Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Paranormální jev v lůně české vědy !

Nakladatelství Věra Nosková v roce 2005 vydalo 3. sborník Českého klubu skeptiků Sisyfos a AV ČR, nazvaný Věda kontra iracionalita. Zde najdete i přednášku "Člověk v magnetickém poli", ve které autor Luděk Pekárek dokazuje, že ve skutečnosti člověk nemůže vnímat mag­netické pole Země. Od té doby již uběhlo něco času, dnes autor veřejně popírá už i magne­tický smyl živočichů, v čemž je utvrzován i lékařem Jiřím Heřtem, svým kolegou z ČKS Si­syfos. Možná vás bude v této souvislosti zajímat, že před několika měsíci publikoval v od­borném tisku česko-německý tým vědců  (Hynek Burda z Univerzity v Essenu, Jaroslav Červený z Ústavu pro výzkum ob­ratlovců v Brně a Pavel Němec z Kar­lovy univer­zity v Praze) výsledky svého výzkumu, které vzbudily pozornost zahraniční vědecké obce i laiků po celém světě: vý­sledky výzkumů totiž poukazují na magnetorecepci skotu a spárkaté zvěře. Poznatky týmu otiskl časopis PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA) tedy časo­pis Akademie věd USA, který je řazen k nejprestižnějším vědeckým časopi­sům vůbec.

Na webových stránkách Českého klubu skeptiků Sisyfos však v dubnu 2009 MUDr. Jiří Heřt, jakožto zástupce výboru klubu, mluví v souvislosti s výše zmíněnou magnetorecepcí zvířat o "matení veřejnosti", neboť se staví po bok RNDr. Luďka Pekárka. A tak podle těchto mluv­čích Sisyfa neexistuje kupříkladu ani magnetický smysl ptáků, i když první experimentální potvrzení magnetické kompasové orientace u ptáků se datuje do pozdních 60. let minulého století. A jak říká český zoolog Pavel Němec v následných diskuzích "v současné době existuje v rámci Royal Institute of Navigation diskusní skupina Animal Navigation Forum, která na své webové stránce eviduje 8255 vědeckých článků o navigaci zvířat (údaj z 11. 4. 2009). Odhadem 1/3 těchto článků se týká magnetické orientace."

Zoolo­gové v článcích, psaných v češtině, používají termín receptor (čidlo), odtud pak termín mag­neto­receptory. Ale proč u zvířat, která vnímají magnetické pole, hovoří o magnetore­cepci? Celá odborná literatura, ve které se hovoří o vnímání člověka (podle zoologů i zví­řata vní­mají), užívá obecně již zavedený a jednoznačný termín percepce (vnímání, vjem), ale i per­ceptor (smyslový orgán), nebo i perceptron (model nervové sítě), dokonce se setkáte v literatuře s termínem percipient (příjemce), obecně je užíván i termín percepcio­nalizmus (nauka, která považuje smyslové vnímání člověka za základ veškerého pozná­vání). Ve sku­tečnosti tu však nejde o žádné matení čtenářů, neboť v 70. létech minulého století se za­bydluje v zoologii anglický termín "magnetosensation", častěji "magnetore­ception" - z če­hož u nás vzniká pojem "magnetorepce", pod kterým obecně rozu­míme schopnost živočichů vnímat magnetické pole Země.

Ovšem zoologové se dnes začínají vážně zajímat i o magnetický smysl člověka, v minulosti již uvažovaný některými psychology. A tak jistě časem dojde ke sjednocení terminologie. Jen se zdá, že mluvčí občanského sdružení Sisyfos, údajně zastupující čes­kou vědeckou obec, budou v případě magnetického smyslu člověka nejspíše špatnými prognostiky. Inu, nic no­vého pod sluncem, jak se říká. Takovéto "prognózy" se v historii vědy často opakují: vždyť svého času i "prezi­dent britské vě­decké společnosti ujišťoval laickou veřejnost, že stroje těžší než vzduch nikdy nebudou schopny vzletu, že rádio nemá budoucnost, že Roentge­novy pa­prsky jsou sprostý podvod". (Ondřej Neff, Neviditelný pes - Pokušení kamenovat prognostiky, 7.11. 2006)

Sisyfos má 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Některé z členů klubu znám osobně, mnohých z nich si vážím pro jejich erudovanost a hluboké znalosti, a i když s jejich některými názory nesouhlasím, nemám důvod být vůči nim zatrpklý. Se sisyfiky rozhodně souhlasím v tom, že pojem "skepse" pochází z řeckého "skepsis" ve významu hledání, nazí­rání, zkoumání, přičemž skepticismus představuje starý filozofický pohled. Jenže ČKS Sisy­fos se již zcela evidentně zpronevěřil své preambuli, podle které skepticismus představuje "pozitivní přístup", neboť dnes jeho skepticismus představuje pouhý "negativistický postoj, pochybování, nedůvěru" (Rozhovor APATYKÁŘ.info: Otázka pro Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. - místopředsedu klubu skeptiků Sisyfos, 12.05.2004).

Zatímco tedy ČKS Sisyfos existenci magnetorecepce živoči­chů popírá, jiná část vědecké obce oproti tomu předkládá odkazy na stovky článků o proká­zané magnetorecepci hmyzu, ptáků i savců, zveřejněných v odborných, či renomovaných vědeckých časopisech od konce 60. let minulého století až po žhavou současnost - přičemž již také působí v České republice dvě laboratoře, které se magnetorepcí systematicky zabývají. Ovšem Český klub skeptiků Sisyfos, coby ob­čanské sdružení, se od roku 2000, kdy se stal řádným členem Rady vědeckých společností ČR, často staví do pozice mluvčího české vědecké obce. A tak se nám zde vyrýsoval vskutku "paranormální jev" v samotném lůně české vědy.

Přistupme v tuto chvíli na nejoblíbenější argument učených disputací, na onu pověstnou břitvu, kterou se obvykle ve sdělovacích prostředcích holí ti nejvíce diskutující skeptici. Jde o břitvu Occamovu, tedy metodický filozofický princip, jehož původní definice zní asi takto: "Množství příčin (důvodů) se nemá dokládat, pokud to není nezbytné", nebo "mnohost nemá být předkládána leč z nutnosti" což v obecné rovině znamená, že pokud pro některý jev existuje více než jedno vysvětlení, bude lepší upřednostnit to nejméně komplikované. Pokud pak budeme Occamovu břitvu aplikovat na výše zmíněný paranormální fenomén české vědy, je třeba si nejdříve rozdělit oba tábory na zastánce a odpůrce existence magnetorecepce živo­čichů. Pak je třeba vyslovit několik pracovních hypotéz, které by nás mohly přivést k řešení, například takto: 

1) zastánci mají pravdu, podloženou základním výzkumem a publika­cemi

2) zastánci nemají pravdu, mýlí se pro stále se opakující chybné závěry

3) odpůrci mají pravdu, neboť zastánci se mýlí

4) odpůrci nemají pravdu, mýlí se z neznalosti dané problematiky

5) odpůrci nemají pravdu, ale jim nejde o poznání pravdy, jen hájí svá dříve již publikovaná stanoviska  

6) zastánci i odpůrci jsou obětí rozsáhlého spiknutí záhadologů, ufologů, parapsychologů, proutkařů a léčitelů, kteří hodlají ze vzniklé situace těžit

 

Nyní - babo raď! Nechť tedy laskavý čtenář popadne Occamovu břitvu a řízne dle svého pře­svědčení, hezky poctivě a objektivně, nadán průměrnou inteligencí a poznamenán nějakou tou škamnou alespoň středních škol. Pracovních hypotéz máme celkem šest a výběr je snad dostatečný...

A pokud chcete znát můj názor, pak já osobně preferuji závěrečné shrnutí, které uvádí Stručný výkladový slovník českých skeptiků: "mnohé vědecké objevy jsou náhodné, neče­kané, nepravděpo­dobné, byly tedy učiněny navzdory Occamově břitvě. Je zřejmé, že je vý­znam Occamovy břitvy čas­tým a nesprávným používáním devalvován a že se Occamova břitva stala jen jakousi zvukomalebnou mantrou, která má být symbolem, puncem vědec­kosti." A tak mne ta Occamova břitva, jak se říká, moc nebere. Za da­leko důležitější považuji poučku, kterou vyslovil Aristotelés ze Stageitry : V zájmu pravdy je třeba vy­vrátit i své vlastní učení, i těch přátel, kteří jsou filozofy, neboť i když je obojí milé, přátelství i pravda, je mravní povinností ctít pravdu.

Autor: Karel Wágner | středa 9.12.2009 9:00 | karma článku: 30,47 | přečteno: 10373x
  • Další články autora

Karel Wágner

Máslo vyráběné z uhlíku ?

Z oxidu uhličitého, vychytávaného ze vzduchu, lze vyrábět tuky, vhodné pro všestranné použití.

18.7.2024 v 9:09 | Karma: 9,98 | Přečteno: 308x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Nejen vřesové pivo

Začneme třeba tím, že je vřes národní květinou Norska a je považován za jeden ze symbolů Skotska.

11.7.2024 v 9:09 | Karma: 7,42 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Místo psychofarmak lžička medu ?

Psychoaktivní rostliny se v řadě zemí těší značné oblibě pro své účinky na psychiku a smyslové vnímání.

4.7.2024 v 9:09 | Karma: 10,67 | Přečteno: 318x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Zázračné ovoce ?

Na jihu Floridy se pro komerční pěstitele a zájemce o zahradničení stává hitem ovoce zvané Miracle Fruit.

28.6.2024 v 9:09 | Karma: 17,71 | Přečteno: 384x | Diskuse | Společnost

Karel Wágner

Memento mori z pralesa

Je tomu už téměř 20 let, co byl uveden do kin film Apocalypto, zobrazující jedno z dávných mayských měst.

21.6.2024 v 9:09 | Karma: 15,72 | Přečteno: 324x | Diskuse | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Vláda schvaluje „český“ Green Deal. Prudce zdraží benzin, uhlí i stavby

17. července 2024

Premium Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli...

Ministr zvažuje nižší daně a další zvýhodnění pro dřevostavby

23. července 2024

Ministerstvo zemědělství se snaží co nejvíce podpořit využívání dřeva pro stavební účely. Podle...

Podvody na internetu neustávají. Stopy vedou i na Ukrajinu, říká vyšetřovatel

23. července 2024

Policii čím dál více zaměstnávají internetové finanční podvody. V nich nepoctivci zmanipulují toho,...

Trans žena Lenka Králová se rozchází s manželkou. Miluju někoho jiného, říká

23. července 2024

Softwarová inženýrka Lenka Králová (43) se narodila v mužském těle, ale vždy se cítila být ženou....

Dieselové vlaky a lodě za emise platit nebudou. Resorty se shodly na výjimce

23. července 2024

Premium Dieselové vlaky a lodě uniknou povinnému placení za emisní povolenky, které budou muset od začátku...

  • Počet článků 397
  • Celková karma 13,23
  • Průměrná čtenost 2371x
příležitostný publicista