Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Akce překabátěných komunistů

Nabízím zcela subjektivní pohled na příčiny naší současné politiky, bez nichž nejsem schopen pochopit současnou politiku. Nabízím k osobnímu přemýšlení a nenabízím k tupému věření.

Všichni asi víme, že komunistická strana vznikla v roce 1921 v Praze v Břevnovské hospodě „U kaštanu“ splynutím anarchistických stran s radikálními socialisty. Svůj anarchismus si zachovala do dnešních dnů. Svoji ideologii postavila na marxismu a leninismu a na tom, že se postavila do čela dělnického hnutí za jejich práva.

 

Snad nejvýznamnějším soudruhem byl Klement Gottwald, který již od dvacátých let byl funkcionářem KSČ, tu pak orientoval na Moskvu, kde se také stal členem Komunistické internacionály, a chlubil se, že se do Moskvy jezdí učit, jak „buržoazii zakroutit krkem“.

 

Po druhé světové válce pod dohledem ruských tajných služeb Klement Gottwald v Československu v čele KSČ organizoval politický život a v roce 1948 komunisti u nás provedli svůj puč Vítězný Únor. Pak jen mlčky přihlížel vyvražďování nejlepších lidí naší republiky, aniž by jim pomohl svou prezidentskou milostí, o kterou byl žádán známými osobnostmi z celého svěšta. Pro strach z ruských tajných služeb nepomohl ani svým stranickým špičkám KSČ.

 

Nastala čtyřicetiletá komunistická éra, kdy si nikdo nebyl jist ani svým majetkem, ani svým životem. Jedinou možnou ideologií byl „vědecký“ marxismus postavený na závisti a nenávisti čestných, schopných, majetných občanů, kterým byl majetek zestátňován, sedláci byli vyháněni ze svých statků, byla přepisována historie a utvořil se dvojí narativ. Jeden narativ byl komunistický, beztrestně veřejný, a druhý, který se jen šeptal v rodinách, který po zveřejnění byl trestán vězením a pronásledováním českou tajnou policií.

 

Po okupaci Československa v roce 1968 již začínalo být jasné i některým špičkám KSČ, že komunistický, východní blok zaostává za Západem. Po rozhovorech Michala Gorbačova s Ronaldem Reaganem si vedoucí politik Sovětského svazu uvědomil, že sešněrovaná, nesvobodná společnost Východu zaostává za svobodnou společností Západu, a poznal, že svobodná, demokratická společnost postavená na schopných jedincích je akceschopnější. Proto se rozhodnul o demokratizaci Východu.

 

Ještě před Listopadem naši komunisti kvůli neudržitelnosti svého režimu u nás zřídili Prognostický ústav, kde prominentní komunisti u nás bádali pod dozorem ruských tajných služeb KGB, jak dosvědčila investigace týdeníku Respekt. Zaměstnanci Prognostického ústavu pak po Listopadu organizovali transformaci společnosti, stali se předsedy nově vznikajících stran a organizovali převod státního majetku do soukromých rukou, převážně do rukou překabátěných komunistů.

 

Nejviditelnějším transformačním činitelem Prognostického ústavu byl Václav Klaus, který odmítnul právní i morální základy transformace. Utvořil u nás jakýsi demokratický systém, kdy otevřel politický byznys, klientelismus a korupci, jak se tomu komunisti naučili od systému vládnutí založenému ve Stalinově době. A tak jsme si komunistickou špínu převedli přes Listopad. Překabátění postkomunisté prostoupili všechny naše politické strany a většina občanů začala tyto vztahy vnímat jako normální.

 

Záhy po rozpadu Sovětského svazu byla naše společnost masírována ruskou desinformační hybridní válkou. Součástí hybridní války bylo také skupování strategických podniků a nemovitostí ruskými občany za korupční peníze z ruské šedé zóny. Tato masírka naší společnosti ruskými tajnými službami tu postupně utvářela alternativní myšlení, proruské, proti Evropské unii, proti obrannému společenství Severoatlantické aliance, proti Americe a proti nejkvalitnějším politikům u nás, v Evropě i ve světě.

 

Tato alternativní myšlení u nás šířili především komunisti zvyklí na submisivní chování vůči Rusku, a vůbec jim nevadí, že v zemi jejich vzoru již dávno nejde o socialismus, ale o agresivní koloniální imperialismus. Zachovávají si svůj pozitivní vztah ke Kremlu a negativní vztah ke „zlým“, svobodným státům v Evropě i v Americe, a nenávistný vztah k obranné Severoatlantické alianci.

 

Komunisti postupně opouštějí politickou scénu a v jejich duchu proruského alternativního myšlení přichází Tomio Okamura se svojí SPD, do které průběžně vstupují politici ovlivnění ruskou hybridní válkou. Mezi prvními sem přestoupil Jaroslav Foldyna z ČSSD, vítač ruského nacionalistického motorkářského klubu „Noční vlci“, přestoupil sem i předseda Svobodných Petr Mach a zaregistroval jsem také Martina Pecinu z ČSSD. A tak se mi to jeví, že se zde schází společnost souznějící s překabátěnými postkomunisty. Asi očekávají, že po příštích volbách budou spoluvládnout. Ale i další strany loví své voliče mezi občany alternativního myšlení. A bohužel realizují svoji politickou rétoriku tímto směrem.

 

Václav Havel vložil do vínku naší republiky svoje heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Moc dobře znal komunisty a věděl, proč je realizace tohoto hesla nezbytná pro naši liberální demokracii, občanské svobody a právní stát. Během několika let jsme se jeho heslu vysmáli pod vedením politiků ovlivněných ruským narativem, mezi nimi byli i vysoce postavení politici, kteří byli opakovaně soudně uznáni jako lháři. Dokonce se pravdě a soudům vysmívali do očí!

 

Za druhou stranu, které stále méně vadí ruské alternativní myšlení, považuji autoritativní hnutí ANO Andreje Babiše. Toto hnutí bylo údajně založeno na protest všech dosud vládnoucích stran pro jejich politicky byznys, klientelismus a korupci. Já však vnímám, že toto hnutí bylo vyvrcholením dosavadních způsobů vládnutí.

 

Při posledních volbách toto hnutí přišlo o moc, ale nyní stále více usiluje o totální ovládnutí naší společnosti všemi možnými prostředky. Vládě Petra Fialy svazuje ruce, brání tvorbě zákonů a vládu soustavně systematicky znectívá. Vše je špatně, hrubě pomlouvá ministry a má k tomu svoji klaku, která svojí hrubostí a nactiutrháním překračuje meze slušnosti. Nedovedu si představit, jak by tato strana mohla vládnout! Přesto ji stále voliči preferují!

 

V tomto kontextu je zajímavá ODS, založená Václavem Klausem, který byl členem komunistického Prognostického ústavu. Na rozdíl od Miloše Zemana, který se otevřeně hlásil k přátelství s Vladimírem Putinem a s čínskými komunisty, byl Václav Klaus opatrnější. Jeho vstřícnost k Rusku většinou unikla naší pozornosti, ale nevstřícnost k Evropské unii byla více než zjevná. Dokonce bezhlavý odpor k Euru u ODS přetrvává dosud.

 

Strana ODS, původně podle svého desatera deklarovaná jako konzervativně pravicová, byla založena také na politickém byznysu, klientelismu a protekci. Těmto vztahům se naši komunisti naučili ve Stalinově Sovětském svazu a přetáhli nám tyto neřesti přes Listopad.

 

Jenže tato ODS Václava Klause takřka zanikla pro svoje skandály. Z politického dna ji zdvihnul politolog Petr Fiala, který se snažil postavit ODS opět na morální základy. Všech kmotrů se mu nepodařilo zbavit, ale očistil ji celkem úspěšně, že si obnovila důvěru občanů a stala se vedoucí demokratickou silou. Obdivuji se moudrosti Petra Fialy, který dokáže vládnout pěti zcela rozdílným stranám.

 

Pomocí současné demokratické vlády Petra Fialy a demokratického našeho pana prezidenta generála Petra Pavla jsme se konečně uvolnili ze závislosti na ruském agresivním imperialismu a mohli jsme nastoupit cestu ke skutečné liberální demokracii, občanským svobodám a právnímu státu.

 

Žijeme však ve složité době, kdy Putin chce obnovit Ruskou federaci v rozloze původního Sovětského svazu a původní ruské satelity Varšavské smlouvy jsou předmětem jeho geografického a politického zájmu. Medvěděv dokonce s Putinem sní o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok a vysmívá se světu, že Rusko nezná svoje hranice. Podle svědectví Daniela Košťovala za 5-7 let bude Putin schopen napadnout střední Evropu a Pobaltí.

 

U nás jsme pod masivním tlakem ruské desinformační hybridní války vytvářející naše proruské alternativní myšlení, kterému slouží velká část naší společnosti, včetně špiček naší politiky, které si ochotně volíme. Jejich sluhy jsou lži, závist, nenávist a zvláštní petrohradský trolling, kterému se obdivuhodně vyučili především členové ANO. Trolling je způsob lhaní, kdy mateme diskutujícího tak, že nerozezná pravdu od lži.

 

Chceš, abychom si zachovali naši liberální demokracii, občanské svobody, právní stát a funkční Evropskou unii? Pak věz, že k tomu vede jediná cesta: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

 

Tato moudrá slova Václava Havla by nás měla vést při všech volbách!

 

…………………………………………

 

Pod čarou: Některé z těchto myšlenek byly některými z vás považovány za falešné spiklenecké teorie, ale já bez nich nedokážu pochopit současnou politiku.

 

 

 

 

O ruských špionech:

 

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-rusti-spioni-zmenili-v-evrope-taktiku-jejich-cinnost-buji-40463357#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest246_ribbon_sluzeb_varD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

Autor: Bohumír Šimek | čtvrtek 14.3.2024 15:50 | karma článku: 39,01 | přečteno: 5012x
  • Další články autora

Bohumír Šimek

Jsme jako malé děti

Politika má být služba občanům, má být produktem vlády lidu. Místo služby občanským svobodám a služby právnímu státu, si jen hloupě hrajeme!

28.6.2024 v 12:49 | Karma: 4,99 | Přečteno: 75x | Diskuse | Miniblogy

Bohumír Šimek

Sbohem, Slovensko!

Spolu se Zuzanou Čaputovou mělo Slovensko šanci definitivně se vzdát komunismu. Místo toho nastoupilo cestu zpět od liberální demokracie k autoritativní demokracii s potenciálním návratem k totalitě a vstřícností k Putinovu Rusku.

21.6.2024 v 20:52 | Karma: 17,89 | Přečteno: 290x | Politika

Bohumír Šimek

Volby jako lakmusový papírek

Volby do EP byly testem, jaká část z nás usiluje o liberální demokracii, občanské svobody a právní stát, a jaké části je budoucnost našeho státu lhostejná.

13.6.2024 v 14:00 | Karma: 15,99 | Přečteno: 330x | Politika

Bohumír Šimek

Strany demokratické a nedemokratické

Takto můžeme naše strany rozdělit podle jejich směřování a podle vnitřního fungování. V zájmu naší budoucnosti se nad tímto zamysleme.

5.6.2024 v 23:51 | Karma: 12,80 | Přečteno: 319x | Politika

Bohumír Šimek

Právo veta v EU

Jde o současný vážný politický problém v Evropské unii, který rozděluje politiky po celé Evropě. Pojďme si vysvětlit, o co jde.

2.6.2024 v 0:13 | Karma: 21,04 | Přečteno: 1555x | Politika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Biden se nakazil covidem, stahuje se do izolace, oznámil Bílý dům

18. července 2024,  aktualizováno 

Americký prezident Joe Biden, který obhajuje v podzimních volbách mandát, se nakazil covidem....

Raketová kariéra Trumpovy snachy. Hvězdné Laře radila i rodačka ze Zlína

18. července 2024

Premium Pro snachu Donalda Trumpa Laru jsou poslední měsíce ve znamení nástupu na politické výsluní, který...

I pár stovek měsíčně udělá za dvacet let divy. Expertka o výchově ke spoření

18. července 2024

Premium O financích mluví jen pět procent žen. A podobné procento teenagerů dostává informace od rodičů...

Velký výprodej státu. Nabízí jez, pošty i hřbitovy, některé však omylem

18. července 2024

Premium Pokud se chystáte v budoucnu investovat do nemovitostí, zbystřete. Stát se hodlá zbavit více než...

  • Počet článků 646
  • Celková karma 17,53
  • Průměrná čtenost 1073x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!