Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Polemika s levicovým programem TOP 09, část druhá

V první části polemiky jsem se pokusil vylíčit, jak ideologové TOP 09 dychtí po neliberálních zásazích státu do každodenního života jednotlivce a jak ve svých stanovách vycházejí z konceptu centrálního plánování dobra pro všechny. Ve druhé části se zaměřuji na Evropskou unii, hospodářství, státní správu a politickou kulturu.

Budeme top v EU
TOP 09 sice v hodnotovém desateru prohlašuje, že chce vést co nejširší politickou debatu bez předsudků, ale jakmile dojde na téma evropské integrace, má jasno: Dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v EU i ze členství v NATO pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši prosperitu a bezpečí (např. povinné přimíchávání biopaliv do PHM nebo regulace toho, kolik, kde a jak se čeho smí vyrábět a jak se to smí jmenovat nám rozhodně přináší prosperitu).

Nepanují žádné pochybnosti ani o společné evropské měně, a to přes všechny neúspěchy, přes hospodářský propad a extrémní nezaměstnanost, přes nové a nové „záchranné balíčky“ pro krachující země, přes konfiskaci úspor na Kypru… Jsme navíc přesvědčeni, že pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu české ekonomiky je přijetí eura krokem, který přinese více užitku než nákladů. TOP 09 bude prosazovat, aby pevný termín přijetí eura byl stanoven ještě v tomto volebním období. Za vhodný okamžik přijetí eura považujeme z dnešního pohledu roky 2018–2020 (Zde bych zdůraznil, že tak jako všechny strany toužící po euru, ani TOP 09 se v programu neobtěžuje nějakou podrobnější analýzou onoho „užitku“ přechodu na novou měnu a spokojuje se s pouhým „přesvědčením“. O tom, že jednou z „výhod“ po přijetí eura, o které se v předchozím volebním období zasadila, bude povinnost přispívat do tzv. Evropského stabilizačního mechanismu, se v programu raději vůbec nehovoří. Je příznačné, že původní argumentace TOP 09 pro schválení ESM byla „vždyť euro nemáme, tak o nic nejde“. Brzy začne.)

V TOP 09 si v přímém souladu s dlouhodobou politikou EU všímají také „zelené problematiky“ (které v programu věnují samostatnou kapitolu, jež obsahuje přísliby dotací všemu tzv. ekologickému a regulací průmyslu a dopravy). Na úrovni Evropy a světa se strana ...hlásí ke svému podílu na odpovědnosti při řešení naléhavých globálních problémů, jako jsou ochrana biodiverzity nebo zmírnění dopadů změny klimatu (čili pokračuje v započatém kurzu, kdy se ve jménu řešení údajných globálních problémů vytvářejí problémy nové, lokální, například v podobě budování dotovaných solárních elektráren, pěstování řepky a omezování rozvoje). Program TOP 09 přitom stran EU neobsahuje jedinou výtku (a českému voliči nabízí pouze bezobsažný příslib, že u evropského stolu budou hájit výhradně české zájmy), což lze vysvětlit jedině naprostou ideologickou zaslepeností.

Naše státní správa a hospodářství bude top
V této oblasti se TOP 09 snaží vystupovat mimořádně sebevědomě: jako strana, která úspěšnou fiskální politikou vyléčila Česko z krize a odvrátila katastrofu. Nevysvětluje však, jak je možné, že „Kalouskova složenka“, kterou TOP 09 strašila občany před minulými parlamentními volbami, se za „vlády rozpočtové odpovědnosti“ za pouhé dva roky navýšila o čtvrtinu, ani se nechlubí tím, že „úspěchu“ bylo dosaženo za cenu enormního zvyšování daní, které má za následek vlekoucí se krizi.

Z programu je jasné, že žádného reálného šetření se pod taktovkou TOP 09 nedočkáme ani v období následujícím: Úspor ve výdajích státu chceme dosáhnout především zvyšováním jejich efektivity a důsledným systémem jejich kontroly (přeloženo do češtiny to znamená, že budou zřizovány úřady kontrolující efektivitu jiných úřadů, ty budou auditovány a dozorovány zase jinými úřady, počet korupčních příležitostí a státních zaměstnanců bude utěšeně růst a daňoví poplatníci se jim složí na tabulkové platy – měřit efektivitu úředníka totiž není z principu možné –, aniž by se na reálných službách poskytovaných občanovi státem cokoli změnilo). Ani výdaje státu se omezovat nebudou: Díky úspěšné stabilizaci je možné v následujícím období bezpečně investovat do prorůstových programů (hovořit o tzv. prorůstových opatřeních je v současnosti velmi populární, jedná se však o ryze levicový krok stojící na premise, že stát dokáže zajistit prosperitu lépe než soukromníci, a proto je oprávněn vysoce danit a poté moudře přerozdělovat. Zatím to sice nikdy nefungovalo, ale proč to nezkoušet dál…).

Výdaje také porostou o mzdy, které TOP 09 na mnoha místech programu slibuje různým skupinám navýšit. Ovšem, kdo by nechtěl dostat přidáno? Málokterý státní zaměstnanec je ovšem schopen si uvědomit, že cenu práce nelze měnit arbitrárně a pětistovka na jeho výplatní pásce navíc musela být někde sebrána (pravděpodobně formou daně), a o tuto daň se tudíž zvedne cena za nějakou službu nebo zboží. S daněmi souvisí také další perlička: Chceme dosáhnout dohody, jak tuto zátěž (míněno přímé odvody) částečně převést na jiné, pro ekonomický vývoj méně škodlivé daně. Je úsměvná představa etatistova, že je efektivní a ekonomické danit jednu oblast více a jinou méně – výši daňové sazby v TOP 09 prý měnit nehodlají (ale kdo ví, v programu z roku 2010 taky stojí: Vláda nechce daně zvyšovat...) a její restrukturalizace může vést buď k tomu, že lidé budou mít na výplatní pásce o něco víc, ale některé služby či zboží se adekvátně zdraží (což je populistické a vůči postiženým druhům byznysů diskriminační), anebo to může znamenat tichou přípravu na případnou spolupráci s ČSSD a připuštění potenciálního souhlasu s progresivním zdaněním.

A politická kultura bude taky top
Tohle téma sice již moc nesouvisí s pravolevým politickým spektrem, ale v programu TOP 09 je zhusta zmiňováno, proto si zaslouží krátký komentář. TOP 09 podpoří všechny kroky, které povedou ke zvýšení veřejné kontroly financování provozu stran a jejich volebních kampaní: to je hezký trik, ale o efektivitě státní kontroly jsme již vyslovili své pochybnosti a hlavně nezmizí nejpalčivější problém: i nadále budeme z daní financovat strany, které nevolíme a nesouhlasíme s nimi. Jediným spravedlivým řešením by bylo státní příspěvky politickým stranám zrušit. Budeme usilovat o přijetí takového zákona o státní službě, který by zajistil personální stabilitu a transparentní a kvalitní výběr zaměstnanců státních úřadů. Cílem přijetí tohoto zákona je výrazně omezit politický vliv na výkon státní správy: to asi znamená, že v současnosti jsou zaměstnanci státních úřadů ze zákona vybíráni nekvalitně a teprve nový zákon to změní. Přesné znění navrhovaného zákona neznám, ale čistě intuitivně mi připadá, že stát je řízen politicky a výkon státní správy je aplikací této politiky. Nerozumím proto volání po depolitizaci – kdo jiný by se měl starat o věci veřejné (mají-li být vůbec jaké), než lidé, které si občané zvolili ve volbách?

Depolitizaci bezpečnostních složek, zejména těch, které vedou tzv. boj proti korupci, si TOP 09 připisuje jako zásluhu a hodlá v tomto trendu pokračovat: Policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je (trestní řízení proti tzv. korupčníkům) vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků. Každá strana cílící na prostého voliče musí slibovat, že zatočí s korupcí, a proto zefektivní policii (tj. budeme platit víc policistů, svážeme životy více zákony, které každý padouch stejně obejde, povolíme více odposlechů, kamer a sledování). Žádná nenabízí řešení, které je nasnadě: nemají-li být veřejné prostředky předmětem rozkrádání a plýtvání, musí jich být co nejméně. To zahrnuje rušení úřadů, privatizaci státních podniků a mnoha odvětví, do nichž stát zasahuje – to však žádný příznivec sociálního státu nemůže dopustit a z programu TOP 09 jasně vyplývá, že tato strana žádnému zeštíhlování nakloněna není.

Závěr
Bylo by nefér nezmínit, že program TOP 09 skutečně obsahuje položky, které by se daly definovat jako pravicové zásady: volání po zjednodušení byrokracie a právní stabilitě nebo konstatování, že skutečnou prosperitu a vznik pracovních míst mohou zajistit pouze soukromníci. Tyto chvályhodné iniciativy však nejsou podrobně rozpracovány a netvoří jádro programu, spíš se jedná o lákadlo pro nerozhodnuté voliče, kteří nemají konzistentní politické přesvědčení, ale tíhnout mírně napravo.

V protikladu k několika stéblům je zde však ústřední levicový proud, který dokola opakuje jediné: regulovat, přerozdělovat, kontrolovat. Strana Karla Schwarzenberga usiluje o mocný stát, který bude určovat pravidla pro stále více oblastí soukromého života, bude občanovi vnucovat správný světonázor a aby svou činnost mohl zaplatit, bude nucen mu sahat stále hlouběji do kapes. Mnoho podstatnějších témat bude upozaděno zbytečným lidskoprávním a kulturním akcentem a Česká republika se bude nadále poslušně podřizovat všemu, co si v Bruselu vymyslí. Tradici, odpovědnost i prosperitu raději hledejme jinde.

Autor: Jaromír Fajkus | sobota 12.10.2013 18:11 | karma článku: 17,43 | přečteno: 670x
  • Další články autora

Jaromír Fajkus

Europropaganda, aneb proč mě netrápí agenti z Kremlu

Už několik let se s vzrůstající intenzitou hovoří o ovlivňování zdejších nálad a voleb východními mocnostmi za účelem „destabilizace“ a nasměrování zahraniční politiky směrem k Rusku (a Číně). Něco je ale přehlíženo...

24.1.2018 v 16:07 | Karma: 44,20 | Přečteno: 3560x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Tři časté omyly související s volbou prezidenta

V následující stati se pokusím vyvrátit tři kompetence, které se prezidentovi České republiky mylně přisuzují a které do debat o kandidátech vnášejí zbytečné emoce.

16.1.2018 v 18:41 | Karma: 33,39 | Přečteno: 1286x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Krátká polemika se 30 programovými prioritami Zelených

Zelení svůj program sebevědomě označují za „dobrý“ nebo „jeden z nejvíce oceňovaných“. Co ale do letošních voleb nabízejí a kam je zařadit? Nabízím kritický pohled.

6.10.2017 v 1:32 | Karma: 33,05 | Přečteno: 992x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Co znamená přijetí solidarity s uprchlíky?

Nedávno jsem na Facebooku zaznamenal iniciativu, v rámci které se lidé fotili s cedulkou „solidaritu s uprchlíky #přijímám“. Hesla, zkratky a hashtagy namísto logické argumentace, to je nešvar obou stran názorového konfliktu...

26.6.2015 v 13:39 | Karma: 39,64 | Přečteno: 1776x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Počítačové hry vs. bojovníci za politickou korektnost

Herní byznys v posledních několika dekádách zažil ohromný rozkvět, svými rozpočty předhonil ten filmový a s rozšířením mobilních zařízení a velmi levných počítačů se mu daří stále lépe. Stejně jako u ostatních odvětví IT se dříve jednalo o hájemství svobody, kreativity, originality a individuality – hráči zde nacházeli radost a také únik z často nepříjemné reality. Virtuální světy byly tak nějak víc „v pořádku“. Bohužel, časy se mění a svědectví o tom se lze dopátrat na každém rohu.

11.4.2015 v 18:35 | Karma: 21,99 | Přečteno: 584x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Reklama na řepkový olej zaplacená z našich daní

O víkendu jsme s kamarády připravovali domácí hamburgery. Jeden z nich si vzal na starost nákup, a když se vrátil z obchodu, mezi řečí zmínil, že tam probíhala jakási promo akce, v rámci které zákazníci dostali zdarma vzorek řepkového oleje a tenkou brožuru. Potud vše v pořádku. Už letmý pohled na znak Evropské unie na inkriminovaných propagačních materiálech (vizte foto) však naznačil, že toto promo je něčím zvláštní.

18.3.2014 v 10:02 | Karma: 25,73 | Přečteno: 990x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Příjemci dotací jsou novodobí otrokáři

Jste účastníky programu Zelená úsporám a stát vám dotuje nový kotel? Jste umělci a máte grant, díky kterému můžete realizovat své vize? Jste zastupitelé maloměsta a právě jste získali dotaci od EU na nové sportoviště? Jedno vás spojuje: vaše pyramidy vznikají v potu tváře méně šťastných.

15.2.2014 v 13:03 | Karma: 32,90 | Přečteno: 1528x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Polemika s levicovým programem TOP 09, část první

„Čím svobodnější je trh, tím přísnější musí mít pravidla“ – ano, tato věta skutečně pochází z programu TOP 09, konkrétně z tzv. hodnotového desatera této strany, kterou její místopředseda Kalousek v rozhovoru označil za konzervativní a pravicovou. Obávám se, že jediným „pravicovým“ aspektem tohoto politického uskupení je ve skutečnosti řevnivost vůči nominální levici, především ČSSD a prezidentu Zemanovi. Ve volebním programu však nalezneme hlavně líbivé sliby (ne nepodobné programovým východiskům hnutí ANO) a ryze socialistické zásady, s nimiž se ani mírně pravicový volič nemůže ztotožnit.

11.10.2013 v 15:08 | Karma: 20,08 | Přečteno: 621x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Polemika s programovými východisky hnutí ANO

Vůči Andreji Babišovi a hnutí ANO se vyhraňuje kde kdo (a právem!), avšak dosud jsem myslím nenarazil na článek, který by se po něm nevozil z důvodu jeho členství v KSČ, sporného spisu o spolupráci s STB, případně nízké kvality produktů jeho výroben (potažmo dalších argumentů, které jsou ale pro jeho potenciální politické angažmá více či méně irelevantní). Rozhodl jsem se proto prostudovat programová východiska hnutí ANO (která již konečně vyšla) a upozornit na inkonzistence a vyložené nesmysly, jimiž se podle mého názoru jenom hemží.

22.9.2013 v 22:34 | Karma: 19,74 | Přečteno: 996x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Argumentum ad liberos aneb děti jako rukojmí státu

Stát a obhájci státních zásahů do života občanů využívají velké množství argumentačních klamů, pomocí kterých se snaží zdůraznit prospěšnost, ba dokonce nezbytnost své činnosti. Různými triky se nám pokoušejí namluvit, že bez státních investičních pobídek nebude prosperita, bez státních nemocnic pomřeme na banální onemocnění nebo že bez Evropské unie nebude mír a spolupráce. Málokterý logický klam se však v souvislosti s projevy etatismu vyskytuje tak často, jako argumentum ad liberos neboli argumentace zaměřená na děti.

16.6.2013 v 16:30 | Karma: 15,88 | Přečteno: 534x | Diskuse| Společnost

Jaromír Fajkus

Proč nevolím Karla a proč vy byste také neměli

Odpustím si různé rádoby argumenty Schwarzenbergových odpůrců, jako jsou opletačky s občanstvím, nevalná úroveň češtiny a vůbec vyjadřovacích schopností nebo tendence pospávat při výkonu zaměstnání. To vše samozřejmě lze kritizovat, ale jsou to marginálie. Prezident je politická figura a důvody jeho (ne)zvolení by měly být politické, nikoli osobní. (Proto také považuji za absurdní časté velebení Schwarzenbergova charakteru, vesměs založené na povrchním mínění nebo falešných premisách – například „je už dost bohatý, takže nebude dělat tu korupci“ nebo „je slušný a morální, je to aristokrat“.) Nabízím pět ryze politických důvodů, proč je pro mě „kníže“ nepřijatelný jako veřejný činitel, natož jako prezident.

13.1.2013 v 18:07 | Karma: 42,64 | Přečteno: 14621x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Žebříček prezidentských kandidátů

Výčet a vymezení ze strany pravicového voliče k utřídění myšlenek mých a třeba i Vašich.

14.12.2012 v 23:26 | Karma: 19,47 | Přečteno: 1426x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

„A proto nechci Evropu“

...aneb pokus o vyvrácení jedenácti bodů propagandy EU. Při procházení internetu jsem narazil na následující stránku, která má za cíl adorovat Evropskou unii a jejíž součástí je „manifest“ That’s Why I Want Europe. Podle zásady audiatur et altera pars jsem se rozhodl na tuto ryzí propagandu zareagovat a zkusit ukázat, že realita tak modrá a hvězdnatá rozhodně není.

5.10.2012 v 18:36 | Karma: 28,25 | Přečteno: 1441x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Válka

To se to o válce mluví, když se děje kdesi za Středozemní louží! To se se smutným pokrčením ramen konstatuje, že když se kácí les, létají třísky, a že válka holt přináší oběti – avšak ve jménu světlejších zítřků, zelenější trávy a všelijakých vznešených idejí! Ovšem západních idejí, samozřejmě, neboť Západ, přestože chřadnoucí a šedivějící, se nadále domnívá, že je mírou všech věcí a že je kompetentní posoudit míru demokratičnosti a svobodnosti kdekoli.

22.3.2011 v 13:02 | Karma: 14,65 | Přečteno: 982x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Vozová hradba okolo kocoura Mikeše

Ne všechny výroky jsou hodné zamyšlení, ne nad každým blábolem je třeba rozvažovat a volit, na čí stranu se člověk postaví. Existuje tzv. „svoboda slova“, čili kdokoli v zásadě může říkat cokoli – ne každý si ale zaslouží pozornost, publikum, případně potlesk; pravděpodobně by naopak bylo lepší, kdyby se většina lidstva své „svobody slova“ dobrovolně vzdala, neboť mlčeti zlato. Třeba „kauza Mikeš“, která hýbe Facebookem, médii a žaludky českých „patriotů“, to je shakespearovské much ado about nothing par excellance.

16.4.2010 v 2:52 | Karma: 11,54 | Přečteno: 1419x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2150x
אָדָם

Seznam rubrik

Oblíbené blogy