Václav Urban

Autor webu www.neuhaus.cz

Osobní stránka


Osobní blog na aktualne.cz

---
MOTTO:

V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.


Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.


— Kurt Adler, 1965
  • Počet článků 42
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2620x

Václav Urban

Sobotní násilí jako policejní akce?

Demokracie znamená především to, že občané mají kontrolu nad státem a jeho představiteli. Tento víkend byla důvěra v tento stav otřesena.

8.2.2016 v 16:40 | Karma: 37,01 | Přečteno: 1502x | Diskuse | Ostatní

Václav Urban

Kardinál Duka zabouchl migrantům a uprchlíkům bránu milosrdenství

Kardinál Dominik Duka ve svém novoročním poselství zabouchl bránu milosrdenství před migranty a uprchlíky. Učinil tak několik týdnů poté, co ji symbolicky otevíral.

6.1.2016 v 13:17 | Karma: 17,64 | Přečteno: 2239x | Diskuse | Ostatní

Václav Urban

Západ musí začít přemáhat zlo dobrem

“V Paříži byla napadena západní civilizace a její skvělé hodnoty,” tak se dá ve zkratce shrnout, co dnes slyšíme ze všech stran. Ve skutečnosti jsme jenom v šoku, že by se snad něco z toho, co Západ působí v arabském světě, mělo odehrávat v teploučku naší kolonialistické metropole.

13.1.2015 v 11:08 | Karma: 14,78 | Přečteno: 734x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Proč jít zítra k volbám

"Pečené holuby nezajistí ani účast, ale ani neúčast ve volbách. Politici nám totiž nezajistí pohodlný život, politici ale mohou nastavit takové společenské podmínky, že iniciativa obyvatel povede ke zlepšení celé společnosti, nebo při špatně nastavených podmínkách naopak povede k úpadku. Takže je to zase na nás, a tak to má být!" říká kandidát Pirátů do Evropského parlamentu Václav Fořtík, popularizátor vzdělávání a rozvoje logiky, předseda Centra nadání, bývalý předseda Mensy ČR a číslo 20 na kandidátce Pirátů.

22.5.2014 v 14:55 | Karma: 17,06 | Přečteno: 527x | Diskuse | Politika

Václav Urban

Transparentní církevní majetek podle kardinála Duky

Předběžně se zde za svůj nedostatečně informovaný článek panu kardinálovi omlouvám, výroční zprávy diecézí, které jsem našel, jsou velmi kvalitně zpracovány. K tématu se vrátím ještě dalším článkem. Kardinál Dominik Duka nás v Českém rozhlase ujišťoval, že církevní hospodaření je transparentní. Jako důkaz uvádí, že každoročně o něm vydávájí přístupné výroční zprávy. "Nejinak tomu bude i v dalších letech." Pan kardinál hovoří o transparenci v souvislosti s požadavkem papeže Františka, který ve svém poselství českým biskupům vzkázal: “Na poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, byl opatrován a uchováván, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků.”

25.2.2014 v 9:42 | Karma: 27,49 | Přečteno: 2030x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Kolik tisíc dětských obědů se dneska rozkradlo?

Díky bohu se začalo mluvit o skryté, ale reálné chudobě v naší společnosti. Někteří rodiče nemají ani na to, aby zaplatili dětem obědy. Z průzkumu několika pražských škol vyplynulo, že až deset procent dětí neobědvá. Mnoho dětí chodí s ostatními do jídelny, ale nemohou si vzít polévku ani hlavní jídlo – dovolí jim jen napít se čaje... Jejich rodiče nemají na školní obědy peníze! Rodiče těchto dětí nemají ani doma dostatek jídla, aby se děti najedly alespoň tady. V odezvě na tyto zprávy se také zvedla vlna solidarity a nápady jako národní sbírka potravin, nadace, která platí některým žákům obědy, či obecní sbírky.

5.2.2014 v 14:47 | Karma: 23,25 | Přečteno: 1668x | Diskuse | Politika

Václav Urban

Apologie pirátství

Poslanec Martin Komárek dnes v jednom komentáři na Facebooku napsal: S Piráty bych moc rád spolupracoval, pokud se zřeknou loupení duševního vlastnictví. Rozhodl jsem se mu odpovědět článkem, protože i vzdělaní lidé mají o pirátství nepřesné představy.

22.1.2014 v 11:41 | Karma: 25,25 | Přečteno: 1587x | Diskuse | Kultura

Václav Urban

Slova ve větru

Slova jsou jen plevy unášené větrem. Křesťanská láska se projevuje činy, ne slovy, není to žádná rozcitlivělost. Láska je buď altruistická a pohotová, vyhrnuje si rukávy a vidí ty, co jsou v nouzi, anebo nemá vůbec co do činění s křesťanstvím. V tomto duchu promluvil papež František ve čtvrtek 9. ledna 2014 v domě sv. Marty, kde bydlí od chvíle, kdy přicestoval do Vatikánu. Poselství promluvy by se dalo shrnout větou: Láska je buď konkrétní, anebo iluzorní a s ní i celé křesťanství.

12.1.2014 v 15:00 | Karma: 7,72 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Papež František: Radost evangelia (dokument EVANGELII GAUDIUM)

Přeložila Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Vycházelo na pokračování na www.radiovaticana.cz. Pirátská edice nabízí kompletní český překlad graficky zpracovaný ve formátu PDF. Soubor s vysázenou knihou můžete stáhnout ZDE. Sestra Andrea Hýblová Fsp (Paulínky - dcery sv. Pavla) upozorňuje, že překlad České sekce Vatikánského rozhlasu obsahuje nějaké teologické i slohové nepřesnosti a dokonce vynechané části, které při redakci dokumentu u nich vychytávají. Upravený text vyjde v jejich nakladatelství a později jako jiné vydané dokumenty dají také volně ke stažení. Edit: Oficiální české vydání je ke stažení zde.

19.12.2013 v 11:40 | Karma: 11,14 | Přečteno: 1161x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Pirátský výklad desatera

Na desatero se často odkazuje jako na „základ morálky“, druh „etického kodexu“, nebo dokonce „základ naší západní civilizace“. Pokud desateru připisujeme takovou váhu, je důležité čas od času prozkoumat, zda je text správně vykládán. Zda výklady desatera odrážejí skutečně to, co je esencí duchovního a mravního poselství Zákona. Cílem tohoto textu je přinést argumenty pro tvrzení, že přikázání „nepokradeš“ (Ex 20,15 a Dt 5,19) se ve skutečnosti netýká majetku, ale člověka – jeho únosu a nespravedlivého zotročení.

3.12.2013 v 19:18 | Karma: 15,62 | Přečteno: 1632x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Soud Pirátské straně nařídil odstranit předvolební spot

Městský soud v Praze Pirátské straně v rámci předběžného opatření nařídil odstranit předvolební spot. Důvod? Piráti animací figurek lega údajně zasahují do známkových práv dánské společnosti LEGO a do dobré pověsti právnické osoby.

11.10.2012 v 8:42 | Karma: 15,40 | Přečteno: 887x | Diskuse | Politika

Václav Urban

Lépe a kvalitněji špiclovat

Online verze deníku New York Times před týdnem publikovala zprávu, že úředníci amerického špiclovacího úřadu s ušlechtilým názvem Federal law enforcement and national security (který vznikl v rámci "USA Patriot Act" po 11. září 2001) chystají rozsáhlé legislativní změny pro Internet, protože úřad ztrácí schopnost sledovat podezřelé osoby.

5.10.2010 v 9:08 | Karma: 14,43 | Přečteno: 1100x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Rocková zpěvačka kandiduje do pražského zastupitelstva

Pirátka Eva Markvartová věří, že by měly brzy nastat zásadní změny ve společnosti. Nedávno vstoupila do ČPS a kandiduje do pražského zastupitelstva na pátém obvodu. Kdyby uspěla, byla by jejím hlavním cílem informovanost občanů o tom, co se v místě jejich bydliště chystá, a možnost schvalování těchto záměrů v místním referendu. Posvítila by si na neprůhledné veřejné zakázky a snažila by se místo stavění nových nemovitostí o rekonstrukci chátrajících objektů. Když už parkovací karty, tak pro celou Prahu!

21.9.2010 v 20:35 | Karma: 11,28 | Přečteno: 1860x | Diskuse | Politika

Václav Urban

Dobrému člověku Dominiku Dukovi

S Dominikem Dukou jsem se setkal už před 19 lety. Připravoval jsem tehdy k vydání Malý biblický atlas a hledal jsem odborníky, kteří by mi pomohli počeštit starověkou orientální geografickou terminologii, která byla navíc v originále poitalštěna. Dominik Duka už tehdy patřil mezi věhlasné biblisty, navíc byl ochotný, milý a vtipný.

15.2.2010 v 12:16 | Karma: 14,54 | Přečteno: 1550x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Frustrace a násilí v moderní společnosti

Naše společnost je převážně materialistická a je zaměřena na výkon. V dnešní společnosti jsme svědky zvyšování materiálních standardů životního stylu, které s sebou přináší technický a vědecký pokrok ruku v ruce s masivním využíváním přírodních zdrojů. Za několik posledních desetiletí jsme si zvykli na materiální blahobyt, zchoulostivěli jsme, trpíme nemocemi, které má na svědomí nadbytek. Technologický rozvoj v nás živí víru v neustálý pokrok a životnímu stylu našich předků se shovívavě usmíváme. Idea pokroku vytváří jakýsi optický klam. Minulost několika generací nazpátek je beznadějně překonaná, a tedy vlastně bezcenná, protože věříme, že to hodnotné prožíváme dnes a to lepší přijde zítra. Jako by dřívější generace snad ani neprožívaly šťastný a plnohodnotný život.

18.1.2010 v 22:09 | Karma: 17,35 | Přečteno: 1699x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Kniha mých textů ke stažení

Když jsem dával dohromady všechny drobné texty, které jsem publikoval za poslední dva roky, vydalo to na slušnou 64stránkovou brožuru v dvousloupečné sazbě. Významnou část publikace tvoří blogy, kterými jsem tu dráždil místní čtenáře.

24.10.2009 v 16:08 | Karma: 9,35 | Přečteno: 953x | Diskuse | Kultura

Václav Urban

Ministr dopravy chystá vyvlastňovací puč

Už tento měsíc bude chtít ministr dopravy Gustáv Slamečka přesvědčit některé poslance, aby vložili novelu vyvlastňovacího zákona jako pozměňovací návrh k některé z projednávaných a s problémem nesouvisejících předloh zákonů. Novelou chce ministr zrušit odkladný účinek soudního jednání o vyrovnání s vlastníkem pozemku na zahájení stavby.

4.6.2009 v 10:58 | Karma: 18,24 | Přečteno: 1621x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Stát versus Ludmila Havránková má pokračování

V lednu jsem uveřejnil článek o principu sporu státu s majitelkou pozemků důležitých pro dostavbu dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. Tehdy vypadalo vše na dobré cestě. Vláda vyslovila souhlas s dohodou, že paní Havránková dostane od Pozemkového fondu 253 hektarů náhradních pozemků, které ovšem představují ve skutečnosti jen část úředního finančního ekvivalentu jejích 10,6 ha stavebních pozemků (1000 Kč/m2)

30.5.2009 v 13:34 | Karma: 19,58 | Přečteno: 2212x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Klaus-Molotovův koktejl

V úterý 24. 3. 2009 padla Topolánkova vláda. Zaujala mě výzva Lidových novin, aby čtenáři dali jméno nynější vládní krizi. Výsledky ankety mě však neuspokojily.

27.3.2009 v 18:47 | Karma: 19,86 | Přečteno: 1355x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Pitoresknost doby, ve které žijeme

Ráno cestou na fakultu jsem potkal u popelnic Karla Kašeho. Léta se ve městě neukázal. Když jsem ho před týdnem viděl po několika letech zase v rodném městě, měl jsem radost. Je tomu dobrých třicet let, kdy jsem se s ním poprvé dal do řeči a od té doby nesčetněkrát. Abyste rozumněli, Karel není žádný hlupák ani alkoholická troska, ale nadaný člověk, kterému zkřížila život schizofrenie. Už čtyřicet let žije způsobem, který se vymyká všem moderním strategiím.

24.3.2009 v 18:29 | Karma: 17,13 | Přečteno: 1813x | Diskuse | Kultura

Václav Urban

Pacifistické nálady ministra Lišky

Pan ministr Liška za zelené ve svém blogu na Aktuálně.cz vítá možné změny zahraniční politiky Spojených států, o nichž se spekuluje, a navrhuje odložit české rozhodnutí o radarových smlouvách. Prý by to mohlo snížit mezinárodní napětí a zároveň poskytnout čas americké straně k formulaci svých priorit.

5.2.2009 v 0:18 | Karma: 15,53 | Přečteno: 1218x | Diskuse | Politika

Václav Urban

Stát versus Ludmila Havránková

Královéhradecký krajský radní Miroslav Uchytil, známý lobbista za nový vyvlastňovací zákon, v pondělí 12. 1. 2009 v ČT24 ostře vystoupil proti chystané smlouvě státu s Ludmilou Havránkovou. Smlouvou, kterou připravuje Pozemkový fond na základě souhlasu vlády z 15. října 2008, se stát chystá vyřešit 16 let starý spor s farmářkou a odblokovat dostavbu dálnice D11, která končí v polích před pozemky jejího starobylého rodinného statku.

15.1.2009 v 15:34 | Karma: 40,81 | Přečteno: 6215x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Mít na ulici byt

Teď už to víš co je to sama být mít na ulici byt nemoct se ani hnout stát jako solnej sloup

24.12.2008 v 19:26 | Karma: 22,38 | Přečteno: 2684x | Diskuse | Ostatní

Václav Urban

Slzy za Klausem

Klaus se dnes rozloučil s ODS a staří straničtí pardálové se neubránili slzám dojetí. Maně se mi vybavil citát z filmu Limonádový Joe:

6.12.2008 v 16:43 | Karma: 24,10 | Přečteno: 2529x | Diskuse | Společnost

Václav Urban

Klausova strana je reálnou hrozbou

O tom, že Klausova strana vznikne, vůbec nepochybuji, a to z řady důvodů.

4.12.2008 v 23:54 | Karma: 24,23 | Přečteno: 2328x | Diskuse | Společnost