Premium

Získejte všechny články
jen za 49  Kč / 1. měsíc

Proč ANO nehlasovalo pro usnesení o bezpečnostních hrozbách

Poslanecká sněmovna 20. března 2024 schválila usnesení k bezpečnostním hrozbám pro Českou republiku. Hnutí ANO pro toto usnesení nehlasovalo.

Poslanecká sněmovna 20. března 2024 schválila usnesení k bezpečnostním hrozbám pro Českou republiku, hnutí ANO pro nehlasovalo. Opravdu není rozhodující, že se pouze zdrželo hlasování. Text je přísně neutrální, neobsahoval nic, s čím by politické uskupení s prozápadní orientací, kterému záleží na bezpečnosti České republiky, neztotožnilo. Nebylo v něm nic, co by bylo útokem na opozici nebo její představitele. Hnutí ANO najevo, že pro ně není hrozbou ruský teroristický režim, ale současná vláda premiéra Petra Fialy.

Zrekapitulujme si oněch devět bodů zmíněného usnesení a to, co hnutí ANO řeklo svou „nepodporou“.

Poslanecká sněmovna (text usnesení zvýrazněn):

1) konstatuje, že současná zahraničněpolitická a bezpečnostní situace klade zásadně zvýšené nároky na jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky při obhajobě a prosazování našich bezpečnostních zájmů;

V Evropě se nedaleko vede největší válka od roku 1945, frontová linie má stovky kilometrů a do bojů jsou zapojeny stovky tisíc vojáků. Z ruské strany dochází k systematické páchání válečných zločinů a porušování konvencí mezinárodního práva. Počínání Ruska na okupovaných územích Ukrajiny má charakter genocidy

(… genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vraždění všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života národnostních skupin, s cílem zcela zničit skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství a dokonce individuálních životů osob patřících k takové skupině.[4]

Raphael Lemkin

Potvrzují to, jak uniklé ruské plány, tak i realita. Nejen české bezpečnostní služby jako třeba BIS, ale každý rozumný člověk vidí, že se nacházíme v nejvážnější bezpečnostní situaci od 2. světové války. Jak řekl ředitel BIS Michal Koudelka 26.března 2024 při návštěvě prezidenta Petra Pavla v sídle služby: „To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás…….“.

Česko se v roce 2021 stalo cílem ruského ultimáta,a sále (zde) kdy se NATO mělo stáhnout do podoby roku 1997 a obrana těchto „obnažených zemí“, tedy i Česka, měla být možná pouze se souhlasem Ruska. V posledních dvou letech se Česká republika spolu s našimi spojenci v NATO (Pobaltím, Polskem, ale i Německem, Francií, Velkou Británií) stali terčem bezpočtu výhrůžek konvenčním i jaderným útokem, a to přímo z Kremlu i od jemu blízkých tajtrdlíků.

Přesto ANO nesouhlasí s jednotnou bezpečnostní a zahraniční politikou České republiky. Jak vidno z chování a slov Andreje Babiše i jeho věrných, vidí jiné přátele než Západ, a to Fica (Slovensko) a Orbána (Maďarsko), kteří jsou ruské trójské koně. Je směšné, když se Andrej Babiš zaštiťuje tím, že dotyční byli demokraticky zvoleni. Není důležité, jak se kdo dostane k moci, ale jak s mocí nakládá. Kdy Andrej Babiš začne jednat s Putinem s argumentem, že byl demokraticky zvolen?

Andrej Babiš, jak vyplývá z jeho níže uvedených výroků, vidí i jiné způsoby řešení krize, tj. přikrčení se, neodporování, mlčení, appeasement (usmiřování, ustupování) Rusku, doufajíc, že se vše přežene a nastoupí opět byznys.

2) zdůrazňuje, že zahraniční a bezpečnostní politika ČR vychází z našeho hodnotového a geografického rámce, respektu k mezinárodnímu právu, pevného západního ukotvení v mezinárodních strukturách NATO a EU a z negativní historické zkušenosti z Mnichovské dohody z roku 1938, kdy se Československo stalo obětí agresora, a z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968;

ANO tím, že nehlasovalo pro tento bod, nesdílí západní hodnotový rámec, nepovažuje západní ukotvení Česka v NATO a Evropské unii za správné a zkušenost z Mnichova roku 1938 i se sovětskou okupaci roku 1968 za negativní. Vzhledem k apelům hnutí ANO vůči Ukrajině, aby jednala o míru s Ruskem (o možnostech jednat o míru níže) ji fakticky vyzývá ke kapitulaci a hlásí se k tomu, že normou mezinárodního práva je „právo silnějšího“ a změna státních hranic válečnou agresí je správná.

Připomeňme si rozhovor Andreje Babiše v debatě před prezidentskými volbami. „Pokud by bylo napadeno Polsko nebo Pobaltské státy, měli bychom splnit své spojenecké závazky a poslat tam vojáky?“ položil při televizní debatě veřejnoprávní televize moderátor Martin Řezníček hypotetickou otázku Andreji Babišovi. „Určitě ne, určitě ne. Myslím, že je potřeba mluvit o míru.“

Ve veřejné debatě se opomíjí jedna zásadní věc. Otázka války a míru se netýká pouze České republiky a neurčují je nějaké naše politické půtky, veřejné mínění nebo přání vlády, která je právě u moci. Vzhledem k našemu zapojení do systému kolektivní obrany v rámci NATO musíme být připraveni bránit naše spojence, jako třeba Pobaltí nebo Polsko. Andrej Babiš jasně deklaroval, jak je na tom s ochotou pomoci spojencům.

3) konstatuje, že současný teroristický režim v Rusku svou rozpínavostí a snahou o rozšíření sféry vlivu na Ukrajinu a do dalších zemí Evropy, doprovázenou válečnými zločiny, představuje pro ČR největší bezpečnostní hrozbu; je tudíž zásadním zájem ČR, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná, aby se Ukrajina ubránila a obnovila svoji územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích a aby byl ruský režim od další agrese proti Evropě účinně odrazen,

Hnutí ANO dalo svým nehlasování najevo, že nepovažuje režim v Rusku za teroristický a nesouhlasí, že by se na Ukrajině dopouštěl válečných zločinů (tedy nesouhlasí ani se stíháním Putina Mezinárodním soudem v Haagu). ANO nepovažuje Rusko za bezpečnostní hrozbu pro Česko a fakticky nemá zájem, aby se Ukrajina ubránila a obnovila svoji územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích a aby byl ruský režim od další agrese proti Evropě účinně odrazen. Jinak řečeno, ANO vlastně chce, aby Rusko uspělo ve válce na Ukrajině se všemi následnými konsekvencemi pro Českou republiku, naše západní spojence i mezinárodní řád, který by se tím změnil v „neřád“.

4) konstatuje, že v zájmu České republiky je nezávislá, demokratická a svobodná Ukrajina pevně ukotvená v mezinárodních strukturách zaručujících kolektivní bezpečnost v Evropě i ve světě, což ČR považuje za nezbytný předpoklad spravedlivého a trvalého míru,

ANO nehlasováním pro tento bod nesouhlasí, aby Ukrajina byla nezávislá, demokratická, svobodná a pevně ukotvená v mezinárodních strukturách zaručujících kolektivní bezpečnost v Evropě i ve světě.

Oslabováním podpory Ukrajiny hnutí ANO podkopává mírové snahy a fakticky pobízí Putina k další agresi. Tedy i když se představitelé ANO zdůrazňují, že si přejí mír, jsou ve skutečnosti proti spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině, ale tedy i obecně v Evropě.

5) oceňuje, že vláda ČR poskytuje v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 272 ze dne 15. června 2022 a usnesením č. 421 ze dne 15. listopadu 2022 účinnou pomoc Ukrajině včetně dodávek nezbytného vojenského materiálu, a konstatuje, že k naplnění bezpečnostních zájmů ČR je nezbytné v pomoci Ukrajině vytrvat, aby se ubránila proti ruské agresi; zastavení dodávek vojenského materiálu by naopak vedlo k dobytí a pustošení Ukrajiny ruským teroristickým režimem a povzbuzení tohoto režimu v dalších výbojích proti evropským státům, což by znamenalo bezprostřední bezpečností hrozbu pro ČR a další blízké spojence,

Hnutí ANO nehlasováním pro toto usnesení dalo najevo nesouhlas s dodávkami obraného materiálu i s tím, že bezpečnostním zájmem ČR je odražení ruské agrese Ukrajinou. ANO schvaluje dobytí a zpustošení Ukrajiny ruským teroristickým režimem a povzbuzení tohoto režimu v dalších výbojích proti evropským státům včetně Česka.

6) upozorňuje na rostoucí agresivitu ruského režimu, a to jak vůči vlastním občanům, tak i okolním zemím a vyzývá vládu ČR, aby pomáhala demokraticky smýšlejícím příslušníkům ruského národa, kteří se postavili Vladimiru Putinovi a jeho režimu,

ANO nehlasováním pro tento bod usnesení nepovažuje Rusko za agresivní režim a nechce, aby Česko, resp. Západ pomáhal demokraticky smýšlejícím příslušníkům ruského národa, co se postaví Putinovi,

7) vyzývá vládu ČR, aby nadále věnovala zvýšenou pozornost zajišťování obranyschopnosti ČR a pokračovala v naplňování závazků ve financování obrany v rámci NATO,

Jak už bylo řečeno výše, členové NATO, tedy i Česká republika se stali cílem mnoha výhrůžek konvenčním i jaderným útokem. Logickou reakcí na realitu války na Ukrajině ze strany zodpovědných politiků, kterým záleží na suverenitě a bezpečnosti České republiky, je posilování obranyschopnosti. Přesně opačně se chová hnutí ANO a jeho představitelé. Nevadí mu výhružky z Kremlu, nezaujalo k nim žádné stanovisko, není slyšet, že by na ně nějakým způsobem reagovalo či se proti nim vymezilo. Posilování obranyschopnosti, otevřenou komunikaci s veřejností o těchto otázkách, naprosto totožnou jako vedou vlády Pobaltí, Finska, Polska, vydává za div ne válečné akty české vlády proti Rusku a provokování války (Andrej Babiš „….na rozdíl od Fialovy vlády myslíme, že ta cesta nevede rozpoutáním třetí světové války“.). Andrej Babiš nikdy neřekl nic proti Rusku, zato jeho dezinformační lži pravidelně míří proti Ukrajině. Stejně jako u Orbána a Fica, jeho rady a výzvy směřují proti Ukrajině, což je znakem ruských pomahačů.

Opravdovost zájmu o obranyschopnost České republiky ukázala Alena Schillerová v rozhovoru pro Deník 1.12.2023. Na otázku: „Je správné, že Fialova vláda dvouprocentní závazek vůči NATO uzákonila a splní ho už příští rok?“ odpověděla: „Ne. My jsme pro to zvedli ruku, ale vnímali jsme to jako politickou deklaraci a signál vůči našim spojencům. Kapitola obrany je jediná, která razantně roste, konkrétně o 40 miliard. A to si nemůžeme dovolit, pokud nemáme na školství, zdravotnictví nebo řádnou valorizaci důchodů“. Takže hnutí ANO hlasuje pro něco, co je obratem připraveno porušit, a ještě se k tomu drze přizná.

Ještě známější je výrok Aleny Schillerové, kdy na otázku, zda není potřeba být připraveni, odpověděla: „To nejsou ty investice do tanků, které nás někam posunou, nebo do nějakých střel. My potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury. Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu Řehka. Vždycky se osypu, když čtu jeho vyjádření nebo headliny ‚Připravme se na válku‘. My se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru,“ uvedla.

ANO je proti zvyšování obranyschopnosti Česka a plnění závazků NATO ve financování obrany, tedy jeho cílem je bezbrannost Česka ve vztahu k Rusku.

8) oceňuje náročné každodenní úsilí všech příslušníků Armády ČR a dalších bezpečnostních sborů a služeb, které se podílí na zajištění bezpečnosti ČR ve zhoršeném bezpečnostním prostředí, a důrazně odmítá zpochybňování jejich upozorňování na bezpečnostní hrozby a jejich zlehčování s tím, že je jejich povinností připravovat zemi na to, aby těmto hrozbám mohla účinně čelit,

Hnutí ANO nehlasováním pro usnesení dalo najevo, že pohrdá (jde o opak výrazu oceňuje) příslušníky Armády ČR a dále bude zlehčovat a zpochybňovat upozorňování bezpečnostních složek na bezpečnostní hrozby a nesouhlasí s tím, aby se Česká republika připravovala těmto hrozbám čelit.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka listopadu 2023 na velitelském shromáždění prohlásil: „Budeme dál pracovat na odstrašení a obraně. Připravujeme se na nejhorší scénář, na válku vysoké intenzity a velkého rozsahu s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi“.

Jde o logickou reakci na to, že členové NATO, tedy i Česká republika se ze strany Ruska stali cílem mnoha výhrůžek konvenčním i jaderným útokem.

Podle Andreje Babiše tím, že náčelník generálního štábu Karel Řehka dělá svoji práci, podněcuje ve společnosti strach. „No a ten engeš (překlad z babištiny-náčelník generálního štábu), ten ať je v tom krytu. A když myslí, že bude jaderná válka, ať se tam připravuje. Ale ať neděsí naše důchodce,“ řekl bývalý premiér.

ANO dehonestuje odpovědnou práci vojáků spočívající k posilování obranyschopnosti, odmítá zvyšování odstrašení i organizační opatření s tím spojená. ANO nehlasováním pro tento bod usnesení dalo najevo, že chce mít z České republiky pro ruského agresora lákavější cíl, lepší kořist a tím nás vtahuje do války.

9) konstatuje, že plného zajištění bezpečnosti ČR a jejích občanů je možné dosáhnout pouze celospolečenským přístupem a za všestranného zvyšování odolnosti a že za odolnost demokracie, stabilitu společnosti a soudržnost lidí nesou zásadní díl odpovědnosti veřejně činné osobnosti; proto vyzývá politické i nepolitické aktéry, aby svými vyjádřeními a činností nepodporovali válečnou propagandu ruského teroristického režimu a jeho propagátorů, která směřuje k narušení bezpečnosti a obranyschopnosti ČR.

Tím, že hnutí ANO nehlasovalo pro tento bod, nesouhlasí, že bezpečnost je věcí všech občanů ČR, dále tedy bude rozeštvávat společnost strašením, že vláda chce Česko zatáhnout do 3. světové války, dál bude pracovat proti soudržnosti společnosti.

Bude tedy i nadále podporovat, opakovat, zesilovat ruskou propagandu směřující proti Ukrajině a k narušení bezpečnosti a obranyschopnosti ČR s cílem získat na svou stranu protisystémové voliče, pro které je nepřítelem vláda (spolu se svobodou a demokracií), a Rusko jako její nepřítel je jejich přítelem.

Připomeňme si, jak Andrej Babiš reagoval na obvinění ze shánění kompra na ministra zahraničí Jana Lipavského: „Chci totiž na ty jeho (ministra zahraničí Jana Lipavského) lži reagovat ve Sněmovně a položit mu jednoduchou otázku, jestli by poslal své děti do války. Já totiž ne. Proto jsem se o to zajímal.“. To stejné zopakoval v „projevu“ v Poslanecké sněmovně 17.1.2024. Babiš vlastně řekl, že by nechtěl, aby se jeho rodina, jakkoliv podílela na obraně Česka, že občanská soudržnost je pro něj neznámý pojem. Naprosto jednoznačně ukázal, že právě on a jeho rodina by Českou republiku nebránila, tak jako v prezidentských volbách uvedl, že bychom neměli pomáhat spojeneckému Polsku.

Jsme fakt zvláštní země. Miloš Zeman se ve funkci prezidenta přizná k tomu, že je ruským agentem a nic. Andrej Babiš přizná, že nechce, aby někdo z jeho rodiny bránil Českou republiku a místo pohrdání ještě sklidí potlesk. Představme si skandál, kdyby to, co Zeman nebo Babiš prohlásil britský, španělský, švédský král, evropští prezidenti nebo premiérky. Kdyby přiznali, že jsou ruští agenti nebo odmítli, aby jejich rodina bránila zemi, jejíž jsou čelními představiteli.

Výmluvy, proč ANO nehlasovalo

Hnutí ANO tvrdí, že pro usnesení nehlasovalo, protože nebylo doplněno o jím navrhovaný apel na jednání o míru mezi Ukrajinou a Ruskem, a to v následujícího znění:

Při plné podpoře Ukrajiny jako suverénního státu a zachování jeho územní celistvosti Poslanecká sněmovna naléhá na vládu, aby se všemi dostupnými prostředky zasadila o co nejrychlejší zastavení vojenských operací a uzavření odpovídajícího příměří, které by umožnilo zahájení vzájemných jednání Ukrajiny a Ruska o spravedlivém a trvalém míru.

Stačí si přečíst „mírové návrhy“ Ruska, aby byla drzost takového návrhu na „mírová jednání“ očividná.

Mluvčí „prezidenta“ Putina Dmitrij Peskov v prosinci 2022 prohlásil, že žádný mír nebude, pokud se Ukrajina nevzdá Ruskem anektovaných území Krymu, Záporoží, Luhansku, Donbasu.

Dne 9.12.2023 mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharavová definovala podmínky míru takto: „Neutrální, neangažovaný a bezjaderný status Ukrajiny, její demilitarizace a denacifikace, uznání reality nového územního uspořádání a stažení ukrajinských vojsk z „ruského“ (anektovaného) území“.

V první polovině tohoto roku se ve Švýcarsku má uskutečnit mírová konference k ukončení války na Ukrajině. Ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja koncem února prohlásil, že Moskva se tohoto jednání nezúčastní, protože jde o „za ztrátu času“ a „utopický záměr“. Mír je podle Ruska utopií.

V polovině března 2024 zveřejnil „mírový plán“ Dmitrij Medveděv, místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a předseda vládní politické strany Jednotné Rusko. Vypadá následovně: „Úplná a bezpodmínečná kapitulace Ukrajiny, demilitarizace a zákaz vytváření polovojenských formací. Uznání nacistického charakteru politického režimu na Ukrajině mezinárodním společenstvím a nucená denacifikace všech (ukrajinských) orgánů pod dohledem OSN. Odstoupení ukrajinských ústavních orgánů a uspořádání voleb do prozatímního parlamentu pod záštitou OSN. Sjednocení celého území Ukrajiny s Ruskem, kterému by předcházelo samorozpuštění zmíněného prozatímního parlamentu, a uznání aktu sjednocení ze strany OSN“.

Dmitrij Medveděv je místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a předseda vládní politické strany Jednotné Rusko, takže zde máme oficiální ruský návrh „mírového“ uspořádání. Není se potom co divit, když Ukrajinci jsou připraveni na základě těchto vyhlídek, i bez vojenské pomoci Západu, bránit se třeba lopatami. Bojují o osobní i národní existenci.

Uvedené „mírové podmínky“ se nijak výrazně neliší od toho, co se diskutovalo v dubnu 2022.

Rusko trvalo na faktickém odzbrojení Ukrajiny, 85 000 vojácích, 342 tancích, 519 dělech, zákazu rozmisťování cizího vojenského personálu a zbraní na Ukrajině (tj. ztráta suverenity), včetně raket. Krym měl zůstat pod ruskou kontrolou.

Co se týče částí Doněcké a Luhanské oblasti, mělo se o nich rozhodnout během jednání prezidentů obou zemí (tedy nikdy). Dokument neřešil status jiných území okupovaných Ruskem.

Rusko požadovalo rozšíření oficiálního používání ruského jazyka na Ukrajině (tedy vytváření záminek pro zasahování do záležitostí Ukrajiny), upuštění od vyšetřování údajných válečných zločinů na Ukrajině (v té době se právě začaly objevovat důkazy o zvěrstvech v Buče, Černihivu a pod., což vedlo k přerušení rozhovorů) a zrušení všech sankcí, a dále aby země garantující bezpečnost Ukrajiny (včetně Ruska) měla právo veta, tedy „volnou ruku“ k nové agresi v budoucnosti.

Vedle odpornosti a pokrytectví volání po „míru“ ze strany ANO, šlo z formálního hlediska o slabomyslnou záminku vyvléknout se z hlasování pro usnesení. Jeho devět bodů totiž míří dovnitř České republiky a hnutí ANO chtělo přidat nesmyslný bod s radami směrem ven, co mají dělat znepřátelené strany na něž naše země nemá žádný vliv. Pokud hnutí ANO nemá na mysli okamžité zastavení zbrojních dodávek Ukrajině, které by vedly k její kapitulaci a tedy k ruskému „míru“, výzvy k míru musí hnutí ANO adresovat do Kremlu.

Když Andrej Babiš říká: „Logicky se ptám, jestli kvůli nečlenskému státu NATO chceme skutečně jadernou konfrontaci.“ Jak se to liší od jaderné konfrontace kvůli členskému státu NATO? Války se nevedou kvůli smlouvám, ale kvůli zájmům.

Hnutí ANO také požadovalo, aby český kabinet vystupoval „proti šíření atmosféry obav z válečného konfliktu, válečné hysterie a propagandy“.

Jak již bylo řečeno, Česko se v roce 2021 stalo předmětem ruského ultimáta a spolu se zeměmi Západu cílem mnoha otevřených výhružek oficiálních představitelů ruského státu nebo ruských propagandistů. Západ nechává bez odezvy ruské bombardování Rumunska drony, průlety ruských střel do Polska, zabrání výhradní námořní ekonomické zóny Bulharska ze strany Ruska pro vedení války, ruské útoky na bezpilotní prostředky v mezinárodním vzdušném prostoru, rušení signálu GPS v oblasti Königsbergu, které ohrožuje námořní a leteckou dopravu, sabotáže v Polsku, Velké Británii, hackerské útoky. Co bychom slyšeli z Kremlu, kdyby se toto dělo obráceně?

Naproti tomu nikdo z české vlády ani představitelů zemí Západu nevyzývá k jadernému bombardování Ruska ani k zahájení války. Vojenští a civilní činitelé České republiky informují o krocích ke zvýšení obranyschopnosti, a přesto jsou hnutím ANO obviňováni z „šíření atmosféry obav z válečného konfliktu, válečné hysterie a propagandy“. Logickým adresátem tohoto znepokojení by ale mělo být velvyslanectví Ruska.

Ten kdo šíří hysterii z válečného konfliktu je Andrej Babiš, když českou vládu obvinil ze snahy rozpoutat třetí světovou válku, a to svým výrokem: „….na rozdíl od Fialovy vlády myslíme, že ta cesta nevede rozpoutáním třetí světové války“. Šíření strachu mu umožňuje vystupovat jako ten, kdo ochrání všechny malověrné před jím vymyšleným nebezpečím války. Jeho výrok je na úrovni tvrzení dezinformátora Ladislava Vrábela o přípravách české vlády k jadernému úderu na Rusko, za něž byl souzen za šíření poplašné zprávy.

Hnutí ANO ostatním dává nálepku válečných štváčů, ale svým kapitulantstvím naopak, tak jako v roce 1938 politika appeasementu, válku přibližuje, tedy představuje bezpečnostní riziko.

Shrnutí

Hnutí ANO nemohlo hlasovat pro usnesení o bezpečnostních hrozbách z 20. března tohoto roku. Samo o sobě představuje negaci jeho obsahu, je proti posilování obranyschopnosti, proti přípravám na vojenské ohrožení, proti dodržení spojeneckých závazků, ať již se jedná o výdaje na obranu nebo vojenskou pomoc. Nejedná se o jednorázové selhání v záležitosti hlasování 20. března 2024, ale kontinuální „politiku“ potvrzovanou předchozími vyjádřeními Andreje Babiše a Aleny Schillerové (odmítání pomoci spojencům, odmítání dodržení závazku 2 procenta HDP na obranu, odmítání příprav k obraně, šíření válečné psychózy obviňování vlády ze snahy rozpoutat 3. světovou válku…).

Hlasování pro usnesení o bezpečnostních hrozbách z 20. března by pro hnutí ANO znamenalo rozchod s velkou částí jeho proruských voličů a ztížení dalšího „lovu“ duší v dezolátském elektorátu.

Nepodpoření usnesení ukazuje, že osobnostní nastavení představitelů hnutí ANO (o programovém nastavení hnutí ANO jako celku se nedá hovořit pro jeho absenci) popírá převládající systém politických hodnot, směřuje k diskreditaci fungujících institucí státní moci, podkopávání jejich legitimity.

Verbální tvrzení „podporujeme obnovení územní celistvosti Ukrajiny včetně Krymu“ pro realitu nic neznamenají. Zvláště za situace, kdy je Andrej Babiš schopen do večera třikrát změnit názor (on je toho schopen i v jedné větě), přesněji naprosto libovolně lhát. Lhal o to, že Česko už nemá žádné zbraně, protože je dalo Ukrajině. Lhal o tom, že ukrajinské obilí je jedovaté a Kaufland mouku z něj vyrobenou mouku.

Z jeho úst jsou jakékoliv řeči o podpoře územní celistvosti Ukrajiny dezinformacemi. Tvrdé jádro jeho příznivců je takto vnímá a vůbec nic nemění na jejich podpoře hnutí ANO. Považují je za taktické lži nepříteli, tak jako je v některých společnostech přípustné lhát nevěřícímu a slib daný nevěřícímu se nemusí plnit.

Jenže stejné nebezpečí hrozí i na druhé straně. Voliči nespokojení s vládou, mohou podpořit ANO, protože nevěří, že své proti systémové výroky a útoky na bezpečnost České republiky myslí Andrej Babiš, (odmítnutí poskytnutí pomoci Polsku při napadení) nebo Alena Schillerová (odmítání přípravy k obraně) splní. Andreje Babiše a další představitele hnutí ANO neberou vážně ani jejich příznivci ani odpůrci. Např. ohledně tvrzení, že Česko nemá již žádné zbraně byly podány pouze dvě trestní oznámení na šíření poplašné zprávy. Všichni jeho lži považují za součást jeho osobnosti.

Kromě politického zájmu pramení chování Andreje Babiše z toho, že jde o člověka, který bezohledně šlape dolů v okamžiku, kdy má „navrch“, ale je naprosto submisivní, když narazí na silnějšího. Takže dnes v době ohrožení Evropy, když jde do tuhého, kdy problém nevyřeší „mobilování“ se známými, kňučení, „řečnické“ figury hlupáčka ve stylu „vůbec nevím o co jde“, ani zástupy nájemných advokátů a je potřeba držet pevný postoj, Andrej Babiš logicky utíká k appeasementu. Nemá formát státníka ale hokynáře, který vidí pouze horizont měsíčního výhledu svého zisku.

Nebezpečné na tom je, nejenže Babiš populisticky vyhovuje nepřátelům současného demokratického režimu, prorusákům, kapitulantům a Rusku užitečným idiotům. On ale aktivně vychovává, vytváří nové dezoláty. Z běžných občanů vznikají anonystickou propagandou nepřátelé vlastního státu, ruští bojovníci nebo přesněji ruské zombie, kteří dál roznášejí ruskou nákazu ve společnosti.

I v roce 1938 se veřejnost ve Francii a Velké Británii nabuzená appeasementem politiků ptala, „proč bychom měli bojovat za nějakou vzdálenou zemi“. Stejně tak se voliči hnutí ANO ptají, proč by se měli vzdát jediné koruny pro Ukrajinu. Důvod je jednoduchý ustupování agresorovi znamená pozvat si jej do domu. Jak řekl americký prezident Ronald Reagan v diskusi nad přípravou federálního rozpočtu: …mou nejdůležitější zodpovědností je bezpečnost Spojených států…Nebudeme-li v bezpečí, nebudeme žádné sociální programy potřebovat.“

Hnutí ANO v souvislosti s nehlasováním o usnesení o bezpečnostních hrozbách 20. března 2024 potvrdila svoji pozici jako skupina kapitulantů a bezpáteřních oportunistů, co se přizpůsobují okolnostem, bezohledně využívají příležitosti k politickému zisku, v podstatě jde o protisystémovou opozici.

Hnutí ANO svým odporem k posilování obranyschopnosti, zpochybňováním spojeneckých závazků, útoky na bezpečnostní složky, šířením válečné hysterie, z níž chce těžit podporu pro své kapitulantství a svůj appeasmen (ustupování) vůči Rusku, přibližuje válku a tedy představuje bezpečnostní riziko.

Autor: Vilém Barák | středa 10.4.2024 13:28 | karma článku: 20,80 | přečteno: 828x
  • Další články autora

Vilém Barák

Levná ruská válka pomocí dezinformací

Podle odhadu západních bezpečnostních služeb, pouze 15 procent výdajů ruské rozvědky slouží pro financování klasických špionážních operací a zbývajících 85 procent je určeno na aktivní ovlivňování nepřítele.

11.7.2024 v 15:24 | Karma: 16,23 | Přečteno: 329x | Diskuse | Politika

Vilém Barák

Výsledkem Orbánovy cesty k Putinovi je bombardování dětské nemocnice

Z odpálení 38 střel na města protistrany a vybombardování dětské nemocnice po odjezdu „mírového emisara“ je vidět, že Putin Orbána nebere vážně, je pro něj onuce, pohůnek, pro Rusko užitečný „idiot“, nic více.

10.7.2024 v 13:25 | Karma: 20,56 | Přečteno: 423x | Diskuse | Politika

Vilém Barák

Fotbal čeká na první mrtvé na stadionech

Fotbal si říká o sektory s holým betonem, aby nešlo nic vytrhat, zapálit, obehnané mřížemi s přívodem elektrického proudu, se zabudovanými dálkově ovládanými vodními děly, vrhači slzného plynu, zábleskových a ohlušovacích granátů.

23.5.2024 v 18:42 | Karma: 25,94 | Přečteno: 1226x | Diskuse | Politika

Vilém Barák

Ať i zaměstnanec odůvodňuje svoji výpověď z pracovního poměru

Není něco shnilého v tomto státě, když dnes zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z kvalifikovaných důvodů a v opačném gardu, zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru kdykoliv, a to bez uvedení důvodu?

22.5.2024 v 13:23 | Karma: 31,72 | Přečteno: 3598x | Diskuse | Politika

Vilém Barák

Jaká je šance Západu na vítězství nad ruskou totalitou?

Žádná předurčenost vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí neexistuje. K tom jsou zapotřebí zbraně a odhodlaní lidé. Pouze si namlouváme, že naše společnost má vůči totalitářským barbarům výhodu v efektivnosti a odolnosti.

16.5.2024 v 15:54 | Karma: 19,21 | Přečteno: 565x | Diskuse | Politika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Každý den rozdáváme bazény za 100 tisíc Kč

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Léto je v plném proudu, teploty pravidelně stoupají nad 30 stupňů a schladit se ve vodě je jistě...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Můj syn Xavier zemřel, říká Musk o transgender dceři. A chce zničit „virus woke“

24. července 2024  11:37

Miliardář Elon Musk tvrdí, že byl podveden, když dovolil svému synovi stát se transgender ženou. V...

Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

22. července 2024  14:31

Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do...

Zemřel Karel Dyba. Ministrovi z Klausovy vlády bylo 83 let

25. července 2024  15:56,  aktualizováno  16:01

Aktualizujeme Ve věku 83 let zemřel bývalý ministr hospodářství Karel Dyba. Resort vedl v letech 1992 až 1996 ve...

Mobily ve školách? Zapomeňte. Vsetín je zakázal, strhla se diskuse

25. července 2024  15:36

Radní ve Vsetíně minulý týden rozhodli o plošném zákazu mobilních telefonů ve všech šesti...

Za rok vyrobili deset kilo pervitinu, členové gangu dostali podmínky i jedenáct let

25. července 2024  15:29

Tresty od podmínky až po 11 let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci šesti obžalovaným ve...

Ženu z Brna zastihl porod na slovenském koupališti, rodina dostane poukaz

25. července 2024  15:22

Dramatickou událost se šťastným koncem prožili na začátku týdne návštěvníci koupaliště Thermalpark...

  • Počet článků 297
  • Celková karma 21,01
  • Průměrná čtenost 2234x
Každý má právo hledat své štěstí, pokud to není na újmu jiným lidem. Vycházím ze zásady, že stát je tu pro občana a nikoliv naopak. Každý z nás má právo hodnotit, zda pravomoci vykonávané státem by nešly vykonávat lépe nebo jinak, například zda je nevrátit občanům. Neustále je třeba hledat, jak věci dělat levněji, rychleji, přesněji, prostě efektivněji.

Seznam rubrik