Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Edvard Beneš

Před sedmdesáti třemi roky zemřel president republiky prof. JUDr. PhDr.  Edvard Beneš, o kterém se v rámci módního sebemrskačství v poslední době hodně diskutuje. Proto jsem se rozhodl napsat několik blogů na toto téma.

Najednou v rámci českého sebemrskačství mají všichni historické znalosti, které ale bohužel neměli aktéři té doby, a přesně ví, jak se tehdy mělo postupovat. Nečekaně v své torně objevili maršálskou hůl a člověk má pocit, že jsme to byli my kdo jsme vyprovokovali II. světovou válku a na našich rukou jsou milionové oběti a Němci jsou ubohé oběti naší krvežíznivé povahy.  Není vůbec udivující, že povětšinou se jedná o lidi kteří buď pochází ze sudetoněmecké rodiny, nebo studovali, případně žili v Německu. Pak je tu i skupina zastydlých monarchistů, pro které jsou Masaryk a Beneš rozvratitelé jejich milovaného dohasínajícího  Rakouska - Uherska, a kteří se zasloužili o vyhnání Habsburků, bez ohledu na to, že Habsburky vyhnali především samotní Rakušané a Habsburkům trvalo několik desetiletí než jim Rakousko dovolilo vstoupit na jejich půdu.

Jako dlouholetému členovi České strany národně sociální (Československé strany národně socialistické) mi nezbývá než E. Beneše před agresivní protibenešovskou kampaní obhájit. E. Beneš na doporučení T.G. Masaryka vstoupil do ČSNS v roce 1926, stal se jejím prvním místopředsedou až do roku 1937, kdy byl zvolen presidentem. E. Beneš byl člověkem a ne Bohem, a tak jako my všichni měl své klady a zápory.

E. Beneš po vypuknutí I. světové války začal organizovat vnitřní odboj (Mafii). Zajišťoval spojení s T.G. Masarykem ve Švýcarsku. Nakonec pod hrozbou zatčení odešel v září 1915 do exilu, kde s pomocí Slováka M.R. Štefánika získal souhlas dohodových mocností se zakládáním československých jednotek.

Kuriosní je,  že Rakouští Němci vyhlásili vytvoření rakousko-německého státu už 21. října, týden před vyhlášením vzniku Československa. A v tušení, že Rakousko-Uhersko nepřežije I. světovou válku, už v lednu 1918 vyslovili požadavek, aby z německých částí Čech byla vytvořena samostatná provincie Deutschbohmen. 

Příjezd ruských legií E. Beneš a V. Klofáč

29. října 1918 telegrafoval Masaryk Benešovi: "Musí se vyjednávat s našimi Němci, aby přijali náš stát, který nebude výtvorem nacionalistickým, ale moderní, pokrokovou demokracií." Antonín Švehla nabízel Lodgmanovi zastoupení Němců v Národním výboru, z něhož se mělo automaticky vyvinout jejich zastoupení v revolučním Národním shromáždění. Němci všechny návrhy odmítli způsobem, který nesl stopy pýchy. Přitom v nové vládě bylo vyčleněno jedno místo pro německého ministra k "hájení zájmu Němců v Čechách".

30. října byl na schůzi rakouského národního shromáždění vyhlášen vznik provincií Deutshbohmen a Sudetenland. 3. listopadu Němci na jižní Moravě oznámili Vídni, že vytvořili kraj Deutschsudmahren s hlavním městem Znojmem a že se přihlašují jako součást Rakouska. Posléze se rychle připojili šumavští Němci s další rakouskou provincii Bohmerwaldgau, která si činila nárok na území až k Českému Krumlovu a Prachaticím.

22. listopadu se rakouské Národní shromáždění usneslo na zákonu, kterým tyto čtyři území prohlásilo za državu svého státu a k údivu i moravská města Brno, Jihlava a Olomouc. Sotva utvořené vládě nezbylo  než rozšiřovat svou moc vojensky postupně město po městu. 27. listopadu byl obsazen Most, 8. prosince Mariánské lázně, 9. Teplice, 12. Ústí nad Labem, kde do té doby probíhali výtržnosti a rabování mezi Němci.  13. Děčín a Karlovy Vary, 14. Liberec, 16. Trutnov, Cheb, Chomutov, 18. Opava a Znojmo. Do konce prosince podléhalo celé historické území pražské vládě.

 

Stal se prvním československým ministrem zahraničí, ale do nově vzniklé republiky se vrátil až v září 1919 po úspěšných jednáních na Pařížské mírové konferenci, kde novému státu zajistil hranice. Když odcházel za Masarykem do exilu byla jejich představa, že vznikne český stát v hranicích Českého království. Nakonec se připojilo Slovensko, kteří by Benešovi měli postavit  obrovský pomník, protože dokázal vyjednat jejich maximální hranici na úkor Uher. Takže se plánovaný stát zvětšil. A to nebyl konec. Přibyla i Podkarpatská Rus, jedna z nejchudších oblastí Evropy. Nová republika musela kromě nové měny, vytvořit nové státní orgány, armádu, policie a další státní instituce a čelit vzpourám sudetských Němců, válce s Polskem o Těšínsko a nájezdu maďarských komunistů na Slovensko. A poté bojovat se zaostalostí a negramotností na Slovensku a Podkarpatské Rusy, kde jsme museli postavit stovky škol, policejních stanic a úřadů a poslat tam učitele, vojáky, policisty. To všechno nově vznikla republika zvládla. 

Ke všemu nově vzniklé republice nenahrávala mezinárodní situace. Byla, kromě krátké hranice se zaostalým královským Rumunskem, obklíčena nepřátelskými státy. Proto kromě spojenecké smlouvy s Francií (1924), Československo iniciovalo tzv. Malou dohodu s Rumunskem a Jugoslávií. Hnacím motorem dohody byla obava z Maďarska, které si činilo nároky na rozsáhlá území  těchto zemí. 

Situace v Evropě po válce byla velmi tristní. Polsko v době vyhlášení příměří v roce 1918 nemělo žádnou vládu. Cílem hněvu občanů se stali policisté, kteří byli fyzicky napadání a biti. Byly plundrovány židovské obchody a majitelé biti. Nastal rozklad úřadů a propukli násilnosti. V Polsku, Rakousku a Rusku zlikvidovala měnu zběsilá inflace. Polovina obyvatel Varšavy žila s podpory v nezaměstnanosti. V Německu v roce 1923 propukla hyperinflace. V letech 1919 - 1923 bojovali Irové za nezávislost na britské vládě; včetně sektářských vražd, svévolné brutality a neuvěřitelných zvěrstev ze strany britských polovojenských jednotek (Černohnědí - Black and Tans), ale i Irské republikánské armády (IRA). Nakonec v Irsku propukla v letech 1922 - 1923 krvavá občanské válka.

V roce 1922 se v Itálii dostali k moci fašisté pod vedením Benita Mussoliniho. V tom samém roce dobili Turci pod vedením Mustafa Kemala nazpět Smyrnu (Izmir). Zapálili ty části města kde žili Řekové a Arméni, a zmasakrovali desítky tisíc obyvatel. Smlouvou z Lausanne byla ratifikována výměna obyvatel - největší před II. světovou válkou. Z Turecka odešlo víc jak milion Řeků a 360 000 Turků odešlo z Řecka. O rok později ve Španělsku nastupuje vojenská diktatura. 

Vznikla Bavorská a maďarská republika rad. Ve východní Haliči pokračovali zuřivé boje mezi Ukrajinci a Poláky. Na Židech se páchaly pogromy v Rusku, Maďarsku a Polsku. V Pobaltí a Horním Slezsku docházelo v letech 1919 - 1921 k zuřivým bojům mezi Poláky a Němci, které mělo až 100 000 mrtvých z polovojenských jednotek. V Polsku posilovali antipatie Poláků vůči velkým etnickým menšinám v zemi. Téměř jedna třetina polského obyvatelstva (v některých oblastech to byla většina) se sestávala z etnických menšin (14% Ukrajinců, 9% Židů, 3% Bělorusů a víc než 2% Němců), které byly vystaveny silné diskriminaci. Neustále se měnicí vlády ukončil až v květnu 1926 pučem maršála Pilsudského, který zavedl autoritářské vládnutí.

V letech 1917 - 1924 díky bolševickému teroru namířenému proti komukoliv kdo se postavil na odpor, zemřelo až půl milionu obyvatel. V letech 1921 - 1922 propukl v některých oblastech Ruska hladomor a v mnoha oblastech vypukla rolnická povstání. Tisíce rolníků bylo zastřeleno a desetitisíce posláno do lágrů.

Nezávislost Finska byla vyhlášena v roce 1918 po pěti měsících občanské  války mezi rudými a bílými, po které zůstalo 36 000 mrtvých. V Albánii a Řecku bojovali mezi sebou různé frakce (spíše klany). Mučení, zabíjení, podplácení, korupce, svrhávání krále byly na denním pořádku. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců muselo bojovat se silnými pro bulharskými polovojenskými silami v Makedonii a se separatistickými tlaky na nezávislost Makedonie a ozbrojenými rebely v Kosovu. Království bylo ohroženo rozhořčeným odporem Chorvatů k nadvládě Srbů. Zvláště po roce 1929, kdy rozběsněný Srb zastřelil tři chorvatské poslance. Proto nechal král Alexandr I. rozpustit parlament a pozastavit ústavu. Byla zrušena svoboda tisku a zakázány politické strany a v říjnu 1929 změnil název státu na království Jugoslávie. Odměnou mu byla vypálena kulka 9. října 1934 v Marseilli bulharským revolucionářem Černozemskim, kdy byl zbloudilou kulkou zavražděn i francouzský ministr zahraničí Louis Barthou. 

V Bulharsku bylo na denním pořádku politické násilí. Když skupina důstojníků, podpořená králem Borisem II, zavraždila v roce 1923  předsedu vlády Stamibolijského, byla jeho mrtvola znetvořena a hlava poslána v plechovce do Sofie. Poté byl krvavě potlačen pokus o komunistické povstání. Po výbuchu bomby v sofijské katedrále v roce 1925, po němž zůstalo 160 mrtvých a stovky zraněných, následovala další vlna "bílého teroru". 

V Portugalsku bylo v letech 1910 - 1926 jmenováno pětačtyřicet vlád. Politické násilí se stalo počátkem dvacátých let  běžným jevem. V roce 1926 byl proveden vojenský puč a přestože byl hlavou státu F. Carmon, klíčovou postavou vlády se stal. O. Salazar.

Nezaměstnanost ve dvacátých letech, ještě před příchodem krachu na newyorské burze, v Dánsku a Norsku byla 17 - 18%. V roce 1934 přijaly všechny skandinávské státy zákon, který prováděl povinnou sterilizaci pro jisté skupiny, což mělo za následek desetitisíce obětí.

V té době vzniklo a vyvíjelo se  Československo.

Autor: Vladislav Svoboda | pátek 3.9.2021 9:34 | karma článku: 19,23 | přečteno: 614x
  • Další články autora

Vladislav Svoboda

Marshallův plán a Majdan

Nejspíš vám připadá nadpis zmatený, ale když se podíváte blíž, zjistíte, že i přes rozdíl sedmdesáti let, je zde určitá podobnost.

14.6.2024 v 9:44 | Karma: 18,65 | Přečteno: 427x | Diskuse| Politika

Vladislav Svoboda

Hranice

V poslední době se hodně hovoří o Izraeli a okupaci cizího území. Jenomže co je svět světem se hranice neustále mění. Zvláště v Evropě se jednalo o častý jev.

6.6.2024 v 8:32 | Karma: 9,12 | Přečteno: 144x | Diskuse| Politika

Vladislav Svoboda

Nezávislost Indie a Pákistánu stála miliony lidských obětí

Británie vyčerpaná II. světovou válkou se rozhodla vyslyšet volání Indie po samostatnosti. Hlavními politickými silami v zemi byl Indický národní kongres vedený Mahamátmou Gandhím a Muslimská liga vedená Alí Džinnáhem.

3.6.2024 v 10:58 | Karma: 11,65 | Přečteno: 246x | Diskuse| Politika

Vladislav Svoboda

Evropské poválečné volby

Evropa, tak jako po I. světové válce, se po II. světové silně přiklonila k levici. Vliv SSSR, kterého většina Evropanů brala jako osvoboditele, byl neuvěřitelně silný; což se projevilo při prvních poválečných volbách.

30.5.2024 v 9:25 | Karma: 8,60 | Přečteno: 166x | Diskuse| Politika

Vladislav Svoboda

Evropa po válce

V říjnu 1944 píše K. H. Frank o plánech československé exilové vlády v Londýně na výsídlení dvou milionů sudetských Němců.

23.5.2024 v 10:45 | Karma: 20,10 | Přečteno: 481x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Pavel Fischer

5. prosince 2017  12:08,  aktualizováno  25.6 11:10

Senátor Pavel Fischer je bývalý diplomat. Byl poradcem prezidenta Václava Havla. V letech 2003 až...

KOMENTÁŘ: Kreml je zaměstnán na Ukrajině, doma mu vyrostl Islámský stát

25. června 2024  11:06

Teroristický útok v Dagestánu odhalil všechny současné problémy Ruska najednou. Nedůvěra ve...

Jiří Drahoš

9. listopadu 2017,  aktualizováno  25.6 10:51

Jiří Drahoš se v lednu 2018 ucházel v druhé přímé volbě o post hlavy státu jako nezávislý...

Muž nalezený u Hořovic se patrně pobodal sám, případ vyšetřují jako sebevraždu

24. června 2024  17:16,  aktualizováno  25.6 10:45

Jako pokus o sebevraždu vyšetřuje policie pondělní případ z Hořovic na Berounsku, kde náhodná...

  • Počet článků 278
  • Celková karma 13,35
  • Průměrná čtenost 1400x
Důchodce, občas si přivydělávající v komparsu. Člen klubu Milady Horákové. Snažím se nemít stádní názory a řídit se heslem: Důvěřuj, ale prověřuj!

Seznam rubrik