Stanislav Vrbík

Jsem starší důchodce a za 50 let, co žiji ve Zlíně jsem načepral spoustu informací o Tomáši Baťovi zakladateli obuvnického impéria. A to jak ústním podáním od pamětníků, tak i z knih, které sbírám. Budu je nabízet a v případě většího zájmu, třeba i vydávat.
  • Počet článků 29
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1540x

Seznam rubrik

Stanislav Vrbík

Odpověď na reakce k článku Proč se komunisté museli zbavit odbojářů

Odpověď diskutujícím: Vážení, předkládám Vám soubornou odpověď, která by měla uspokojit všechny diskutující. Vycházel jsem z knížky Oty Rambouska Jenom ne strach, která vyšla v roce 1990.

14.9.2010 v 20:00 | Karma: 18,63 | Přečteno: 1400x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Ať všichni zdechnou, jen když já budu ještě bohatší!

Vláda věcí tvých se k tobě chtěla navrátit, ale tys ji nepřijal, ó lide český! Komu jsi ji, lide, odevzdal? Nevíš, že. Tak Ti to povím, ó lide!Odevzdals ji těm, kteří chtěli vládnout a vetřeli se do tvého vládnutí. Oni to byli, kdo zaseli sémě krkounství do hlav lidí. Oni si kupují po tuctech vlivné lidi a přeměňují si je k obrazu svému. Kdo to jsou? Neukazují se nám.

11.9.2010 v 17:29 | Karma: 27,58 | Přečteno: 1893x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Proč se komunisté museli zbavit všech odbojářů

Dnes odbočím od baťovské tématiky a nepřímo se pouštím do diskuse o bratrech Mašínových. Ve svém archivu jsem objevil článek historika Radomíra Luži z Tulane University v New Orleansu. Je to syn generála čs. armády, bojovníka Ruských legií, který byl při své odbojové činnosti v Protektorátě dlouho marně honěn gestapem, až byl udán jedním českým starostou českým četníkům a ti jej i se spolupracovníkem beze slova výzvy, překvapené a téměř nahé, zastřelili v Hříšti u Přibyslavi.

5.9.2010 v 16:22 | Karma: 31,68 | Přečteno: 2780x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Baťova služba veřejnosti pro 21. století

V minulém příspěvku 15. srpna jsem se dopustil jakéhosi zrcadlového zkreslení výrazu. Napsal jsem totiž, že se Službou veřejnosti může nezaměstnanost v průmyslu růst rychleji. Správný výraz je, že tam bude klesat zaměstnanost. Významový rozdíl je v tom, že uvolnění lidé už nebudou bez práce, nezaměstnaní, ale bude dost prostředků, aby mohli pracovat v nevýrobní sféře. Tak mi to promiňte, bylo to zásadní, říkám tomu zrcadlové zkreslení. Ilustrace rčení, že když dva říkají totéž, není to totéž. Ale pokračujme v tématu o nadčasovosti Baťova díla.

25.8.2010 v 20:07 | Karma: 10,58 | Přečteno: 1658x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Nadčasové prvky batismu a jeho dnešní poslání

Měnící se světová politická a hlavně ekonomická situace, jmenovitě příchod fáze t.zv. transformace a začínající globální krize, vyžadují nalézt takový systém hospodaření ve společenských útvarech, který překoná přinášené problémy. Je to především otázka, co dělat se skutečností, že v průmyslu ubývá pracovníků (důsledek růstu produktivity práce) čímž klesá přívod daní do státních rozpočtů, ale roste potřeba vydávat podpory v nezaměstnanosti, nebo pro rozvoj oborů, netvořících materiální hodnoty. Tam právě bude možno uvolněné lidi změstnat, což ale zvýší náročnost na státní výdaje. Jediným známým systémem, který toto může překonat je Služba veřejnosti, jež byla metodou podnikání u Baťů.

16.8.2010 v 17:30 | Karma: 13,42 | Přečteno: 1630x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Připomínka Tomáše Bati u příležitosti výročí jeho smrti

Tomáš Baťa: „Mé dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy – možná. Budovy, komíny, stroje – to jsou jen hromady cihel a starého železa. Ale můj systém zůstane k užitku všem, kteří přijdou po nás“.

11.7.2010 v 20:03 | Karma: 12,30 | Přečteno: 882x | Diskuse| Společnost

Stanislav Vrbík

Předvolební situace očima Baťovce

Studium i pouhé opakované čtení projevů, úvah a dokumentů Tomáše Bati změní člověka. Prostě v duši zůstane cosi ze zásad, přímosti, pravdivosti a neodkladnosti řešení, jak to vidí u něj. A člověk je z nitra duše provokován – tož to udělej, a hned, a naplno. Víš-li, že máš pravdu, a když se jiný k tomu nemá, jsi ty povinen to dát na stůl. Však jiní už se postarají o to, aby to bylo zhodnoceno. No a tak vznikl tento příspěvek do diskuse.Když přímost tak přímo k věci. Volby jsou za pár dní. Řekněme si, jak by si měl počínat skutečný občan.

5.5.2010 v 19:00 | Karma: 10,43 | Přečteno: 1033x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

O publikaci „O Batismu nadčasovém“

Před 6 týdny jsem se rozloučil s Baťovskou tématikou na tomto blogu. Byla to diskuse s malým počtem čtenářů. Chtěl jsem oslovit více lidí a současně přinést dílko Tomáše Bati „Zámožnost všem“ většímu okruhu čtenářů.Je z toho brožurka o 38 stranách A 5, první půle můj text a druhá Tomáše Bati. Je už v tisku a přál bych si, aby si to co nejvíc čtenářů přečetlo před volbami. Může to být užitečné všem, ale chtěl bych oslovit hlavně ty, kteří nechodí k volbám. Následující text je před předmluvou:.

21.2.2010 v 17:17 | Karma: 9,01 | Přečteno: 1012x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Dnešek a Baťovská služba veřejnosti

Každá podnikatelská, obchodní, prodejní, řídící, správní činnost, tedy každá veřejná činnost se má konat ve smyslu služby veřejnosti. Úředníci jsou ve styku s občany jejich služebníky, nikoli vrchností. Podnikatel v úsilí o maximální zisk nezvyšuje ceny, nesnižuje mzdy.

8.1.2010 v 17:15 | Karma: 13,09 | Přečteno: 1527x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Batismus se nám vrátí, věřím

Životní a podnikatelskou filosofii Baťovu můžeme nazvat „Služba veřejnosti“. Systém služba veřejnosti jako smysl podnikání poznal T. B. v USA. Jenomže byl asi jediným na světě, kdo tento systém dovedl k dokonalosti a životaschopnosti.

30.11.2009 v 19:04 | Karma: 14,85 | Přečteno: 1786x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Obecná čeština, zaniklá Moravština, a Češi

Lidé, kteří mluví a píší ve sdělovacích prostředcích, tedy na veřejnosti, jsou asi převážně občané Prahy. Mají zřejmou nechuť vyjadřovat se spisovně, a tak ustanovili, a Ústav pro jazyk český posvětil, další češtinu, tak zvanou obecnou češtinu.

20.10.2009 v 18:12 | Karma: 20,99 | Přečteno: 2898x | Diskuse| Kultura

Stanislav Vrbík

Čtvero druhů podnikání, jeden Baťův

Není podnikání jako podnikání. Zhruba je možno říci, že se v historii vystřídalo pět hlavních druhů.

13.10.2009 v 19:07 | Karma: 8,39 | Přečteno: 1420x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Marx-Leninismus v Baťově Zlíně na lopatkách

„Zlín je moderní průmyslové město amerického typu, kde panuje tvůrčí duch nové průmyslové společnosti, a to lépe, než v samotných USA“ To je závěr komise zástupců amerických výrobců obuvi a odborových ústředen, kteří přijeli do Zlína přibližně ve stejné době, jako ruský generál. Přijeli se přesvědčit, jestli Baťova firma neproniká na trhy USA za cenu nadměrného vykořisťování dělníků a dumpingovými cenami.

4.10.2009 v 17:10 | Karma: 16,82 | Přečteno: 1424x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Politické aktivity Jana Bati před Mnichovem a okupací

Na začátku uvedu, že Jan Baťa byl nejen vynikající šéf světově proslulé firmy se 70.000 zaměstnanci. Byl také veřejně činný. Oplýval články v tisku, projevy v rozhlase, jednal s politiky. Psal cestopisy a fejetony. Později, za života v Brazílii i romány a sbírky básní. Jeho veřejná činnost se v době přímé německé fašistické hrozby znásobila. Volal po dokonalé přípravě na obranu, radil a kritizoval, padni komu padni.

29.9.2009 v 18:16 | Karma: 13,62 | Přečteno: 1209x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Zánik firmy Baťa-největší hospodářská katastrofa našich dějin

Baťovo království obuvi, jak se firmě říkalo, to nebyl jen extrémně úspěšný výrobní konglomerát širokého sortimentu nejkvalitnějších a nejlevnějších výrobků. Byl to hlavně společensko-politický objev. Byl to políček teoriím o nesmiřitelnosti společenských tříd a nevyhnutelnosti třídního boje.

20.9.2009 v 17:47 | Karma: 23,91 | Přečteno: 2094x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Proces s Janem Baťou, naše národní ostuda

Rozsudek: Jan Baťa se zprošťuje viny, že pomáhal nepříteli, že měl dohodu s Goeringem, že plánoval vystěhování národa do Patagonie, že dělal propagandu nacistům a že bránil svým zaměstnancům ve vstupu do čs. zahraničního vojska. Prohlašuje se vinným, že bránil resistenčnímu hnutí, že nepracoval pro osvobození vlasti a že se „choval tak, že se dostal na černou listinu spojenců“. Dosti nesrozumitelné zločiny, že?

14.9.2009 v 18:54 | Karma: 19,96 | Přečteno: 2023x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Jak se Jan Antonín Baťa stal šéfem světové Baťovy firmy

Jan Baťa se narodil 7. Března 1898. Byl o 22 roků mladším nevlastním bratrem geniálního průkopníka nového života a šéfa světového obuvnického impéria Tomáše Bati. Ten se roku 1905, kdy jim oběma zemřel společný otec, stal i poručníkem sedmiletého Jeníka.

5.9.2009 v 18:52 | Karma: 13,66 | Přečteno: 1372x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Jak se Jan Baťa stal šéfem světové Baťovy firmy

Jan Baťa se narodil 7. Března 1898. Byl o 22 roků mladším nevlastním bratrem geniálního průkopníka nového života a šéfa světového obuvnického impéria Tomáše Bati. Ten se roku 1905, kdy jim oběma zemřel společný otec, stal i poručníkem sedmiletého Jeníka.

31.8.2009 v 18:22 | Karma: 11,89 | Přečteno: 1601x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

O fordismu, jenž se stal organickou součástí batismu

Tomáš Baťa podnikl za svého života 2 cesty do Ameriky (USA), kde byl ohromen výkonností, důmyslností, racionálností továren a zvláště výkonností dělníků, jíž se obdivoval a jež mu, jako v Evropě nedostižná, léta nešla do hlavy. Poprvé se zde setkal s fordismem, který přesně odpovídal jeho životním i pracovním představám i zásadám a mnoho z něho se stalo součástí jeho systému, jemuž říkáme batismus.

25.8.2009 v 13:21 | Karma: 17,30 | Přečteno: 1431x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

9.pokračování čtení a diskuse o geniálním podnikateli Tomáši Baťovi

Tentokrát několik úryvků z knihy Stanislava Jandíka Železní tovaryši z roku 1938 s podtitulem Sociologická reportáž o zrození nového věku. Je to z kapitoly úryvky profilu.

16.8.2009 v 16:24 | Karma: 12,41 | Přečteno: 1153x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

T. Baťa jako politik, zastupitel v samosprávě Země Moravskoslezské

Neuvádím tento jeho projev, abych chtěl hodnotit správnosti a nesprávnosti účetní uzávěrky, o které je tu řeč, ale která nás nemusí zajímat. Uvádím jej jako ukázku Baťovy angažovanosti, důslednosti, politické obratnosti, taktické výmluvnosti, až jakéhosi lišáctví. V tom je pro nás poučení, příklad, i pobavení.

4.8.2009 v 17:25 | Karma: 11,05 | Přečteno: 937x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

7. pokračování čtení a diskuse o díle Tomáše Bati

Tentokrát z pera prof. Ing. Františka Trnky, CSc. z katedry managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je to předmluva ke 4. vydání knihy Úvahy a projevy Tomáše Bati v r. 2002. Z dřívějšího vydání této knihy jsem několikrát uváděl citáty. Zjistím-li po prázdninách, že náklad 3.000 výtisků není ještě rozebrán, upozorním Vás a zájemcům zprostředkuji dodávku poštou.

30.7.2009 v 18:21 | Karma: 8,95 | Přečteno: 875x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

6.Pokračování informací a diskuse o geniálním člověku Tomáši Baťovi

77. výročí tragické smrti Tomáše Bati je za námi, nyní budeme pokračovat ve psaní zajímavých informací z literatury a přičiněním čtenářů též v diskusi. Dnes chci reagovat na stručný příspěvek jednoho diskutujícího, který po článcích o vyhnání komunistů ze zlínské radnice položil otázku, z níž bylo cítit jakousi beznaděj. Co prý udělat s tou dnešní radnicí.

25.7.2009 v 10:14 | Karma: 14,09 | Přečteno: 955x | Diskuse| Politika

Stanislav Vrbík

Jak Baťa překonal hospodářskou krizi v r. 1922

V létě roku 1922 provedl ministr Rašín reformu, při níž se zvýšila hodnota československé koruny na dvojnásobek. Byla to těžká rána pro export, na němž bylo hospodářství závislé. V zahraničí tím totiž stoupla cena čs. výrobků též na dvojnásobek a to byl vlastně konec exportu. Mnoho průmyslových podniků zastavilo výrobu, podobně jako dnes v ĆR. Vznikla těžká hospodářská krize, ze které byla cesta ven jen racionalizace výroby a celého hospodářského života. Stejně jako dnes, chce se mi říci.

20.7.2009 v 19:10 | Karma: 23,95 | Přečteno: 2558x | Diskuse| Ekonomika

Stanislav Vrbík

Odchod, nikoli však konec muže, který z Čechů dosáhl nejvýš

Byla to touha tvořit, poskytnout stále většímu a většímu množství našich lidí účast na výhodách, které náš závod jak spolupracovníkům, tak zákazníkům poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužit, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile budete ale pamatovati každý sám na sebe, jakmile přestanete sloužit svému závodu všeobecně, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.

11.7.2009 v 19:09 | Karma: 13,92 | Přečteno: 1272x | Diskuse| Ekonomika