Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Otevřený dopis k referendu o větrných turbínách v Líšťanech u Loun

Dne 22.března proběhlo v obci Líšťany na Lounsku referendum o výstavbě větrných elektráren. Jen třetina hlasovala pro. Doufejme, že občané za dva roky názor změní. Nebo budeme raději spoléhat na drahou jadernou energii?

EUROSOLAR.CZ – národní sekce evropské asociace pro obnovitelnou energii 

 

U půjčovny 8/1353, 110 00 Praha 1,www.eurosolar.cz, milan.smrz@eurosolar.cz

 

Obecní úřad Líšťany

U Svatého Jána 100

Líšťany, 440 01 Louny 

 

OTEVŘENÝ DOPIS OBČANŮM LÍŠŤAN 

 

Vážení občané obce Líšťany,

 

 píši vám v návaznosti na právě proběhlé referendum, v němž jste odmítli výstavbu větrných elektráren na svém katastru. Je to vaše nezadatelné právo, které jste využili, jak doufám, podle svého nejlepšího přesvědčení. Nevím, jaké pohnutky vás vedly k vašemu rozhodnutí. Dovolte mi nicméně, abych uvedl některé skutečnosti ohledně větrné energie, především abych se pokusil vyvrátit některé možné námitky proti tomuto způsobu výroby elektřiny. 

 

Větrná energie je jedním z nejefektivnějších způsobu výroby elektřiny, které naše civilizace v tuto chvíli zná. Na rozdíl od všech současných zdrojů výroby elektřiny se energie potřebná na výstavbu a provoz větrných elektráren, včetně likvidace, nejrychleji vrátí vlastní výrobou elektřiny. Tato veličina se nazývá energetická návratnost a u větrných elektráren se pohybuje v rozmezí několika měsíců, pravidelně od půl do tří čtvrtě roku. Tak rychlou energetickou návratnost nemá žádný jiný zdroj elektřiny. Větrná energie má současně nejnižší emise skleníkových plynů vztažené na celý cyklus. 

 

Dalším mimořádně pozitivním parametrem větrné výroby elektřiny je rychlost, s níž lze elektrárnu vybudovat a připojit k síti. Tato doba je zásadně kratší než u jakéhokoliv jiného energetického zdroje s výjimkou fotovoltaiky.

 

 Namítá se, co s dosloužilou elektrárnou a často se uvádí, že obrovské listy větrné elektrárny nelze recyklovat, a proto se musí skládkovat jako odpad. Je pravdou že to byl užívaný postup, v ale současnosti existuje několik způsobů, jak staré listy elektráren ekologicky využít anebo jejich materiál přímo recyklovat. Bylo navrženo a již se provádí spalování rozdrcených starých listů větrných elektráren v cementářských pecích(1), kdy lze jednotlivé komponenty využít jednak jako palivo nahrazující fosilní vstup, jednak jako vsázkový materiál, počítaje v to skleněná vlákna v kompozitní pryskyřici anebo oxid vápenatý používaný jako plnivo. Jiným způsobem je dekompozice pryskyřice a její opětovné využití(2).Ve výzkumu jsou také listy větrných elektráren vytvořené z cukrů odpadní biomasy, která může být po skončení životnosti biologickým způsobem recyklována(3). Současná životnost lopatek větrných elektráren je asi 20 let, není tedy pravdou, že se musí každých několik let měnit. 

 

Další častou námitkou proti větrné energii je střet s avifaunou. Na toto téma bylo realizováno několik dlouhodobých studií a sledování z nichž jasně vyplynulo, že ptáci se dovedou velmi efektivně vyhýbat rotujícím lopatkám. Švédská energetická firma Vattenfall vedla dvouletý výzkum kamerami a radary v Severním moři a během této doby nezaregistrovala žádný střet ptáka s rotujícím listem větrné elektrárny(4). Obdobné výsledky přináší statistická studie vermontské univerzity, která zjistila, že sice existuje určitý počet ptáků zabitých větrnou elektrárnou na pevnině, ale počet těchto obětí dosahuje méně než 1 % z obětí zapříčiněných zdivočelými kočkami nebo skleněnými fasádami vysokých domů, a to i v modelovém případě úplného k zásobování Spojených států pouze větrnou energii(5)(6).

 

Někdy se rovněž hovoří o vlivu infrazvuku. Tímto tématem se nedávno zabývala dvakrát slepá studie vlivu infrazvuku na spánek a chování obyvatel a v této studii nebyl žádný efekt potvrzen(7).

 

Větrná energie je čistým zdrojem elektřiny a je nezbytným doplňkem fotovoltaiky. Slunce, jak dobře víme, svítí především v letních měsících, zatímco charakteristika výkonu větru je právě opačná a nejvíce fouká v zimě a v přechodných obdobích.

 

 Rovněž potřeba plochy nutná pro větrné elektrárny vztaženo na výkon je jedna z nejmenších. Bylo vypočteno že pro úplné zásobování světa větrnou energií spolu s fotovoltaikou by byly potřeba malé jednotky procent zemského povrchu, tedy méně, než je potřeba pro fosilní doly a celý zpracovatelský průmysl fosilní a jaderné energie. K tomu je třeba dodat, že 98 % plochy větrného parku zůstává k dispozici pro zemědělské účely(8).

 

 Určitou váhu samozřejmě má i estetické působení v krajině. Je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o nový prvek v krajině, což může vyvolat primární nevůli, a v tomto ohledu je třeba porovnat vizuální působení větrných elektráren s ostatními atributy moderní civilizace. 

 

Pakliže chceme účinně bojovat proti klimatické změně musíme se spolehnout na rychle stavěné decentrální obnovitelné zdroje, a nikoliv na jaderné elektrárny jejichž cena a doba výstavby je pravidelně vyšší a delší, než byly původní předpoklady. 

 

 

Milan Smrž, předseda národní sekce a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR

Autor: Milan Smrž | neděle 24.3.2024 9:47 | karma článku: 9,05 | přečteno: 551x
  • Další články autora

Milan Smrž

Také jste proti Green Dealu?

Protesty zemědělců v Evropě i mnoho příspěvků na sociálních sitích nesou pečet protestu proti Green Dealu. Kdo tomu tleská?

3.3.2024 v 22:32 | Karma: 21,44 | Přečteno: 6076x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Greenwashing v Dubaji

Po téměř 30 letech nepřinesly klimatické konference COP žádný hmatatelný výsledek. Řeči se vedou a emise rostou. V čím zájmu se tak děje? Může jádro být řešením? Nebo lokální iniciativy přinášející instalace zdrojů a akumulace?

2.1.2024 v 9:12 | Karma: 9,50 | Přečteno: 1454x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Patrně již nejsme racionální bytosti

Otázkou ovšem je, zda jsme vůbec někdy racionální byli, nebo jestli nám ve sebezničujícím rozletu bránil jenom nedostatek technologií a masmediální masáže

19.11.2023 v 17:41 | Karma: 8,57 | Přečteno: 301x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Materiály limitou obnovitelné energie?

Máme dostatek drahých materiálů na výstavbu obnovitelných zdrojů? Máme dost lithia pro akumulátory a dost neodymu pro permanentní magnety elektromotorů a větrných elektráren? Nevadí, že jsou v Číně? Máme jiná řešení?

13.10.2023 v 11:22 | Karma: 5,86 | Přečteno: 320x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Proč není současná zastupitelská demokracie tím nejlepším?

Směřování světa určují agresivní jedinci, jejichž mantrou je boj, hromadění majetku a moci, v podstatě osoby s psychopatickými rysy. Víme o nějaké lepší variantě, která by dala více prostoru odpovědnější a mírumilovnější politice?

10.10.2023 v 19:39 | Karma: 8,83 | Přečteno: 272x | Diskuse| Politika

Milan Smrž

Česká asociální a neekologická cesta z klimatické a energetické krize

Českou společnost stále méně zajímají problémy klimatické změny. Podporujeme jadernou energii, ale nechceme v obcích jaderné úložiště. Odmítáme větrnou energii, i když je nejčistším zdrojem elektřiny.

27.9.2023 v 20:10 | Karma: 9,59 | Přečteno: 436x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

V něčem se Kazachstán podobá České republice

Před nedávnem jsem byl účastníkem energetického a ekologického semináře v kazachstánské Karagandě a rád bych sdílel některé skutečnosti česko-kazašských podobností.

5.12.2022 v 12:34 | Karma: 10,88 | Přečteno: 409x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Bytová politika v Čechách a v sousedních zemích

Domácí bytová politika je mizerná, lépe řečeno žádná. Nestaví se sociální byty, v nedostatečné míře se domy se v dostatečné míře nesanují, staví se nové projekty bez fotovoltaiky na střechách a fasádách. Řešení ale existuje.

19.4.2022 v 8:18 | Karma: 18,05 | Přečteno: 611x | Diskuse| Společnost

Milan Smrž

O vítr a slunce se války nepovedou

Stálé propojení válek, násilí a nespravedlnosti s energií je evergreenem. Otroci, uhlí, ropa, plyn i uran představovaly cíle válečného snažení, ale současně byly i válečnými prostředky. Od antiky až do dnešních dnů.

21.3.2022 v 20:40 | Karma: 14,25 | Přečteno: 407x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Jezdec na koni sinavém – smrt (IV.díl seriálu)

Mohlo by se zdát, že smrt je kvintesencí všech předešlých apokalyptických jezdců. Jak válka, tak nemoci a hladomor za sebou nechávají mrtvé. Proč je tedy mezi apokalyptickými jezdci ještě další zvaný smrt?

15.2.2022 v 10:59 | Karma: 8,41 | Přečteno: 185x | Diskuse| Občanské aktivity

Milan Smrž

Jezdec na koni černém – hladomor (III)

Třetí apokalyptický jezdec – hlad patrně přinese nevětší zkázu. Hlad není něco, co by se dalo zvládnout mezinárodními dohodami, vysláním mírových sborů nebo vynikající lékařskou péčí. Hlad je totální zmar.

11.2.2022 v 20:20 | Karma: 11,95 | Přečteno: 329x | Diskuse| Občanské aktivity

Milan Smrž

Počkáme na čtyři jezdce ? (II)

Jezdec na koni ohnivém – válka. Další díl mikroseriálu o apokalyptických jezdcích. Tentokrát s tématem, které Evropa za posledních sto let vnutila světu dvakrát. Doufejme, že naposledy.

8.2.2022 v 11:45 | Karma: 10,04 | Přečteno: 242x | Diskuse| Občanské aktivity

Milan Smrž

Počkáme na čtyři jezdce?

Soudobá epocha, nazývaná antropocén, či kapitálocén (J.W.More) je vyústěním posledních pěti tisíc let nadvlády člověka nad člověkem a posledních pětiset let absolutní nadvlády peněz a ekonomiky postavené na jejich zmnožování.

6.2.2022 v 9:15 | Karma: 14,18 | Přečteno: 347x | Diskuse| Občanské aktivity

Milan Smrž

Otevřený dopis Petru Fialovi

Spor o jadernou energii rozděluje společnost i Evropu. V diskuzi se ale nebere na zřetel, že nám do limitu 1,5 °C, odsouhlaseného pařížskou dohodou, podle americké agentury MCC zbývá při současných emisích jen sedm a půl let.

4.1.2022 v 19:16 | Karma: 15,26 | Přečteno: 1202x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Parlament hlasuje pro vysoké ceny energií

Dne 14.11.2021 odsouhlasila Sněmovna Parlamentu ČR usnesení o zařazení jaderné energie do taxonometrie udržitelných zdrojů EU. Tímto krokem vložila na krk občanů České republiky bianco šek na budoucí drahou jadernou energii.

15.12.2021 v 17:28 | Karma: 9,11 | Přečteno: 623x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Černý den pro klima v jaderné sněmovně

Nejsem si jist, zda v některé další demokraticky se chápající zemi není v celé sněmovně žádná slyšitelná opozice k jaderné energii. Nejedná se o dědictví totalitního myšlení, které hledá jedno správné řešení, jednu "pravdu"?

17.2.2021 v 8:51 | Karma: 10,22 | Přečteno: 675x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Otevřený dopis účastníkům protestních shromáždění

Současná hygienická omezení jsou jen pověstnou špičkou ledovce, ohrožujícího základy této civilizace. Nehledě na nesčíslná varování, překračujeme jednu limitu za druhou: přemnožení, skleníkové plyny, těžbu surovin a znečištění.

31.1.2021 v 18:36 | Karma: 46,16 | Přečteno: 9235x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Dostavba letiště VH v Praze - noční můra klimatu i Pražanů

Rozhodnutí magistrátu Hlavního města Prahy o rozšíření letiště je pokusem o pokračování krachující neoliberální politiky a nepochopením zásadního ohrožení klimatickou katastrofou. Konec konců i hazardem se zbytky racionality.

10.1.2021 v 16:00 | Karma: 15,97 | Přečteno: 652x | Diskuse| Praha a střední Čechy

Milan Smrž

Příklady úspěšných energetických transformací ve střední Evropě

Třetí a prozatím poslední pokračování seriálu o úspěšných energetických proměnách větších i menších měst a obcí ve střední Evropě. Vybral jsem místa, která jsou převážně klimaticky velmi podobná České republice.

15.11.2020 v 16:55 | Karma: 6,43 | Přečteno: 442x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Příklady úspěšných energetických komunit se 100% obnovitelné elektřiny (díl II)

Druhý díl oblíbeného seriálu o projektech především západoevropských komunit, které vsadily na obnovitelnou cestu a vybudovaly obnovitelné zásobování elektřinou, v některých případech i tepla.

1.11.2020 v 11:23 | Karma: 8,70 | Přečteno: 577x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie
  • Počet článků 59
  • Celková karma 15,24
  • Průměrná čtenost 1019x
Působil jsem na katedře energetiky VŠCHT. Jsem autor a spoluautor desítek odborných publikací a patentů a od roku 2003 viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, usilující o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými. Účastník rozvojových projektů v Zambii 2005-2010. Baví mě ekologická výchova a práce s mládeží.

Kdybyste se chtěli dozvědět víc o obnovitelné energetice,  o její perspektivě i o zásadních limitách současné civilizace, rád k vám přijedu na přednášku s diskuzí. Napište na: milan.smrz(et)eurosolar.cz

Seznam rubrik