Jiří Herblich

Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.
  • Počet článků 336
  • Celková karma 3,91
  • Průměrná čtenost 118x

Seznam rubrik

Jiří Herblich

Nedej nic na ty co nevěří, neví o čem je život, správně se modlit je jako najít sebe i Boh

Dbej věcí, které tě přesahují, protože jen tak dosáhneš všeho co tvoříš. Není to vše o těle, ale o duchu, který je zrozen z těla.

8.3.2023 v 12:31 | Karma: 0 | Přečteno: 69x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nebýt času nebyl by jsem ani já, přání je tak otcem myšlenky

Nedojdeš na konec aniž bys nepoznal co je to čas. Toto poznání je dáno lidem stejně jako poznání života.

7.3.2023 v 12:26 | Karma: 4,67 | Přečteno: 74x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Jsou hnojiva různého druhu, které je lepší?

Nedej se odradit neúspěchem a jednej jako člověk, který ví co má vykonat. Půda a umělá hnojiva (pracovní název)

6.3.2023 v 12:14 | Karma: 4,04 | Přečteno: 125x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nebojte se otevřít oči, to jen sen vám zastřel zrak

Kdo pochopí víru pochopí i čas, který je a není. Kdo bude stát o víc než moji úvahu, bude muset zapojit více fantazie.

3.3.2023 v 13:07 | Karma: 0 | Přečteno: 69x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nebylo a nebude, čímž chci říci, že být člověkem je obdobné jako být i nebýt

Díváme-li se na osud člověka, uvidíme poznání okamžiku. Kdo pozná tento okamžik pozná vše...........

2.3.2023 v 13:01 | Karma: 3,06 | Přečteno: 80x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Chopte se víry jako nové jednoty

Nebuď člověkem, který neví, ale vyměň nevědění za vědění, tím že zapojíš víru do života.............

28.2.2023 v 11:54 | Karma: 0 | Přečteno: 55x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Život je poznatek, který nenechá člověka na pochybách kdo je

Jedině lidstvím poměřovat svět, a tento svět nechat růst tak jak si zaslouží, jsou slovy člověka, který chápe svět jako zahrádku Boží.

23.2.2023 v 8:24 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Poplatník chtěl aby byla výroba udržena, co udělali lidé?

Stálo by za to uvědomit si, kde se stala chyba, že nemáme to co jsme měli, tedy výrobu všeho co je nezbytné k chodu státu.

22.2.2023 v 10:14 | Karma: 15,48 | Přečteno: 322x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo řídí svět, řídí i člověka?

Nebude nakonec umělá inteligence hřebíček do rakve pohodlnosti člověka? Bude umělá inteligence pánem světa? (pracovní název)

21.2.2023 v 6:03 | Karma: 0 | Přečteno: 54x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nebyl jsem člověk, přesto jsem byl, jak to souvisí s tématem člověka?

Jsou temné stránky člověka, přesto jako celek jsme světlem. Jak jsem se stal extrémistou (pracovní název)

20.2.2023 v 15:16 | Karma: 0 | Přečteno: 55x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pozná lásku pozná život, zní heslo člověka, stejně tak i Boha

Jednej jako by každý den byl poslední, jen tak poznáš lásku, protože láska nemůže žít ve stálosti přítomného okamžiku, ale vyžaduje svůj čas, který objevíte tím, že milujete.

17.2.2023 v 13:32 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Bylo nebylo, kdy potraviny stály málo

Jednej jako člověk zaznělo z hůry, kdy se tak stane odpověděl hlas, stane se tak jak poručím, dostal odpověď

16.2.2023 v 7:51 | Karma: 6,50 | Přečteno: 176x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Pochopit byrokracii může zase jen byrokracie

Do lůna přírody s platným certifikátem? aneb nebuďte těmi co jí vše nevědomě, ale přidejme vědomí do života

15.2.2023 v 9:10 | Karma: 6,99 | Přečteno: 142x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Chápající člověk jde s dobou tím, že ji chápe jako poselství

Nikdo nebude stranou, každý bude ve víru života, tohle je základ života a jeho cíle: Být životem.....

14.2.2023 v 8:25 | Karma: 0 | Přečteno: 50x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Byl člověk hledající a myslící, a tento člověk byl

Složité otázky jsou jednoduché tím, že lidé je pochopí. Pokud chce být pochopeno člověkem.............

13.2.2023 v 8:21 | Karma: 0 | Přečteno: 58x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo kráčí dějinami, je to Bůh nebo člověk?

Nezmiňuj nic o sobě, protože by se to mohlo proti tobě obrátit, buď tím kdo tě poslal. Tato slova jsou slovy pochopení.

12.2.2023 v 10:38 | Karma: 0 | Přečteno: 69x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Bylo na čase ozřejmit původ člověka, který je Božím synem stejně jako jeho syn

Nebýt jednotlivce, který se pere za Vás všechny, nikdy by se tato slova nedostala na svět...............

11.2.2023 v 7:45 | Karma: 5,14 | Přečteno: 152x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Být Mírem, byl bych láskou

Jednej jako člověk, který miluje vše, jen tak vybudujeme mír, který překoná vše. Kdo pochopí, ten bude láskou jako všichni lidé, kteří jdou s Bohem.

10.2.2023 v 9:05 | Karma: 0 | Přečteno: 51x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nastane to co je předpovězeno, bojovat se bude o vaši duši

Každá válka je špatná, proto nedejme se strhnout k ukvapeným závěrům a dejme všemu co mu náleží.....

9.2.2023 v 9:54 | Karma: 11,49 | Přečteno: 207x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slova vyřčená jsou slovy pochopenými, přesto nejsou stejná, kde je rozdíl?

Nedívej se na zem, ale jednej jako člověk, říká se tomu poznání skutečnosti, kdy jedno pochopí druhé. Nebýt života, nikdy by jste nedošli tam, kde jste.

8.2.2023 v 11:14 | Karma: 0 | Přečteno: 73x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Jsou slova pochopení a slova moudrosti, co pohání člověka vpřed

Nebuď jako ostatní a pochop, že právě ty jsi osobnost jaká se jen tak nerodí. Žij podle pravidel Boha ne podle pravidel, které chápeš jako pravidla lidí.

6.2.2023 v 9:15 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Jak zachovat důstojnost člověka?

Nebuďte jako ostatní a jednejte jako lidé s velkým lidstvím, které dávají všemu to co potřebuje......

4.2.2023 v 10:44 | Karma: 6,04 | Přečteno: 123x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Byl jeden život a byl skutečným životem

Nedbej toho, že jsi člověkem, jen pochop, že Bůh tě poslal na zem tvořit svět. A tento poznatek rozvíjej jako sám sebe.

2.2.2023 v 8:26 | Karma: 0 | Přečteno: 57x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Jednejte tak, že víra bude hlavní položkou vašeho života

Kdo pochopí víru najde svůj život a to nejen život svůj, ale i jeho, který je životem nás všech......

1.2.2023 v 7:29 | Karma: 0 | Přečteno: 53x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Jak to bylo s člověkem

Jsou věci o kterých se nemluví, přesto jejich poznáním se otevřou člověku dveře k mnoha tajemstvím...

31.1.2023 v 11:21 | Karma: 0 | Přečteno: 70x | Diskuse | Ostatní