Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Střety zájmů jednoho hráče v miliardovém byznysu podporované státem v STK a v měření emisí!

STK a měření emisí jsou v Česku ideální, nikdy nekončící byznys. Prodejem kladných protokolů se v ČR vydělávají miliardy. DEKRA má v tomto byznysu zcela výjimečné postavení. Stát jí hraje do ruky, a tak DEKRA ve střetu zájmů roste

DEKRA, největší a raketově rostoucí hráč v byznysu s kontrolami automobilů v silničním provozu, se chová jako majitel řetězce restaurací a hygienická kontrola současně. Přitom jako "majitel řetězce restaurací" porušuje zásadní hygienická pravidla sám jak se mu zlíbí, na druhé straně jako "hygienická služba" dusí své konkurenty na všech frontách ze zcela výsadního postavení. Zneužívá k tomu tak trochu historické právo podporované dokonce v legislativě. DEKRA je totiž zprivatizovaný barák plný bývalých státních úředníků "Ústavu městské a silniční dopravy". Odtud zdědil "kontrolní" funkce. Zákon jí však vedle toho neprozřetelně povolil provozovat jak měření emisí, tak i STK. Zahradníkem se tak logicky stal i kozel. Od té doby smí v Česku "nejvyšší hygienik" provozovat  i nejrychleji rostoucí "síť restaurací" a smluvních "provozoven". Jak je získává? Přepadovými kontrolami spřátelených úředníků z SOD, nebo přímo kontrolními dvojicemi zaměstnanců DEKRA (zde se hodí, že je všichni znají z minulosti jako úředníky se stejnými funkcemi), které dostanou konkurenční stanici pod tlak. Té pak hrozí za "účelově nalezené nedostatky" a následným návrhem na zastavení činnosti  nebo na pokutu. Pokud tento tlak konkurenční subjekt neunese, kývne další dvojici DEKRA, tentokrát jejich obchodním zástupcům, aby podepsal smlouvu o spolupráci. Tato obchodní dvojice argumentuje, že se jim pod jejich ochranou bude "dýchat lépe". A skutečně, ono to funguje. Problémy po podpisu smlouvy rychle mizí a DEKRA pak už jen vybírá "desátky" z každého "smluvním partnerem" kontrolovaného vozidla. To je totiž smyslem celé smlouvy. Někteří pamětníci ještě pamatují nedávný název ÚSMD-DEKRA, který jistou dobu plnil strategickou úlohu, aby si okolí na vznikající státem podporovaný střet zájmů zvyklo.

Zlaté časy když podpláceli "jen" podvodníci

Dnes nemusí podplácet nikdo. Není třeba. Projde jakékoliv vozidlo, i nevyhovující emisní vrak. Reklama přes celou stránku obalu telefonního seznamu láká zákazníky k STK vzdálené i 80 km: "Cesta k nám se vyplatí! Dostanete kávu zdarma a jako překvapení praktický dárek!"  STK spojené s emisními stanicemi "v jejich areálu" lákají zákazníky stejně jako supermarkety, jsou totiž programově cílené "na výdělek", nikoliv "na účinnost v odhalování nedostatků" aut s motorem v nepořádku, s jedovatými emisemi, ilegálně přestavěných na Etanol, s vytlučenými a popraskanými nebo jinak defektními či zborcenými katalyzátory a lapači sazí. Proč? Jen proto, aby se mohla "napást" i následná STK. A abyste nešli při příští kontrole jinam, nesmí na Vás být přísná ani jedna z obou kontrol. K "nejméně přísným" STK se stahuje nejvíc jejich zákazníků. Zde totiž tradičně vědí, že nepravděpodobněji "projdou" s čímkoliv. Dokonce bez přistavení vozidla na emisní pracoviště. Tam se dostal princip fungování dnešních STK a SME, kterým jde podváděním DEKRA příkladem.

Stát obětoval zdraví a bezpečnost občanů  ve prospěch silných lobby, které doslova "za nic" dojí z veřejnosti miliardy na úkor životního prostředí, a které ze systému vyšachovaly jeho původní cíl: "Udržovat vozidlový park v ČR v dobrém stavu, aby byla vozidla bezpečná a nepoškozovala ovzduší." Ze všech těchto skupin se za podivných privilegií od státu  stala dnes absolutně nejmocnější společnost DEKRA. Střetů zájmů je tu tolik, že se je už kdokoliv bojí vyslovit. Takovou má DEKRA moc. Její jediný zájem je rostoucí zisk bez ohledu na způsob, jakým je ho dosaženo, a zda vůbec bylo dosaženo cíle emisních a technických kontrol.

Reagovali jsme právě na četné stížnosti účastníků našich diagnostických školení, že to, za co jsou státním odborným dozorem trestáni, DEKRA a jejich smluvní stanice páchají prakticky denně beztrestně a beze strachu, že jim podvádění někdo vytkne. Výsledek naší zkoušky dal těmto stížnostem za pravdu.

To, že DEKRA sama a její smluvní stanice odvádějí nepoctivě svou práci v honbě za ziskem by divné nebylo, ale že se celý systém technických kontrol a měření emisí dostal do takové podoby, jakou má v ČR, je pro ubývající práci autoopraven a pro zhoršující se životní prostředí alarmující.

Jeden z desítky systémových problémů: "Bez úspěšného výsledku u emisní kontroly nelze ze zákona  přistoupit k následné STK." Jinými slovy pokud "DEKRA-emise" nevyjdou, DEKRA-STK už "nevydělá". STK je však zpravidla dražší než měření emisí, a tak je vyvíjen logický tlak na emisní pracoviště, aby prošlo pokud možno všechno. Abychom si toto ověřili, vzali jsme DEKRU tak říkajíc "na kamery".

Záznam jsme provedli přímo v samotném sídle společnosti DEKRA v STK na Türkově 1001, na Chodově, na Praze 4, v budově bývalého ÚSMD (Ústav silniční a městské dopravy). Vozidlo jsme připravili velmi důkladně tak, aby byly v paměti závad závady, pak jsme se postarali, aby se nevytvořil Readiness Code, a vysunuli jsme komunikační konektory CAN vedení v diagnostické zásuvce, aby diagnostika dokonce s diagnostickým přístrojem vůbec nekomunikovala . Na očích jsme pak v motorovém prostoru nechali  „konverzní řídící jednotku na Etanol" (E85), aby bylo vidět, že je vozidlo ilegálně přestavěno na lihové palivo E85 (v technickém průkazu jsme tuto přestavbu úmyslně zapsanou neměli ), a očekávali jsme, že na jednu z těchto překážek musí emisní mechanici DEKRY, nejfundovanější stanice měření emisí v České republice, jednoznačně přijít.

Prémiové pracoviště DEKRY zklamalo na celé čáře, dle pravidla "Pod svícnem je největší tma". Výsledky emisní kontroly DEKRA zcela vědomě podvedla, aby byly prachy i za následnou STK! Očekáváme, že vedení DEKRY nebude tak sprosté, že by vinu svalovalo jen na mechaniky v emisní stanici. Jejich chyba to určitě není. Způsob, jak se emise i zde "odbývají", zná dokonale celý "DEKRA barák" od sklepa až po střechu. Celý systém je zde totiž monitorován kamerami doslova na každém kroku, a tak se všeobecně v celém "baráku" ví, že se paměť závad OBD při měření emisí až na výjimky ani zde nikdy nečte, ačkoliv je to hrubé porušování povinnosti SME. 
Pan Ing. Petr Říha, vedoucí typové zkušebny DEKRA, to však v argumentacích obhajuje tím, že oni vědí, co dělají, protože prý oni jsou "pověřenou zkušebnou" (dnes "technickou zkušebnou"), a tím pádem nikomu nic dokazovat nemusí, proč to tak dělají. Zde by se měl stát zamyslet, komu umožňuje takové zneužití výjimečného postavení a stanovit férová pravidla pro všechny účastníky volné soutěže. Jinak to vidím na stížnost v Bruselu nebo na žalobu na stát. 

U DEKRYje špatný celý systém STK s SME. Když emise nevyjdou, Přijde DEKRA automaticky o větší část zisku! Systémově se tedy jasně předem počítá s tím, že na emisích vždy projdete, jinak by neseděla kalkulace! DEKRA zde totiž auta neopravuje.

Dvojnásobný plat za očekávané podvody

Nyní krátký příběh z praxe: Zkušený automechanik- diagnostik, který pracoval dostatečně dlouho v autorizovaných servisech jak Škoda, tak i Hyundai (dnes pracuje už třetím rokem u autorizovaného servisu BMW), chtěl zkusit pracovat u jedné nejmenované STK s emisní stanicí v areálu, aby si téměř zdvojnásobil plat. Jako čerstvý absolvent série školení však dostal již po měsíci, ještě ve zkušební lhůtě, výpověď "bez udání důvodu". Důvod mu diskrétně sdělili sami kolegové, zaměstnanci této stanice: „Ty vole, když ty ta auta skutečně na těch emisích měříš a točíš je do otáček! Zákazníci to nemají rádi a šéf to nemůže nevidět! Vždyť nám to pak všem odhání zákazníky! Mít Tě tu půl roku, tak to tady můžeme zavřít.“  Jinými slovy "měřit" znamená "ztratit zákazníky". Kdyby podváděl, zůstal by, a měl by dvojnásobný plat než automechanik v servisu. Tuto skutečnost jsme oznámili orgánům SOD (státní odborný dozor) na Ministerstvu dopravy, ale nic se nestalo, vše se během dvou let zametlo pod koberec a tento příběh zůstal zcela bez povšimnutí.
Na mnoha emisních pracovištích převážně u STK jsou nainstalovány programy (i u smluvních stanic DEKRY), které na přání obsluhy generují kladné protokoly, aniž by se při zkoušce kouřivosti motor musel vytáčet do otáček. Dokonce to auto tam fyzicky být ani nemusí.

Co je překvapivé, že státní odborný dozor a přepadové kontrolní dvojice DEKRA "kopou" za stejné zájmy. Společné mají např. účelové nacházení nepodstatných, byrokratických chyb, a to převážně většinou u konkurenčních stanic DEKRY. Připouštím, jsou to přeci jen bývalí úředničtí "kolegové", jen byli „sakumprásk i s barákem na Chodovci zprivatizováni", a nyní mají spíše "obchodní" zájmy, zajištěné pro jistotu i v zákonech, ale co je k této jednotě zástupných nálezů nedostatků vede, je mi nerozluštitelnou záhadou. Ani se mi osobně nechce věřit, že by šlo o korupci, nebo že by "kolegové" měli vliv na tvorbu zákona či vyhlášek, i když jim legislativa obzvláště v posledních novelách jde  na ruku tak, jak nikomu jinému.

Na závěr překlad z převzaté zprávy KFZ-Betrieb z minulého týdne:

Expertní skupina DEKRA zůstává na cestě k růstu po celém světě. „Ve fiskálním roce 2014 obrat této společnosti vzrostl o 8,6 procenta na 2,5 miliardy EUR!“ prohlásil generální ředitel společnosti Dekra Stefan Kölbl ve čtvrtek na výroční tiskové konferenci ve Stuttgartu. Ve stejné době, se provozní zisk (EBIT) zvýšil o 7,4 procenta na zhruba 175 milionů eur. Významnou část tvoří akvizice zejména v zahraničí!

To jsou tedy experti! Inu, přejeme společnosti DEKRA, aby nebyla zatížena jinými myšlenkami, než na "poctivé kontroly vozidel" na našich silnicích, a aby se jí to dařilo v průměru lépe, než v jejich centrále, kde to tedy dle naší provedené kontroly pořádně skřípe a podvádí se tu, jako na ostatních STK, prostě ostošet.

Celosvětově kontroluje DEKRA na 26 miliónů vozidel, a je tedy jednoznačně lídrem na tomto poli. V Česku se jí daří mimořádně díky nedávné garnituře úředníků na Ministerstvu dopravy, která jim na dnešní zcela výsadní pozici pomohla praktickým uzákoněním, alespoň dle našeho soudu, přímého střetu zájmů. Na jejich výročním mítinku sedí dokonce i ředitel odboru silniční dopravy Ing. Josef Pokorný (toho času už podruhé odvolán) za čestným stolem, vedle šéfů nejvyšších.

Popřejme tedy „Hodně štěstí DEKRO“, ať Vám v budoucnu hraje legislativa do karet ještě lépe než dodnes. Od Nového roku smíte z čerstvé novely zákona školit exklusivně velmi kontroverzní "prohlubovací" školení (o jeho náplni raději mlčíme). Další, zákonem, a bez výběrového řízení, na dlouhé roky zajištěný zisk! Německý šéf Vás určitě poplácá po zádech! Auta se však z hlediska aktuálně probíhajících "divadelních" kontrol a emisního stavu nebudou muset opravovat, možná jen tehdy, zastaví-li se třeba úplně. No a my, co bychom byli živí z oprav emisních vraků na českých silnicích, kterým DEKRA vylepovala nálepky "JEDU Z STK, JSEM OK", půjdeme raději na pracák, pokud nás tedy dříve neskolí jedy z Vámi ignorovaných výfukových plynů.

Autor: Libor Fleischhans | pondělí 25.5.2015 11:45 | karma článku: 46,71 | přečteno: 63283x
  • Další články autora

Libor Fleischhans

Policie změřila v Praze 43 emisně nevyhovujících vozidel ze 68...

Šéf dopravní Policie Jiří Zlý oznámil, že na žádost Ministerstva životního prostředí začali v září měřit emise v pražských ulicích. Dvě třetiny aut smrdí tak, že by neprošla emisní kontrolou. MDČR jim teda mohlo říct, že je to OK!

13.10.2023 v 10:28 | Karma: 8,29 | Přečteno: 531x | Diskuse| Občanské aktivity

Libor Fleischhans

Co dýcháte v kabině auta, když jedete Prahou?

Testem jsme zjistili, že se mikročástice z uzavřeného prostoru vytrácejí. Z výfuků ostatních aut vnikají do kabiny třeba u školky, kde nakládáte své děti. Ulpívají jen na vlhkých površích. V kabině auta, jsou to plíce vašich dětí.

13.2.2023 v 10:16 | Karma: 11,01 | Přečteno: 489x | Diskuse| Občanské aktivity

Libor Fleischhans

Je snahou Ministerstva dopravy, aby technické kontroly nefungovaly?

Rozpoznat vozidla trestuhodně zanedbaná nebo ilegálně zbavená emisních systémů dnes není problém, ale jakoby se Ministerstvo snažilo o opak. Když pak Policie ani soudy nekonají, je výsledkem životu nebezpečno a vzduch plný jedů...

9.12.2021 v 8:48 | Karma: 17,83 | Přečteno: 1116x | Diskuse| Občanské aktivity

Libor Fleischhans

Na linkách STK vyhazují z emisí i naprosto zdravá auta

Po reportážích o masově podvádějících STK hrozí Ministerstvo dopravy jejich kontrolami. Kontroloři tak z devótnosti vyhazují z měření emisí i zdravá auta. Díky amatérismu techniků stihne podobný osud tisíce starších aut bez závad

22.10.2021 v 5:57 | Karma: 34,12 | Přečteno: 5372x | Diskuse| Občanské aktivity

Libor Fleischhans

Lobbuje poslanec Kolovratník za ruské mafie v byznysu STK?

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) uzákonil délku linky STK na 26 m! Je to jako kdyby Lukašenko uzákonil výšku prezidenta na 182 cm. Ruští STK baroni dokázali, že ČR je jediným státem na světě, který má v zákoně "rozměr" v metrech.

15.7.2021 v 8:53 | Karma: 20,88 | Přečteno: 1066x | Diskuse| Občanské aktivity
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  21:20

Aktualizujeme Na severu Íránu v neděli havaroval vrtulník s íránským prezidentem Ebrahímem Raísím, jehož stav je...

V Maďarsku havaroval na Dunaji motorový člun. Dva lidé zemřeli, pět se pohřešuje

19. května 2024  14:38,  aktualizováno  20:42

Dva lidé zemřeli při lodní nehodě na řece Dunaj severně od maďarské metropole Budapešti, uvedla v...

Obrat. Neučte už sporné teorie o 72 pohlavích, instruuje britská vláda školy

19. května 2024  20:22

Britská vláda představila nové pokyny pro sexuální výchovu. Vyzývá v nich školy, aby přestaly učit...

Armáda pošle miliardy „do luftu“. Kbely dostanou novou věž a dopravní letadla

19. května 2024  20:21

Armádní letectvo získá o téměř devatenáct miliard korun víc pro následující čtyři roky, než bylo...

  • Počet článků 46
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4910x
Supervizor a zakladatel poradenského portálu First Car Diagnostics - FCD.eu.

Od roku 1993 pracuji pro mezinárodní společnost IHR v divizi diagnostických a emisních přístrojů. Spolupodílel jsem se na diagnostické příručce HMS 990 u firmy Hermann Electronic (celosvětově výhradní dodavatel přístrojů Hermann pro Mercedes Benz). Na portálu FCD.eu sdružujeme 4.500 autoservisů u nás i v zahraničí s denní návštěvností 600 čtenářů profesionálů opravářů, kterým poskytujeme pomoc na dálku při diagnostice všech značek vozidel.

Díky našim zkušenostem poskytujeme v ČR školení emisním mechanikům a jsme pro tuto činnost schváleni Ministerstvem dopravy ČR. 
Jsem přitom neúnavným bojovníkem za narovnání pokřivené české legislativy v oboru emisních kontrol a za renesanci kvalitní řemeslné práce při opravách vozidel v autoservisech, hlavně co se jejich emisních systémů týče.

Seznam rubrik