Jakub Moravčík

Ostravák a etnický čechoslovák. 

Nejčastější témata, o nichž zde (většinou z konzervativního pohledu) píšu, jsou asi tato: politika, společenské dění, filosofie a křesťanství. A občas samozřejmě zabrousím i jinam.

Email: maftik@seznam.cz.

YouTube kanál: 

https://www.youtube.com/channel/UCe0J9k3Nb2v_t24rqORQMdw


 
  • Počet článků 124
  • Celková karma 6,70
  • Průměrná čtenost 945x

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Jakub Moravčík

Děti ze znásilnění a surogátní mateřství

V minulém blogotextu, starém už bezmála půl roku, jsem se filosoficko-teologicky zabýval dětmi, vzniklými početím ze znásilnění. Dnes tématicky navážu s jedním krátkým praktickým návrhem, který se tohoto bolestného tématu týká.

15.12.2015 v 12:57 | Karma: 6,40 | Přečteno: 588x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Křesťanství a děti vzniklé ze znásilnění

I v zemích, které jsou velmi restriktivní v otázkách potratů (jako třeba Polsko), se lze setkat s jejich zákonným umožněním v určitých vyjímečných případech. Početí ze znásilnění je jedním z nich.

28.7.2015 v 8:00 | Karma: 13,71 | Přečteno: 1782x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Španělští "alumbrados" a vlastní vůle

V kontextu dnešní vypjaté situace kolem imigrantů, řecké krize apod. můj článek možná trochu zapadne, ale to nevadí. Snažím se psát texty, jejichž životnost je na blogu delší než těch standardních 5-10 dní.

15.7.2015 v 12:00 | Karma: 8,49 | Přečteno: 475x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

O výletu do parlamentu aneb je třeba jít "za petici"

Včera se v poslanecké směnovně konalo jednání petičního výboru vlády se zástupci Bloku proti islámu. Nejen proto, že do parlamentu se člověk jen tak nedostane, jsem se toho zajel na otočku zúčastnit. Až z Ostravy ...

24.6.2015 v 0:23 | Karma: 34,28 | Přečteno: 1825x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Umírněný katolický antinatalismus a možný rozpor tradicionalistů

V následujících řádcích nenapíšu asi nic zásadně nového (až na pár věcí) ve srovnání s tím, co jsem uvedl ve čtvrté části své "tradicionalistické" zpovědi, konkrétně v poznámce 11 a odstavci, k němuž se tato odkazuje.

15.6.2015 v 12:12 | Karma: 14,80 | Přečteno: 756x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Morální ateismus a problém identifikace Božího jednání

Tomáš Sobek na Kontrafikci svého času v diskuzi pod článkem " Předvánoční perly moudrosti z OSAČR" zmínil, že je tzv. morálním ateistou. Co to znamená, být morálním ateistou?

21.4.2015 v 11:30 | Karma: 11,43 | Přečteno: 578x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Zpověď rozervaného pseudo-lefébvristy (4/4)

....................................................................................................

12.3.2015 v 20:00 | Karma: 13,99 | Přečteno: 1586x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Zpověď rozervaného pseudo-lefébvristy (3/4)

....................................................................................................

12.3.2015 v 12:00 | Karma: 10,53 | Přečteno: 1617x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Zpověď rozervaného pseudo-lefébvristy (2/4)

11.3.2015 v 20:00 | Karma: 14,52 | Přečteno: 1442x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Zpověď rozervaného pseudo-lefébvristy (1/4)

....................................................................................................

11.3.2015 v 12:00 | Karma: 16,68 | Přečteno: 2091x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Aseita rozumu a racionalismus

Dnešní post bude v tak trochu Dolákovském stylu. Nebude postupovat k nějakému jednoznačnému závěru, bude to spíše taková veřejná meditace, která chce "nahlas" vyslovit určité myšlenky a otázky, které považuji za velmi důležité. A také bude plně navazovat na můj filosofický minizážitek. Tedy ...

2.2.2015 v 18:50 | Karma: 5,95 | Přečteno: 543x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Rozhodnutí. Víme vůbec, co to je?

Můžeš se rozhodnout. Je to na Tobě. Mohl jsi to udělat. Nemusel jsi to udělat. Mohl sis vybrat. Můžeš si zvolit. Rozhodni se.

19.1.2015 v 12:00 | Karma: 6,79 | Přečteno: 561x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Co když je filosofování zakázáno?

Můj zdejší blog určitě není "blogovým mainstreamem", a i přesto jsem váhal, zda sem mám tento "článek" vůbec publikovat. Nakonec jsem si říkal, že proč ne. V loni v listopadu jsem totiž vystoupil na filosofickém semináři v Havířově s příspěvkem "Co když nemůžeme filosofovat?". Kdyby měl někdo chuť, níže je videozáznam.

12.1.2015 v 19:59 | Karma: 7,01 | Přečteno: 449x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Proč mi chybí láska k Bohu?

Zatímco v některých minulých svých textech jsem zmiňoval, že se budou protentokrát dotýkat křesťanství, s případným dodatkem, že to bude na delší dobu naposled, dnes to bude víceméně naopak. Dnešní text, či spíše taková veřejná zpověď, bude takřka jen o křesťanství, o mne, a filosofie v něm bude jen poskrovnu.

1.12.2014 v 12:11 | Karma: 12,87 | Přečteno: 2037x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Mohamedánský myšlenkový experiment pro křesťany

Jeden z mnou sledovaných zahraničních blogů je Dangerous idea amerického filosofa Victora Repperta. Nejen, že se tam hodně řeší křesťanství (jehož je Reppert apologetou), ale především se tam toto téma často řeší - především v komentářích pod jednotlivými posty - z hlediska wishful thinkingu či jiných osobních motivů pro jeho zastávání či popírání. Tzn. jdou tam na přetřes otázky a myšlenky jako jestli někdo křesťanství nebo na druhé straně ateismus (ne)zastává proto, že si (ne)přeje jeho (ne)pravdivost a proč, nestojí-li za tím nějaká mravní špatnost, psychologické nutkání či defekty atp. Psychologizaci myšlenkových oponentů samozřejmě nemám rád a neuznávám, ale přítomnost motivů pro (ne)zastávání toho či onoho samozřejmě nelze popřít - každý z nás je motivován různými motivy k různým skutkům dnes a denně. A právě při diskuzích na tomto blogu mne jednou napadl takový "myšlenkový" experiment určený pro křesťany, který bych nyní rád představil:

1.9.2014 v 11:49 | Karma: 7,41 | Přečteno: 832x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Hozená rukavice antinatalismu

U druhého dílu mého předchozího textu "Opravdu je dobré být?" se objevil jistý komentář čtenáře, jehož důsledkem je v posledku i tento článek. Byl jsem upozorněn na existenci pro mne dříve neznámé, moderní filosoficko-etické pozice zvané antinatalismus, která mne, přiznám se, velmi zaujala.

14.7.2014 v 19:59 | Karma: 11,48 | Přečteno: 1471x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Opravdu je dobré být? (3/3)

... ... ... ... ... .............................................................................................................................................

18.6.2014 v 20:00 | Karma: 7,81 | Přečteno: 453x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Opravdu je dobré být? (2/3)

Výchozí tezí druhé meditace o dobru vlastního bytí bude skutečnost, že Bůh je absolutně nutné jsoucno, které nepotřebuje nic než sebe sama. Zkusím z toho vyvodit různé možné důsledky týkající se zdánlivé samozřejmosti teze, že je vždy a za všech okolností dobré být.

17.6.2014 v 20:00 | Karma: 5,62 | Přečteno: 374x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Opravdu je dobré být? (1/3)

Na úplný úvod bych si tentokrát dovolil dvě malá upozornění: - přestože název textu zní nejspíš podezřele, text v žádném případě není pobádáním k sebevraždě - text (všechny tři díly) čtete prosím jen na vlastní zodpovědnost

16.6.2014 v 20:00 | Karma: 9,17 | Přečteno: 396x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Ještě poznámka k hnusu zvanému zombiewalk

Jako perex by se zde hodil zvracející smajlík (nebo mračník?), ten zde ale bohužel není k dispozici.

4.6.2014 v 19:40 | Karma: 11,56 | Přečteno: 1532x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Theodicy: nový filosofický blockbuster?

V životě tomu bývá často tak, že dokud nejde opravdu do tuhého, věci neřešíme a odkládáme; dalo by se snad říci, že většinou žijeme život Kierkegaardovských estetiků, zaplašujících "smrští prožitků" každou nepříjemnou situaci, která takové zaplašení umožňuje (čest všem ne-estetikům).

2.6.2014 v 12:12 | Karma: 5,59 | Přečteno: 234x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Varování! Všechny pivovary v ČR budou zničeny!

Dostal jsem tajnou, ovšem naprosto spolehlivou a zároveň naprosto hrůzostrašnou zprávu. I když mi ji stejně nebude chtít nikdo věřit. K vlastní škodě ...

26.5.2014 v 12:19 | Karma: 12,13 | Přečteno: 1235x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Problém zla a výstava Stop genocidě

Především mezi scholasticky orientovanými filosofy (ale i mezi objektivistickými konzervativci vůbec) se lze nezřídka setkat s jedním argumentačním přístupem - přiznávám, že i já jsem jej dříve používal - který bych nazval "naprosté odhlédnutí od osobní zkušenosti". Demonstroval bych to na příkladu. Byl jsem, tuším že to bylo loni, v Praze na CEVRu na bioetickém semináři, na němž se řešilo mimo jiné umělé oplodnění. V závěrečné diskuzi jeden návštěvník hájil mravní nepřijatelnost umělého oplodnění a jeden z panelistů se jej v návaznosti na to zeptal, jestli je ženatý a má děti (když proti tomu brojí). Návštěvník se snažil hájit v tom smyslu, že přece není důležité, jestli on osobně jako namítající má děti, že důležitý je jen objektivní morální status umělého oplodnění. A to je právě ten argumentační přístup, požadovaný ze strany "scholastiků" vůči oponentům: ti by se neměli nijak ohlížet na osobu, která něco tvrdí, a její osobní životní zkušenost úzce související s probíraným tématem, ale měli by věnovat pozornost čistě objektivním argumentům.

19.5.2014 v 8:15 | Karma: 6,56 | Přečteno: 411x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Svoboda: je opravdu tak ultranepochybně lepší než ...

... než co? To se, milý čtenáři, dozvíš, až na nejmenovaném místě tohoto článku, nikoliv v perexu. A neboj, článek není žádný iks-stránkový román.

5.5.2014 v 12:30 | Karma: 6,68 | Přečteno: 488x | Diskuse| Ostatní

Jakub Moravčík

Udavačství na vzestupu aneb podpora Červenobílým

Předevčírem se měl na Masarykově univerzitě v Brně uskutečnit diskuzní večer na filosofické téma, na který bych si i já - pokud bych byl z Brna - rád zašel. Téma diskuzního večera znělo Etický čin - objav a tvorba a přednášejícím měl být slovenský filosof Štefan Šrobár.

11.4.2014 v 9:38 | Karma: 17,83 | Přečteno: 962x | Diskuse| Ostatní