Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Paranormální jev v lůně české vědy !

Nakladatelství Věra Nosková v roce 2005 vydalo 3. sborník Českého klubu skeptiků Sisyfos a AV ČR, nazvaný Věda kontra iracionalita. Zde najdete i přednášku "Člověk v magnetickém poli", ve které autor Luděk Pekárek dokazuje, že ve skutečnosti člověk nemůže vnímat mag­netické pole Země. Od té doby již uběhlo něco času, dnes autor veřejně popírá už i magne­tický smyl živočichů, v čemž je utvrzován i lékařem Jiřím Heřtem, svým kolegou z ČKS Si­syfos. Možná vás bude v této souvislosti zajímat, že před několika měsíci publikoval v od­borném tisku česko-německý tým vědců  (Hynek Burda z Univerzity v Essenu, Jaroslav Červený z Ústavu pro výzkum ob­ratlovců v Brně a Pavel Němec z Kar­lovy univer­zity v Praze) výsledky svého výzkumu, které vzbudily pozornost zahraniční vědecké obce i laiků po celém světě: vý­sledky výzkumů totiž poukazují na magnetorecepci skotu a spárkaté zvěře. Poznatky týmu otiskl časopis PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA) tedy časo­pis Akademie věd USA, který je řazen k nejprestižnějším vědeckým časopi­sům vůbec.

Na webových stránkách Českého klubu skeptiků Sisyfos však v dubnu 2009 MUDr. Jiří Heřt, jakožto zástupce výboru klubu, mluví v souvislosti s výše zmíněnou magnetorecepcí zvířat o "matení veřejnosti", neboť se staví po bok RNDr. Luďka Pekárka. A tak podle těchto mluv­čích Sisyfa neexistuje kupříkladu ani magnetický smysl ptáků, i když první experimentální potvrzení magnetické kompasové orientace u ptáků se datuje do pozdních 60. let minulého století. A jak říká český zoolog Pavel Němec v následných diskuzích "v současné době existuje v rámci Royal Institute of Navigation diskusní skupina Animal Navigation Forum, která na své webové stránce eviduje 8255 vědeckých článků o navigaci zvířat (údaj z 11. 4. 2009). Odhadem 1/3 těchto článků se týká magnetické orientace."

Zoolo­gové v článcích, psaných v češtině, používají termín receptor (čidlo), odtud pak termín mag­neto­receptory. Ale proč u zvířat, která vnímají magnetické pole, hovoří o magnetore­cepci? Celá odborná literatura, ve které se hovoří o vnímání člověka (podle zoologů i zví­řata vní­mají), užívá obecně již zavedený a jednoznačný termín percepce (vnímání, vjem), ale i per­ceptor (smyslový orgán), nebo i perceptron (model nervové sítě), dokonce se setkáte v literatuře s termínem percipient (příjemce), obecně je užíván i termín percepcio­nalizmus (nauka, která považuje smyslové vnímání člověka za základ veškerého pozná­vání). Ve sku­tečnosti tu však nejde o žádné matení čtenářů, neboť v 70. létech minulého století se za­bydluje v zoologii anglický termín "magnetosensation", častěji "magnetore­ception" - z če­hož u nás vzniká pojem "magnetorepce", pod kterým obecně rozu­míme schopnost živočichů vnímat magnetické pole Země.

Ovšem zoologové se dnes začínají vážně zajímat i o magnetický smysl člověka, v minulosti již uvažovaný některými psychology. A tak jistě časem dojde ke sjednocení terminologie. Jen se zdá, že mluvčí občanského sdružení Sisyfos, údajně zastupující čes­kou vědeckou obec, budou v případě magnetického smyslu člověka nejspíše špatnými prognostiky. Inu, nic no­vého pod sluncem, jak se říká. Takovéto "prognózy" se v historii vědy často opakují: vždyť svého času i "prezi­dent britské vě­decké společnosti ujišťoval laickou veřejnost, že stroje těžší než vzduch nikdy nebudou schopny vzletu, že rádio nemá budoucnost, že Roentge­novy pa­prsky jsou sprostý podvod". (Ondřej Neff, Neviditelný pes - Pokušení kamenovat prognostiky, 7.11. 2006)

Sisyfos má 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Některé z členů klubu znám osobně, mnohých z nich si vážím pro jejich erudovanost a hluboké znalosti, a i když s jejich některými názory nesouhlasím, nemám důvod být vůči nim zatrpklý. Se sisyfiky rozhodně souhlasím v tom, že pojem "skepse" pochází z řeckého "skepsis" ve významu hledání, nazí­rání, zkoumání, přičemž skepticismus představuje starý filozofický pohled. Jenže ČKS Sisy­fos se již zcela evidentně zpronevěřil své preambuli, podle které skepticismus představuje "pozitivní přístup", neboť dnes jeho skepticismus představuje pouhý "negativistický postoj, pochybování, nedůvěru" (Rozhovor APATYKÁŘ.info: Otázka pro Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. - místopředsedu klubu skeptiků Sisyfos, 12.05.2004).

Zatímco tedy ČKS Sisyfos existenci magnetorecepce živoči­chů popírá, jiná část vědecké obce oproti tomu předkládá odkazy na stovky článků o proká­zané magnetorecepci hmyzu, ptáků i savců, zveřejněných v odborných, či renomovaných vědeckých časopisech od konce 60. let minulého století až po žhavou současnost - přičemž již také působí v České republice dvě laboratoře, které se magnetorepcí systematicky zabývají. Ovšem Český klub skeptiků Sisyfos, coby ob­čanské sdružení, se od roku 2000, kdy se stal řádným členem Rady vědeckých společností ČR, často staví do pozice mluvčího české vědecké obce. A tak se nám zde vyrýsoval vskutku "paranormální jev" v samotném lůně české vědy.

Přistupme v tuto chvíli na nejoblíbenější argument učených disputací, na onu pověstnou břitvu, kterou se obvykle ve sdělovacích prostředcích holí ti nejvíce diskutující skeptici. Jde o břitvu Occamovu, tedy metodický filozofický princip, jehož původní definice zní asi takto: "Množství příčin (důvodů) se nemá dokládat, pokud to není nezbytné", nebo "mnohost nemá být předkládána leč z nutnosti" což v obecné rovině znamená, že pokud pro některý jev existuje více než jedno vysvětlení, bude lepší upřednostnit to nejméně komplikované. Pokud pak budeme Occamovu břitvu aplikovat na výše zmíněný paranormální fenomén české vědy, je třeba si nejdříve rozdělit oba tábory na zastánce a odpůrce existence magnetorecepce živo­čichů. Pak je třeba vyslovit několik pracovních hypotéz, které by nás mohly přivést k řešení, například takto: 

1) zastánci mají pravdu, podloženou základním výzkumem a publika­cemi

2) zastánci nemají pravdu, mýlí se pro stále se opakující chybné závěry

3) odpůrci mají pravdu, neboť zastánci se mýlí

4) odpůrci nemají pravdu, mýlí se z neznalosti dané problematiky

5) odpůrci nemají pravdu, ale jim nejde o poznání pravdy, jen hájí svá dříve již publikovaná stanoviska  

6) zastánci i odpůrci jsou obětí rozsáhlého spiknutí záhadologů, ufologů, parapsychologů, proutkařů a léčitelů, kteří hodlají ze vzniklé situace těžit

 

Nyní - babo raď! Nechť tedy laskavý čtenář popadne Occamovu břitvu a řízne dle svého pře­svědčení, hezky poctivě a objektivně, nadán průměrnou inteligencí a poznamenán nějakou tou škamnou alespoň středních škol. Pracovních hypotéz máme celkem šest a výběr je snad dostatečný...

A pokud chcete znát můj názor, pak já osobně preferuji závěrečné shrnutí, které uvádí Stručný výkladový slovník českých skeptiků: "mnohé vědecké objevy jsou náhodné, neče­kané, nepravděpo­dobné, byly tedy učiněny navzdory Occamově břitvě. Je zřejmé, že je vý­znam Occamovy břitvy čas­tým a nesprávným používáním devalvován a že se Occamova břitva stala jen jakousi zvukomalebnou mantrou, která má být symbolem, puncem vědec­kosti." A tak mne ta Occamova břitva, jak se říká, moc nebere. Za da­leko důležitější považuji poučku, kterou vyslovil Aristotelés ze Stageitry : V zájmu pravdy je třeba vy­vrátit i své vlastní učení, i těch přátel, kteří jsou filozofy, neboť i když je obojí milé, přátelství i pravda, je mravní povinností ctít pravdu.

Autor: Karel Wágner | středa 9.12.2009 9:00 | karma článku: 30,47 | přečteno: 10373x
  • Další články autora

Karel Wágner

Šokující palivo budoucnosti

Po každém smažení řízků nám zůstane na pánvi olej, co by se správně neměl vylévat do záchodové mísy.

5.6.2024 v 9:09 | Karma: 13,43 | Přečteno: 338x | Diskuse| Společnost

Karel Wágner

Čert aby se v tom vyznal (III)

Do osobních automobilů se spalovacím motorem lze namísto benzínu i nafty tankovat syntetická paliva.

29.5.2024 v 9:09 | Karma: 10,48 | Přečteno: 193x | Diskuse| Společnost

Karel Wágner

Čert aby se v tom vyznal (II)

Vodík je v EU považován za důležitý zdroj energie, který by měl sehrát klíčovou roli v současném energetickém přechodu.

28.5.2024 v 9:09 | Karma: 10,11 | Přečteno: 250x | Diskuse| Společnost

Karel Wágner

Čert aby se v tom vyznal

Nejnovější data z osmi lokalit v České republice mají velký význam pro debaty o klimatické změně.

27.5.2024 v 9:09 | Karma: 17,10 | Přečteno: 408x | Diskuse| Společnost

Karel Wágner

Neskutečný propadák České televize

Osmý díl s názvem Lada Lazarová uzavřel seriál To se vysvětlí, soudruzi!, kterému před jeho premiérou 3. března předcházely mimořádné přísliby.

7.5.2024 v 9:09 | Karma: 18,94 | Přečteno: 1034x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Střelba na fakultě: Vysvětlujeme chyby policie v souvislostech

21. června 2024

Premium Policie otočila. A poprvé přiznala, že ne vše, co předcházelo střelbě na Filozofické fakultě...

Čína má zálusk na ruskou řeku. Putin jí však při návštěvě KLDR vytvořil překážku

21. června 2024

Premium Nový projekt silničního mostu mezi Severní Koreou a Ruskem přes řeku Tuman představuje omezení pro...

Policie o střelci na FF UK: Otce zavraždil kvůli obecné zášti. Nechybili jsme

20. června 2024  17:31,  aktualizováno  22:41

Pachatel střelby na fakultě neměl konflikt se svým otcem před tím, než ho zavraždil. Motivem byla...

Slovenští poslanci schválili přeměnu RTVS v STVR. Zbývá jen Pellegrini

20. června 2024  21:10,  aktualizováno  22:13

Slovenská sněmovna ve čtvrtek večer hlasy vládních poslanců schválila nový zákon o veřejnoprávní...

Objemné plenky mohou způsobit horší paměť
Objemné plenky mohou způsobit horší paměť

Není asi velkým překvapením, že dostatek vhodného pohybu je pro správný vývoj miminka naprosto zásadní. Jen málokdo si ale dokáže představit, co...

  • Počet článků 392
  • Celková karma 13,58
  • Průměrná čtenost 2396x
příležitostný publicista