Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kodex blogera Blog iDNES.cz

Definice pojmů
Blog - soubor textů jednoho autora či skupiny autorů zveřejněných pod doménou blog.iDNES.cz
Provozovatel - MAFRA, a.s., provozovatel serveru iDNES.cz
Bloger - autor textů zaregistrovaný v systému blog.iDNES.cz

***

Nezávislost blogera a obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.
 • Stejně tak je povinen uvést do svého článku odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na Blog iDNES.cz takovou reakci zveřejní. Odkaz do článku může vložit rovněž administrátor blogu.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009. Podrobněji čtěte v článku Není to apríl - novela trestního zákona platí i pro blogery.
 • Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Bloger bez dohody s redakcí blog iDNES.cz nesmí mazat již publikované texty.

***

Druhy blogů

 • Individuální blogy Blogy, jež si pod svým jménem založili jednotlivci, a ti jsou také autory všech článků. Do individuálního blogu nesmí přispívat jiný autor.
 • Skupinové blogy Blog si po dohodě s redakcí může založit i malá skupina lidí, které spojuje společná činnost či zájem (například hudební skupina či amatérské divadlo, ale i další). Při psaní blogu mohou být autory střídavě jednotliví členové této skupiny, kteří ale pod článkem vždy uvedou svoje jméno.
 • Speciál blogy Je možné si založit také časově či tematicky omezený blog, a to i v případě, že stejná osoba či skupina osob již má na iDNES.cz založen blog jiný. Příkladem jsou cestovatelské blogy k jedné konkrétní cestě, blog k rallye či jinému delší dobu trvajícímu závodu, blogy věnující se natáčení filmu či CD apod.
 • Blogy podporující dobročinné aktivity Redakce iDNES.cz podporuje dobročinné neziskové aktivity jednotlivců, skupin lidí i neziskových organizací. Po dohodě s redakcí je možno založit blog, jenž bude uvedené aktivity popisovat a mediálně podporovat. I na tyto blogy se ale vztahují pravidla uvedená v bodě Reklama na blozích.

***

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému blog.iDNES.cz dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www. iDNES.cz a v tištěném vydání deníku MF DNES a na titulní straně iDNES.cz, případně v dalších tiskovinách, které vydává provozovatel. Pokud si bloger zveřejnění svých textů nepřeje, svůj text neumístí na stránku blog.iDNES.cz, ale pouze do svého osobního (soukromého) blogu.
 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách iDNES.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Za publikování textů na názorové straně MF DNES blogerovi přísluší honorář, a to ve výši, kterou určí redakce MF DNES. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Za vícenásobné publikování textu z blogu ve vícero vydáních nebo vícero periodikách vydávaných provozovatelem blogerovi náleží jen jeden honorář.
 • Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na Blogu iDNES.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit bloger, nikoli iDNES.cz. Bloger však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho blogu, zastupovala.
 • Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro blog iDNES.cz. Články, které autor nejprve publikoval jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu iDNES.cz.
 • Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro Blog iDNES.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci Blog iDNES.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno iDNES.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na iDNES.cz zrušit.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek. Odkaz na ostatní média by však určitě neměl být v perexu.
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 • Bloger může pro svoje blogy publikované na iDNES.cz používat fotografie iDNES.cz nebo MF DNES, rovněž tak agenturní snímky, pokud jsou stažené ze stránek iDNES.cz. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: iDNES.cz). Fotografie smí bloger použít jen ve svém blogu na iDNES.cz, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí blogu s fotografií z iDNES.cz, může text převzít jen bez fotografie. Bloger nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, překreslovat ap. a nesmí je používat k mystifikacím.

***

Titulní strana blogu iDNES.cz

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho osobním blogu (příjmení.blog.iDNES.cz) a technickou podporu.
 • Bloger nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně Blog iDNES.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně Blog iDNES.cz, a jiný nikoli. Provozovatel může také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů konkrétního blogera.
 • Články zařazené do rubriky Miniblogy a Hyde park se nezobrazují na hlavní straně Blog iDNES.cz.

***

Zakázané články
Texty, jejichž zařazení na titulní stranu blogu iDNES.cz je zakázané, jsou především:

 • texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem. Jako blog však neobstojí a budou bez upozornění stahovány na osobní blog autora nebo do rubriky Miniblogy.
 • články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku)
 • texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • texty propagující finanční sbírku
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata týkající se výhradně Blog iDNES.cz, a podobně
 • blog reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný bloger, je naopak žádoucí, a na titulní stranu Blog iDNES.cz patří
 • články, jejichž hlavním cílem je stalking  - systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." apod.
 • na titulní stranu nepatří také články, které se týkají provozu blogu; tyto články patří do rubriky Hyde park

***

Četnost publikování článků

 • Bloger nesmí na titulní stranu Blog iDNES.cz umístit více než 2 články během 24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň alespoň 60 minut. Na svém osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet.
 • Karma VIP blogera nesmí mít nulovou hodnotu, to znamená, že VIP bloger musí zveřejnit za posledních 70 dní alespoň tři články s nenulovou karmou. V případě nulové karmy bude bloger na tuto skutečnost upozorněn; pokud nedojde během tří týdnů k nápravě, bude ze sekce VIP vyřazen.

***

Stahování článků

 • Článek, který porušuje kodex, administrátoři bez upozornění stáhnou z hlavní strany blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho zcela stáhnou z blogu iDNES.cz, bloger tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení staženého textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na hlavní straně Blog iDNES.cz na stanovenou dobu, nebo i neomezeně.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s kodexem, může si bloger článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory blogu. Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku.

***

Reklama na blogu

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Bloger však může ve svém autorském profilu (v části Doporučuji) uvést internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy.
 • Do autorského profilu (část Autor info) může bloger umístit i krátkou (max. cca 5řádkovou) informaci o svých dalších aktivitách (vydávání knih, působení v neziskových organizacích apod.). Tato informace může obsahovat odkaz na webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na blogu nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Výjimku lze po předchozí dohodě s redakcí učinit i v případě komerčních produktů, pokud tyto produkty vzešly nebo jsou přímo spojeny s působením blogera na Blog iDNES.cz (například propagace knihy, která je sestavena z textů, jež autor psal výhradně pro Blog iDNES.cz) nebo je iDNES.cz mediálním partnerem blogera.
 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 • Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění přesunout z hlavní strany blogu na osobní blog autora.

***

Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svoji současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje uvedené požadavky, blog nebude aktivován.
 • Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje bloger poskytne provozovateli při registraci blogu, fotografii vloží po založení blogu. Účelem je to, aby se na Blog iDNES.cz mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt. Viz též níže (Zásady nakládání...).
 • Pokud bloger později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení blogu.
 • Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby blogera mohlo ohrozit jeho bezpečnost, může však bloger po dohodě s redakcí použít do svého profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje.
 • Pokud by působení na blogu iDNES.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na Blog iDNES.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce Blog iDNES.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj.
 • O zařazení blogera do sekce VIP rozhoduje redakce na základě návrhu kohokoli z administrátorů či blogerů. Veřejně známé a činné osoby nemají automatický nárok na zařazení do sekce VIP.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku MF DNES a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru iDNES.cz ani deníku MF DNES nebo za zaměstnance společnosti MAFRA, a. s.
 • V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu blogera), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na serveru Blog iDNES.cz.
 • Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Bloger má v případě zrušení blogu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, které za dobu blogování na svůj blog na iDNES.cz umístil. Musí však o to požádat administrátory blogu.
 • Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu.
 • Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.
 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele zastoupeného administrátory. O obnovu blogu nebo zřízení nového může bloger požádat nejdříve tři měsíce po jeho zrušení.
 • Pokud chce bloger, aby mu blog spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru upozornit administrátory blogu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.

***

Diskuse pod články

 • Je právem blogera nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního uvážení - nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech ale lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku.
 • Bloger má právo požádat redakci o smazání hanlivých, urážlivých či nepravdivých diskusních příspěvků. Rozhodnutí o smazání či ponechání příspěvku však náleží redakci.

Diskuse v administračním systému blogu

 • Každý bloger má právo svobodně diskutovat na jakékoli téma ve vnitřní diskusi mezi blogery, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Blogerovi, který ani na opakované výzvy nepřestane urážet ostatní diskutující, může být blog na iDNES.cz zrušen.

***

Politici a blogy
Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích tato rámcová pravidla:

 • Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a postřehy.
 • Blogy neslouží politické propagaci jednotlivců, stran ani hnutí. Politická reklama na blogu je nepřípustná - ať už v textové či grafické podobě (např. loga stran v záhlaví blogu). Za politickou reklamu se nepovažuje uvedení příslušnosti ke konkrétnímu politickému subjektu v části Autor info.
 • Poskytujeme vám prostor na vašem osobním blogu na serveru iDNES.cz. Uveřejnění na hlavní straně Blog iDNES.cz stejně jako zařazení mezi VIP blogery není nárokovatelné, a závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články a vaše působení na Blog iDNES.cz připadat provozovateli.
 • Pokud jste veřejně činní, měli byste pod svými články povolit diskusi. V ní musíte strpět i kritiku, nikoli však osobní urážky. Požadovat smazání diskusních příspěvků z jiných důvodů, než které vymezuje Kodex diskutéra, je však nepřípustné.
 • Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit, jen pokud píšete například výhradně o své rodině).

***

Sankce za porušení kodexu
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo:

 • Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, bez upozornění z hlavní strany blogu iDNES.cz na osobní blog autora.
 • Bez upozornění článek, který kodex porušil, zcela znepřístupnit.
 • Zamezit konkrétnímu autorovi přístup na hlavní stranu Blog iDNES.cz tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo i natrvalo.
 • Zrušit blog autora, který opakovaně porušuje kodex.
 • Za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

***

Zpracování osobních údajů MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČ: 453 13 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328, jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává osobní údaje blogerů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami poskytli při registraci do služby, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv MAFRA, a.s. v případě porušení kodexu blogera či diskutéra nebo platných právních předpisů těmito osobami.

MAFRA, a.s. tímto informuje blogery i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že blogeři a diskutéři mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

Pro zpracování osobních údajů platí Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti MAFRA, a.s.

 

***

Poslední aktualizace 20.ledna 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Blog Info | středa 2.5.2007 12:00 | karma článku: 19,10 | přečteno: 6387x
 • Další články autora

Blog Info

Blogy prošly zásadní změnou, podívejte se jakou

Blogy na iDNES.cz budou mít zanedlouho sedmnácté narozeniny. A protože sedmnáct let je v prostředí internetu téměř dospělost, nastal čas změny. A když změna, tak zásadní. Vše se zjednoduší a zpřehlední.

25.3.2024 v 9:59 | Karma: 25,08 | Přečteno: 9038x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Soutěž hlasujících: Kdo se letos může těšit na cenu?

Jako každý rok nesoutěžili jen blogeři, soutěžili jste i vy - čtenáři a hlasující. Na koho se usmálo štěstí a může se těšit na knižní ceny od partnera ankety Bloger roku?

23.6.2023 v 10:59 | Karma: 8,87 | Přečteno: 553x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Fotovideoblog: Jak se předávaly ceny Bloger roku 2022

Ani letos jsme nemohli a nechtěli vynechat tradiční blogerský sraz. Sešli jsme se tentokrát v restauraci Žebeerková Kozlovna na pražském Smíchově. Kdo byl hvězdou večera a kdo získal letošní Cenu redakce? Podívejte se!

22.6.2023 v 7:50 | Karma: 17,78 | Přečteno: 1726x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Dohlasováno! Blogerkou roku Šichtařová. Vypravěčem roku se stal Jaromír Šiša!

Víc než šest tisíc hlasů, drtivé vítězství favoritů i drama do posledních vteřin v nové kategorii Vypravěč roku. Její vítěz, Jaromír Šiša, vyhrál před Dankou Štoflovou o jeden jediný hlas!

13.6.2023 v 9:28 | Karma: 34,64 | Přečteno: 8592x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Vyhlášení Blogera roku 2022: Pozvánka

Milé kolegyně, milí kolegové, i letos je nám ctí a potěšením pozvat vás na vyhlášení vítězů a předávání cen ankety Bloger roku 2022...

7.6.2023 v 9:09 | Karma: 7,83 | Přečteno: 1008x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Začalo finále Blogera roku 2022. Dejte hlas svým favoritům a hrajte o ceny!

Nominační kolo je za námi a jako každý rok přichází ta nejdůležitější část ankety. Kdo z třicítky blogerek a blogerů uspěje v trojici kategorií? Hlasujte pro své favority a získejte ceny od partnera soutěže, vydavatelství HOST

29.5.2023 v 9:17 | Karma: 20,33 | Přečteno: 7216x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Startuje Bloger roku 2022. Hrajte s námi a nominujte své oblíbené autory!

Tradiční anketa blogu iDNES.cz je zase tu. Vybírejte své autory a nechte je dojít až na zdejší blogerský olymp! A stejně jako jindy ceny dostanou nejen vítězní blogeři, ale také vy, hlasující.

9.5.2023 v 9:01 | Karma: 13,77 | Přečteno: 2340x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Je dobojováno. Nepomohl ani Mára, ani Jezulátko

Další přímá volba prezidenta ČR je za námi. Hlavou státu bude příštích pět let bývalý voják Petr Pavel, který porazil kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše. Jak volbu vnímali blogeři? A jaké jsou bezprostřední reakce?

28.1.2023 v 15:59 | Karma: 19,96 | Přečteno: 13293x | Diskuse| Politika

Blog Info

Soutěž hlasujících: komu letos připadly vouchery?

Jako již tradičně i tentokrát se hrálo nejen o stupně vítězů v soutěži Bloger roku, ale také o ceny pro hlasující. Podívejte se, na koho připadl šťastný los!

1.7.2022 v 12:19 | Karma: 10,52 | Přečteno: 630x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Fotovideoblog: Předávání cen Bloger roku 2021

Znovu jsme se společně potkali na blogerském srazu, tentokrát v tradičním předprázdninovém termínu. Stejně jako loni v restauraci Tiskárna, v centru Prahy. Kdo nakonec na sraz dorazil? A kdo získal Cenu redakce? Podívejte se!

29.6.2022 v 9:25 | Karma: 21,11 | Přečteno: 2078x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Dohlasováno! Blogerkou roku Slezáková. Nováčkem Dana Štoflová

Přes pět tisíc hlasů a strhující boj doslova do posledních minut. Takový byl Bloger roku 2021, jehož vítězky a vítězové vzešli z vašich čtenářských hlasů. A překvapení se konalo. Po šesti letech nevyhrála Markéta Šichtařová.

21.6.2022 v 8:47 | Karma: 30,02 | Přečteno: 6722x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Je tu finále Blogera roku 2021. Podpořte svého favorita a zahrajte si s námi!

Po nominačním kole přichází druhá část naší tradiční ankety. Kdo z třicítky těch, kteří do finále postoupili, letos uspěje? Hlasujte pro svého favorita a vyhrajte voucher od partnera soutěže - knihkupectví Knihy Dobrovský.

6.6.2022 v 9:55 | Karma: 14,21 | Přečteno: 6819x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Pozvánka na vyhlášení Blogera roku 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, je naší příjemnou povinností pozvat vás i letos na oficiální vyhlášení vítězů a předávání cen ankety Bloger roku 2021!

6.6.2022 v 8:38 | Karma: 7,73 | Přečteno: 734x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Je tu Bloger roku 2021. Vyberte své oblíbence a zahrajte si s námi o ceny!

Letos opět v tradičním termínu. Startuje anketa o toho nejoblíbenějšího blogera roku 2021! A stejně jako v minulých letech se o ceny nebudou ucházet jen blogeři. Vyhrát můžete i vy!

16.5.2022 v 8:15 | Karma: 13,88 | Přečteno: 4071x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Úplná pravidla ankety Bloger roku 2022

Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=756333

16.5.2022 v 8:08 | Karma: 11,31 | Přečteno: 802x | Diskuse

Blog Info

Proč mažeme z diskusí „svině ruské“ a další diskusní příspěvky

V posledních dnech se diskutéři často ptají, proč jsme smazali diskusní příspěvek, který byl urážlivý vůči Rusům, když ruská vojska útočí na Ukrajinu. Případně proč jsme smazali příspěvek, který urážlivý nebyl.

2.3.2022 v 16:03 | Karma: 34,35 | Přečteno: 6530x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

Chocholoušek? Ach ano, Putin.... aneb blogeři o válce na Ukrajině

Už pátý den pokračuje konflikt na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Jak konflikt vnímají ti, kdo mají v místech bojů příbuzné? A proč Německo váhalo s podporou odpojení Ruska od mezibankovního systému SWIFT?

28.2.2022 v 10:02 | Karma: 15,02 | Přečteno: 4955x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

A já blbec nechtěl radar v Brdech...

Dnes začal vojenský útok na Ukrajinu. Máme se podle blogerů bát, nebo jde o politickou sebevraždu v přímém přenosu? Sledujte aktuální názory blogerů iDNES.cz!

24.2.2022 v 9:43 | Karma: 27,47 | Přečteno: 15791x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

V některém z příštích žraloků: u koho zazvoní pošťák s výhrou?

Abychom tentokrát vyzkoušeli nejenom vaši pozornost, ale i rychlost, zvolili jsme místo tradičního losování výherců metodu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Čí klávesnice byly nejrychlejší?

17.2.2022 v 9:42 | Karma: 5,90 | Přečteno: 302x | Diskuse| Ostatní

Blog Info

SOUTĚŽ: Vyhrajte knížku V některém z příštích žraloků

Jak jsme slíbili, o knihu V některém z příštích žraloků od oblíbeného blogera Josefa Prouzy je možné si zasoutěžit. Zkusíte to?

7.2.2022 v 9:29 | Karma: 5,94 | Přečteno: 536x | Diskuse| Ostatní
 • Počet článků 758
 • Celková karma 25,08
 • Průměrná čtenost 7571x
Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová a Veronika Krátká. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.