MR

Tady je jiný fenomén, nejde tak o historickou událost, ta bude vždy jenom jedna, ale o následné generační neustálé procházení, díky zákonu a programu, jež každému, kdo se zde narodí, tak z nula vědomí v době narození, formuje vědomí skrze určité fáze, které navíc máme generačně a mezigeneračně shodné, tak že vytváříme, komunikující a rozvíjející se společnost, civilizaci. Tyto fáze jsou třeba, sociální vnímání a inteligence, fáze seznamování s historií, až do dospělosti, kdy se vytvoří stabilní životní vědomí, jeden z několika archetypů, jež se zde historicky opakují a snadno lze jej určit podle, frekvence určitých slov, tíhnutí k určité realitě, řádu, hodnotám. Když toto se naučíme vnímat, tak nekonfrontujeme se s minulostí, ale vlastně s archetypem vědomí dotyčného, a zde je ono úzké hrdlo. ...

Jinak, rozbití ČSR, vedlo ke genocidě elity společnosti, jejích vrstev, dále vlnám emigrace, a oduznání Mnichovské dohody, de facto nás stálo Lidice, stanné právo a denně popravy lidí. Co bylo daleko horší, byla likvidace osobností, jak firemních, tak třeba intelektuálních, armádních, či v různých organizacích, typu skaut, sokol, orel a místních.

Tím byla výrazně oslabena společnost, o elitu, lidi, jež mohli podpořit či zvrátit tlak na prezidenta Beneše, či jej případně nahradit. To samé platilo na obecní úrovni. Tím bylo vlastně vyšlapáno na druhou genocidu společnosti, pod Stalinovým vedením, a jeho čistkami. Lidi byli zavlečeni do gulagů, duchovní, intelektuálové, a další byli zavírání do pracovních táborů, další vlna emigrace, monstr procesy v 50. letech, a nakonec ožebračení celé společnosti v roce 53., měnová reforma.

Pak přišla normalizace a okupace vojsky od roku 1968 - 1991.

Tím pádem si vlastně sami Němci u nás připravili cestu, po roce 1945, a naší zemi nebylo následně dopřáno jít tzv. Rakouskou cestou demokracie, kde by někdo v 70. letech byla naše společnost mezi světovými lídry, a nemíchala se zde tato pachuť.

MR

Tento sebemrskačský princip ukrytý v zákonu a programu tvorby vědomí v každé generaci, včetně nás, vlastně destabilizuje společnost v tom směru, že neustále se zde otvírají historické události, a konfrontují se s tvořícím se vědomím právě aktivní generace, která si jej navíc formuje v duchu, hodnotách, stavu své doby, jež nakonec bere i za tzv. bernou minci.

Každá generace to prostě nemá vrozené ... .

Tím se vlastně vychyluje těžiště hodnot, řádu, reality společnosti, zvláště pokud není formována vnějším tlakem a žije v blahobytu.

Horší pak je, když se v části koloběhu generací, opakují archetypy stabilního životního vědomí, jež mají právě těžiště, v historických událostech. ideologických dogmatech, náboženství ... . Hitlera pak v jiné generaci vystřídá ... .

To vytváří fenomény, jako bylo Arabské Jaro, pozitivní diskriminace, socha borectví, krize pohlavní identifikace, ekologie, globální oteplování ... .

Tím pádem jsme pak nuceny opakovat minulost a točíme se pořád v kruhu. Chybí nám kontinuální dějové vnímání, inteligence, jež vše zde se vyvíjelo, měsíc, roky, staletí ... . To je v plenkách, neboť informační a globální tlak je zde sotva 10. let, s rozšířením internetu.

To podstatné je na nás, uvědomit si toto, pokud s někým hovořím, diskutují, jestli to není jen o jeho archetypu vědomí a jeho realitě, a přesto nejde jak si vlak.

Foto

Člověk to zní hrdě. Ale jen zní. Kde zůstalo křesťanství, podle kterého se modlíme " odpusť nám naše činy, jakož i my odpouštíme našim viníkům"?

Německu náhrada 7 milionů padlých prospěla, zemím, které se Němců zbavily to ekonomicky ublížilo.

  • Počet článků 278
  • Celková karma 13,35
  • Průměrná čtenost 1400x
Důchodce, občas si přivydělávající v komparsu. Člen klubu Milady Horákové. Snažím se nemít stádní názory a řídit se heslem: Důvěřuj, ale prověřuj!

Seznam rubrik