavádění „demokratických forem vlastnictví a kontroly“. Ještě dál však zachází tým, který si říká „Nerůst“ (zde). Ten současné „zelené“ plány považuje za chybné a iluzorní, protože podle něj spočívají v pouhém „ozelenění růstového ekonomického systému“. Sice tak dochází k „mírnému oddělení ekonomického růstu od emisí skleníkových plynů“, nicméně „je toto oddělení velmi pomalé a k odvrácení klimatické krize nebude stačit“. Z čehož vyvozují, že jedinou cestou jak „naši planetu zachránit“ je zastavit ekonomický růst. „Nerůst“ tedy kritizuje neúčinnost dosavadních postupů „zelených hnutí“ a požaduje odklon od nich k radikálnějším způsobům obdobně, jako kdysi část socialistů kritizovala neúčinnost nenásilných postupů při narovnávání sociálních a společenských nerovností a požadovala změnu revoluční. A stali se z nich komunisté.

To však není jediná podobnost. Komunistické ideje totiž v řadě aspektů připomínají i návrhy, které „Nerůst“ prezentuje. V oblasti odměňování chce například stanovit maximální možný příjem a vše, co by si člověk vydělal navíc, má být daněno 100 % sazbou. Jinak řečeno mu bude odebráno. Výše maximálního příjmu má pak vycházet z blíže nespecifikovaného „demokratického určení limitů nerovnosti“. Další obdobně „inspirativní“ návrhy se pak skrývají v kapitolách „Nepodmíněné základní služby“ a „Nepodmíněný základní příjem“. Říká se v nich, že každý člověk má právo na příjem sloužící k pokrytí jeho základních potřeb, aniž by musel hnout prstem. K tomu pak patří například ještě nárok na dopravu a internet zdarma a bydlení „za hubičku“. Dost to připomíná komunistické heslo pro odměňování: „každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb“. I když vlastně ne. Komunisté po lidech chtěli, aby pracovali, zatímco analogické heslo podle „Nerůstu“ zní nějak takto: „každý, jak se mu chce, každému podle jeho potřeb“.

V komunismu měla být práce „prostředkem sloužícím k uspokojování potřeb lidí“. I tady je zřejmá nápadná podobnost s tím, jak vnímá úlohu a roli práce „Nerůst“. Podle něj totiž nemá sloužit k vytváření hodnot, ale „k uspokojování potřeb daného člověka a společnosti“. A nechybí ani takové perly jako zkrácení pracovní doby při zachování příjmu. Členové „Nerůstu“ tak evidentně patří mezi ty, kteří si myslí, že peníze vznikají v bankomatu. A že jde o přesvědčení velice silné potvrzují i v části, která se týká „Politiky peněz“. V ní se ohánějí takovými hesly jako „pluralita účelových peněz“ nebo „obnova demokratické kontroly nad tvorbou peněz“. Podle „Nerůstu“ se zkrátka peníze vytvářejí...

Celé je to zkrátka naprosto neuvěřitelný výplod, nad kterým si člověk může akorát tak ťukat na čelo, až na něm bude mít důlek. Nebo se tím může báječně bavit a říkat si, ať si každý píše, co chce. Ano, lidé mají právo psát i blbosti, tak proč by je nemohli psát i členové „Nerůstu“. Tedy pokud to dělají za své. Což ovšem v tomto případě neplatí. Jsou totiž součástí organizace „NaZemi“ (zde), kterou si platí každý z nás (zde). Dostává peníze jak z EU, tak i z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ze Státního fondu životního prostředí. A tady už jde legrace stranou, protože jde o veřejné prostředky, které by měly být vynakládány smysluplně, a ne na produkci takových blábolů.

Leda by šlo o dotační program s názvem „Obveselení občanů“…

Autor: Kateřina Lhotská | pátek 12.1.2024 9:01 | karma článku: 46,33 | přečteno: 6613x
  • Další články autora

Kateřina Lhotská

Past na klienty pojišťoven

Rozmohl se nám tu takový nešvar – objevily se firmy šířící zprávy o neplatnosti celých portfolií pojistných smluv a slibující klientům, že odkoupí jejich nároky vůči pojišťovnám z této údajné neplatnosti vyplývající.

12.4.2024 v 9:02 | Karma: 35,27 | Přečteno: 6464x | Diskuse| Ekonomika

Kateřina Lhotská

Korespondenční volba na jedno použití?

Víte, co spojuje zdravotnické poplatky, důchodovou reformu, EET a korespondenční hlasování? Vesměs jde o záležitosti, které svými dopady přesahují řadu volebních období. A měly by tedy být řešeny konsenzuálně.

5.4.2024 v 9:01 | Karma: 36,37 | Přečteno: 1154x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Vypnutí webů bylo protiprávní

Pamatujete, jak byly před dvěma lety krátce po zahájení ruské agrese proti Ukrajině vypnuty „dezinformační“ weby? Městský soud v Praze nedávno došel k závěru, že šlo o krok nelegální.

22.3.2024 v 9:01 | Karma: 42,03 | Přečteno: 1322x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Zelené kádrování

Za totáče mohli některé posty zastávat jen lidé, kteří režim svým vystupováním a názory také podporovali. Byť často svoji oddanost pouze předstírali. Dnes však začíná být konformita projevů zaměstnanců opět vyžadována.

8.3.2024 v 9:01 | Karma: 41,27 | Přečteno: 1108x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Honit dnes komunisty je poněkud zpozdilé

Exsenátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina navrhují zařadit komunismus mezi zločinné ideologie za jejichž propagaci by hrozil flastr. Ovšem v době, kdy se riziko jeho návratu blíží nule, jde o hodně laciné gesto.

1.3.2024 v 9:01 | Karma: 41,52 | Přečteno: 1104x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Nařčení z přípravy „vyhnání migrantů“ stojí na vodě

Před pár týdny se Německem prohnala vlna masových protestů proti pravicovým extremistům vyvolaných jejich záměrem „vyhnat ze země milióny lidí s migračním pozadím“. Existují však takové plány, nebo si je někdo vycucal z prstu?

23.2.2024 v 9:01 | Karma: 42,48 | Přečteno: 1212x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Istanbulská úmluva je zpět

Znáte úsloví o tom, že když někoho vyhodíte dveřmi, tak se oknem zase vrátí? Tedy, že se ho ne a ne zbavit? Platí to i o Istanbulské úmluvě. Sotva ji náš Senát shodil ze stolu, chystá se k nám zpět. Tentokrát befelem z Bruselu.

16.2.2024 v 9:01 | Karma: 43,17 | Přečteno: 1469x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Koho nelze porazit, toho je třeba odstranit

Snaha zabránit protivníkovi v kandidatuře vyfabulovaným obviněním a kriminalizací. Ne, to není ukázka politické boje v nějaké „banánové“ republice. To se odehrává v zemích, které samy sebe označují za „vyspělé“ demokracie.

9.2.2024 v 9:01 | Karma: 43,05 | Přečteno: 1398x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Když válčit, tak udržitelně

V dnešní době se již ozbrojené konflikty netýkají jen vojáků a civilistů z válčících zemí. Zvyšují totiž produkci emisí CO2 a prohlubují tak klimatickou krizi. Jejich dopady tak pociťuje každý člověk na naší planetě.

26.1.2024 v 9:01 | Karma: 43,47 | Přečteno: 1283x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Občané EU zezelenají

Máme za sebou tu část roku, kdy snílci všeho druhu buď usedají ke svým matematickým modelům nebo koukají do křišťálové koule, aby nám řekli, co nás v příštích 12 měsících vlastně čeká. Prvním se říká prognostici, druhým věštci.

19.1.2024 v 9:01 | Karma: 44,63 | Přečteno: 4911x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Česko jako pidistát a jeho pidiměna

Pan ministr Martin Dvořák nedávno označil českou korunu za pidiměnu. Kdo neví, o koho jde, tak je to šéf Ministerstva pro evropské záležitosti. Což je vzhledem ke svému významu v podstatě takové pidiministerstvo.

5.1.2024 v 9:01 | Karma: 43,99 | Přečteno: 1830x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Šéf BIS porušil zásadu nestrannosti

Rozmohl se nám tu takový nešvar. Diskuze mezi lidmi se změnila z výměny názorů v napadání a urážení odpůrců. K něčemu takovému by se však rozhodně neměl snížit žádný politik nebo představitel orgánu státu. Přesto se to děje.

15.12.2023 v 9:01 | Karma: 41,76 | Přečteno: 1114x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

„Dezinformátoři“ brání v záchraně klimatu

Už jsme si bohužel zvykli na to, že když se v rámci nějakého tématu objeví k mainstreamovému názoru tvrzení oponentní a kritická, jsou označována jako „dezinformace“. Týká se to samozřejmě i problematiky změny klimatu.

8.12.2023 v 9:01 | Karma: 46,64 | Přečteno: 6351x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Pro stejnopohlavní „manželství“ je jen každý čtvrtý

Podle nejnovějšího průzkumu agentury NMS souhlasí s uzákoněním stejnopohlavních „manželství“ jen o něco víc než čtvrtina našinců. Což je výrazně méně, než s jakou podporou se ohánějí aktivisté z inciativy „Jsme fér“.

1.12.2023 v 9:01 | Karma: 41,27 | Přečteno: 1040x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Kdo zaplatí klimatický mejdan?

Financování „záchrany klimatu“ se nikdy moc neřešilo. Předpokládalo se, že peněz bude vždycky dost. Jenomže erár není bezedný a opadá i nadšení soukromých investorů konat „dobro“. Velký klimatický mejdan tak není z čeho platit.

24.11.2023 v 9:01 | Karma: 43,05 | Přečteno: 1411x | Diskuse| Ekonomika

Kateřina Lhotská

34 let od socialismu k socialismu

Po roce 1989 změnila naše země radikálně kurz. Opustila cestu „budování socialismu“ a začala vytvářet svobodnou a demokratickou společnost založenou na tržní ekonomice. Aby po 34 letech dospěla opět k socialismu...

16.11.2023 v 9:01 | Karma: 46,73 | Přečteno: 5758x | Diskuse| Společnost

Kateřina Lhotská

Nikoliv více, ale méně Evropy!

„Více Evropy“. Kolikrát jen jsme v uplynulých letech slyšeli toto heslo jako univerzální recept na řešení problémů, kterým v té dané chvíli EU čelila? Otázkou však je, zda příliš „mnoho Evropy“ jejich řešení naopak nebrání.

3.11.2023 v 9:01 | Karma: 42,37 | Přečteno: 1280x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Politici dokázali, že migraci řešit nedokážou

Stačilo, aby o sobě dali vědět islámští teroristé a už se zase politici předhánějí v odhodlání řešit otázku migrace a vyhostit extrémisty a jejich příznivce. Jenomže starého psa nové kousky nenaučíš, takže to dopadne jako vždycky.

27.10.2023 v 9:01 | Karma: 43,21 | Přečteno: 1338x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Bruselský dvojí metr

Taky jste si všimli, jak bruselská vrchnost měří agresorům dvojím metrem? Když Rusko napadlo Ukrajinu, vyhlásila sankce. Když Hamás zaútočil na Izrael, ztrojnásobila objem dotací pro Gazu. Přestože tyto peníze končí u teroristů.

20.10.2023 v 9:01 | Karma: 46,86 | Přečteno: 6830x | Diskuse| Politika

Kateřina Lhotská

Zvoní Green Dealu hrana?

Z Bruselu sice stále zaznívají slova o nutnosti docílit „uhlíkové neutrality“ a „zachránit“ tím klima. Nicméně se také objevuje čím dál více náznaků ochabujícího nadšení z této politiky. Green Deal to má zkrátka nejspíš spočítané.

13.10.2023 v 9:01 | Karma: 46,59 | Přečteno: 7474x | Diskuse| Ekonomika
  • Počet článků 277
  • Celková karma 41,33
  • Průměrná čtenost 5005x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

Seznam rubrik