Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Recenze hry Baldur's Gate 3 a nových pravidel D&D 5E

Baldurs Gate 3 je RPG hra postavená na pravidlech Dungeons & Dragons, konkrétně na jejich nejnovější verzi 5E. Oproti verzím 3.5 a 4.0, které se používaly někdy od roku 2000 až do teď, se ve verzi 5E provedla spousta změn.  
Typická představa čaroděje ve světě Forgotten Realms. Není to snob, sral botka, ani nic podobného.

Pravidla verze D&D 3.5 a 4 se používala ve hrách jako byl Neverwinter Nights, Baldur's gate a Icewind dale, které vznikly na přelomu milénia. Potom okolo roku 2008 popularita D&D her poklesla, až v roce 2023 vyšel dnešní Baldur's gate 3, a před pár lety i pravidla verze 5E. 

Pro nezainteresované, tyto RPG počítačové hry jsou opravdu postavené na pravidlech, které si můžete zahrát jako deskovou hru s kostkami :-)

No a co je vlastně na verzi 5E tak převratného? To, že došlo ke kompletnímu překopání a zjednodušení herní mechaniky.

Advantage a Disadvantage

Jeden z hlavních zjednodušujících prvků nové verze bych řekl, že je takzvaný Advantage a Disadvantage. Pokud má váš charakter Advantage při hodu na útok, znamená to, že bude házet dvěma d20 kostkami naráz, načež na útok se použije vyšší hodnota. Opačně, pokud má hráč na hod kostkou Disadvantage, znamená to, že při hodu dvěma kostkami vezme to nižší číslo.

Statisticky vzato to vychází přibližně tak, že Advantage vám přidá bonus +4 body k hodu, a Disadvantage vám dá -4 body postih.

Pravidla potom specifikují, že útočník má Advantage třeba v těchto případech:

  • Střelba z vyvýšeného místa (to je specialita BG3)
  • Útok na oslepenou, spící, povalenou na zemi či podobně znevýhodněnou postavu

Obdobně, ale naopak, má útočník Disadvantage když:

  • Střílí na vyvýšené místo
  • Útočí ve slepotě nebo při jiném podobném efektu

Tady zmíním zajímavou vlastnost systému, že když vlastně útočník má Advantage na útok proti oslepenému obránci, tak obránce má zároveň Disadvantage na útok proti útočníkovi. Tedy útočník má bonus +4 a obránce postih -4, celkově je tedy útočník 8 bodíků ve výhodě. Dá se tedy jakoby říct, že útočník má bonus +4 na útok a +4 do AC proti obránci.

Taková situace může nastat nejen kvůli slepotě, ale i přestřelce s luky, kde útočník útočí z vyvýšeného místa a obránce na něj opětuje střelbu.

Tedy Advantage a Disadvantage by měl zjednodušovat a zastřešovat logiku různých postihů a bonusů, kdy už si hráč nemusí pamatovat kolik přesně má bonus nebo postih v určitých situacích, ale jen si pamatuje, jestli je ve výhodě nebo v nevýhodě.

Když si vzpomenu na verzi pravidel 3.5, nakolik jsem strávil mnoho hodin (vlastně za těch 20 let už dní) čtením pravidel, dodneška si z hlavy nevybavím, jaký má útočník přesně bonus k útoku na na zem povaleného obránce, a musel bych znovu otevřít pravidla, abych to zjistil. S verzí 5E si prostě jen pamatuju, že jako útočník mám Advantage.

Všechny zbraně mají stejný kritický útok

Další zjednodušení je, že u zbraní už se nerozlišuje pravděpodobnost kritického útoku ani míra násobení. Tedy útočník musí na kritický vždy hodit 20tku a zranění udělí dvojnásobné.

Vylepšit kritický o 1 bodík si může Fighter se specializací Champion, tomu pak stačí na kostce hodit 19 až 20. Na vylepšení kritického už není k dispozici žádný Feat, ale jen Itemy, např. speciální přilba, která sníží hod o 1 další bodík. Vylepšení kritického z Itemů se sčítá dohromady.

Je však k dispozici zajímavý Feat, který dá postavě 1 útok za kolo navíc, pokud padnul kritický úder. Tedy bojovník na 11 bude mít celkem 3 útoky za kolo a pokud hodí kritický, bude mít celkem útoky 4.

Při hodu na zranění se aplikuje jak Síla, tak Obratnost

Ano, je to tak. Ve starší verzi se Obratnost počítala pouze při hodu na útok, ale na zranění se vždy počítala síla, a to jak se zbraněmi na blízko, tak i na dálku. 

Ve verzi 5E se tedy např. při střelbě z luku počítá ke zranění bonus z obratnosti. Když započítám to, že pouze zbraně na dálku umožňují mít specializaci přidávající +2 k útoku (u zbraní na blízko se tento Feat nevyskytuje), dělá to z lukostřelců dost slušné damage dealery, zvlášť, když se postaví na vyvýšené místo a zapnou si Feat Sharpshooter, který vezme -5 bodů k útoku, ale přidá +10 bodů ke zranění.

Jakou má potom výhodu síla? Při útoku na blízko. Jednak jen s ní můžete používat obouruční zbraně, v kombinaci s Featem Great Weapon Master můžete udílet bonus +10 ke zranění (za cenu -5 bodů postihu k útoku). Dále si můžete vzít Feat Heavy armour master, který vám zajistí 3 body redukci fyzického zranění. A v neposlední řadě síla umožní značně prodloužit vzdálenost skákání, dále vzdálenost házení těžkých předmětů, a úspěšnost a snad i vzdálenost "žduchání" - když chcete shodit obránce z nějakého útesu.

Za zmínku ještě stojí, že silovkář může použít Feat Tawern Brawler, díky kterému se přidá bonus ze síly 2x jak k útoku, tak ke zranění (ano, 2x), při vrhání předmětů. Ve hře to jde použít třeba k vrhání kopí do nepřítele na dálku. Ano, je to tak - v inventáři můžete mít sadu kopí a ty vrháte do nepřítele, toto se děje přes sílu.

To znamená, že v případě souboje dvou hráčů je sice "silovkář" proti "dexteriťákovi" zprvu v nevýhodě a schytává zranění šípy, ale pokud se mu podaří skočit až k dexteriťákovi, tak by měl mít navrch silovkář. Zároveň, něž se k dexteriťákovi silovkář dostane, může silovkář vrhat kopí.

Kouzlící postavy mají neomezené množství základních útočných kouzel 

Ve starší verzi měl každý kouzelník triky neboli Cantrips, těch mohl vykouzlit omezené množství, a neudílely moc velké zranění, takže na vyšších levelech postavy trochu pozbyly smyslu. Z toho důvodu byl kouzelník častokrát vybaven nějakou kuší, aby mohl alespoň něčím útočit. 

Ve verzi 5E už mají kouzlící postavy Cantripy, které můžou používat neomezeně, a k hodu na útok se používá inteligence, případně pak u klerika moudrost a u zaklínače charisma. Je to tedy útok na dálku, podobně jako u luku. Zranění se navíc škáluje s úroví postavy. Těmito kouzly však nejde udílet zranění srovnatelné třeba s Fighterem a lukem, ale přesto zranění není špatné.

Všechna povolání můžou používat svitky

Ano je to tak, všechna povolání můžou kouzlit pomocí svitků. Za zmínku stojí, že ze hry zmizely mágovské hole jako jsme je znali ze starší verze, kdy např. existovala hůlka magických střel, hůlka na firebally atp. 

Nahradily je magické předměty, hole, meče, prsteny a další, které můžou mít nějaké jedno či dvě kouzla, jako Evardova chapadla či neviditelnost, obnovující se při vyspání. Existují hole, které zvyšují DC kouzel o 1 - ty lze považovat za mágovské hole, ale nejsou nabité třeba 50 střelami fireballu, jako jsme byli zvyklí ve starší verzi.

Zjednodušené záchranné hody

Ve starší verzi měl bojovník vysoké záchranné hody na vydrž, zloděj zase na reflexy a klerik zase na vůli.  Toto rozlišení už v nové verzi není, došlo ke zjednodušení a používají se jen Staty postavy. Pořád platí, že proti mnohým kouzlům je nejlepší mít vysokou moudrost, proti jiným zase obratnost nebo odolnost. Už se ale neříká, že musí obránce uspět v záchranném hodu na reflex, ale místo toho se řekne v záchranném hodu na obratnost, nebo v záchranném hodu na moudrost.

Povolání mají svým způsobem pořád specifické záchranné hody, ale jen prostřednictvím Featů - zloděj a mnich mají pořád Feat Evasion, Fighter pak má Feat Indomitable, který mu umožní znova házet kostkou kdykoliv neuspěl v záchranném hodu na cokoliv.

Zjednodušený Armor Class

Ve starší verzi mělo AC hned několik složek, a ty se lišily v tom, jestli se sčítají dohromady a v jaké situaci se nezapočítají (např. při povalení obránce). Po letech praxe bych se i dnes musel podívat do pravidel, abych si ujasnil, jaké přesně složky AC se započítají třeba při povalení obránce na zem.

V nové verzi už žádné rozlišení není, je jen jedno AC. Tedy zbroj, bonus z obratnosti i bonus z moudrosti, zkrátka z čehokoliv, je prostě jen jedno AC, a to se vždycky sčítá.

Pokud tedy útočník povalí obránce na zem, hráč si jen pamatuje, že má vůči němu Advantage. A je povalen až do dalšího kola, kdy se zvedne ze země za cenu poloviny svého pohybu. Do té doby, než další kolo nastane, do něj můžou ostatní útočníci z vaší party mlátit a mít rovněž Advantage.

Zbraně s označením Versatile

Versatile je zbraň, která může být jak obouruční, tak jednoruční, a typický k nim patří kopí nebo hůl. Zmiňuju to jako zajímavost, protože díky tomu vlastně můžete mít štít a k němu v jedné ruce držet kopí, nebo dát pryč štít a kopí držet v obou rukou. Můžete kopí rovněž házet, jak už jsem zmiňoval.

Speciální typy šípů a vrhacích předmětů

Ve starší verzi měla postava různé toulce šípů které mohly udělovat různě typy zranění. Když postava toulec měla, střílela jen takové šípy. V nové verzi už postava toulce se šípy nemá, střílí v základu vždy obyčejný šíp. Jde však mít v inventáři jednotlivé kusy speciálních šípů - např. výbušný šíp dělá plošné zranění ohněm, mrazivý šíp dělá plošné zranění mrazem, dále se šípy dají otrávít. Existují speciální hromové šípy, kterými se dá obránce srazit z útesu. Nebo šíp, kterým se dá teleportovat na místo dopadu šípu (ten je docela drahý a vzácný). Jak už jsem řekl, těchto šípů nemáte celý toulec, ale kupujete si je po kusech - nemůžete si tedy střílet s každým výstřelem výbušný šíp, to by stálo opravdu hodně zlata.

Dále jsou ve hře zajímavé taktické předměty, které jde vrhat. Jsou to zápalné bomby se střelným prachem, láhev se sádlem, která se rozprskne a nepřátelé na něm padají, alchymistický oheň, který dělá jen malé zranění ohněm, ale umí vznítit sádlo nebo sud se střelným prachem. K dispozici jsou ještě další, jako právě zmíněný sud se střelným prachem, na který potřebujete mít dostatečně velkou sílu, jinak se vám ho nepodaří hodit dost daleko.

Ve hře jsou některé souboje docela těžké, a tak tyto taktické předměty s plošným zraněním používáte, abyste zvítězili.

Změna kouzel

Taky kouzla se dočkala předělání. Jako příklad bych uvedl klerikovo Death Ward, které v minulé verzi garantovalo imunitu před smrtícími kouzly. V nové verzi Death Ward funguje tak, že znemožní redukci životů pod 1 HP. Tedy ať už na vás někdo zaútočí zbraní, nebo použije smrtící kouzlo, vždycky vám zůstane 1 HP a Death Ward se zruší.

Jako další příklad se dočkaly změny buffy. Kouzlo Haste, různé štíty proti magii, a další, jsou označené jako Concentration spells, vyžadující ústavičnou koncentraci kouzelníka, a postava může mít jen 1 Concentration spell naráz. Tedy Wizard může dát Haste jen jedné postavě v partě, a pokud Wizardovi někdo koncentraci přeruší, Haste se zruší.

Při soubojích na vaši partu často někdo vrhne hromadný Slow nebo podobný nepříjemný hromadný efekt. Doporučuji onoho kouzelníka odhalit, co nejdříve se k němu dostat a koncentraci mu přerušit. Osvobodíte tak od efektu celou partu.

No a jak je na tom povolání Monk

Monk je ve hře celkem vyvážený a hraje se podobně jako ve starší verzi. Na úrovni 12 bude mít celkem 2 základní útoky za kolo a k nim si může vybrat: buďto udělí 2 unarmed útoky za kolo navíc, nebo si zapne abilitu Patient Defence, která způsobí, že všichni útočníci proti němu mají Disadvantage - tedy dá se jakoby říct, že mu to zvedne AC o 4 body. V kombinaci s monkovskou róbou udělí zapnutý Patient Defence útok do nepřítele, který vás minul. Taky Monk umí odrážet šípy a vrhat je zpátky na útočníka.

V kombinaci s Featem Mobility, který umožní odběhnout od obránce pryč bez schytnutí příležitostného útoku, se dá Monk jet jako hodně slušný damage dealer. Tedy do obránce udělíte 2 základní útoky, a jako bonusovou akci ještě 2 dodatečné unarmed útoky najednou. Potom odběhnete pryč od obránce.

Můžete si zapnout Feat Wholeness of body, což můžete udělat 1x za Long Rest. Ten vás uzdraví a přidá 1 dodatečný útok za kolo.

Nevýhoda Monka je, že bez zapnuté Patient Defence má oproti Fighterovi nejmenší AC (aspoň tedy na úrovni 12) a nejmíň životů.

Závěrem

Změn je v nové verzi 5E spousta a výše uvedené představují jen část z nich. Všeobecně se dá říct, že došlo ke zjednodušení herní mechaniky, pravidla se potom hráčům lépe pamatují. To ocení nejen hráči deskové hry, ale i hráči počítačových variant.

 

Autor: Jiří Kačír | neděle 17.3.2024 13:41 | karma článku: 3,82 | přečteno: 78x
  • Další články autora

Jiří Kačír

Píšou na Blog články lidé propagující svou výdělečnou činnost?

Na místním blogu jsem už pár měsíců a za tu dobu jsem trochu obhlédl, kdo všechno zde vlastně píše články.

12.6.2024 v 10:13 | Karma: 15,26 | Přečteno: 454x | Diskuse| Společnost

Jiří Kačír

Když se firmy chovají k zaměstnancům jako hyeny

Management ve větší firmě je specialista na monetizaci všeho, co se jen dá, a vytěžené peníze proudí k bohatým majitelům či akcionářům.

3.6.2024 v 23:35 | Karma: 17,21 | Přečteno: 673x | Diskuse| Společnost

Jiří Kačír

Jsou goretexové boty tak trochu marketingový klam?

Pamatuju si, když jsem se jako dítě díval na obrázek popisující úžasné vlastnosti materiálu goretex, který se používá na výrobu nepromokavých bot.

19.5.2024 v 16:32 | Karma: 20,67 | Přečteno: 672x | Diskuse| Společnost

Jiří Kačír

Mohou být léky jednou z příčin civilizačních nemocí?

Před nedávnem jsem četl názor jedné známé lékařky, která tvrdila, že jedna z příčin velkého nárustu případů cukrovky by mohly být, světe div se: léky proti cukrovce.

18.5.2024 v 17:01 | Karma: 11,98 | Přečteno: 506x | Diskuse| Věda

Jiří Kačír

Pokud má Petr Pavel opravdu IQ 107

Minulý rok v průběhu prezidentské kampaně vyšlo najevo, že prezident Petr Pavel měl komisí v roce 1987 ohodnoceno IQ na 107 bodů. Kolem tohoto výsledku se rozbouřila vášnivá diskuze.

15.5.2024 v 12:11 | Karma: 20,17 | Přečteno: 1113x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Americký politik se přiznal. Za zneužívání nezletilých v Praze mu hrozí třicet let

25. června 2024  6:37

Bývalý dlouholetý člen parlamentu v americké Severní Dakotě se u soudu přiznal k tomu, že v minulém...

Předáci odborů budou jednat s vládou o reformě penzí i zákoníku práce

25. června 2024  6:30

Po roztržce mezi vládou a odbory, po níž odboráři na vládě práskli dveřmi, se v úterý ve Sněmovně...

Assange se dohodl s americkou justicí. Bude se moci vrátit do Austrálie

25. června 2024  6:13

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k...

Poslanci mají jednat o lex Ukrajina a ochraně uprchlíků před Putinovou válkou

25. června 2024  6:10

Sněmovna by mohla začít jednat o dalším prodlužování dočasné ochrany uprchlíků před Putinovou...

  • Počet článků 20
  • Celková karma 17,72
  • Průměrná čtenost 546x
Pracuji jako softwarový inženýr a tu a tam narážím na zajímavé věci, se kterými bych se chtěl podělit s ostatními.

Seznam rubrik