Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Recenze knihy „Opuštěná společnost“ od Erika Taberyho

Kniha „Opuštěná společnost“ od Erika Taberyho přináší aktuální, ale přitom nadčasový vhled do současné české politické scény, ale i evropského dění. Předkládá fakta, klade otázky, nutí přemýšlet. Ale závěr si musíte udělat sami.

PROČ PRÁVĚ TATO KNIHA?

Během posledních let se svět kolem nás zásadně změnil. Internet propojil téměř celý svět a my můžeme sledovat jakoukoliv událost, krizi či tragédii rovnou v přímém přenosu, sociální sítě udělali ze všech lidí na světě přátele a my jsme se tak ocitli v jedné velké globální vesnici. Do toho se dali do pohybu lidé z mnoha států. Migranti se vydali na cestu do Evropy a pro nás to odstartovalo migrační krizi. Místo tradičních politiků, na které jsme byli po celé generace zvyklí, se k vládě a do čela států dostávají čím dál víc populističtí politici, kteří oslovují neuvěřitelné množství lidí lákavými sliby o všem možném, ale opravdová řešení problémů nenabízí. Přesto obliba takových politiků stále stoupá. Nemusíme chodit daleko, u nás je toho příkladem president Miloš Zeman či současný premiér Andrej Babiš. Tradiční politické strany jsou na útlumu a nahrazují je nové politické strany či hnutí, která oslovují lidi populismem. Vypadá to, že tradiční hodnoty jsou na ústupu a nahrazují je „tvrdé lokty“ a ostrá slova, případně rovnou sprostá slova, kterým se nebrání ani nejvyšší politici našeho státu.

Co se to děje? A jak se v tom všem má obyčejný člověk vyznat? Jak na to máme reagovat? A vrátí se svět, tak jak jsme ho znali z dřívějška a na který jsme byli zvyklí? Co se s tím dá dělat? Tak tohle jsou přesně otázky, které si kladu již několik let, ale zatím jsem nenarazila na nikoho, kdo by se takovými zásadními otázkami, které netrápí jistě jenom mě, seriózně zabýval.

„Státní ideje či hodnoty pochopitelně procházejí různým vývojem a především rozdílnou interpretací. Tedy pokud vyjdeme z představy, že je vůbec někdo zná. Ideje státu se ale dají pozměnit praktických životem. Tradice, zvyklosti, východiska stačí prostě nerespektovat a ony postupně zeslábnou a vytratí se.“Erik Tabery, Opuštěná společnost

Když se mi dostala do rukou kniha „Opuštěná společnost“ s podtitulem, „Česká cesta od Masaryka po Babiše“ od českého novináře a spisovatele Erika Taberyho, byla jsem zvědavá, co se dozvím. Ke knize jsem od začátku přistupovala s tím, že se mi rozšíří obzory, protože Tabery nedovede přistupovat k tématům povrchně. Ale nečekala jsem, jak moc mě kniha zasáhne! Byla jsem velmi překvapená, když jsem se právě v knize „Opuštěná společnost“ dočetla, nejen, kdy a kde výše zmíněné problémy nastaly, jak se vyvíjely, ale také, co se s tím dá dělat. Dokonce co mohu udělat já sama, jako občan.

Kniha Erika Taberyho je nadčasová, aktuální a přináší vhled nejen do naší současné politické situace, ale také právě na problémy, které se nyní odehrávají v Evropě. Autor klade mnoho otázek a čtenáře k žádnému závěru nenutí, ale nechá ho, aby si jej udělal sám. Ovšem přinutí vás přemýšlet, a to je v dnešní době velmi cenné a důležité, ale přitom to děláme tak málo.

„Miloš Zeman v prezidentských volbách a Andrej Babiš v parlamentních volbách také vykreslovali svou zemi jako zpustošený kraj, který musí zachránit, protože klasičtí politici z Prahy na to nestačí. Přitom Zeman formoval kondici Česka jako opoziční lídr i předseda vlády a Babiš je druhý nejbohatší muž země, který své impérium vybudoval díky tomu, že byl součástí nejen porevoluční, ale dokonce i předrevoluční elity. Tak se opět vyprazdňuje obsah slov, pocity se zaměňují za fakta.“Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

O ČEM JE KNIHA?

Autor knihy „Opuštěná společnost“ Erik Tabery píše v úvodní kapitole, že jeho snahou nebyla historická práce, ale knižní esej a dodává: „Tato kniha je nejen úvahou nad současností, ale tak trochu i rozmluvou s minulostí o budoucnosti. Přijde mi podstatné naslouchat radám našich předků, které oni sice nemohou vyslovit, protože už nejsou mezi námi, ale jejich myšlenky nebo činy máme dobře zaznamenané.“

Tabery se zamýšlí nad tím, jak se vyvíjely naše dějiny a to od prvního presidenta T. G. Masaryka (ale jde i hlouběji) až po současnost. V posledních kapitolách se podrobně zabývá životy, úspěchy a nezdary, ale i politickými kariérami dvou mužů, kteří v současné době stojí v čele naší země, presidentem Zemanem a premiérem Babišem. Odhaluje jejich strategie a zbraně, které nejvíc zabírají na nás, na obyčejné lidi, a to na základě jejich dlouholetého chování a jednání.

V jednotlivých kapitolách Tabery rozebírá palčivá témata jako například vzestup politických stran hrajících na notě populismu, migrační krizi, zamýšlí se nad presidentskými volbami v naší zemi a parlamentními volbami, voličskou účastí, zda bychom si měli vybrat Východ či Západ, rozebírá otázku mladých lidí a střetu generací, vliv sociálních sítí a konspiračních teorií. Nebojí se rozebrat ideje i činy a odkazy T. G. Masaryka, Václava Havla či Ferdinanda Peroutky.

Klíčová témata, která nás trápí v České republice, porovnává s děním v okolních státech Evropy, například v Německu, Francii či Nizozemí. Ale nebojí se zhodnotit i politické dění ve Spojených státech a současného presidenta Donalda Trumpa.

Jednotlivé politické události uvádí v kontextu, v jakém se děly, a skládá postupně do mozaiky, které nutí, nás čtenáře, zamyslet se nad tím, jaké hodnoty vyznáváme, čemu věříme a za čím si stojíme.

Erik Tabery

Erik Tabery (*13. 6. 1977) je český novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt, kde působí víc jak dvacet let. Píše zejména politické komentáře a analýzy domácí politiky. V roce 2003 obdržel cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. Roku 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky, o dva roky později i Novinářskou cenu. Jeho kniha „Vládneme, nerušit“ byla oceněna Cenou Toma Stopparda a byl podle ní natočen stejnojmenný film. Druhou knihou byla „Hledá se prezident“. Za třetí knihu „Opuštěná společnost“ obdržel cenu Magnesia Litera. Tabery napsal náměty k dokumentu „Tady je Šloufovo“ a dokumentárnímu seriálu o mladých lidech „Generace nula“.

„Ruské tanky, které vtrhly do země na formální pozvánku zdejších stalinistů 21. srpna 1968, pomohly opět instalovat ten nejrozkladnější z možných režimů – vládu domácích kolaborantů, držících se u moci díky bezpodmínečnému lokajství vůči okupační moci, která je navíc civilizačně na nižším stupni rozvoje než ovládaná společnost. Češi už oproti Západu nestáli jen na místě, začali vytrvale a docela rychle couvat.“Erik Tabery, Opuštěná společnost

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KNIHY

Autor opírá své úvahy o veliké množství citátů známých autorů. Pracoval s neuvěřitelným množstvím 266 citáty, které v závěrečných poznámkách zmiňuje, takže si je může čtenář vyhledat a ověřit. Inu, klasická novinářská práce…

Zmíním alespoň například tyto: Český novinář Ferdinand Peroutka, spisovatel Karel Havlíček Borovský, německý vydavatel a překladatel Max Brod žijící v Praze, spisovatel Stefan Zweig, president Tomáš Garrigue Masaryk, president Václav Havel, novinář Gustav Eim, publicista Hubert Gordon Schauer, historik Jiří Morava, historik Jiří Kovtun, novinář Karel Horký či poslanec Hugo Bergmann.

Rovněž cituje i současné osobnosti české kultury jako například historika Josefa Pekaře a Jana Tesaře, francouzského novináře a pozdějšího zakladatele deníku Le Monde Huberta Beue-Méry, herečku a spisovatelku Olgu Scheinpflugovou, filosofa Jana Patočku, filosofa a publicistu Erazima Koháka, historika Tony Judta, novináře a spisovatele Pavla Tigrida či disidenta Milana Šimečku, německého diplomata Wolfganga Ischingera, bývalého ministra zahraničí Spojených států Henry Kissingera či literárního vědce, novináře a filosofa Václava Černého atd.

Autor nám předkládá široký historický přehled a zabírá do detailů. Pokud si chcete zopakovat v kostce dějiny a kulturní dění v naší zemi včetně významných osobností, které na tom měly svou zásluhu, mohu jedině vřele doporučit.

Pozitivum knihy vnímám v tom, že nás, čtenáře, nutí Tabery přemýšlet nad politickým děním a vede nás k zodpovědnosti, sebereflexi, zda (ne)jsme pasivní (líní) a (ne)očekáváme, že „tu politiku“ za nás udělají ti „nahoře“, které jsme si zvolili. Právě podrobným exkurzem do minulosti naší země ukazuje, že jde o typický český (či dříve československý) přístup, který nás připravil o to nejdůležitější, totiž o svobodu.

Tabery získal za knihu „Opuštěná společnost“ cenu Magnesia Litera, a to zcela právem.

Knize bych vytkla dvě maličkosti – chybí obsah kapitol a v knize nenajdeme životopis autora.

„Základním předpokladem pro fungování svobodné společnosti je náležitý vztah k pravdě. Tedy vědomí, že je třeba pravdu hledat. A že úmyslné lhaní veřejnosti je nepřijatelné. Tak se v západních demokraciích ustálilo, že pokud politik, intelektuál či novinář prokazatelně úmyslně lhal, přišel trest. Trest úměrný míře zavinění, či tomu, jak se k svému prohřešku stavěl.“Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

AUTORŮV STYL, JAZYK, GRAMATIKA...

Ačkoliv se jedná o knihu odbornou, je napsána velmi srozumitelným stylem. Kniha je tak zajímavá, že vás od prvních stránek zaujme a strhne! A budete si přát, alespoň u mě to tak bylo, aby ještě nebyl konec. Toto je u odborných knih jev velmi ojedinělý a vzácný. Ale myslím, že to dokazuje, jak dobrá a zajímavá kniha to je.

Korektury byly odvedeny velmi poctivě, takže nenarazíte na žádné chyby.

„Předseda vlády Ladislav Adamec se dlouho odmítal setkat s Václavem Havlem, protože podle něj byl „nula“. To je třeba mít stále na paměti. Z každého Ladislava Adamce se může brzy stát nula a z každé nuly se může stát Václav Havel. To by mělo všechny vést k pokoře – a naopak zároveň k sebevědomí.“Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

KDO BY SI MĚL KNIHU PŘEČÍST?

Knihu bych vřele doporučila všem, kterým není současná situace v naší zemi, ale i za jejími hranicemi, lhostejná. Všem, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, co se kolem nás děje, ale chtějí to aktivně ovlivnit. Kniha obohatí všechny, kteří milují historii a literaturu, případně si ji chtějí zopakovat.

Knihu "Opuštěná společnost" od Erika Taberyho mi laskavě k přečtení poskytly Palmknihy.cz.

Přeji krásné letní dny a příjemné čtení, Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie, linky a citace:

TABERY, Erik. Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Paseka, s. r. o. 2017. 264 stran. ISBN 978-80-7432-872-5 (formát mobi)

Životopis Erika Tabery je dostupný na wikipedia.org zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Erik_Tabery

Fotografie Erika Tabery je dostupná na novinky.cz zde: https://www.novinky.cz/kultura/468180-knihou-roku-je-opustena-spolecnost-novinare-erika-taberyho.html

Autor: Hana Rebeka Šiander | pondělí 16.7.2018 17:20 | karma článku: 19,33 | přečteno: 801x
  • Další články autora

Hana Rebeka Šiander

Moje 90letá přítelkyně

Člověk nikdy netuší, koho potká. A tak se mi poštěstilo, že jsem po přestěhování narazila na báječnou sousedku. Muži, vzdělání, knihy, filmy, hudba, móda, dějiny... V tom všem si skvěle rozumíme a nezáleží na věku.

24.6.2024 v 12:00 | Karma: 23,35 | Přečteno: 681x | Diskuse | Společnost

Hana Rebeka Šiander

Moje 90letá přítelkyně

Člověk nikdy netuší, koho potká. A tak se mi poštěstilo, že jsem po přestěhování narazila na báječnou sousedku. Muži, vzdělání, knihy, filmy, hudba, móda, dějiny... V tom všem si skvěle rozumíme a nezáleží na věku.

30.5.2024 v 14:33 | Karma: 8,78 | Přečteno: 139x | Diskuse | Společnost

Hana Rebeka Šiander

Jak ztratit kamarádku snadno a rychle díky sociálním sítím

Víc jak rok jsem se těšila z krásného přátelství. Pak jsem kamarádce poukázala na chybu v jejím životě, díky které trpěla. Následovalo ukončení vztahu. Jak negativně ovlivňují sociální sítě naše vztahy?

27.4.2024 v 12:06 | Karma: 25,81 | Přečteno: 3935x | Diskuse | Společnost

Hana Rebeka Šiander

Proč mě přestalo bavit nakupování oblečení

Ačkoliv se obchodní řetězce dušují, že se zaměřují na ochranu přírody, šetrnost a udržitelnost, nic není vzdálenější realitě. Nekvalitní oblečení stěží přežije dva roky, nemá styl, ale zato je z mizerných materiálů.

25.4.2024 v 21:55 | Karma: 38,19 | Přečteno: 5559x | Diskuse | Společnost

Hana Rebeka Šiander

Tuberkulóza, záškrt, černý kašel a jiné pohromy

Poslední roky, kdy už některá očkování nejsou povinná, nebo byly vyvinuty slabší vakcíny, je možné onemocnět záškrtem, tuberkulózou a černým kašlem. Už jste se s nimi setkali? Jaké jsou příznaky? Kolik je v ČR nemocných?

11.4.2024 v 19:18 | Karma: 15,35 | Přečteno: 790x | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Raketová kariéra Trumpovy snachy. Hvězdné Laře radila i rodačka ze Zlína

18. července 2024

Premium Pro snachu Donalda Trumpa Laru jsou poslední měsíce ve znamení nástupu na politické výsluní, který...

I pár stovek měsíčně udělá za dvacet let divy. Expertka o výchově ke spoření

18. července 2024

Premium O financích mluví jen pět procent žen. A podobné procento teenagerů dostává informace od rodičů...

Velký výprodej státu. Nabízí jez, pošty i hřbitovy, některé však omylem

18. července 2024

Premium Pokud se chystáte v budoucnu investovat do nemovitostí, zbystřete. Stát se hodlá zbavit více než...

Nejednat s Patrioty se nám vymstí. Babiš to doma využije, říká Vrecionová

18. července 2024

Štrasburk (od zvláštní zpravodajky iDNES.cz) V europarlamentu vede tříčlenný klub ODS ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR)....

Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho
Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho

Alespoň to říká Marek Cinko, sochař, který prošel různými profesemi. Byl počítačovým grafikem, prodavačem, tesařem a tantra masérem. Právě při...

  • Počet článků 626
  • Celková karma 29,12
  • Průměrná čtenost 3805x
Narodila jsem se v roce 1979 v Hradci Králové. Baví mě studovat a vzdělávat se, a tak jsem vyučená švadlena a kuchařka, ale i sociální pracovnice. Vystudovala jsem theologii. Jsem absolventkou Policejní akademie PČR.

Během svého života jsem se věnovala mnoha povoláním. Pracovala jsem v McDonald´s, byla jsem asistentkou ve vzdělávací společnosti, realitní makléřkou i státní úřednicí na Ministerstvu obrany ČR.

Nejvíce mě zaujala práce v médiích (rádio, TV, noviny) a objevila jsem, že mě baví psát. Pracovala jsem jako novinářka v oblasti V.I.P. a politiky.

Píši recenze pro Palmknihy.cz. Jsem blogerka, spisovatelka a recenzentka knih a filmů.

V únoru 2012 mi vyšel můj první román pro ženy, kniha BRIGITA. V prosinci 2012 se objevila na světě druhá kniha HEDVIKA. V roce 2020 jsem napsala nový ženský román, který se jmenuje MARIANNE a hledám nakladatele, abych mohla knihu vydat. A pracuji na dalších knihách.

Najdete mě také na MÉM WEBU: http://siander.cz

Můžete mi napsat na E-MAIL: siander@siander.cz

Počet návštěv podle TOP listu:

');
//-->