Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Život otroka a jiné internetové báchorky

Sociální sítě jsou plné naprostých nesmyslů. Některé asi vznikají cíleně, obávám se však, že většina pochází z nevzdělanosti a jisté nedostatečnosti autorů. Jako ta o středověkém ráji ekonomických svobod.

Ta představa se objevuje v různých podobách. Jednou z přímo ukázkových je na sociálních sítích hojně sdílený úryvek z knihy Průvodce králičí norou od Jana Tománka (viz obrázek). Je to tak reprezentativní ukázka naprosto mylného závěru vytvořeného na základě zjevné neznalosti a jakýchsi báchorek, že stojí za to se nad ní alespoň chvilku zastavit a podívat se na některé „informace“. Protože na tomto příkladu je pěkně vidět, jak z prstu vycucaná tvrzení vedou i bez požití psychotropních a halucinogenních látek k podivuhodným absurditám.

Abych předešla nařčení, že chci někomu omezovat svobodu slova (a právo říkat o středověku i současnosti cokoliv), musím podotknout toto: Absolutně nezpochybňuji právo kohokoliv napsat jakýkoliv názor a klidně i jakýkoliv nesmysl. Klidně může být postavený na omylech, nepravdách, třeba i absenci znalostí. Ale zároveň mi nikdo nemůže zakázat, abych poukázala na nepravdivost východisek, a tedy na zjevnou pomýlenost vyvozených závěrů. Konec konců jako vysokoškolská pedagožka mám úctu k názorům studentů, nemohu ale být tolerantní k jejich případným fatálním neznalostem faktů.

Tedy k ukázce.

Autor formuluje vstupní tvrzení, že ve středověku tvořily daně odváděné státu desetinu příjmu (desátek), a že tomu tak bylo až do konce 19. století. To není pravda a není to pravda ani vzdáleně. Těžko říct, jak k tomuto tvrzení autor citátu dospěl, ale projevil neznalost mimořádných kvalit. Tak mimořádných, že je i obtížné vůbec rozhodnout, kde s vysvětlováním obludnosti rozporu s realitou začít.

Snad takto: Desátek je starší než středověk a pouze ojediněle byl příjmem státu. Jde o nejprve dobrovolnou (v některých kulturách by bylo vhodnější napsat „dobrovolnou“) platbu náboženským organizacím, v evropském prostředí nejprve řeckým a římským bohům, později katolické, a ještě později případně jiným církvím. Zhruba od roku 900 či 1000 (podle regionu) už nebylo o dobrovolnosti možné hovořit, spíše o velmi tvrdě (řekněme mečem i ohněm) vymáhané povinnosti. Zároveň si to nelze představovat jako peněžní platbu desetiny příjmů. Už jenom proto, že oběživa bylo v ranném středověku zoufale málo, částečně bylo znehodnocené devalvací obsahu zlata a stříbra. Obvyklé byly platby naturální (podíl na úrodě a chovu), platby pracovní silou a nezřídka (ach ta naše civilizovaná Evropa) otroctvím. Desátky byly ostatně jedním z důvodů pozdějšího vzniku reformních hnutí a například husitství se proti nim stavělo zásadně.

Představa, že kdo zaplatil desátek, ten měl klid a vyrovnané účty se státem, je však mimořádně nedovzdělaná. Středověká Evropa byla doslova protkána velmi složitým a nepřehledným ani ne tak systémem jako daleko spíše shlukem mechanismů přímého i nepřímého zdanění.

Už samotný systém nevolnictví (dejme tomu ho můžeme označit za povinné rodové obhospodařování „pronajaté“ půdy) byl daní samou o sobě, neboť „nájem“, od kterého nájemce nemůže odstoupit, není aktem dvou svobodných stran. Tedy „cena“ nájmu není cenou, ale na základě moci vymoženou platbou. Čili daní.

Vedle toho existoval během časů také systém roboty, což je daň placená pracovní silou „na panském“. V českých poměrech se odhaduje, že v 16. století šlo o zhruba 20 dnů za rok, dejme tomu to tedy bylo zhruba sedmiprocentní zdanění práce (20 dnů ze 365 dnů mínus neděle a svátky). V 17. století se jednalo již o 100 dnů (12 až spíše 16 hodin denně). Daň tedy vzrostla pětkrát a dosáhla asi 30 procent. Abychom si to ujasnili: nevolník odvedl 30 procent práce vlastníkovi půdy plus ještě odvod z vlastních výnosů, tedy zdaněno bylo i zbylých 70 procent práce.

Řeklo by se nevolník, historický přežitek, to nelze brát pro srovnání. Jenže zdanění svobodných sedláků bylo ve stejné době až 70 procent výnosu jejich polností a chovů.

To zdaleka není všechno. Pokud autor citátu připomíná dnešní DPH a spotřební daně, tak ve skutečnosti jejich ekvivalenty existovaly samozřejmě i ve středověku. Celý systém cechů byl jedním velkým mechanismem zdanění výsledných produktů, kdy cechy (profesní sdružení) platily v daném městě či regionu městské nebo státní moci poplatky za ochranu jejich reálného monopolu. V důsledku tedy šlo o zdanění spotřebního a dalšího zboží. Zemědělské produkty byly zpoplatněny právem prodeje na městských trzích. A v podstatě veškeré zboží převážené z místa na místo pak mýtným a dalšími příbuznými poplatky. Čím delší cesta, tím více mýta. To ani nemluvíme o clech uvalených na vzdálenější dovozy.

Ani s tím koncem desátků v závěru 19. století, což má být chvíle začátku „zmaru“, nemá autor pravdu. Desátky jako povinný způsob financování církví zanikaly v Evropě postupně od století osmnáctého (Francie). V českém prostředí pak v roce 1848. Ale to je již jenom drobnost.

V závěru úryvku je pak tvrzení, že „reálné“ současné zdanění Evropana je 75 až 85 procent. Není. Tady narážíme na drobný terminologický zmatek (daňová kvóta, složená daňová kvóta, celkové zatížení HDP odvody a podobně). Nicméně když si vezmeme skutečný souhrn daní a dalších plateb vyjádřený vcelku přesně tím, kolik peněz proteče veřejnými rozpočty (stát plus municipality a organizátoři důchodového, sociální i zdravotního pojištění) dosahuje v Evropě toto zatížení HDP hladin mezi zhruba 30 až 50 procenty. Samozřejmě nelze mechanicky tvrdit, že zatížení HDP odvody je to stejné, jako zatížení občana včetně jeho spotřeby. Jsou tam otázky časové, metodologické a další. Ale základní obraz a orientaci to dává. A do 75 procent to má opravdu daleko.

Podstatné přitom je, co Evropané za své platby (nesporně vysoké) od státu dostávají. Oproti středověku by se chtělo říct všechno. A v podstatě to je i pravda, jakkoliv můžeme na veřejný penzijní systém, sociální systém nebo zdravotní systém nadávat, snad i autorovi citátu by mělo být jasné, že jistý pokrok by se našel. Nehledě na podstatně vyšší úroveň těch služeb, které má stát plnit primárně. Tedy vymahatelnosti práva, vnější bezpečnosti i vnitřní bezpečnosti. Sice se ošíváme, že na našich ulicích není bezpečno, ale oproti naprosté většině středověkých časů je úroveň bezpečí ne vyšší, ale rovnou „z jiné planety“.

Poslední poznámka k věci. Středověk skutečně nekončil až závěrem 19. století, jak se zjevně domnívá autor textu, ale to už je tak banální, že to ani nemá smysl rozvádět.

Shrnuto: Srovnávat daňové zatížení „středověku“ (ať již tím slovem autor myslí cokoliv) a současnosti reálně nelze a nemá to ani smysl. V naprosto žádném myslitelném vzorci úvah (pokud budou alespoň mikroskopicky spjaty s fakty) ale takové srovnání nemůže vyjít jako středověkých 10 % (desátek) ku současným 75 až 85 %. S takovým tvrzením by autor měl přijít nejen o případný doklad o absolvování vysoké školy, ale i o maturitní vysvědčení a co hůře: měl by být vrácen do zhruba sedmé nebo osmé třídy základní školy a doučit se alespoň skutečně elementární věci o dějinách naší civilizace.

Autor: Eva Kislingerová | úterý 18.6.2024 9:11 | karma článku: 21,71 | přečteno: 634x
  • Další články autora

Eva Kislingerová

Zábava s dluhem je u konce

Vládní globální dluh přesáhnul 91 bilionů dolarů. Tím se skoro dotáhnul na jednoletý výkon světové ekonomiky. Tedy na souhrn hodnot, které jsou za jeden rok všemi státy dohromady nově vytvořeny.

8.7.2024 v 8:00 | Karma: 17,42 | Přečteno: 462x | Diskuse | Ekonomika

Eva Kislingerová

Nic není zadarmo. A málo co dobrovolně

Bouře kolem koncesionářských poplatků (za prvé zvýšených a za druhé uvalených na v principu každou domácnost) znovu otevřela jedno staré, avšak jak vidno přesto nové téma. Je na tomto světě něco zdarma?

5.6.2024 v 8:00 | Karma: 16,50 | Přečteno: 464x | Diskuse | Ekonomika

Eva Kislingerová

Diskuse o dani z nemovitosti je jalová

Daně mají být co nejnižší. Stát má financovat pouze nezbytné věci přímo související s jeho účelem a s tím, proč je lidmi ustanoven. Tedy bezpečnost vnitřní, vnější a vymahatelnost práva. Tolik trocha Laissez faire.

3.6.2024 v 9:41 | Karma: 33,20 | Přečteno: 3634x | Diskuse | Ekonomika

Eva Kislingerová

Nic proti sektorové dani, ale…

Sedm Čechů z deseti podporuje případné zavedení sektorové daně, uvádí průzkum veřejného mínění na toto téma. Třicet procent je pro jednoznačně, 40 procent takový krok podporuje „spíše“.

21.5.2024 v 9:00 | Karma: 17,09 | Přečteno: 403x | Diskuse | Ekonomika

Eva Kislingerová

Porodnost důchody nezachrání

Některé politické strany se v otázce řešení důchodového problému uchýlily k nové formě konejšení veřejnosti. Místo reforem, nesporně bolestivých a nepříjemných, přicházejí se „zvýšením porodnosti“.

14.5.2024 v 23:27 | Karma: 30,43 | Přečteno: 1855x | Diskuse | Ekonomika
  • Nejčtenější

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Spadlý strom v Praze zranil dva lidi. Bouřky v Česku komplikovaly dopravu

6. července 2024  11:58,  aktualizováno  22:56

Silné bouřky, které v sobotu večer přecházely přes Česko, za sebou zanechaly mnoho škod, potíže v...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Vraťte se domů! Barceloňané stříkali vodu na turisty, ti opouštěli restaurace

8. července 2024  9:51

Zatímco turisté obědvali nebo se jinak občerstvovali v centru Barcelony, téměř tři tisíce místních...

Atentátník měl v autě výbušniny. Nemyslitelnému zabránil Bůh, řekl Trump

14. července 2024  15:36,  aktualizováno  21:23

Muž považovaný za pachatele útoku na amerického exprezidenta Donalda Trumpa měl podle amerických...

Zvířata budou mít v Česku větší zastání, chránit je má ústava

14. července 2024  20:41

Vlk zavřený v kleci. Svoboda uměleckého projevu, nebo týrání? Na konci května pražská Karpuchina...

Po deštích opět horko. Na začátku týdne se vrátí tropické třicítky

14. července 2024  12:10,  aktualizováno  20:36

Přímý přenos V neděli se postupně snižovaly zvýšené toky některých řek po vydatných deštích, ale už na začátku...

Hákové kříže a orlice. Evropskými zeměmi putují drogy s nacistickými symboly

14. července 2024  19:48

Evropou se v posledních měsících šíří drogy s nacistickými symboly. Koncem minulého měsíce takové...

Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor
Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor

Jak už jistě víte, rádi využíváme různé příležitosti ke společným oslavám. A Mezinárodní den dětí byl přesně takovou ideální záminkou, abychom se...

  • Počet článků 108
  • Celková karma 22,38
  • Průměrná čtenost 1385x
Profesorka ekonomie a vysokoškolská pedagožka dříve na Vysoké škole ekonomické v Praze, nyní na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2014 až 2018 členka Zastupitelstva hlavního města Prahy a radní pro finance a rozpočet. Autorka mnoha vědeckých publikací, mezi které patří monografie, sborníky a odborné články v domácích i zahraničních časopisech.

Seznam rubrik