Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Pesach - geneze velikonočních svátků

Blíží se Velikonoce. Spousta z nás tyto svátky nějakým způsobem slaví, ale jen nevelká část z této množiny lidí ví, kde jsou kořeny těchto svátků. Dnes se nechci zabývat tradicí, kterou více či méně v Česku dodržujeme a která vznikla kombinací křesťanských svátků připomínajících smrt a vzkříšení Ježíše Krista s pohanskými svátky vítajícími příchod jara. Chci se zabývat tím, co slavil i Ježíš sám – židovským Pesachem.

Pesach je jedním z nejvýznamnějších židovských svátků jak z hlediska religiozity a spirituality, tak z hlediska formování národa, který přes různá protivenství přežil až dodnes. Slovo pesach pochází z hebrejštiny a znamená překročení či přeskočení. Pesach je připomínkou vyjití Izraelců z egyptského otroctví, darování Tóry (zákona, desatera) Bohem a zaslíbení země.

Příběh Pesachu

Podle Genesis – 1. knihy Mojžíšovy se Izraelci dostali do Egypta ve výsadním postavení. Josef, jeden ze synů Jákobových, se zde stal správcem poté, co vyložil faraonovy sny, jež předpovídaly sedm let hojnosti a sedm let hladomoru. Josef také navrhl opatření, která pomohla Egyptu a okolním zemím přežít a Egyptu velice zbohatnout. Avšak po smrti Josefa a nastolení vlády nového faraona ono výsadní postavení Izraelitů zmizelo a časem byli vyhnáni k nuceným pracím a nakonec zotročeni. Když se začali nebezpečně množit, faraon, ze strachu ze vzpoury, vydal opatření o usmrcování narozených chlapců. Jochebet se proto rozhodla k zoufalému činu – poslat svého syna v proutěném košíku po Nilu a doufat, že se jej někdo ujme. Zázračně na košík s plačícím dítětem narazila faraonova dcera a malého Mojžíše osvojila. Mojžíšova sestra Miriam, která ošatku při plavbě řekou pozorovala, doporučila pak jako kojnou jejich matku Jochebet. Mojžíšova sounáležitost s Izraelskými kmeny tak nebyla ohrožena.

Když Mojžíš dospěl, zabil Egypťana při ochraně Hebreje, ze strachu tedy utekl do Midjánské země, kde se oženil. Když pásl ovce svého tchána, zjevil se mu Bůh prostřednictvím ohnivého keře a poslal ho zpět do Egypta s cílem osvobodit Izraelský národ a přivést ho do zaslíbené země – oblasti dnešního Izraele a Palestiny. Po delším dialogu s Bohem Mojžíš s obavami souhlasil a vydal se se svou ženou do Egypta.

Pomocníkem v rozmluvě s faraonem byl Mojžíšovi starší bratr Áron. Po prvním jednání o propuštění faraon podmínky Izraelců ještě ztížil a ti se pochopitelně obořili na Mojžíše. Při druhém jednání Mojžíš prezentoval moc svého Boha zázraky, ale faraon stále nechtěl Izraelity propustit. A tak začal Bůh na Egypt sesílat postupně pověstné rány – veškeré Egyptské vodstvo se změnilo v krev, Egypt byl zamořen žábami, komáry, mouchami, byl seslán mor na veškerý Egyptský dobytek, Egypťané byli obsypáni hnisavými vředy, udeřilo krupobití, které zničilo zralou úrodu, pak přeživší úrodu napadly kobylky, předposlední ranou byla třídenní nepropustná tma po celém Egyptě. Tyto rány se samozřejmě Izraelitům vyhýbaly. Po každé ráně faraon přislíbil Izraelitům odchod, avšak jakmile neštěstí ustalo, vzal své slovo zpět.

Až poslední, nejstrašnější rána byla rozhodující. V celé Egyptské zemi měl o půlnoci zemřít každý prvorozený včetně dobytka. Ač byl faraon varován, neustoupil. Izraelité dostali pro tu noc pokyny – měli vybrat ročního beránka bez vady a upéct na ohni, trochou krve měli potřít veřeje domu. K masu měli jíst nekvašený chléb a hořké byliny. Při této ráně zahynul i faraonův syn. To ho konečně přimělo Izraelský lid propustit. Rituály konané při této poslední ráně se staly pro Izraelity závaznými, neboť právě díky ní získali svobodu. Izraelité tedy vyšli z Egypta. Faraon se však rozhodl lid pronásledovat a dostihl ho, když se utábořil u Rákosového moře. Moře se však před Izraelity rozevřelo a oni ho mohli suchou nohou přejít, když však za nimi vyrazili Egypťané, voda je zaplavila a usmrtila.

Tradice Pesachu

Pesach začíná 15. nisanu (židovský měsíc, obvykle připadá na březen či duben) a trvá sedm dní, letos proběhne 14. – 22. dubna. Začátek dne nepřichází pro Židy s půlnocí, ale tradičně se západem slunce, z našeho hlediska vnímání času tedy svátek začíná už večer čtrnáctého.

Již 14. nisanu se každý prvorozený Žid postí na památku záchrany při poslední egyptské ráně – odtud název svátku Pesach – Bůh „přeskočil” izraelské prvorozené a byli vyhlazeni pouze egyptští. Nejdůležitějším projevem Pesachu je odstranění chamecu, kynutého chleba, z domu. Židé tedy před samotným svátkem prohledají uklizený dům a vše kynuté spálí, či prodají. Po celou dobu oslav svátku nesmí jíst ani vlastnit kvašené chleby a první den musí jíst nekynutý chléb maces. Jednak je to připomínka rychlého odchodu z Egypta, kdy stihli Izraelité upéct pouze nekynuté, jednak to můžeme vnímat jako symboliku: nekynuté chleby jako pokora a prostota a na druhé straně kvas jako nafoukanost a pýcha.

První den (dva dny v diaspoře – mimo Izrael) se konají sederové večeře. Seder znamená řád, tyto večeře tedy mají ustálený scénář, je čtena hagada – vyprávění o historii židovského národa s cílem připomenout si minulost a poučit se z ní. Jako každý sváteční či šabatový večer začíná zapálením svíček a recitací požehnání. Poté se nejmladší z rodiny ptá na předepsané otázky a je mu odpovídáno – takto se odkrývá ono vyprávění od sestoupení předků do Egypta, přes vysvobození z otroctví až po darování desatera Bohem na hoře Sínaj.

Uprostřed stolu je vždy sederový talíř, na němž je kost z jehněte či kuřete, která má připomenout pesachového beránka, vařené vejce, které poskytuje srovnání s vážnou situací židovského lidu, jež jako vajíčko při vaření tvrdne, Židé se pod útlakem také stávají silnějšími a tvrdšími. Dále je na talíři maror – hořké byliny připomínající hořkost života zotročených předků, charoset – sladká hmota z jablek, oříšků, datlí, skořice a červeného vína připomínající maltu, s níž museli Izraelité pracovat, a židovskou krev, která byla v Egyptě prolita. Na talíři je také karpas, zelenina, většinou petržel nebo brambora, připomínající práci s hlínou, a miska slané vody, která symbolizuje jednak slzy, ale také rozestoupení Rákosového moře.

Zdroje:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005c1985, 1007, 283 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-858-1037-9.

LAU, Jisra’el Me’ir. Praktický judaismus. 1. vyd. Praha: P3K, 2012. ISBN 978-80-87343-09-8.

[online]. [cit. 2014-04-13]. Dostupné z:http://www.fzo.cz/judaismus/svatky/pesach/

Zveřejněno se souhlasem autora
Autor: Natálie Turková

Jelikož svůj blog nestíhám vést tak jak jsem si představoval, dovolím si malý kompromis. Kromě mých článků, se zde sem tam objeví článek z cyklu Post Septem, který vydáváme ve studentském spolku Agora. Články jsou zaměřeny buď na historická či na společenskovědní témata. Doufám, že se Vám budou líbít.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Tomáš Bederka | středa 16.4.2014 15:57 | karma článku: 10,09 | přečteno: 355x
  • Další články autora

Tomáš Bederka

Česká (nejen výchovná) krize

Na chvíli se ohlédněme čtvrt století zpět do dnů, kdy náš národ sjednocovala víra v blížící se konec komunistického režimu. Na dobu, kdy jsme upínali zraky k Václavu Havlovi, jakožto k symbolu revoluce a k ideám, které představoval.

3.12.2014 v 21:49 | Karma: 9,72 | Přečteno: 518x | Diskuse| Společnost

Tomáš Bederka

Islámský stát a irácký nestát: Kdo seje demokracii…

Nyní, když se mnohostranná koalice odhodlala k letecké podpoře útoků na Islámský stát, můžeme očekávat propad moci a pozvolný ústup této organizace. Nebo tomu tak není? Vstoupí Abú Bakr al-Bagdádího chalífát do dějin jen jako ten nejmenší, nejnesnášenlivější – a rekordně nejkratší? Pokud IS (Islámský stát, pozn. autora) padne, je namístě reflektovat celý druhý cyklus jeho vzestupu. A pokud se navzdory zvýšenému tlaku udrží i nadále, je analýza ještě naléhavější.

23.11.2014 v 18:55 | Karma: 10,16 | Přečteno: 607x | Diskuse| Společnost

Tomáš Bederka

Čečenská otázka

Čečenci jsou jedním z mnoha malých národů kavkazského horského řetězce. Ruské síly se kolem kavkazského pohoří začaly usazovat již od 16. století, nicméně územní zábor pohoří samotného započal až v 19. století. Krvavou výpravu vedl generál Alexej Jermolov, který kavkazské národy v bitvách porazil „na hlavu“, ovšem pro pacifikaci regionu bylo však nutno udělat mnohem více.

27.5.2014 v 21:42 | Karma: 12,76 | Přečteno: 667x | Diskuse| Společnost

Tomáš Bederka

Kreml včera a dnes: má Kennan stále pravdu?

Bylo odpoledne 22. února 1946 a do Washingtonu dorazil telegram z moskevského velvyslanectví USA. Zástupce velvyslance, George F. Kennan, v něm odpovídal na dotaz, který počátkem února položilo americké ministerstvo financí: Proč Sověti odmítají účast v nedávno založené Světové bance a Mezinárodním měnovém fondu? Otázku směřovali na ambasádu v naději, že jakožto znalci sovětských poměrů, budou její zaměstnanci schopni vnést do věci jasno. Kennanova odpověď učinila mnohem víc.

20.5.2014 v 21:49 | Karma: 17,61 | Přečteno: 988x | Diskuse| Společnost

Tomáš Bederka

Černobyl: Jak se v roce 1986 Neinformovalo

Před cca. dvaceti osmi lety, 26. dubna 1986, došlo k nejhorší jaderné havárii v historii jaderné energetiky. Černobylská katastrofa má mnoho příběhů, jedním z nich je také naprosté zamlčení informací ze strany jak Sovětského svazu, tak československé vlády. Co východní blok svým občanům (ne)řekl?

3.5.2014 v 13:56 | Karma: 19,22 | Přečteno: 1402x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Ženě se do ruky zakousl pes. Muž, který jí přispěchal na pomoc, zvíře zabil

29. května 2024  15:12

Ženu v Žihli na Plzeňsku vážně pokousal volně pobíhající pes. Na pomoc jí přiběhl příbuzný, který...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Nemocnému synovi vstříkla do krve vodu. Chtěla jsem, aby to skončilo, řekla

29. května 2024  13:51

Mimořádně nešťastný případ matky samoživitelky a jejího vážně nemocného dítěte řeší Městský soud v...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Pavel udělil Stoltenbergovi vyznamenání. Ocenil jeho podíl na prosperitě Česka

30. května 2024  16:42,  aktualizováno  17:06

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy generálnímu...

V londýnské restauraci se střílelo, devítiletá dívka po zásahu bojuje o život

30. května 2024  16:35

Devítiletá britská dívka bojuje v nemocnici o život poté, co ji zasáhla kulka při střelbě v...

Zeman přijel Paroubka podpořit před eurovolbami na akci za mír a prosperitu

30. května 2024  15:10,  aktualizováno  16:35

Bývalý prezident Miloš Zeman přijel před volbami do Evropského parlamentu do Teplic na akci dalšího...

Agresivní válku spustila Moskva. Ukrajina má právo se bránit, řekl šéf NATO

30. května 2024  14:12,  aktualizováno  16:34

Ukrajina má právo se bránit i údery na vojenské cíle na ruském území, uvedl šéf NATO Jens...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 12
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 984x
Student PedF UK, předseda studentského spolku, který je kriticky hrdý na svou Alma mater, a který opravdu chce učit.
Motto: i want to be a teacher and I'm proud of it.

Seznam rubrik