Tomáš Briaský

Nezávislý publicista
  • Počet článků 37
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1259x

Seznam rubrik

Tomáš Briaský

Rasový a segregační obchodní řetězec LIDL

Všichni mají minimálně v povědomí rasisitické zákony z USA, JAR atd platné ještě v 2.pol.20.století. Zdálo by se, že tyto odporné principy jsou již minulostí. Bohužel, naopak se nyní hrůzně rozšiřují i do naší republiky.

6.12.2023 v 15:19 | Karma: 14,79 | Přečteno: 485x | Hyde park

Tomáš Briaský

Hřib, Stalin a homeopatie

Až budeme hledat viníky naprosto tragické situace s Covidem v ČR, na nejhlubším dně nalezneme machiavelistický boj o moc, kde ztráty tisíců lidských životů jsou nezbytnými "demokratickými" externalitami.

17.2.2021 v 13:27 | Karma: 28,10 | Přečteno: 781x | Politika

Tomáš Briaský

Hommage á Roman Prymula

Žijeme ve strašlivé době. Hodnota lidského života v boji o moc není nic jiného než externalita, s jejíž ztrátou je nutné počítat při instalaci jediné, „správné demokracie“.

23.10.2020 v 17:26 | Karma: 16,04 | Přečteno: 403x | Ostatní

Tomáš Briaský

Likvidace české státnosti prostřednictvím likvidace českých drah.

Je to jenom střípek do té celé pestré mozaiky překreslení dnešních států EU na jediný superstrát pod vedením Německa (možná osy Berlín Paříž). Boj o vlastní svébytnost, vlastní jazyk a stát, trvající po celá staletí, pokračuje.

2.2.2020 v 23:08 | Karma: 38,92 | Přečteno: 6724x | Cestování

Tomáš Briaský

Vražedná a zničující diagnóza oteplování planety

Diagnóza, tedy příčina oteplování naší planety, je stanovena chybně. Problém není v atmosféře, ale na povrchu Země. Revoluční přístup k dekarbonizaci planety bude mít devastující následky.

7.11.2019 v 9:48 | Karma: 30,19 | Přečteno: 1105x | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Briaský

Nebezpečná (super)hloupost redaktora Moravce

Zdá se, že je v ČR po celé dlouhé roky jediný člověk, který je schopen moderovat televizní publicistické pořady. Tím je redaktor Moravec, fanatický bojovník mainstreamu EU, „jediného správného názoru“.

20.9.2019 v 9:10 | Karma: 41,04 | Přečteno: 2367x | Média

Tomáš Briaský

Konečná pro paní Serenu W.?

Možná ano, možná ne. V každém případě pomalu končí éra ženského bum bum tenisu a na tom nevidím nic špatného. Právě naopak.

9.9.2019 v 13:39 | Karma: 29,87 | Přečteno: 1166x | Sport

Tomáš Briaský

Definice vakua. Definice prostoru.

Vakuum je fyzikální realita. Prostor je antropická realita. Není vakuum v prostoru. Je vakuum, které my jako iluzi pro svoji orientaci považujeme za prostor (používáme jako prázdný prostor).

8.4.2019 v 12:38 | Karma: 7,47 | Přečteno: 305x | Věda

Tomáš Briaský

Pound @ Rebka – hrobaři Einsteinových postulátů

Měl to být experiment, potvrzující Einsteinovu teorii relativity. Experiment se zdařil - a Einsteinovy postuláty zcela vyvrátil.

14.9.2016 v 8:40 | Karma: 18,93 | Přečteno: 652x | Věda

Tomáš Briaský

Lež o radostném přistoupení k EU

V pátek, 3.6.2016 pozvala ČT Jaroslava Pánka, ředitele Českého historického ústavu v Římě, aby povídal o migraci a EU všeobecně. Zdálo se, že se mainstreamově vedená ČT spletla a dala prostor oponentům. Ale nespletla se.

6.6.2016 v 8:24 | Karma: 39,68 | Přečteno: 1918x | Společnost

Tomáš Briaský

Schengenská imigrantská lež

Bojuje se s IS, s islámskými radikály. Zároveň kriminální struktury s kontakty na korporace, to vše s politickým krytím, čile s tímto „společným nepřítelem“ obchodují, přinejmenším s ropou. Obdobu nalezneme i u nelegální imigrace.

18.11.2015 v 9:59 | Karma: 33,60 | Přečteno: 1018x | Politika

Tomáš Briaský

Kritika článku Alberta Einsteina „Zur Elektrodynamik bewegter Korper“ (1)

Kritika se zabývá výhradně par.1 Definice současnosti (Annalen der Physic, str.892-895). Klíčová slova: Současnost dějů – prázdný prostor – vakuum – univerzální konstanta

16.11.2015 v 8:55 | Karma: 10,19 | Přečteno: 399x | Diskuse | Věda

Tomáš Briaský

Selhání Alexise Tsiprase

Hvězda první velikosti a velká naděje nejen pro Řecko, ale pro celou Evropu, velmi rychle pohasla. Alexis Tsipras selhal na celé čáře, lidsky, profesně i politicky.

14.8.2015 v 13:10 | Karma: 26,06 | Přečteno: 905x | Politika

Tomáš Briaský

Rychlost světla, gravitace, magnetické pole

Jeden z důvodů, proč vnímáme zdánlivě neslučitelné rozdíly v působení Gravitace při pozorování Vesmíru oproti naší praktické zkušenosti ze Země, jsou – myslím si - následující; od solárních systémů po větší celky (Galaxie atd.) vstupuje do gravitačních dějů Hmota - Prostor v poměru – dle současného poznání – 1 díl hmotnosti Hmoty na 24 dílů hmotnosti Prostoru. Gravitace, jak se s ní setkáváme v našem každodenním životě, je dána hmotnostním poměrem nejméně 50000000000000000000 dílů hmotnosti Hmoty na 1 díl hmotnosti Prostoru. Od atomární úrovně níže se tento poměr mění o další stovky řádů ve prospěch Hmoty. Změny hmotnostních poměrů Hmoty a Prostoru jsou také jedním z důvodů, proč se nám děje z mikrosvěta jeví jako nekompatibilní s ději z makrosvěta.

30.4.2015 v 10:04 | Karma: 12,22 | Přečteno: 743x | Diskuse | Věda

Tomáš Briaský

Tři z achilových pat Standardního modelu vesmíru

Popsaný pozorovaný jev zakřivení dráhy světla u Slunce se interpretuje jako důkaz zakřivení Prostoru v důsledku přítomnosti hmotného tělesa. Nabízí se ale i jiná interpretace. Zakřivení dráhy světla je výslednicí pohybu světla jako interakce fotonu s Prostorem, a působení Gravitace, která foton přitlačuje ke Slunci.

9.4.2015 v 7:58 | Karma: 9,21 | Přečteno: 429x | Věda

Tomáš Briaský

Řecko Alexise Tsiprase, naděje pro Evropu - program

Z levého i pravého spektra přibývá hlasů, které varují před fatálními chybami, na kterých je postavena EU. Souhlasím s Janem Zahradilem, že ve stavbě unie se nachází konstrukční závada, kterou je nutné odstranit. Je možné mluvit o zásadních systémových chybách, které ohrožují samou podstatu Evropské unie. Ví se to dlouho, tak nikoho nemohlo překvapit, že se na řecké scéně objevil Alexis Tsipras – a když hned po jeho zvolení zamířil do Řecka za Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, aby nadiktoval novému vedení země z pozice protektora podmínky další půjčky, nestačil počítat schody, jak s ním Alexis Tsipras vyrazil dveře. Rána to byla opravdu veliká a Dijsselbloma zřejmě zabolela natolik, že si ihned postěžoval u strýčka Sama. Ten nelenil a ještě ten samý den, co to tak nešťastně dopadlo, volal Obama Tsiprasovi, jak si to vlastně představuje. Z kritického rozhovoru není známo ve veřejném prostoru jediné slovo.

23.2.2015 v 13:08 | Karma: 18,47 | Přečteno: 612x | Ostatní

Tomáš Briaský

Řecko Alexise Tsiprase, naděje pro Evropu – reparace

Stále temnější mračna pozorujeme nad Evropou a je nemožné přes propagandistické žvásty o solidaritě a jednotné Evropě dohlédnout konce velmi neutěšené situace. Dravci se jako supi snášejí nad Řeckem, aby z něho pro sebe urvali co nejvíc. V čele Angela Merkelová a Wolfgang Schäuble, představitelé Německa, státu - jednoznačného vítěze dosavadní „evropské integrace“. Podle nich za utrpení řeckého lidu (8% řecké populace „péči“ fašistického Německa vůbec nepřežilo) není třeba zaplatit. Není třeba ani započíst vyčíslené pohledávky oproti stávajícímu dluhu! Kdyby se to udělalo, zjistilo by se, že ve skutečnosti Německo dluží Řecku (!!!), tak skandální to je. Je to boj novými, tentokrát ekonomickými prostředky o teritoria - a je to stále stejné. Vzpomínám si na Dederony (tak jsme jim tehdy říkali, Němci je dnes nazývají Ossi) a jejich říkanku z pohraničí, kam ve velkém přijížděli nakupovat. Dobře se přitom bavili, když si společně notovali „nejdřív je tu vyžereme, pak je znovu zabereme“. Tenkrát se to samozřejmě nerozmazávalo, protože to byli naši kamarádi. Angela Merkelová prohlásila, že si přeje, aby Řecko zůstalo součástí eurozony. Nedodává, že tím myslí Řecko v majetku nadnárodních korporací, kde německý kapitál má významný (zásadní) podíl. Takový byl cíl a záměr se splácením řeckých dluhů, který fungoval, než si Řekové zvolili Syrizu a Tsiprase.

10.2.2015 v 10:04 | Karma: 19,84 | Přečteno: 810x | Ostatní

Tomáš Briaský

Výchova dětí v zemi Griega a Breivika

Jde taková šuškanda Evropou, že ne v každé evropské zemi je to v pořádku se sociální ochranou dětí. Mluví se o genomu. Mluví se o temných utajených vztazích privilegovaných se sociálními institucemi. Mluví se o zvláštních nitkách, propojující privilegované, sociální instituce a adopce dětí. Vše zahaleno tajemstvím na „ochranu“ dětí. Podezření z tajemných neprůhledných vazeb výrazně umocňuje osud sourozenců Michalákových. Mimochodem - pokud někdo zastává názor, že je vlastně dobře, že se dítě dostane do privilegovaných vrstev, přece není třeba se v tom nějak zvlášť vrtat, že - pak ho odkazuji na případ Anderse Breivika, syna bývalého norského diplomata.

22.1.2015 v 8:28 | Karma: 34,06 | Přečteno: 1492x | Občanské aktivity

Tomáš Briaský

Země a Michelsonův experiment (antropocentrismus v kosmologii 2)

Rychlost světla, stejně jako veškeré ostatní děje, podléhá nepřímo úměrně intenzitě (síle) gravitačního pole. O tom se můžeme přesvědčit experimentem s časomírou v různě silných gravitačních polích a nebo například myšlenkovým experimentem, který se nazývá „paradox dvojčat“. Jak je z pohledu našich rozlišovacích schopností na povrchu Země gravitační pole dokonale homogenní, nás přesvědčuje Michelsonův experiment, protože v žádném směru nedokážeme rozpoznat změnu rychlosti světla.

5.1.2015 v 15:04 | Karma: 9,54 | Přečteno: 418x | Věda

Tomáš Briaský

Tragická politika Evropské Unie

Dnes nemá smysl spekulovat o politickém vývoji na Ukrajině, pokud by byly dodrženy dohody z 21.února letošního roku, pod které se podepsali i významní ministři evropských zemí - a já je velmi vážně podezírám, že od prvního okamžiku věděli, že uzavřené dohody nikdy platit nebudou. Prezident Obama, toto velké americké zklamání falešných nadějí, ve svém projevu v Talinu mluvil o jejich porušení. No jo, ale kým? Proč se evropské státy nezasadili - přinejmenším svým vlivem na novou politickou garnituru na Ukrajině, která se dostala k moci silou, o jejich plnění?... Tohle všechno jsou ovšem jenom politické hry a rošády. Pokud odstraníme nános děsivejch žvástů o lidských právech, svobodě a demokracii, kterejch mají všichni plnou hubu, odkryjeme smutnou realitu katastrofálních výsledků politiky a systému vedení Evropské Unie, s desítkami milionů nezaměstnaných a obrovskými vnitřními problémy, které vážně ohrožují samou podstatu EU. Bez zásadních reforem je situace neřešitelná, nicméně fatální důsledky lze na nějakou dobu oddálit teritoriálními zisky. To je podstata ukrajinského dobrodružství.

15.9.2014 v 7:46 | Karma: 34,89 | Přečteno: 1013x | Politika

Tomáš Briaský

Cestování v čase (Paradox dvojčat)

Snad nejzřetelněji je vidět rozpor, týkající se rychlosti světla, kterou standardní model považuje ve vakuu za konstantní, v myšlenkovém experimentu, obvykle nazývaném „Paradox dvojčat“. Ovšem zas ́ až tak čistě o myšlenkový experiment nejde, protože jsou po ruce docela pádné důkazy, prokazující správnost myšlenky, na které je Paradox dvojčat postaven.

11.6.2014 v 7:43 | Karma: 12,24 | Přečteno: 783x | Věda

Tomáš Briaský

Interpretace Cavendishova a Michelsonova experimentu

Traduje se, že za svůj největší omyl považoval Albert Einstein zavedení kosmologické konstanty. Dnes se zdá, že šlo o mimořádný čin revolučního ducha, stejně jako relativistické pojetí Vesmíru. Skutečné životní omyly velkého fyzika lze shrnout do dvou bodů: 1) Uvěřil Newtonovi jeho pojetí Gravitace a implementoval ho do vlastního relativistického (zcela správného) vidění Vesmíru. 2) Nesprávně interpretoval výsledky Michelsonova experimentu.

2.6.2014 v 6:36 | Karma: 11,41 | Přečteno: 572x | Věda

Tomáš Briaský

Politický diletantismus na Ukrajině

V pátek 21. února byla podepsána smlouva mezi prezidentem Janukovičem a opozicí z Majdanu, za účasti významných evropských ministrů zahraničí, de facto o způsobu předání moci. Za dalších necelých sto hodin nová vládní garnitura zcela selhala a fatálními chybami, které svědčí o naprostém politickém diletantismu a vládní aroganci, vytvořila ideální podhoubí pro následný dramatický vývoj.

4.3.2014 v 9:59 | Karma: 34,65 | Přečteno: 1137x | Společnost

Tomáš Briaský

Ruská ženská příjmení

Čeština používá pro ženská příjmení – vedle jmen jako Janků, Martinů, Petrů atd. zpravidla koncovku –ová. Používání koncovky –ovová, je jedna z největších jazykových hloupostí co znám. Nevystihuje povahu ani ruského, ani českého jazyka a z hlediska praktického přístupu k transkripci jmen do češtiny jenom přidělává problémy.

25.2.2014 v 6:44 | Karma: 18,41 | Přečteno: 4093x | Společnost

Tomáš Briaský

Temná hmota a temná energie (antropocentrismus v kosmologii 1)

Naprosto zásadní význam má realizace experimentu simultánního měření rychlosti světla v různých úrovních intenzity gravitace. Tento experiment – jak předpokládám – prokáže, že rychlost světla podléhá gravitaci stejně jako ostatní děje, s nepřímou úměrností, tedy že čím vyšší je hodnota gravitace, tím pomalejší je rychlost světla. Na jednu stranu tak budou zpochybněny naměřené vzdálenosti vzdálených objektů ve Vesmíru, na druhou stranu bude možné zjednodušit dnešní pohled na Temnou hmotu a Temnou energii a spojit je spolu s Prostorem do jediné substance. Stručně řečeno, ukáže se, že Temná hmota, Temná energie a Prostor jsou vyjádřením téhož.

29.1.2014 v 7:11 | Karma: 12,77 | Přečteno: 680x | Věda